Konferencia felhívás 2021

Felhívás

A MELLearN – Felsőoktatási Hálózat az Életen Át Tartó Tanulásért Egyesület idén tavasszal, 2021. május 6-án a Budapesti Metropolitan Egyetemmel közösen rendezi 17. Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning On-line Konferenciáját, melynek témája:

LLL 4.0  Hogyan alakítja át a digitalizáció az LLL stratégiákat?

A digitalizáció növekvő igénye nagymértékben átalakítja az egész életen át tartó tanulás (LLL) folyamatát. Az online platformokon tanulás iránti dinamikusan növekvő igények kiszolgálásán sok tízezer kisebb-nagyobb cég mellett olyan óriások is felnőttek, mint a Coursera vagy a Khan Academy. Az iskolarendszerű és az iskolán kívüli képzések olyan, nemzetközileg elfogadott tartalomfejlesztési és módszertani szabványok létrehozását is megkövetelték, mint a MOOC, vagy a NSQOL. Emellett a képzésekhez való helyfüggetlen és egyre olcsóbb hozzáférésnek, valamint az üzleti világ átalakulásának köszönhetően előtérbe kerültek a rövid távú képzések. A COVID-19 validálta a digitális tanulás módszertanát és értékelési kultúráját. Az egész életen át tartó tanulás új paradigmáját (LLL 4.0) éljük. Az ehhez kapcsolódó motivációs rendszer, a belső és külső motiváció egyensúlya a felsőoktatás tanulási-oktatási folyamatainak újra gondolását igényli. Az egész életen át tartó tanulásban való részvétel növelése és a hozzáférés javítása is erősíti az oktatási innovációt és tanulást támogató stratégiák bevezetését.

Tervezett plenáris előadók:

 • Sara Hershkovitz, Head of Mathematics Dept. at Levinsky College of Education, Tel Aviv Area, Israel and prof. Thierry (Noah) Dana-Picard, President Emeritus Head of the Roland and Astrid Dana-Picard Chair for Education, Mathematics and Judaism, Jerusalem College of Technology, Israel: Learning Mathematics Any-time, Any-where
 • Fenyvesi Kristóf, Finnish Institute for Education Research, University of Jyväskylä: Multiple Creativities, Pro-sociality and Creative Ecologies for the Post-COVID Era through STEAM Education and Hybrid Learning
 • Lavicza Zsolt, JKU – Johannes Kepler Universität Linz: New Technologies for LLL 4.0
 • Kiss Ferenc – Vass Vilmos, Budapesti Metropolitan Egyetem: A digitalizáció és a tudásmenedzsment összefüggései az LLL 4.0 vonatkozásában

Tervezett szekciók:

 • A.) A munkahely átalakuló szerepe az LLL 4.0-ban és a szükséges soft skill-ek vizsgálata
 • B.) Felsőoktatási lifelong learning és az egyetemek harmadik missziója a tanuló társadalom metszetében
 • C.) A digitális transzformáció és a digitális oktatás hatása a felsőoktatás bázisán – elméleti és gyakorlati modellek erőpróbája
 • D.) Az oktatás kihívásai és jelenségei a COVID-19 hatására a pandémia időszakában – fókuszban az előző időszakok empirikus vizsgálatai
 • E.) Hallgatói szekció – Az oktatás és a foglalkoztatottság összefüggései

A tervezett szekciók az alábbiakra fókuszálnak:

 • A.) A munkahely átalakuló szerepe az LLL 4.0-ban és a szükséges soft skill-ek vizsgálata

A szekció fókusza:

A szekcióba elsősorban olyan előadásokat várunk, amelyek napjaink megváltozott és felgyorsult környezetében foglalkoznak a munkaerőpiaci kihívásokkal, és azokra megoldásokat, jó gyakorlatokat mutatnak be a LLL 4.0 értelmezésében. Górcső alá vesszük a munkahelyek átalakuló szerepét, és ebben a sajátos munkaerőpiaci környezetben a 21. századi kompetenciák (elsősorban soft skillek) iránti igény megjelenését, tartalmát. Szeretnénk kiemelni a LLL 4.0 jelentőségét ebben az átalakuló folyamatban a hazai és nemzetközi jó gyakorlatok bemutatásával.

 • B.) Felsőoktatási lifelong learning és az egyetemek harmadik missziója a tanuló társadalom metszetében

A szekció fókusza:

A felsőoktatás kutatásban világszerte egyre nagyobb teret követel magának az egyetem harmadik missziójának a feltárása. Az elmúlt évtizedben a társadalmi küldetés megvalósítását támogató szervezetek számának a növekedése, projektszintű aktivitása a globális színtéren és hazánkban is figyelemre méltó, csupán néhányat említve: PASCAL International Observatory: Universities’ Regional Engagement (PURE) 2010 – 2019; EUCEN: Embedding the LLL Contribution for Social Engagement into University Structures and Practices 2015; Global University Network for Innovation (GUNI): World Report on New Visions for Higher Education Institutions towards 2030.

Konferenciánk immár évek óta hagyományosan figyelmet szentel az egyetem társadalmi küldetésének: tavaly Az egyetem és környezete: tanuló közösségek, közösség-fejlesztés állt a fókuszban. Idén olyan tanulmányok bemutatását tervezzük, melyek feltárják a felsőoktatásban kibontakozó társadalmi célú folyamatokat, a felsőoktatási lifelong learning 4.0 szerepére reflektálnak, a közösségi tanulás, a tanuló közösségek és városok fejlesztésének újszerű lehetőségeit vizsgálják, valamint stratégiai kapcsolatok kiépítésének lehetőségeit helyezik előtérbe. A szekció munkáját olyan hívószavak mentén határozzuk meg, mint inklúzió, innováció; fenntarthatóság – klímavédelem, társadalmi együttműködés. Várjuk az e téren megvalósult jó gyakorlatok bemutatását, és a tovább gondolásra, diszkusszióra inspiráló előadásokat.

 • C.) A digitális transzformáció és a digitális oktatás hatása a felsőoktatás bázisán – elméleti és gyakorlati modellek erőpróbája

A szekció fókusza:

A digitalizációs folyamatok, illetve a digitális technológia által támogatott művelődés, IKT rendszerek közvetítésével napjainkban egyre nagyobb szerephez jut, melynek társadalomra, gazdaságra és az oktatásra gyakorolt szerepe és ennek transzformációs hatása egyre jelentősebb. E jelenségek lényege, hogy az új kulturális forma digitális platformon jön létre, illetve a digitális platformon létezik. Az Internet adta hálózati lehetőségek pedig felgyorsítják a terjedését, megváltoztatva az életvitelünket. Tervezett szekciónk e kérdésköré csoportosulnak fókuszálva az oktatás, ezen belül is a felsőoktatás terepére a digitális munkarendű oktatást kiemelten kezelve. A témához kapcsolódó munkák, írások arra keresik a választ, hogy a jelenlegi digitalizációs folyamatok miként hatnak a digitális oktatásra, milyen elméleti keretek és alapelvek érvényesültek, valamint ennek milyen jó gyakorlati modelljei, alkalmazható pedagógia gyakorlatai alakultak ki az utóbbi időszakban a felsőoktatás bázisán.

 • D.) Az oktatás kihívásai és jelenségei a COVID-19 hatására a pandémia időszakában – fókuszban az előző időszakok empirikus vizsgálatai

A szekció fókusza:

A COVID-19 járvány villámcsapásként érte az egész világot, és szinte nincs egyetlen olyan társadalmi vagy gazdasági szegmens, amelyet a pandémia ne befolyásolt volna már eddig is alapvetően. Ebben a helyzetben az élethosszig tartó tanulás szerepe, fontossága, hiányának mértéke vagy éppen az erre való motiváció meghatározó lehet az egyes szektorok és társadalmi csoportok átalakulása és fejlődése szempontjából. Kiemelt jelentősége lett az önálló tanulásnak és azoknak a módszereknek, amelyek ezt segíthetik.

A magyarországi felsőoktatási intézmények különbözőképpen kezelték ezt a helyzetet, a jó gyakorlatok, hatások feltérképezésének hazai és nemzetközi eredményeiből, összegző elemzésekből szeretnénk bemutatni, válogatni a szekció keretében.

Tudjuk, hogy készültek intézményi felmérések, amelyek a hallgatók és az oktatók irányából is vizsgálták a „távolról” tanulás/tanítás eredményességét. Ha sikerül feltérképeznünk, hogy hol milyen módszereket vezettek be és milyen volt az elégedettség tanár és diák oldaláról, akkor összeállhat egy javaslatcsomag, amely hosszabb távon is hatékonyabbá teheti az önálló tanulást.

A Magyar Rektori Konferencián belül is létrejött egy munkacsoport, amely ugyan elsősorban nem módszertani kérdésekkel foglalkozott, de tapasztalatok onnan is gyűjthetők.

 

 • E.) Hallgatói szekció – Az oktatás és a foglalkoztatottság összefüggései

A szekció fókusza:

A tanulási és munkahelyi kérdések összefüggéseinek feltárása, különös tekintettel a sérülékeny társadalmi csoportokra, mint például a fogyatékossággal élők helyzetére.

A konferencia helyszíne: On-line Zoom platform
A konferencia időpontja: 2021. május 6. 09.30 – 18.00 óra között

A rendezvényen előadások és prezentációk keretében nemzetközileg is elismert kutatók, szakértők elemzik a hazai és a nemzetközi felsőoktatási környezetben zajló egyéni, közösségi és szervezeti tanulás folyamatait, tényezőit, különös tekintettel ezek tartalmi, módszertani feltételeire.

A konferenciát követően e-book formátumban jelentetjük meg a konferencia résztvevői által a témához készített tanulmányokat, elemzéseket.

Amennyiben részt kíván venni konferenciánkon, úgy küldje el jelentkezését, ill. előadásának magyar és angol nyelvű absztraktját 2021. április 30-ig a www.mellearn.hu oldalon található jelentkezési lapon.

A változtatás jogát a szervezők fenntartják!

A konferencia szakmai partnere a Magyar Rektori Konferencia, a Tempus Közalapítvány és az Európai Egyetemek LLL Hálózata (EUCEN) és ASEM LLL Hálózat.