Konferencia program 2023

Felsőoktatási Lifelong Learning a képesség-fejlesztés, a kultúraközvetítés és
fenntarthatóság tükrében: A hatékony és innovatív tudástranszferek lokális/regionális és globális trendjei
University Lifelong Learning in the Scope of Skills Development, Cultural Exchange and
Sustainability: Local/Regional and Global Trends of Effective Knowledge Transfers

19. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia programja

Helyszín: PTE KPVK Szekszárd (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.)
2023. június 14. szerda

09.30 – 09.50 Köszöntők

Köszöntőt mond:

 • Zádori Iván (PTE KPVK Dékánhelyettese)
 • Fedeles Tamás (PTE Oktatási Rektor-helyettese/MELLearN elnökségi tag)
 • Schottner Krisztina (Milton Friedman Egyetem megbízott rektor/MELLearN Elnök)
 • Engels-Perényi Klára (Európai Bizottság – DG EMPL/Foglalkoztatási Főigazgatóság) (on-line)

Levezető elnök: Németh Balázs

09.50 – 12.20 Plenáris előadások (52. terem)

Felkért előadók:

 • Christina Paulus (Universität für Bodenkultur Wien/AUCEN): Trends of University Lifelong Learning in Austrian Higher Education

Christina Paulus is the head of the department for lifelong learning at the University of Natural Resources and Life Sciences Vienna. Studies in Vienna and at Kings College London. The focus of her work is on national and international projects in the field of lifelong learning as well as in the field of quality assurance measures in the validation of non-formal and informal learning. Since 1998 she has been working at the University of Natural Resources and Life Sciences Vienna. Her œuvre includes publications and lectures on issues of lifelong learning and the organization of academic continuing education.

 • Heribert Hinzen (DVV International/University of Pécs/UIL-consultant) – Institutionalization and professionalization of adult learning and education – potential and role for higher education

Prof.(H) Dr. Dr. h. c. mult. Heribert Hinzen is a senior consultant on adult education and lifelong learning for sustainable development. He worked for DVV International for almost four decades, both in headquarters and in offices in Sierra Leone, Hun-gary and Lao PDR. He is an Honorary Professor at the University of Pécs, and teaches comparative adult educa-tion at the University of Würzburg. He has served as Vice-President of the ICAE and the EAEA, and is cur-rently Vice-President of the global network for Promot-ing, Interrogating and Mobilising Adult learning and edu-cation (PIMA). He was a member of the CONFINTEA VI Consultative Group, the UN Literacy Decade Expert Group, and a delegate to the World Education Fora of 2000 and 2015. He is an Honorary Fellow of the UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL) and a member of the Editorial Board of the International Re-view of Education – Journal of Lifelong Learning

 • Pascal Paschoud (University of Lausanne/EUCEN President) – Reflections to Changes and Challenges in Swiss University Lifelong Learning (on-line)

Pascal has over 25 years of international experience in leading organisations in higher education. He is currently the Executive Director of Formation Continue UNIL-EPFL, the joint continuing education foundation of EPFL and the University of Lausanne, which offers more than 260 open or in-company programmes. He previously was Director of Projects with the executive education and consulting arm of the London School of Economics (LSE). Pascal is the former President of the Swiss University Continuing Education Network (swissuni) and a current member of the Steering Committee of the European University Continuing Education Network (eucen). His expertise ranges across lifelong learning, executive education, consulting, HR and coaching.

Focus of Keynote:
“In an environment characterised by rapid change, university continuing education is a central aspect of the Swiss education system and of maintaining a skilled workforce. However, it faces important challenges, such as funding and accessibility, which push it to evolve in order to continue responding to needs. This presentation will look at how universities are meeting these challenges in a country with three distinct language regions, located in the heart of Europe but not a member of the European Community.”

 • Purebl György (Semmelweis Egyetem) – New ways of learning and students’ mental health (on-line)

A felsőoktatásba belépő új generációk számos pszichológiai tulajdonságban eltérhetnek a korábbi korcsoportokban – vagy legalábbis bizonyos pszichológiai tulajdonságok gyakoribbak köztük mint korábban. Gyors és hatékony információ feldolgozásra képesek (különösen vizuális információk esetében), nagyon gyakorlatorientáltak, és magas szinten használnak technikai eszközöket. Fontos számukra a siker, de rettegnek a kudarcoktól is, a jövővel kapcsolatos szorongás pedig gyakori életérzés köztük. Sokan közülük nehezen birkóznak meg a hosszú írott szövegekkel, valamint az érzelmileg megterhelő helyzetekkel. Mindezek miatt részben más tanulás-módszertani eszközöket preferálnak, személyes fejlődésükben pedig jobban igénylik a pszichológiai támogatást is. A felsőoktatási intézményeknek pedig, saját hatékonyságok megőrzése érdekében válaszolniuk kell hallgatók kielégítetlen igényeire.

The new generations entering higher education may differ in many psychological features from the previous age groups – or at least certain psychological characteristics are more common among them. They are able to process information quickly and efficiently (with the preference of visual information), have practice-oriented attitude and expertise with technical tools. Success is crucial to them, but they are also tend to avoid failure, and anxiety about a gloomy and upredictable future is a common experience among them. Many of them have difficulties coping with long written texts and emotionally stressful situations. They prefer new learning-methods, and they also require more psychological support in their personal development. In order to preserve their own efficiency, higher education institutions must respond to these unsatisfied needs of students.

 • Brikena Xhomaqi (European LLL Platform, Brussels) – Lifelong Learning Policy Trends and Issues in Europe (on-line)

Brikena Xhomaqi is the director of the European LLL Platform.

Kérdések, hozzászólások

Levezető elnök: Németh Balázs

12.20 – 13.10  Ebédszünet

13.10 – 14.10  Kerekasztal beszélgetés

Kerekasztal-beszélgetés a képességek, készségek és kompetenciák fejlesztésének egyéni és szervezeti kihívásairól a Készségek Európai Évében – Felsőoktatási LLL az Egyéni Tanulási Számla és a Mikro-tanúsítványok tükrében

Felkért hozzászólók:

 • Csekő Katalin (BGE KKK, Dékán)
 • Cservék Judit (KIM Innovációért, Felsőoktatásért, Szakképzésért és Felnőttképzésért Felelős Államtitkári Kabinet – politikai tanácsadó)
 • Derényi András, oktatáskutató
 • Engels-Perényi Klára (Európai Bizottság – DG EMPL/Foglalkoztatási Főigazgatóság) (on-line)
 • Farkas Éva, felnőttoktatás-kutató (on-line)
 • Sinóros-Szabó Laura (KIM, Felsőoktatási Főosztály, Főosztályvezető)
 • Szécsi Gábor (PTE KPVK, Dékán, tanszékvezető egyetemi tanár)
 • Szlamka Erzsébet (Digitális Jólét Nonprofit Kft., senior szakértő)
 • Várkonyi Zoltán (EBSN titkárság) (on-line)

Kérdések, hozzászólások

Levezető elnök: Hegyi-Halmos Nóra

 14.30 – 17.30  Szekció munka

A., Felsőoktatási Lifelong Learning és a digitális transzformáció hatásai – EPALE műhely; (52. terem)
Szekcióvezető: Kovács Zsuzsa – Molnár György

 1. Németh Balázs: A felnőttkori tanulás facilitálása. Egy „PDS-MOOC” fejlesztése on-line környezetben uniós projekt segítségével
 2. Dominek Dalma Lilla – Barnucz Nóra: A flow mérés jelentősége egy pilot kutatás kapcsán
 3. Barnucz Nóra – Botos Virág – Ceglédi Szabolcs – Dominek Dalma Lilla: Az oktatók digitális műveltségének vizsgálata az egyik hazai egyetemen
 4. Rajcsányi-Molnár Mónika – András István – Balázs László – Czifra Sándor: Integrált felsőoktatási-szakképzési online tananyagfejlesztés és platform kialakítása az eDUE-eBánki projektek tükrében
 5. Balázs László – Rajcsányi-Molnár Mónika – András István – Katus Szilvia: eBánki – digitális transzformáció a technikusi képzésben
 6. Shairil Bhardwaj: Quality Dimensions of the Competencies and the Roles of Adult Learning Professionals in Non-Formal Adult Education in Germany
 7. Fodorné Tóth Krisztina – Simon Krisztián: Motiváció és képzésszervezés: oktatói célcsoportok és az online képzések
 8. Almádi Zsófia: Lifelong Learning megvalósulása az EDUC Európai Egyetemi szövetség munkájában
 9. Orbán Zsolt: Az e-learning ökoszisztéma szereplői és az MI
 10. Fodor Andrea: Mérni vagy nem mérni ez itt a kérdés, avagy hogyan vélekednek a felsőoktatásban tanulók.
 11. Molnár György – Fodor Andrea – Orosz Beáta: A digitalizáció és a digitális transzformáció hatásai a szakképzés és felsőoktatás bázisán

B., A munka világának átalakulása és felsőoktatási LLL; (109. terem)
Szekcióvezető: Keczer Gabriella – Szabó Szilvia

 1. Kovács Tamás: Rurális LLL kezdeményezések Magyarországon az ezredfordulót követően – hogyan tudja egy régió megőrizni közösségeit és fejleszteni munkaerőpiacát a felnőttképzésen keresztül?”
 2. Mangné Kardos Zita – Kovács Éva: Szak- és intézményválasztási motivációk korrelációs vizsgálata a műszaki felsőoktatásba készülő középiskolás tanulók körében
 3. Zimmermann Ildikó: Az egyetemek társadalmi felelősségvállalásának ismertsége egy hallgatói körben
 4. Katonáné Kovács Judit – Vizdák Károly: Oktatói szerepeknek való megfelelés a felsőoktatásban, vállalkozásfejlesztés szakon
 5. Mosonyiné Ádám Gizella – Vallyon Andrea Júlia: BESPOKE DPTP. Eszik vagy isszák? Újszerűség és kreativitás az üzleti oktatásban
 6. Sánta Zsófia: „Itt is vagyok, ott is vagyok” – A karrierváltás tanulmányozása kvalitatív módszerekkel
 7. Benke Magdolna: Empowerment és élethosszig tartó tanulás, munkavállalói nézőpontból
 8. Horváth Orsolya: Kulcskompetenciák a munka világába vezető úton
 9. Budai Gábor: A okleveles technikusképzés és a felsőoktatás kapcsolata
 10. Keczer Gabriella: „A tanulás idő, pénz, hatalom” – Levelezős hallgatók tanulási motivációi és tapasztalatai a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán

C., Demográfiai, térségi tényezők és Lifelong Learning; (38. terem)
Szekcióvezető:
Laki Ildikó – Kópházi Andrea

 1. Schottner Krisztina – Laki Ildikó: Megváltozott szerepek az idősödő társadalom árnyékában
 2. Koltai Zoltán: Hatékony tudástranszfer a kistelepülésen élők szolgálatában
 3. Ponyi László: Esélyegyenlőség, közösségi tanulás, közösségi művelődés
 4. Bognár Mária: A közösségi tanulás megteremtése Belső-Somogy hátrányos helyzetű kistelepülésein

D., Klímaváltozás, fenntarthatóság és az egyetemek LLL potenciálja; (223. terem)
Szekcióvezető: Bartus Gábor – Zádori Iván – Sándorné Kriszt Éva

 1. Rajcsányi-Molnár Mónika – András István – Czifra Sándor: Élményalapú oktatás online környezetben: A GeoGEKKO projekt bemutatása
 2. Glied Viktor: A PTE Zöld Egyetem projektje
 3. Leányvári Krisztina: A fenntarthatóságra nevelés helyzete a vendéglátóipari szakképzésben és a duális képzőhelyeken a Balaton déli partján
 4. Kocsis-Simon Ágnes: Környezettudatosság erősítése felnőtt tanulási projektek segítségével
 5. Berendi Carmel: The Role of Learning Cities to Foster Sustainability: Comparative Study Introducing the Current Developments and Best Practices in European and South East Asian Context
 6. Függ Zsolt Péter: Aktív állampolgárság a fenntartható fogyasztásért: A digitális platformok szerepe a fogyasztási minták megváltoztatásában

E., Egészség és jóllét az egyéni és közösségi tanulások tükrében; (48. terem)
Szekcióvezető:
Bacsa-Bán Anetta – Cserné Adermann Gizella

 1. Vinczéné Fekete Lídia – Sass Judit: Az oktatóvideóval támogatott tanulás során átélt unalom összefüggése a jólléttel a felsőoktatásban
 2. Bodnár Éva – Sass Judit: A hallgatói mentorálás megítélése Dodge jóllét modellje alapján
 3. Cserné Adermann Gizella – Bacsa-Bán Anetta: Érezd jól magad nálunk, ha felnőttként belefogtál! – Szakmai oktatók képzése a Dunaújvárosi Egyetemen pozitív pedagógiai/andragógiai nézőpontból
 4. Hartungné Somlai Eszter: Az egészségtudomány területén tanuló hallgatók megküzdési stratégiáinak összefüggései a tanulási motiváció és mentálhigiénés tényezők függvényében
 5. Botos Bettina: A szocio-emocionális tanulás és készségfejlesztés (SEL) elmélete, története, nemzetközi gyakorlata, ill. a kapcsolódó hazai kutatások és oktatási törekvések ismertetése

F., Kultúraközvetítés és tanulási innovációk: megváltozó közösségek, aktív állampolgárság és a digitális média kölcsönhatása; (122. terem)
Szekcióvezető:
Brachinger Tamás – Szilágyi Tamás

 1. Mészáros Attila: Creating innovative school communities based on the Riemann-Thomann system
 2. Szilágyi Tamás: Mesterséges intelligencia alkalmazásának etikai vonatkozásai az oktatási innovációban
 3. Gál Anikó: Felsőoktatási hallgatók körében végzett projektmunka ismertetése
 4. Habos Dorottya: Offline tanórák támogatása hibrid gimnáziumi oktatásban
 5. Koltai Zsuzsa: A múzeumi tanulás jó gyakorlatainak és kihívásainak komparatív vizsgálata Pécsett és Görlitz-ben
 6. Csillik Olga – Daruka Magdolna: Az egyetem kapujában, avagy a sikerességhez szükséges generikus kompetenciák fejlesztése az új környezetben
 7. Fábián Fanni: A közművelődési intézményrendszer hatása a fiatalok komolyzenei attiűdjének alakulására
 8. Eötvös Soma: Mit tanulhatunk szimulációs versenyekből? – A Modell Európai Parlament 2019-es Nemzeti ülésének kvantitatív elemzése
 9. Schmidt László: Igazság(szolgáltatás), digitalizáció és innováció. Eddigi eredmények és lehetséges célok
 10. Zuzevičiūtė, Vaiva – Várnagy Péter: Interkulturális képességek – litván és magyar nézőpontból / Intercultural competences – Lithuanian and Hungarian perspectives

G., Információs műveltség, digitalizáció és mesterséges intelligencia a LLL kontextusában; (101. terem)
Szekcióvezető: Egervári Dóra – Sulyok Tamás

 1. Sulyok Tamás: Gamifikációs megoldások a fejlesztésben – Egy felsőoktatási kurzus tapasztalatai
 2. Egervári Dóra – Kovács Edina: A mesterséges intelligencia és a könyvtárak – lehetőség vagy veszély?
 3. Horváth Mariann – Szőke-Milinte Enikő – Karainé Gombocz Orsolya: Információs műveltség – hallgatói eredményesség
 4. Karainé Gombocz Orsolya – Horváth Mariann – Szőke-Milinte Enikő: Digitális tanulási eredményesség
 5. Szőke-Milinte Enikő – Horváth Mariann – Karainé Gombocz Orsolya: Információs műveltség – digitális énhatékonyság – digitális állampolgárság
 6. Juhász Márta: Az információs műveltség mérésének modelljei Európában
 7. Dergez-Rippl Dóra: Jövőbeli tudás, múltbeli tapasztalat – A mesterséges intelligencia egyetemi tanulmányokban való használatának új dilemmája
 8. Nagy Andor: Személyes digitális hagyatékunk megőrzési lehetőségei
 9. Dudok Fanni: A gamification a fenntarthatósági ismeretek oktatásában: új módszertani elemek bevezetése a pedagógusképzési programokba
 10. Varga István: A digitalizáció lehetőségei a szociálpedagógia munkában

17.30 – 18.00  Az egyes szekciók munkáinak rövid összefoglalása

A 2024. évi 20. évi Felsőoktatási Lifelong Learning konferencia vendéglátó egyetemének bemutatkozása: Óbudai Egyetem (Molnár György)

Kérdések, hozzászólások

A változtatás jogát a szervezők fenntartják!

A konferencián elhangzó előadásokból és prezentációkból MELLearN e-tanulmánykötet készül!

MELLearN titkárság – 2023.

Együttműködő partnereink: