Célok

Az Egyesület céljai megvalósítása során törekszik:

 • Életen át tartó tanulás és oktatás biztosítására a munkaerőpiac igényeinek megfelelően.
 • Európai memorandumban kinyilvánított elvek és elvárások megvalósítására helyi, regionális, országos, valamint nemzetközi szintű tevékenységekben egyaránt.
 • A határainkon túllépő regionális, térségi kapcsolatok építésére.
 • A felsőoktatási és nem felsőoktatási intézmények közötti kapcsolattartás elősegítésére, valamint ezen kapcsolatok építésére.
 • Tagszervezetei vonatkozásában a minőségbiztosítás megvalósítására.
 • A lehetséges kommunikációs csatornák felkutatására.
 • A folyamatos tanulás és oktatás megfelelő szintű lehetőségeinek kutatására, fejlesztésére.
 • A magyar felsőoktatási intézmények érdekvédelmi csoportjainak (vezetői kollégiumok, MRK, FFK, MERSZ …stb.), szakmai szerveződéseinek közös halmazát alkotva, a tagok közötti konszenzus kialakítására, és ennek közvetítésére döntéshozó fórumok, valamint partnerek felé.
 • Együttműködésre a hallgatók toborzásában, a tanfolyamok megfelelő hallgatói létszámának biztosításában és a felsőoktatási képzések összehangolásában.
 • A tagokkal közösen történő fellépésre a társadalmi igények felmérése során.
 • Nemzetközi kitekintés és együttműködés ösztönzésére a felnőttképzés, a kutatások és a szakértői munka területén.
 • Az Egyesület tevékenységének megismertetésére az alábbi rendezvényeken – konferenciák, találkozók és börzék szervezése és rendezése, tanácsadás felnőttképzési és felsőoktatási intézményeknek és egyéneknek – illetve egyesületi hírlevél negyedéves rendszerességgel történő megjelentetésével. Az Egyesület a közgyűlési anyagokat a tagok számára hozzáférhetővé teszi, brosúrákat, egyéb időszakos közös kiadványokat jelentet meg és terjeszt honlapon és web-ring fejlesztéssel.