Tervezett konferencia program 2020

 

 

Tanulás – Tudás – Innováció a felsőoktatásban – Reflektorfényben az innováció kihívásai

 1. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia tervezett programja

Helyszín: on-line        Vendéglátó: ELTE PPK

 1. október 15. csütörtök

09.30 – 10.00 Köszöntők

Köszöntőt mond:
Borhy László – Rektor/Eötvös Loránd Tudományegyetem

Megnyitót mond:

Bódis József – Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért Felelős Államtitkár/ ITM

A konferenciát köszönti:

Zentai László – Rektor-helyettes/Eötvös Loránd Tudományegyetem/ a MELLearn Egyesület elnöke

András István – Rektor/Dunaújvárosi Egyetem, a MELLearN Egyesület elnökségi tagja


10.00 – 12.30 Plenáris előadások I.

Felkért előadók:

Kérdések, hozzászólások

               Levezető elnök: Kálmán Anikó – A MELLearN korábbi ügyvezető elnöke

12.30 – 13.30  Ebédszünet

 

 

13.30 – 15.00  Panelbeszélgetések

 

 • Panelbeszélgetés 1. Új definíciók a munkaerőpiacon, új kihívások az oktatásban
  Levezető elnök: Csehné Papp Imola – ELTE és Nemeskéri Zsolt – PTE
  Felkért hozzászólók: Laki Ildikó – MILTON, Király Zoltán – DUE, Vámosi Tamás – PTE
 • Panelbeszélgetés 2. angol nyelven A doktoriskolák változó szerepe
  Levezető elnök: Németh Balázs – PTE
  Felkért hozzászólók: Halász Gábor – ELTE, Fejes József Balázs – SzTE, Pusztai Gabriella – DE, Németh Balázs – PTE
 • Panelbeszélgetés 3. A felsőoktatás helyzete, perspektívái. Kérdések és válaszok
  Levezető elnök: Döbör András – SZTE és Sándorné Kriszt Éva – BGE
  Felkért hozzászólók: Keczer Gabriella – SZTE, Szabó Mátyás – CEU, Kováts Gergely – BCE, Árvai Péter – PTE

 

 • Panelbeszélgetés 4. A digitális online tér kihívásai napjainkban a felsőoktatás bázisán
  Levezető elnök: Molnár György – BME és Kovács Zsuzsa – ELTE
  Felkért hozzászólók: Lükő István – Sopron, Molnár Gyöngyvér – SZTE, Schottner Krisztina – Milton Friedman Egyetem, Buda András – DE, Fodorné Dr. Tóth Krisztina – PTE, Ollé János – PE

15.20 – 17.30  Szekció munka

Szekciók:

 • ) Hatékony tanítás-tanulás a 21. század egyetemén. Szervezeti és módszertani kérdések

Szekció-elnök: Cserné Adermann Gizella – PTE és Kraiciné Szokoly Mária – ELTE

 

 1. Budai Gábor: Pályaorientációs vizsgálat a technikumi képzéseket választók körében
 2. Farkas Anett: A történetmesélés és történetalkotás pedagógiai módszere a felsőoktatásban
 3. Jaskóné Gácsi Mária: A digitális oktatás perspektívái koronavírus idején – avagy gondoljuk újra a tanítást?
 4. Nagy Emese: Törekvés a tanárképzés megújítására
 5. Kovács Anett Jolán: A felsőoktatási validáció működése Magyarországon. 2019 végén lefolytatott empirikus kutatás főbb eredményeinek bemutatása
 6. Kőváriné Ignáth Éva, Vinczéné Fekete Lídia: Transzferábilis készségeket fejlesztő, tapasztalat-alapú kutatásmenedzser-képzés nemzetközi együttműködésben
 7. Kraiciné Szokoly Mária: Az oktatás-képzés jövője – reflexió az UNESCO Future of Education c. felhívására
 8. Pintér Tibor, Dringó-Horváth Ida: Tanári kézikönyv – kézikönyv az oktatásinformatikában elmélyülni vágyók számára
 9. Makrai Kata: A szexuális nevelés helye a diszciplináris- és szakmatanári képzésben
 10. Pelesz Nelli, Roszik Dóra: Tanulásdiagnosztikai felmérés az Szegedi Tudományegyetem hallgatói körében
 11. Uricska Erna: Digitális nyelvtanulási módszerek a rendészeti szaknyelvi képzésben

 

 • ) Az egyetem és a munka világának kapcsolata

Szekció-elnök: Hegyi-Halmos Nóra – ELTE és Lászlóné Kenyeres Krisztina – DUE

 

 1. Bacsa-Bán Anetta, Cserné Dr. Adermann Gizella: Hozzáadott értékek az andragógusok képzésében a Dunaújvárosi Egyetemen
 2. Dezső Renáta Anna: Információs aszimmetria a többszörös intelligenciák megjelenési formáinak tekintetében a mesterséges intelligenciára vonatkozóan
 3. Egervári Dóra, Kovács Edina: XXI. századi kulcskompetenciák megjelenése az új Nemzeti Alaptantervben
 4. Kálmán Anikó: A mérnökhallgatók pályakövetése
 5. Kaszper Blanka: A cserkészmozgalomban való részvétel hatása a munkaerőpiacon elvárt kompetenciákra
 6. Rajcsányi-Molnár Mónika, Bacsa-Bán Anetta, András István: „Classroom vagy tanterem?” – Az online oktatás tapasztalatai egy felsősoktatási intézmény oktatói-hallgatói vizsgálata alapján
 7. Reisz Terézia: Az első év tapasztalatai a katedrán -pályakezdő pedagógusok az oktatásról
 8. Szederkényi Éva: Szépségtapasz, vagy valódi megoldás? – A tanácsadás módszere a munkahelyi tanulásban
 9. Tóthé Borbély Viola: Innovatív emberi erőforrás modellek és egyetemi kapcsolatok a hazai járműiparban
 10. Varga Anita: A pandémia hatása a felsőoktatási intézmények és a duális képzők kapcsolatrendszerének alakulására

 

 • ) Reflektorfényben az egyetem harmadik missziója. Az egyetem és környezete: tanuló közösségek, közösség-fejlesztés

Szekció-elnök: Németh Balázs – PTE és Erdei Gábor – DE

 

 1. Berendi Carmel: Together We Make a Difference! Adult Educators and Higher Education Institutions to Foster Learning Communities
 2. Deli Kitti, Orsós István, Horváth Gergely: Diverzitás és inklúzió a felsőoktatásban
 3. Dominek Dalma Lilla: Andragógia pszichológia – Flow típusú oktatási módszer a felnőttoktatásban
 4. Erdei Gábor, Tóth Bernadett Ildikó: Senior Egyetem program a Debreceni Egyetemen
 5. Koltai Zsuzsa: Közművelődés és közösségszervezés Baranya megye falvaiban
 6. Kovács Tamás: Útravaló – Emelt szintű mentorképzés az e-learning eszközével
 7. Németh Balázs: A felsőoktatási LLL szerepe a tanulással támogatott közösség-fejlesztésben
 8. Orbán Hedvig: Kultúraközvetítő intézmények és az egyetem kölcsönhatása a mindennapokban
 9. Sitku Krisztina: Város és Egyeteme a helyi társadalmi fenntarthatóságért
 10. Vedovatti Anildo: Hálózatépítés.Közösségfejlesztés.EPALE
 • ) A digitális online tér kihívásai napjainkban a felsőoktatás bázisán

Szekció-elnök: Molnár György – BME és Kovács Zsuzsa – ELTE

 

 1. Bodnár Éva, Sass Judit: A Budapesti Corvinus Egyetem tavaszi digitális kihívásai diák és oktató szemmel
 2. Csillik Olga, Daruka Magdolna: Hallgatók a kényszerű távoktatás hullámain
 3. Fodor Andrea: Felsőfokú oktatási tapasztalatok a digitális munkarendű oktatásban, a statisztika tantárgy esetében
 4. Fodorné Tóth Krisztina: Felsőoktatási tanulástámogatás a digitális térben – feladatok és kihívások
 5. Horváth Mariann: Óvodapedagógus és tanító szakos hallgatók képzése és gyakorlata a koronavírus idején
 6. Káplár-Kodácsy Kinga, Erdei Luca Alexa: A virtuális mobilitás kompetenciafejlesztő hatásai: szisztematikus szakirodalmi áttekintés 2004 és 2020 között
 7. Koltai Zoltán: Online nyelvi képzés a Pécsi Tudományegyetemen
 8. Lénárth Ádám: A történelemtanítás digitális oktatásának kihívásai és lehetőségei napjainkban
 9. Molnár György: Digitális oktatási utópia avagy új irányvonalak a digitális, távolléti oktatási rendben a következő időszakban
 10. Nagy Bálint, Kocsó Edina, Cserné Pekkel Márta: A matematika oktatásának aktuális kérdései – 2020
 11. Szőke-Milinte Enikő: A digitális oktatás tapasztalatai 2020-ban
 • ) Developments and Innovations in HRC MA programmes – Hallgatói szekció

Szekció-elnök: Szederkényi Éva – PTE és Mandel Kinga – ELTE

 

 1. Jennyfer Paola Casas Trujillo: Experiences of Latin American students during their study in Europe
 2.  Prashar Abhitesh Organizationel learning pathways and COVID-19 – A new age for digital revolution? Case studies from Jordan, Turkey, Tunisia
 3. Abhitesh Prashar: A case study of KPMG on organisation learning
 4. Busra Canan Sevim: covid-19 in Turkey – a case study of digital learning at firms
 5. Louay Hijazine: Organizational learning during covid-19 in Jordan
 6. Monnanyana Lebogang: COVID-19 and the Digital Transformation of Education: What Are We Learning on 4IR in South Africa?
 7. Nowrin Sultana Tania: A case study of nestle company in Bangladesh
 8. Sabrina Puspa Gassany: Organizational Pathway After Covid-19: Indonesia’s Study Case
 9. Zghondi Marwan: The use of Organizationnal learning paths for effective training programs inside Tunisian companies

17.30 – 18.00  Az egyes szekciók munkáinak rövid összefoglalása

A 2021. évi 17. LLL konferencia vendéglátó egyetemének bemutatkozása

Kérdések, hozzászólások

A változtatás jogát a szervezők fenntartják!

Jelentkezési lap és további részletek, érdekességek: http://mellearn.hu

A konferencián elhangzó előadásokból és prezentációkból MELLearN e-tanulmánykötet készül!                                  

MELLearN titkárság – 2020. október

Együttműködő partnereink:

 

    •