Tervezett konferencia program 2021

 

17. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia tervezett programja

Helyszín: on-line        Vendéglátó: Budapesti Metropolitan Egyetem

Tematizálás: LLL 4.0  Hogyan alakítja át a digitalizáció a LLL

Időpont: 2021. május 6.
Online konferencia (Zoom)

09.30 – 10.00 Köszöntők

Köszöntőt mond:

 • Kiss Ferenc, METU rektor-helyettes/MELLearN elnökségi tag
 • Zentai László, ELTE rektorhelyettes/ MELLearN leköszönő elnök
 • András István, DUE rektor/MELLearN leköszönö elnökségi tag
 • Németh Balázs MELLearN ügyvezető/eucen elnök

10.00 – 12.30 Plenáris előadások

Felkért előadók:

 • Sara Hershkovitz (Levinsky College of Education, Tel Aviv Area, Israel) és Thierry (Noah) Dana-Picard (Jerusalem College of Technology, Israel): Learning Mathematics Any-time, Any-where
 • Fenyvesi Kristóf (University of Jyväskylä): Multiple Creativities, Pro-sociality and Creative Ecologies for the Post-COVID Era through STEAM Education and Hybrid Learning
 • Lavicza Zsolt (Johannes Kepler Universität Linz): New Technologies for LLL 4.0
 • Kiss Ferenc – Vass Vilmos (Budapesti Metropolitan Egyetem): Relationships of Digitalisation and Knowledge Management in the Context of LLL4.0 / A digitalizáció és a tudásmenedzsment összefüggései az LLL 4.0 vonatkozásában

Kérdések, hozzászólások

               Levezető elnök: Németh Balázs MELLearN ügyvezető/eucen elnök

Sara Hershkovitz retired from The Center for Educational Technology (CET) In Israel, after 4 decades. For 27 years (till 2017) she was head of the Mathematics Department and led the development of dozens of CET’s Math textbooks for primary and secondary schools, as well as the interactive digital content and digital textbooks, and the development of the online course in Math for high school, which is a part of CET’s Virtual High School (VHS). During 2017 to 2020. Prof. Hershkovitz was the head of the assessment and Evaluation Department, which was responsible for national and international exams in Israel and the research led by CET. Prof. Hershkovitz is currently the head of the Mathematics Department, an important academic teacher training college in Tel Aviv.  She published books and research papers in the field of Problem Solving, Mathematics Education and STEAM Education.

Thierry (Noah) Dana-Picard has been involved for more than 30 years in teacher training, both pre-service and in-service. He has served as head of the mathematics department in different Teacher Training Colleges. Later, he chaired the department of mathematics of the Jerusalem College of Technology (JCT), an academic institution training engineers in high tech. Since 2013 Professor Dana-Picard has been president emeritus of JCT, and director of a research chair. He has authored or co-authored tens of research papers and book chapters, and also a digital textbook based on the usage of a Computer Algebra System for teaching analytic geometry. Most of his research is devoted to Mathematics and Mathematics Education in a technology rich environment and STEAM Education. Since the beginning of the Copvid-19 crisis, he has been involved in the development of new approaches for mathematical learning and teaching. He is an active member of national and international professional committees, editorial boards of research journals devoted to Mathematics Education and to technology in Mathematics Education.

Kristóf Fenyvesi, Ph.D. (b. 1979) is a researcher of STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics), trans- and multidisciplinary learning and contemporary cultural studies at the Finnish Institute for Educational Research, University of Jyväskylä, Finland (https://ktl.jyu.fi/en). He is member of the Research Group for Innovative Learning Environments and the Research Group for Education, Assessment & Learning.
Fenyvesi is Community Events Director of the Bridges Organization (www.bridgesmathart.org), the world’s largest education community for the mathematics and the arts. He has been the editor of the annual Bridges conference’s Workshop Paper track and coordinator of the Bridges Public Day (www.familyday.hu) since 2011. In 2014 he became a full member of the European Academy of Sciences and Arts. Since 2016, he has been member of the European Mathematical Society’s Committee for Raising Public Awareness. Between 2013-2017 he served as the chief executive officer of the International Symmetry Association (www.symmetry.hu) and in 2008 he launched Experience Workshop—Global STEAM Network (www.experienceworkshop.org). He was invited by the European Commission to serve as the STEAM expert evaluator of various H2020 and Erasmus+ projects.

Zsolt Lavicza has worked on several research projects examining technology and mathematics teaching in classroom environments in Michigan and Cambridge. In addition, Zsolt has greatly contributed to the development of the GeoGebra community and participated in developing research projects on GeoGebra and related technologies worldwide. Currently, Zsolt is a Professor in STEM Education Research Methods at Johannes Kepler University’s Linz School of Education. From JKU he is working on numerous research projects worldwide related to technology integration into schools; leading the doctoral programme in STEM Education; teaching educational research methods worldwide; and coordinates research projects within the International GeoGebra Institute.

Kiss Ferenc, a Budapesti Metropolitan Egyetem innovációs rektorhelyettese, okl. villamosmérnök, bankinformatikus, PhD (gazdálkodástudomány), az MTA Gazdálkodástudományi Bizottság Tudásmenedzsment Munkabizottságának titkára, iesmart startup tréner.  1992 óta tanít a felsőoktatásban és a felnőttképzésben informatikai és üzleti tárgyakat. Egyetemi tevékenysége mellett az üzleti szférában levő folyamatos tanácsadói jelenlétének köszönhetően oktatási tevékenységében megjelenik az aktuális piaci gyakorlat .Kutatási területe az információmenedzsment és a tudásmenedzsment eszközei, módszerei és alkalmazási lehetőségei. Ennek kapcsán sokféle iparágban számos hazai és nemzetközi K+F+I valamint szoftverfejlesztési és elearning projekt vezetője illetve résztvevője. A felsőoktatás mellett sok gazdasági ágazatban készített vállalati belső elearning rendszert és irányította a tartalomfejlesztési munkákat is.

Vass Vilmos magyar-történelem-pedagógia végzettségű habilitált egyetemi docens. 39 éve tanít a köz- és a felsőoktatásban. Szakterülete alapvetően a tantervelmélet, az interdiszciplináris tantervfejlesztés és a tantervi paradigmák elemzése. Kutatásai a neveléstudomány számos területét érintik, többek között a kompetenciafejlesztés pedagógiáját, különös tekintettel a kompetencia fogalom fejlődésének tanulmányozására és a kompetenciaalapú tervezés hazai és nemzetközi komparatisztikai vizsgálatára vonatkozóan. Az utóbbi évtizedben kutatásainak külön részét képezi a tehetséggondozás és a kreativitás összefüggéseinek, valamint a kreatív gondolkodás fejlesztési folyamatának az elemzése. Érdeklődésének középpontjában jelenleg a tanulás- és tanulóközpontú tantervi paradigma, ezen belül a tartalom- és kompetencialapú tantervi megközelítések összehasonlító elemzése, valamint a kreatív tudástranszfer áll. A szerző közel kétszáz magyar és idegen nyelvű cikket, tanulmányt, könyvfejezet és monográfiát írt. Több hazai és nemzetközi szervezet, magyar és angol nyelvű folyóirat szerkesztő bizottsági, tanácsadó testületi tagja. Számos hazai és nemzetközi konferencián tart előadásokat és műhelymunkákat, közel húsz nemzetközi projektben vett részt kutatóként, szakértőként. Végzett doktoranduszai, szakdolgozói és tanítványai közül több egyetemen oktató tanár és gazdasági vezető került ki. email: vvass@metropolitan.hu

12.30 – 13.30  Ebédszünet

13.30 – 14.30  Kerekasztal beszélgetés: Digitalizáció, tanulás: lehetőségek és korlátok

Felkért hozzászólók:

 • Benedek András (BME)
 • Gyarmathy Éva (ELTE)
 • Setényi János (Expanzió Kft.)
 • Vitéz Gyöngyvér (SkillDict Zrt.)

Kérdések, hozzászólások

               Levezető elnök: Fábry György (ELTE)

14.45 – 18.00  Szekció munka

Szekciók:

 • A.) A munkahely átalakuló szerepe az LLL 4.0-ban és a szükséges soft skill-ek vizsgálata

Szekció-elnök: Szabó Szilvia – METU és Keczer Gabriella – SZTE

Hollósy-Vadász Gábor: HR kihívások a pandémia idején a hazai szállodaiparban és vendéglátásban
Németh Gergely: Milyen is az új ‘normál’?
Berecz Nikolett: Iskola előtti pedagógusok mentálhigiénés támogatásának lehetőségei és korlátai
Kőmüves Zsolt: Frissdiplomások munkavállalási attitűdjeinek vizsgálata
Bognár Mária: Hogyan próbálnak a Somogy megyei felnőttképző intézmények életben maradni napjainkban?
D. Babos Zsuzsánna: Felsőoktatási hallgatók társadalmi részvétele – önkéntesség az ELTE PPK hallgatóinak körében
Kamp Alfréd: A történelem tanárok digitális pedagógiával kapcsolatos nézeteinek vizsgálata, különös tekintettel az okostankönyvek digitális munkarendben történő használatára
Kroó János: A felhatalmazás szerepe és szervezeti megvalósulása
Lukács Andrea: A tudásmenedzsment, tanuló szervezet és a munkahelyi keretek között megjelenő összefüggéseik és jelentőségük az LLL kontextusában. Két esettanulmány eredményei
Mészáros Attila: A tanulók kognitív és érzelmi fejlődését szolgáló oktatási módszerek
Nemeskéri Zsolt: Az Ipar 4.0 és az MTMI foglalkozások fejlesztése
Nyikes Csaba: Fenntarthatósági törekvések a LEAN-filozófia segítségével
Poszpischil László: A munkáltatói hatalom etikusabbá tétele a képzés eszközével
Tóth Czibor Laura: A vezetői és dolgozói beszédtechnika hatása a szervezeti hatékonyságra
Vörös Viktória és Vámosi Tamás: Anyaként a munkaerőpiacon és a munka világában

 • B.) Felsőoktatási lifelong learning és az egyetemek harmadik missziója a tanuló társadalom metszetében

Szekció-elnök: Németh Balázs – PTE és Berendi Carmel – ELTE

Rajcsányi-Molnár Mónika, András István és Balázs László: Képzési életpályamenedzsment program a pályaorientáció és az életen át tartó tanulás támogatására
Árvai Péter: Az EDUC Európai Egyetemek Szövetség, mint az európai hálózatosodás új útja
Cserné Adermann Gizella: Pozitív pedagógia az élethosszig tartó tanulásért
Bellák Bianka és Borsos Bence: Közösségek versengése a kívülállók szemszögéből, avagy hogyan látják a közösségi művelődés tanárjelöltek
Benkei-Kovács Balázs és Farkas Julianna: A hungarikumtól a helyi értékekig: egy egyetemi kutatócsoport elméleti alapokra épülő empirikus kutatás Fót, Göd és Vác településeken
Berendi Carmel: Developing methods to foster learning communities for sustainability. Showcasing nongovernmental organisations’ and their stakeholders’ best practices in Hungary
Hangya Dóra: „Halló, én is itt vagyok!” Siket és nagyothalló hallgatók a felsőoktatásban
Koller Inez Zsófia: Közösségi munka a járvány idején – egyetemi jógyakorlat
Laki Ildikó: Jövő és jelen. Fogyatékossággal élő emberek lehetőségei az egész életen át tartó tanulás keretei között
Mandel Kinga Magdolna: A székelyföldi otthonoktató-tanuló közösség kihívásai és megoldásai az LLL 4.0 korában
Németh Balázs: Tanuló város, vagy városi tanulás – miért fontos a tanuló közösség formálása?
Sulyok Tamás: A felnőttképzés kihívásai a digitalizálódó világban
Varga Anita: Dunaújvárosi Egyetem szolgáltatóközpontú minőségfejlesztő tevékenységeinek bemutatása középpontban a külső környezetre gyakorolt tevékenységekkel és azok hatásaival
Andrási Gábor:A szakmai etika oktatásának lehetséges céljai és módszerei: integrált élethosszig tartó megoldások Rest modellje alapján

 • C.) A digitális transzformáció és a digitális oktatás hatása a felsőoktatás bázisán – elméleti és gyakorlati modellek erőpróbája

Szekció-elnök: Molnár György – BME, Kis Márta – METU és Kovács Zsuzsa – ELTE

Balázs Brigitta: Digitális kultúra, mint megújult informatika? Lehetőségek és komplexitás a digitális írástudás fejlesztésében
Bottyán László: Információbiztonság az online tanrend során
Cserkó József és Molnár György: Hatékony, interaktív, digitális módszerek és technológiák a digitális munkarendű oktatásban és azon túl
Daruka Magdolna, Csillik Olga és Vizdák Károly: A gennováció második hulláma a felsőoktatásban
Erdei Gábor, Buda András és Szabó József: A járvány nemcsak a hallgatók, hanem az oktatók számára is új helyzetet teremtett – egy hazai felsőoktatási intézmény esete
Fodor Andrea: Munkahely, mint motivációs tényező az élethosszig tartó tanulásban
Loboda Zoltán: Digitalizációs és poszt-covid kihívások a felsőoktatásban
Fodorné Tóth Krisztina: Digitális oktatástámogatás – képzők képzése és annak változásai
Horváth Mariann: Gamifikáció és szakmai eszköztárbővítés a PPKE BTK hallgatóinak részvételével
Kis Márta: Innovációs folyamatba integrált digitális oktatás megvalósítása a Budapesti Metropolitan Egyetemen
Klein Ágnes és Szederkényi Éva: Digitális tanulási környezetek platformokon keresztül
Koltai Zoltán: Online nyelvi képzések a Közép-Duna Menti Térségben
Kovács Edina: Informatikaoktatás online környezetben – tapasztalatok és lehetséges modellek a felsőoktatásban
Molnár Bence: Lenni vagy nem lenni? – Wikipédiával a felsőoktatásban
Molnár György és Karl Éva: A digitális kompetenciafejlesztés igénye és szerepe a felsőoktatásban és köznevelésben – kihívások és válaszok
Péczka László: A digitális oktatási platformok középtávú gazdasági és munkaerőpiaci hatásai
Sass Judit és Bodnár Éva: A játékosításra – mint lehetséges oktatásmódszertani elemre – vonatkozó oktatói vélekedések vizsgálata
Szőke-Milinte Enikő: A digitális oktatás pedagógiai elvei a felsőoktatásban
Balkányi Péter: Kurzusok játékosítási lehetőségei felsőoktatási környezetben

 • D.) Az oktatás kihívásai és jelenségei a COVID-19 hatására a pandémia időszakában – fókuszban az előző időszakok empirikus vizsgálatai

Szekció-elnök: Kálmán Anikó – BME és Sándorné Kriszt Éva – BGE

Molnár Katalin és Zsolt Péter: Rendészeti hallgatók jelenléti és online tanulásának összehasonlító értékelése
Bacsa-Bán Anetta: Online oktatás a felsőoktatásban: hallgató=hallgató?
Fűzi Beatrix és Dósa Katalin: Hogyan tovább? – A digitális átállás hallgatói tapasztalatai a BGE-n
Kolacsek Sándor: Vélemények a COVID-19 hatására bevezetett digitális és online oktatásról
Jakab Natália: Az esélyteremtés lehetőségei a digitális oktatásban
Kálmán Anikó: A COVID-19 hatása az oktatás és a vállalati szféra világára, az életen át tartó tanulás
Cserné Pekkel Márta és Kocsó Edina: A COVID-19 hatására megváltozott tanulási környezet következményei hallgatói szemmel a Dunaújvárosi Egyetemen
Farkas Anett: Online történetmesélési eljárások a pedagógusképzésben
Egervári Dóra: A digitális osztályterem “rabjai” – alfa generációs diákok és a digitális oktatás
Gróf Henrik Balázs: A Fáy Digitális Oktatási Program – Hogyan született a pandémiás krízishelyzet egyik edukációs sikerprogramja?
Csufor Lilla: Flow jellegű élmény kimutatása a digitális oktatásban (Az OTP Fáy András Alapítvány stream programjainak hatásmérése)
Koltai Zsuzsa: A COVID-19 múzeumi tanulásra gyakorolt hatása
Mangné Kardos Zita és Juhász Tamás: A COVID-19 világjárvány hatása a műszaki felsőoktatásban tanuló hallgatókra
Roszik Dóra és Pelesz Nelli: A COVID-19 hatása a középiskolás diákok tesztszorongására
Szekeres Diána: Az áldozatsegítés és a sport kapcsolódási pontjai tárgy oktatási vetületei a COVID-19 vonatkozásában tréning módszertan online felülethez történő átalakításával
Arany-Nagy Zsuzsanna: Könyvtárak a digitális térben: a könyvtár- és információkeresés által kiváltott szorongás leküzdése a könyvtárak hagyományos szolgáltatásainak átalakításával
Arató Balázs: Olvasók a kapuk előtt – a COVID 19 járvány hatása a szakkönyvtári szolgáltatásokra egyetemi könyvtári példák nyomán
Nagy Andor és Békésiné Bognár Noémi Erika: A könyvtári szolgáltatások fejlődése a világjárvány idején
Uricska Erna: COVIDictionary – Virolingvisztika, és angol egynyelvű járványszótár

 • E.) Hallgatói szekció – Az oktatás és a foglalkoztatottság összefüggései

Szekció-elnök: Dunás-Varga Ildikó – ELTE és Kovács Tamás – PTE

Kraiciné Szokoly Mária: Szcenáriók az oktatás-képzés és a munkaerőpiac kapcsolatáról három dokumentum fényében
Dunás-Varga Ildikó: Képzettség és foglalkoztatottság – a nyílt (?) munkaerőpiacon
Jávorffy-Lázok Alexandra: A határon túli magyarok jelenléte a hazai felsőoktatási intézményekben és munkaerőpiacon
Molnár Attila Károly: Börtöntanulás – andragógiai szemszögből
Horváth Sára: Intellektuális képességzavarral élő személyek jogainak támogatását befolyásoló tényezők
Virág Hanna: Értelmileg akadályozott munkavállalók a vendéglátásban

 

Posztercsoport: Kiégés megelőzés és stresszkezelő tréning pedagógusoknak: Finy Krisztina, Dalotti Anna, Forrási Boglárka, Korodi Stefánia, Varró Vince
Posztercsoport: Hatékony együttműködés home office és hibrid munkarend idején – együttműködést segítő innovatív tréning munkacsoportok számára: Buglyó Emese, Horváth Fanni, Pásztor Katalin, Mohos Edina
Posztercsoport: Kommunikációs tréning bemutatása: Róka Luca, Bury-Pravotinszky Lili, Csák Adrienn, Fülöp Antónia, Baranyai Júlia
Posztercsoport: ÖKOffice: Fias Petra, Jankovits Hanna, Oláh Fruzsina, Tóth Boglárka

18.00 – 18:30  Az egyes szekciók munkáinak rövid összefoglalása

A 2022. évi 18. LLL konferencia vendéglátó egyetemének bemutatkozása – Milton Friedman Egyetem: Schottner Krisztina és Laki Ildikó

Kérdések, hozzászólások

A változtatás jogát a szervezők fenntartják!

Jelentkezési lap és további részletek, érdekességek: http://mellearn.hu

A konferencián elhangzó előadásokból és prezentációkból MELLearN e-tanulmánykötet készül!                                  

Együttműködő partnereink: