Konferencia program 2019

 

 

Felsőoktatási innovációk a tanulás korában: a digitalizáció, képességfejlesztés és a hálózatosodás kihívásai

  1. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia programja

 

Helyszín: Dunaújvárosi Egyetem

(2401 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A.)

  1. április 25. – csütörtök

09.00 – 09.30  Regisztráció (Kávé/Frissítők)09.30 – 10.00 Köszöntők (S-001 terem)

Köszöntőt mond:
Kadocsa László – Rektori megbízott/Dunaújvárosi Egyetem
Németh Balázs – MELLearN ügyvezető elnök
Bartha Elek – Debreceni Tudományegyetem/MELLearN elnök köszöntője
Gábriel Róbert – Rektor-helyettes – Pécsi Tudományegyetem/a MELLearN volt elnöke
Szabó Csilla Marianna – MELLearN Intézményi képviselő/Dunaújvárosi Egyetem

10.00 – 12.00 Plenáris előadások I. (S-001 terem)
Felkért előadók:
• Alfredo Soeiro (University of Porto): Assessing skills in digital learning and validation of competences
• Katarina Resch (University of Vienna): Diversity in Higher Education. Promoting diversity-friendly
didactics and inclusive education
• Gábriel Róbert (Pécsi Tudományegyetem): Az innováció kihívásai a 21. század eleji magyar
egyetemeken
• Rajcsányi-Molnár Mónika (Dunaújvárosi Egyetem): MaTech: Digitális eszközhasználaton alapuló
kreatív matematika verseny szervezése középiskolás tanulóknak
Levezető elnök: Németh Balázs – MELLearN ügyvezető elnök

Kérdések, hozzászólások
12.00 – 13.00 Ebédszünet
13.00 – 14.30 Plenáris II. /Kerekasztal beszélgetés A felsőoktatás és hálózatosodás témáról
(S-001 terem)Felkért résztvevők:
• Kása Gergő (SEWS-CE Kft.)
• Kele Teréz (MÁV Szolgáltató Központ Zrt.)
• Móger Róbert (ISD Dunaferr)
• Németh Tibor (Harman Becker Kft.)
• Popovics László (ISD Dunaferr)
• Szabados Ottó (Ecotech Nonprofit Zrt.)
• Szabó István (HAUNI Hungaria Kft.)
Levezető elnök: Sándorné Kriszt Éva (Budapesti Gazdasági Egyetem/Magyar Rektori Konferencia)
Kérdések, hozzászólások

14.30 – 14.50 Szünet

14.50 – 18.00 Szekció I. – öt témakörben (A-B-D-E-F)
Szekciók:
• A. ) Felsőoktatás és digitális kultúra (P1-006 terem)
15.00-18.00 Szekció-elnök: Szűts Zoltán – Molnár György – BME
Internetes kommunikáció és média hatása a digitalizációs folyamatokra (Vezeti: Szűts Zoltán)
Szederkényi Éva: A digitális kultúra közösségi tere: egy módszertani érzékenyítő program
modellje
F. Tóth Krisztina: Szükségletek, tapasztalatok, igények – intézményi szintű elektronikus
tanulástámogatási rendszer
Borbás László: Az újmédia alkalmazásának lehetőségei a tanulás-tanítás különböző színterein –
osztálytermi interakciók
Bartal Orsolya: A mobiltelefonok antropológiai hatásai (az oktatásban)
Szűts Zoltán: Infokommunikációs technológia + pedagógus ≠ jó tanár
A digitalizáció hatása – Modern digitális módszertani megoldások a felsőoktatás bázisán (Vezeti:
Molnár György)
Molnár György, Orosz Beáta: A digitalizáció hatása az oktatás különböző színterein és fokain a
módszertani kultúra formálásában
Csikósné Maczó Edit: A gamifikáció lehetőségei a felsőoktatásban
Ollé János: Innovatív időgazdálkodás és interaktív tanulási feladatok hatása az oktatási
eredményességre a felsőoktatásban
Ludik Péter: Találkozzunk a teremben” – Kollaboratív feladatmegoldás 3D-s környezetben

• B.) Innováció a felsőoktatásban (F-326 terem)
15.00-18.00 Szekció-elnök: Cserné Adermann Gizella – PTE és Sass Judit – BCE
Cserné Adermann Gizella, Bajusz Klára: Idősoktatás és szenior önkéntesség
B. Erdős Márta: The use of video techniques in Social Work Education
Zárug Péter Farkas: Tudományfesztivál – az innováció komplex reprezentációja
Koltai Zsuzsa: A „Rica, rica kukorica” c. múzeumpedagógiai mintaprojekt tapasztalatai
Tóthné Borbély Viola: University – industry synergy good practice
Kálmán Anikó, Szűts Zoltán, Tóthné Borbély Viola, Nyéki Emőke, Molnár György: Az innováció
fejlődésének metastabil szintje Nádasdi Ferenc, Keszi-Szeremlei Andrea: Az innovációs
módszertan bevezetése a DUE-n
Ágoston György: A felsőoktatás hozzájárulása a lifelong learninghez – képzők képzése

• D.) Nemzetköziesítés a felsőoktatásban (M1-136 terem)
15.00-18.00 Szekció-elnök: Szabó Csilla Marianna – DUE és Kovács István Vilmos – BCE
Kovács István Vilmos: Egyetem határok nélkül
Árvai Péter: Internationalization at the University of Pécs – Strategy and Sustainability
Vadlövő Judit: Internationalization at Semmelweis University. Challenges and opportunities
Leyrer Ágnes: A felsőoktatás nemzetköziesítésének gyakorlati oldala – avagy hogyan változnak
az egyetemi munkakörök a 21. században
Major-Kathi Veronika: Külképviseleti és partneri hálózatok szerepe a magyar felsőoktatás
nemzetközi promóciója területén
Koltai Zoltán: Egy nyelvet beszélünk? Nyelvi képzés a PTE nemzetköziesítési törekvéseinek
szolgálatában
Juhász Levente Zsolt: Tanulási analitika, edukációs adatbányászat a felsőoktatásban

• E.) Felsőoktatási szolgáltatási környezet, professzió (F-303 terem)
15.00-18.00 Szekció-elnök: Bacsa-Bán Anetta – DUE és Szederkényi Éva – PTE
Monzéger Katalin, Kokovay Ágnes, Kiss Levente: Oktatástámogatás a Semmelweis Egyetemen –
az Oktatásmódszertani Centrum szerepe, feladatai
Bacsa-Bán Anetta: A felvételi vizsga szerepe a tanárképzésben
Kraiciné Szokoly Mária: Nők a kutatásban
Balázs László, Rajcsányi-Molnár Mónika: Extracurriculáris gazdasági kompetenciafejlesztés a
Dunaújvárosi Egyetemen
Szabó Csilla Marianna, Bartal Orsolya: Oktatási szolgáltatások a hallgatók támogatásának
érdekében a felsőoktatási intézményekben
Nagy Bálint, Rajcsányi-Molnár Mónika, Kővári Attila: MaTech 2018 – feladatok és megoldások
Czifra Sándor, Hende József: Online oktatás a GySEV Zrt.-nél együttműködésben a DUE-mel

• F.) EPALE szekció (F-304. terem)
15.00-18.00 Szekció-elnök: Vedovatti Anildo – NSzFH és Loboda Zoltán – DPMK
Loboda Zoltán: Digitális kompetencia keretrendszer: projektfejlesztéstől rendszerépítésig
Vedovatti Anildo: AL AGENDA Upskilling pathways program eredményei
Kriston-Vízi József: CédrusNet – A tudáshasznosítás egy kísérlete Kecskeméten
Németh Balázs: Erasmus+INTALL Felnőtt-tanulási és LLL Winter School – Egy innovációs modell
Kiss Annamária: EPALE platform az egyetemi hallgatók szolgálatában
Molnár Attila Károly: How Prisoners Learn: Andragogical Tools in the Hungarian Penitentiary
Kocsis Mihály: Felnőttképzés a professzió-elméletek tükrében
Erdei Gábor: Trendek a hazai felsőoktatási intézmények felnőttoktatási és felnőttképzési
tevékenységeire
19.00 – 20.00 A Dunaújvárosi Egyetem fogadása
2019. április 26. – péntek

08.00 – 09.00 MELLearN Közgyűlés a tagintézmények vezetői és képviselői részvételével
(Csak meghatalmazással rendelkező intézményi képviselőknek!)
(F-111 rektori tanácsterem)
09.00 – 11.00 Szekció II. – (A-B-D-E)
• A.) Felsőoktatás és digitális kultúra (F-324 terem)
09.00-11.00 Szekció-elnök: Fodorné Tóth Krisztina – PTE és Lükő István – PTE
Ipar 4.0 és a digitális eszközrendszer kapcsolata, szerepe a felsőoktatási képzésben
Sik Dávid: Blokklánc technológiák az Ipar 4.0 és az Internet of Things világában
Nagy Andor: What is the Web Content Accessibility Guidelines Compliance and why is it important?
Lükő István: Technológia, digitális technológia és oktatás
Király Zoltán: E-learning tananyag az ipar igényei szerint
Kadocsa László: Digitális transzformáció az iparban és az oktatásban

• B.) Innováció a felsőoktatásban (F-326 terem)
09.00-11.00 Szekció-elnök: Cserné Adermann Gizella – PTE és Sass Judit – BCE
Sitku Krisztina: DUE harmadik misszió: a Felvételi Felkészítő Program tapasztalatai
Daruka Magdolna, Csillik Olga: Módszertani paradigmaváltás és publikációs kényszer
Bodnár Éva – Sass Judit: Kutatásalapú tehetséggondozás egy lehetséges formájának tapasztalatai
Budai Gábor, Pásty Norbert: Dunaújváros lakosságának közlekedési szokásai – egy empirikus
kutatás tükrében
Molnár György: Merre tovább felsőoktatás? Részhozzájárulás a tanárképzéssel
• D.) Nemzetköziesítés a felsőoktatásban (M1-136 terem)
09.00-11.00 Szekció-elnök: Szabó Csilla Marianna – DUE és Kovács István Vilmos – BCE
Kukorelli Katalin: A tárgyalási helyzetek tudatos kezelésének egyes kérdései
Kasza Georgina: Nemzetközi politikák, bolognai folyamat és hazai felsőoktatási intézmények
Szabó Csilla Marianna: Külföldi hallgatók a magyar felsőoktatásban: oktatás, integráció, támogatás
Zádori Iván, Némethy Sándor, Nemeskéri Zsolt: SUMCULA
• E.) Felsőoktatási szolgáltatási környezet, professzió (F-304 terem)
09.00-11.00 Szekció-elnök: Bacsa-Bán Anetta – DUE és Szederkényi Éva – PTE
Mészáros Attila: Coaching és mentoring módszerek a német felsőoktatásban
Horváth Mariann: Tanító szakos hallgatók felkészítése a pedagógus életpályára
Kovács Zsuzsa, Molnár Attila Károly, Kasza Georgina: A Harmadik Kor Egyeteme nyertesei:
résztvevők és oktatók
11.00 – 11.15 Kávészünet
11.15 – 12.30 Plenáris előadások III. (S-001 terem)

Előadók:
• Beszámolók a szekciók munkájáról (szekcióvezetők)
Kérdések és hozzászólások
• Horváth László (Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar): Innováció és
tanulás komplex összefüggésrendszere a felsőoktatásban
Horváth László: Az Eötvös Loránd Egyetem bemutatkozása (a 2020. évi 16. LLL konferencia tervezett
vendéglátója)

Levezető elnök: Kálmán Anikó (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

12.30 – Frissítők, pogácsa, elutazás

Jelentkezési lap és további részletek, érdekességek: http://mellearn.hu/konferencia-program-
2019/

A konferencián elhangzó előadásokból és prezentációkból MELLearN e-tanulmánykötet
készül!
MELLearN titkárság– 2019. április (wifi: konferencia – jelszó: mellearn – kód: mellearn2019)
Együttműködő partnereink:

17886-4/2018/FEKUTSTRAT “Intézményi

HE4u2_Micro_Synthesis eucen’s Erasmus+ HE4u2 project – Policy Recommendations 


 

       
     
 
   


 

       
     
 
   

Felsőoktatási innovációk a tanulás korában: a digitalizáció, képességfejlesztés és a hálózatosodás kihívásai

2019. évi MELLearN Lifelong Learning Konferencia és Közgyűlés
2019. április 25-26.

Helyszín: Dunaújvárosi Egyetem
(2401 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A.)
2019. április 25. – csütörtök

09.00 – 09.30 Regisztráció (Kávé/Frissítők)
09.30 – 10.00 Köszöntők (S-001 terem)
Köszöntőt mond:
Kadocsa László – Rektori megbízott/Dunaújvárosi Egyetem
Németh Balázs – MELLearN ügyvezető elnök
Bartha Elek – Debreceni Tudományegyetem/MELLearN elnök köszöntője
Gábriel Róbert – Rektor-helyettes – Pécsi Tudományegyetem/a MELLearN volt elnöke
Szabó Csilla Marianna – MELLearN Intézményi képviselő/Dunaújvárosi Egyetem
10.00 – 12.00 Plenáris előadások I. (S-001 terem)
Felkért előadók:
• Alfredo Soeiro (University of Porto): Assessing skills in digital learning and validation of competences
• Katarina Resch (University of Vienna): Diversity in Higher Education. Promoting diversity-friendly
didactics and inclusive education
• Gábriel Róbert (Pécsi Tudományegyetem): Az innováció kihívásai a 21. század eleji magyar
egyetemeken
• Rajcsányi-Molnár Mónika (Dunaújvárosi Egyetem): MaTech: Digitális eszközhasználaton alapuló
kreatív matematika verseny szervezése középiskolás tanulóknak
Levezető elnök: Németh Balázs – MELLearN ügyvezető elnök

Kérdések, hozzászólások
12.00 – 13.00 Ebédszünet
13.00 – 14.30 Plenáris II. /Kerekasztal beszélgetés A felsőoktatás és hálózatosodás témáról
(S-001 terem)
Felkért résztvevők:
• Kása Gergő (SEWS-CE Kft.)
• Kele Teréz (MÁV Szolgáltató Központ Zrt.)
• Móger Róbert (ISD Dunaferr)
• Németh Tibor (Harman Becker Kft.)
• Popovics László (ISD Dunaferr)
• Szabados Ottó (Ecotech Nonprofit Zrt.)
• Szabó István (HAUNI Hungaria Kft.)
Levezető elnök: Sándorné Kriszt Éva (Budapesti Gazdasági Egyetem/Magyar Rektori Konferencia)
Kérdések, hozzászólások
14.30 – 14.50 Szünet

14.50 – 18.00 Szekció I. – öt témakörben (A-B-D-E-F)
Szekciók:
• A. ) Felsőoktatás és digitális kultúra (P1-006 terem)
15.00-18.00 Szekció-elnök: Szűts Zoltán – Molnár György – BME
Internetes kommunikáció és média hatása a digitalizációs folyamatokra (Vezeti: Szűts Zoltán)
Szederkényi Éva: A digitális kultúra közösségi tere: egy módszertani érzékenyítő program
modellje
F. Tóth Krisztina: Szükségletek, tapasztalatok, igények – intézményi szintű elektronikus
tanulástámogatási rendszer
Borbás László: Az újmédia alkalmazásának lehetőségei a tanulás-tanítás különböző színterein –
osztálytermi interakciók
Bartal Orsolya: A mobiltelefonok antropológiai hatásai (az oktatásban)
Szűts Zoltán: Infokommunikációs technológia + pedagógus ≠ jó tanár
A digitalizáció hatása – Modern digitális módszertani megoldások a felsőoktatás bázisán (Vezeti:
Molnár György)
Molnár György, Orosz Beáta: A digitalizáció hatása az oktatás különböző színterein és fokain a
módszertani kultúra formálásában
Csikósné Maczó Edit: A gamifikáció lehetőségei a felsőoktatásban
Ollé János: Innovatív időgazdálkodás és interaktív tanulási feladatok hatása az oktatási
eredményességre a felsőoktatásban
Ludik Péter: Találkozzunk a teremben” – Kollaboratív feladatmegoldás 3D-s környezetben
• B.) Innováció a felsőoktatásban (F-326 terem)
15.00-18.00 Szekció-elnök: Cserné Adermann Gizella – PTE és Sass Judit – BCE
Cserné Adermann Gizella, Bajusz Klára: Idősoktatás és szenior önkéntesség
B. Erdős Márta: The use of video techniques in Social Work Education
Zárug Péter Farkas: Tudományfesztivál – az innováció komplex reprezentációja
Koltai Zsuzsa: A „Rica, rica kukorica” c. múzeumpedagógiai mintaprojekt tapasztalatai
Tóthné Borbély Viola: University – industry synergy good practice
Kálmán Anikó, Szűts Zoltán, Tóthné Borbély Viola, Nyéki Emőke, Molnár György: Az innováció
fejlődésének metastabil szintje Nádasdi Ferenc, Keszi-Szeremlei Andrea: Az innovációs
módszertan bevezetése a DUE-n
Ágoston György: A felsőoktatás hozzájárulása a lifelong learninghez – képzők képzése
• D.) Nemzetköziesítés a felsőoktatásban (M1-136 terem)
15.00-18.00 Szekció-elnök: Szabó Csilla Marianna – DUE és Kovács István Vilmos – BCE
Kovács István Vilmos: Egyetem határok nélkül
Árvai Péter: Internationalization at the University of Pécs – Strategy and Sustainability
Vadlövő Judit: Internationalization at Semmelweis University. Challenges and opportunities
Leyrer Ágnes: A felsőoktatás nemzetköziesítésének gyakorlati oldala – avagy hogyan változnak
az egyetemi munkakörök a 21. században
Major-Kathi Veronika: Külképviseleti és partneri hálózatok szerepe a magyar felsőoktatás
nemzetközi promóciója területén
Koltai Zoltán: Egy nyelvet beszélünk? Nyelvi képzés a PTE nemzetköziesítési törekvéseinek
szolgálatában
Juhász Levente Zsolt: Tanulási analitika, edukációs adatbányászat a felsőoktatásban

• E.) Felsőoktatási szolgáltatási környezet, professzió (F-303 terem)
15.00-18.00 Szekció-elnök: Bacsa-Bán Anetta – DUE és Szederkényi Éva – PTE
Monzéger Katalin, Kokovay Ágnes, Kiss Levente: Oktatástámogatás a Semmelweis Egyetemen –
az Oktatásmódszertani Centrum szerepe, feladatai
Bacsa-Bán Anetta: A felvételi vizsga szerepe a tanárképzésben
Kraiciné Szokoly Mária: Nők a kutatásban
Balázs László, Rajcsányi-Molnár Mónika: Extracurriculáris gazdasági kompetenciafejlesztés a
Dunaújvárosi Egyetemen
Szabó Csilla Marianna, Bartal Orsolya: Oktatási szolgáltatások a hallgatók támogatásának
érdekében a felsőoktatási intézményekben
Nagy Bálint, Rajcsányi-Molnár Mónika, Kővári Attila: MaTech 2018 – feladatok és megoldások
Czifra Sándor, Hende József: Online oktatás a GySEV Zrt.-nél együttműködésben a DUE-mel
• F.) EPALE szekció (F-304. terem)
15.00-18.00 Szekció-elnök: Vedovatti Anildo – NSzFH és Loboda Zoltán – DPMK
Loboda Zoltán: Digitális kompetencia keretrendszer: projektfejlesztéstől rendszerépítésig
Vedovatti Anildo: AL AGENDA Upskilling pathways program eredményei
Kriston-Vízi József: CédrusNet – A tudáshasznosítás egy kísérlete Kecskeméten
Németh Balázs: Erasmus+INTALL Felnőtt-tanulási és LLL Winter School – Egy innovációs modell
Kiss Annamária: EPALE platform az egyetemi hallgatók szolgálatában
Molnár Attila Károly: How Prisoners Learn: Andragogical Tools in the Hungarian Penitentiary
Kocsis Mihály: Felnőttképzés a professzió-elméletek tükrében
Erdei Gábor: Trendek a hazai felsőoktatási intézmények felnőttoktatási és felnőttképzési
tevékenységeire
19.00 – 20.00 A Dunaújvárosi Egyetem fogadása
2019. április 26. – péntek

08.00 – 09.00 MELLearN Közgyűlés a tagintézmények vezetői és képviselői részvételével
(Csak meghatalmazással rendelkező intézményi képviselőknek!)
(F-111 rektori tanácsterem)
09.00 – 11.00 Szekció II. – (A-B-D-E)
• A.) Felsőoktatás és digitális kultúra (F-324 terem)
09.00-11.00 Szekció-elnök: Fodorné Tóth Krisztina – PTE és Lükő István – PTE
Ipar 4.0 és a digitális eszközrendszer kapcsolata, szerepe a felsőoktatási képzésben
Sik Dávid: Blokklánc technológiák az Ipar 4.0 és az Internet of Things világában
Nagy Andor: What is the Web Content Accessibility Guidelines Compliance and why is it important?
Lükő István: Technológia, digitális technológia és oktatás
Király Zoltán: E-learning tananyag az ipar igényei szerint
Kadocsa László: Digitális transzformáció az iparban és az oktatásban

• B.) Innováció a felsőoktatásban (F-326 terem)
09.00-11.00 Szekció-elnök: Cserné Adermann Gizella – PTE és Sass Judit – BCE
Sitku Krisztina: DUE harmadik misszió: a Felvételi Felkészítő Program tapasztalatai
Daruka Magdolna, Csillik Olga: Módszertani paradigmaváltás és publikációs kényszer
Bodnár Éva – Sass Judit: Kutatásalapú tehetséggondozás egy lehetséges formájának tapasztalatai
Budai Gábor, Pásty Norbert: Dunaújváros lakosságának közlekedési szokásai – egy empirikus
kutatás tükrében
Molnár György: Merre tovább felsőoktatás? Részhozzájárulás a tanárképzéssel
• D.) Nemzetköziesítés a felsőoktatásban (M1-136 terem)
09.00-11.00 Szekció-elnök: Szabó Csilla Marianna – DUE és Kovács István Vilmos – BCE
Kukorelli Katalin: A tárgyalási helyzetek tudatos kezelésének egyes kérdései
Kasza Georgina: Nemzetközi politikák, bolognai folyamat és hazai felsőoktatási intézmények
Szabó Csilla Marianna: Külföldi hallgatók a magyar felsőoktatásban: oktatás, integráció, támogatás
Zádori Iván, Némethy Sándor, Nemeskéri Zsolt: SUMCULA
• E.) Felsőoktatási szolgáltatási környezet, professzió (F-304 terem)
09.00-11.00 Szekció-elnök: Bacsa-Bán Anetta – DUE és Szederkényi Éva – PTE
Mészáros Attila: Coaching és mentoring módszerek a német felsőoktatásban
Horváth Mariann: Tanító szakos hallgatók felkészítése a pedagógus életpályára
Kovács Zsuzsa, Molnár Attila Károly, Kasza Georgina: A Harmadik Kor Egyeteme nyertesei:
résztvevők és oktatók
11.00 – 11.15 Kávészünet
11.15 – 12.30 Plenáris előadások III. (S-001 terem)
Előadók:
• Beszámolók a szekciók munkájáról (szekcióvezetők)
Kérdések és hozzászólások
• Horváth László (Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar): Innováció és
tanulás komplex összefüggésrendszere a felsőoktatásban
Horváth László: Az Eötvös Loránd Egyetem bemutatkozása (a 2020. évi 16. LLL konferencia tervezett
vendéglátója)

Levezető elnök: Kálmán Anikó (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

12.30 – Frissítők, pogácsa, elutazás

Jelentkezési lap és további részletek, érdekességek: http://mellearn.hu/konferencia-program-
2019/

A konferencián elhangzó előadásokból és prezentációkból MELLearN e-tanulmánykötet
készül!
MELLearN titkárság– 2019. április (wifi: konferencia – jelszó: mellearn – kód: mellearn2019)
Együttműködő partnereink:

17886-4/2018/FEKUTSTRAT “Intézményi

HE4u2_Micro_Synthesis eucen’s Erasmus+ HE4u2 project – Policy Recommendations 

17886-4/2018/FEKUTSTRAT “Intézményi Kiválósági Támogatás 2018”

Együttműködő partnereink: