Category Archives: Konferencia

A felsőoktatási Lifelong Learning szervezet-fejlesztési és egyéni tanulást támogató gyakorlata – Mellearn intenzív műhely

Időpont: 2022. december 15. csütörtök, 13.00 – 17.00 óra között
Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem, 1093 Budapest, Közraktár u. 4-6/ C510


Köszöntő:
Dr. Fehér Péter / Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Vezető, Nemzetközi kapcsolatok és akkreditációk

Vendégelőadások:
 Micro-credit-based programmes at University College Cork/ Lyndsey El Amoud, Deputy-Director of Centre for Adult and Continuing Ed.
A felsőoktatási LLL haszna az egyetemek számára – Pausits Attila/Donau-Uni Krems, AT
Felsőoktatási fejlesztések a felnőttképzésben – uniós célok és lehetőségek – Engels-Perényi Klára/ Európai Bizottság, DG EMPL
 Az EDUC Szövetség hatása a PTE szervezetfejlesztésére – Árvai Péter/PTE NI – EDUC projekt-menedzser
 Élethosszig tartó tanulás – az SZTE a EUGLOH szövetségben – Kocsis Lilla/ SZTE OI – EUGLOH projekt-menedzser


Prezentációk az alábbi témákban:
 Nemzetközi együttműködési kérdések az ERASMUS program vonatkozásában, különös tekintettel a hazai felsőoktatás kollaboratív skilljeinek fejlesztésére – Laki Ildikó/Milton Friedman Egyetem
A digitális kitűző, mint mikro-tanúsítvány kibocsátó platform – a BME Displayer portál bemutatása – Zarka Dénes
 Kurzusok és műhelyek: a PTE Digitális Oktatás- és Tanulástámogató Központ oktatói módszertani képzései – Fodorné Tóth Krisztina – Simon Krisztián/ PTE DOT
A kompetencia-alapú felnőttképzés/továbbképzés módszertani és szervezeti tapasztalatai a METU-n – Szittné Csányi Krisztina – Vass Vilmos/ METU
Felnőttek alapkészségeit fejlesztő tanárok számára készülő online PDS MOOC-tananyag innovációjának tanulságai – Németh Balázs/ EBSN PDS – PTE BTK Humán Fejlesztési Intézet

——————————————————————————————

18. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia – 2022

Felsőoktatási LLL: Új kihívások és megoldások – A modellváltás és COVID Pandémia hatásai.
18. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia programja

Helyszín: Milton Friedman Egyetem (1032 Budapest, Kelta utca 2.)

 • június 8. szerda

Absztraktok: https://mellearn.hu/wp-content/uploads/2022/09/Szerkesztett-absztraktok.pdf

09.30 – 09.50 Köszöntők Zsigmond 2-3 konferenciaterem

Köszöntőt mond:

 • Perényi János (Milton Friedman Egyetem Rektora)
 • Schottner Krisztina (Milton Friedman Egyetem Oktatási rektorhelyettes)
 • Kiss Ferenc (Budapesti Metropolitan Egyetem/MELLearN Egyesület Elnöke)
 • Eva Cendon (EUCEN alelnök)

Plenáris előadások Zsigmond 2-3 konferenciaterem

Felkért előadók:

Szekciók:

• A.) Tudástranszfer a felsőoktatás és a munkaerőpiac szegmensei között A05 terem
Szekció-elnök: Sándorné Kriszt Éva (BGE) és Bacsa-Bán Anetta (DUE)

• B.) Felsőoktatási Lifelong Learning A06 terem
Szekció-elnök: Várnagy Péter (PTE)

• C.) Minőség és multidiszciplinaritás az élethosszig tartó tanulásban – Mikrokredit/Badging alkalmazások, európai egyetemi szövetségek/kiválósági partnerségek A07 terem
Szekció-elnök: Laki Ildikó (MILTON) és Sulyok Tamás (MILTON)

• D.) Covid előtt – Covid után. Oktatás, foglalkoztathatóság – empíria, kutatások eredmények a COVID tükrében A08 terem
Szekció-elnök: Sass Judit (Corvinus) és Vámosi Tamás (PTE)

• E.) A digitális paradigmaváltás a felsőoktatás pedagógiai gyakorlatában – digitális elméleti keretmodellek és empirikus jógyakorlatok Zsigmond 2-3 terem
Szekció-elnök: Molnár György (BME/SZE) és Kovács Zsuzsa (ELTE)

 • Balázs Brigitta, Molnár György, Bátoriné Zaja Éva: Megfigyelések végzése a különböző elektronikus tanulási környezetekben, saját mérőeszköz kialakításának metódusai.
 • Benkei-Kovács Balázs: A digitális kompetenciákat mérő PIX rendszere újításai és módszertana Franciaországban
 • Dringó-Horváth Ida, T. Nagy Judit, Chogyelkáné Babócsy Ildikó, Juhász Gergely: A digitális paradigmaváltás alapja: reflektált oktatásinformatikai kompetenciafejlesztés
 • Molnár György, Orosz Beáta: Oktatásszervezési és munkaerőpiaci kihívások a szakképzésben
 • Fodor Andrea, Pintér András: A Hallássérült hallgatók helyzete a Pandémia idején – tapasztalatok a VUCA hatására kialakult tanulási módszerekről és szokásokról
 • Jávorffy-Lázok Alexandra, Köpeczi-Bócz Tamás: Kooperatív tanulás Moodle támogatással
 • Kocsis Mihály: A programozott oktatás hazai tapasztalatainak esélyei a digitális oktatás gyakorlatában
 • Kövecsesné Gősi Viktória: Tudatos tanulás – A tanulásmódszertan szerepe a Lifelong Learning során
 • Mészáros Attila: Riemann-Thomann személyiség dimenziók pedagógiai rendszer alkalmazása a felsőoktatásban
 • Dominek Dalma, Barnucz Nóra: A digitális pedagógia során alkalmazott flow mérés jelentősége

• F.) Hallgatói, doktorandusz szekció – a jövő kihívásai (hibrid formátumban!) Zsigmond 4 terem
Szekció-elnök: Nyíri József (MILTON)

LLL 4.0 Hogyan alakítja át a digitalizáció az LLL stratégiákat?

17. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia tervezett programja

Helyszín: Zoom on-line         Vendéglátó: Budapesti Metropolitan Egyetem

2021. május 6. csütörtök

09.30 – 10.00 Köszöntők

Köszöntőt mond:

 • Kiss Ferenc, METU rektor-helyettes/MELLearN elnökségi tag
 • Zentai László, ELTE rektorhelyettes/ MELLearN leköszönő elnök
 • András István, DUE rektor/MELLearN leköszönö elnökségi tag
 • Németh Balázs MELLearN ügyvezető/eucen elnök

10.00 – 12.30 Plenáris előadások

Felkért előadók:

Kérdések, hozzászólások

               Levezető elnök: Németh Balázs MELLearN ügyvezető/eucen elnök

12.30 – 13.30  Ebédszünet

13.30 – 14.30  Kerekasztal beszélgetés: Digitalizáció, tanulás: lehetőségek és korlátok

Felkért hozzászólók:

 • Benedek András (BME)
 • Gyarmathy Éva (ELTE)
 • Setényi János (Expanzió Kft.)
 • Vitéz Gyöngyvér (SkillDict Zrt.)

Kérdések, hozzászólások

               Levezető elnök: Fábry György (ELTE)

14.45 – 18.00  Szekció munka

Szekciók:

 • A.) A munkahely átalakuló szerepe az LLL 4.0-ban és a szükséges soft skill-ek vizsgálata

Szekció-elnök: Szabó Szilvia – METU és Keczer Gabriella – SZTE

Hollósy-Vadász Gábor: HR kihívások a pandémia idején a hazai szállodaiparban és vendéglátásban
Németh Gergely: Milyen is az új ‘normál’?
Berecz Nikolett: Iskola előtti pedagógusok mentálhigiénés támogatásának lehetőségei és korlátai
Bognár Mária: Hogyan próbálnak a Somogy megyei felnőttképző intézmények életben maradni napjainkban?
D. Babos Zsuzsánna: Felsőoktatási hallgatók társadalmi részvétele – önkéntesség az ELTE PPK hallgatóinak körében
Kamp Alfréd: A történelem tanárok digitális pedagógiával kapcsolatos nézeteinek vizsgálata, különös tekintettel az okostankönyvek digitális munkarendben történő használatára
Kőmüves Zsolt: Frissdiplomások munkavállalási attitűdjeinek vizsgálata
Kroó János: A felhatalmazás szerepe és szervezeti megvalósulása
Lukács Andrea: A tudásmenedzsment, tanuló szervezet és a munkahelyi keretek között megjelenő összefüggéseik és jelentőségük az LLL kontextusában. Két esettanulmány eredményei
Mészáros Attila: A tanulók kognitív és érzelmi fejlődését szolgáló oktatási módszerek
Nemeskéri Zsolt: Az Ipar 4.0 és az MTMI foglalkozások fejlesztése
Nyikes Csaba: Fenntarthatósági törekvések a LEAN-filozófia segítségével
Poszpischil László: A munkáltatói hatalom etikusabbá tétele a képzés eszközével
Tóth Czibor Laura: A vezetői és dolgozói beszédtechnika hatása a szervezeti hatékonyságra
Vörös Viktória és Vámosi Tamás: Anyaként a munkaerőpiacon és a munka világában

 • B.) Felsőoktatási lifelong learning és az egyetemek harmadik missziója a tanuló társadalom metszetében

Szekció-elnök: Németh Balázs – PTE és Berendi Carmel – ELTE

Balázs László: Képzési életpályamenedzsment program a pályaorientáció és az életen át tartó tanulás támogatására
Andrási Gábor: A szakmai etika oktatásának lehetséges céljai és módszerei: integrált élethosszig tartó megoldások Rest modellje alapján
Árvai Péter: Az EDUC Európai Egyetemek Szövetség, mint az európai hálózatosodás új útja
Cserné Adermann Gizella: Pozitív pedagógia az élethosszig tartó tanulásért
Bellák Bianka és Borsos Bence: Közösségek versengése a kívülállók szemszögéből, avagy hogyan látják a közösségi művelődés tanárjelöltek
Benkei-Kovács Balázs és Farkas Julianna: A hungarikumtól a helyi értékekig: egy egyetemi kutatócsoport elméleti alapokra épülő empirikus kutatás Fót, Göd és Vác településeken
Berendi Carmel: Developing methods to foster learning communities for sustainability. Showcasing nongovernmental organisations’ and their stakeholders’ best practices in Hungary
Hangya Dóra: „Halló, én is itt vagyok!” Siket és nagyothalló hallgatók a felsőoktatásban
Koller Inez Zsófia: Közösségi munka a járvány idején – egyetemi jógyakorlat
Laki Ildikó: Jövő és jelen. Fogyatékossággal élő emberek lehetőségei az egész életen át tartó tanulás keretei között
Mandel Kinga Magdolna: A székelyföldi otthonoktató-tanuló közösség kihívásai és megoldásai az LLL 4.0 korában
Németh Balázs: Tanuló város, vagy városi tanulás – miért fontos a tanuló közösség formálása?
Sulyok Tamás: A felnőttképzés kihívásai a digitalizálódó világban
Varga Anita: Dunaújvárosi Egyetem szolgáltatóközpontú minőségfejlesztő tevékenységeinek bemutatása középpontban a külső környezetre gyakorolt tevékenységekkel és azok hatásaival

 • C.) A digitális transzformáció és a digitális oktatás hatása a felsőoktatás bázisán – elméleti és gyakorlati modellek erőpróbája

Szekció-elnök: Molnár György – BME, Kis Márta – METU és Kovács Zsuzsa – ELTE

Balázs Brigitta: Digitális kultúra, mint megújult informatika? Lehetőségek és komplexitás a digitális írástudás fejlesztésében
Bottyán László: Információbiztonság az online tanrend során
Cserkó József és Molnár György: Hatékony, interaktív, digitális módszerek és technológiák a digitális munkarendű oktatásban és azon túl
Daruka Magdolna, Csillik Olga és Vizdák Károly: A gennováció második hulláma a felsőoktatásban
Erdei Gábor, Buda András és Szabó József: A járvány nemcsak a hallgatók, hanem az oktatók számára is új helyzetet teremtett – egy hazai felsőoktatási intézmény esete
Fodor Andrea: Munkahely, mint motivációs tényező az élethosszig tartó tanulásban
Loboda Zoltán: Digitalizációs és poszt-covid kihívások a felsőoktatásban
Fodorné Tóth Krisztina: Digitális oktatástámogatás – képzők képzése és annak változásai
Horváth Mariann: Gamifikáció és szakmai eszköztárbővítés a PPKE BTK hallgatóinak részvételével
Kis Márta: Innovációs folyamatba integrált digitális oktatás megvalósítása a Budapesti Metropolitan Egyetemen
Klein Ágnes és Szederkényi Éva: Digitális tanulási környezetek platformokon keresztül
Koltai Zoltán: Online nyelvi képzések a Közép-Duna Menti Térségben
Molnár Bence: Lenni vagy nem lenni? – Wikipédiával a felsőoktatásban
Molnár György és Karl Éva: A digitális kompetenciafejlesztés igénye és szerepe a felsőoktatásban és köznevelésben – kihívások és válaszok
Péczka László: A digitális oktatási platformok középtávú gazdasági és munkaerőpiaci hatásai
Sass Judit és Bodnár Éva: A játékosításra – mint lehetséges oktatásmódszertani elemre – vonatkozó oktatói vélekedések vizsgálata
Szőke-Milinte Enikő: A digitális oktatás pedagógiai elvei a felsőoktatásban
Balkányi Péter: Kurzusok játékosítási lehetőségei felsőoktatási környezetben
Kovács Edina: Informatikaoktatás online környezetben – tapasztalatok és lehetséges modellek a felsőoktatásban

 • D.)Az oktatás kihívásai és jelenségei a COVID-19 hatására a pandémia időszakában – fókuszban az előző időszakok empirikus vizsgálatai

Szekció-elnök: Kálmán Anikó – BME és Sándorné Kriszt Éva – BGE

Molnár Katalin és Zsolt Péter: Rendészeti hallgatók jelenléti és online tanulásának összehasonlító értékelése
Bacsa-Bán Anetta: Online oktatás a felsőoktatásban: hallgató=hallgató?
Fűzi Beatrix és Dósa Katalin: Hogyan tovább? – A digitális átállás hallgatói tapasztalatai a BGE-n
Kolacsek Sándor: Vélemények a COVID-19 hatására bevezetett digitális és online oktatásról
Jakab Natália: Az esélyteremtés lehetőségei a digitális oktatásban
Kálmán Anikó: A COVID-19 hatása az oktatás és a vállalati szféra világára, az életen át tartó tanulás
Cserné Pekkel Márta és Kocsó Edina: A COVID-19 hatására megváltozott tanulási környezet következményei hallgatói szemmel a Dunaújvárosi Egyetemen
Farkas Anett: Online történetmesélési eljárások a pedagógusképzésben
Egervári Dóra: A digitális osztályterem „rabjai” – alfa generációs diákok és a digitális oktatás
Gróf Henrik Balázs: A Fáy Digitális Oktatási Program – Hogyan született a pandémiás krízishelyzet egyik edukációs sikerprogramja?
Csufor Lilla: Flow jellegű élmény kimutatása a digitális oktatásban (Az OTP Fáy András Alapítvány stream programjainak hatásmérése)
Koltai Zsuzsa: A COVID-19 múzeumi tanulásra gyakorolt hatása
Mangné Kardos Zita és Juhász Tamás: A COVID-19 világjárvány hatása a műszaki felsőoktatásban tanuló hallgatókra
Roszik Dóra és Pelesz Nelli: A COVID-19 hatása a középiskolás diákok tesztszorongására
Szekeres Diána: Az áldozatsegítés és a sport kapcsolódási pontjai tárgy oktatási vetületei a COVID-19 vonatkozásában tréning módszertan online felülethez történő átalakításával
Arany-Nagy Zsuzsanna: Könyvtárak a digitális térben: a könyvtár- és információkeresés által kiváltott szorongás leküzdése a könyvtárak hagyományos szolgáltatásainak átalakításával
Arató Balázs: Olvasók a kapuk előtt – a COVID 19 járvány hatása a szakkönyvtári szolgáltatásokra egyetemi könyvtári példák nyomán
Nagy Andor és Békésiné Bognár Noémi Erika: A könyvtári szolgáltatások fejlődése a világjárvány idején
Uricska Erna: COVIDictionary – Virolingvisztika, és angol egynyelvű járványszótár

 • E.) Hallgatói szekció – Az oktatás és a foglalkoztatottság összefüggései

Szekció-elnök: Dunás-Varga Ildikó – ELTE és Kovács Tamás – PTE

Kraiciné Szokoly Mária: Szcenáriók az oktatás-képzés és a munkaerőpiac kapcsolatáról három dokumentum fényében
Dunás-Varga Ildikó: Képzettség és foglalkoztatottság – a nyílt (?) munkaerőpiacon
Jávorffy-Lázok Alexandra: A határon túli magyarok jelenléte a hazai felsőoktatási intézményekben és munkaerőpiacon
Molnár Attila Károly: Hátrányos helyzetűek tanulástámogatása Börtöntanulás – andragógiai szemszögből
Horváth Sára: Intellektuális képességzavarral élő személyek jogainak támogatását befolyásoló tényezők
Virág Hanna: Értelmileg akadályozott munkavállalók a vendéglátásban

Posztercsoport: Kiégés megelőzés és stresszkezelő tréning pedagógusoknak: Finy Krisztina, Dalotti Anna, Forrási Boglárka, Korodi Stefánia, Varró Vince
Posztercsoport: Hatékony együttműködés home office és hibrid munkarend idején – együttműködést segítő innovatív tréning munkacsoportok számára: Buglyó Emese, Horváth Fanni, Pásztor Katalin, Mohos Edina
Posztercsoport: Kommunikációs tréning bemutatása: Róka Luca, Bury-Pravotinszky Lili,Csák Adrienn,Fülöp Antónia, Baranyai JúliaPosztercsoport: ÖKOffice: Fias Petra, Jankovits Hanna, Oláh Fruzsina, Tóth Boglárka

18.00 – 18:30  Az egyes szekciók munkáinak rövid összefoglalása

A 2022. évi 18. LLL konferencia vendéglátó egyetemének bemutatkozása – Milton Friedman Egyetem: Schottner Krisztina és Laki Ildikó

Kérdések, hozzászólások

A változtatás jogát a szervezők fenntartják!

Jelentkezési lap és további részletek, érdekességek: https://mellearn.hu

A konferencián elhangzó előadásokból és prezentációkból MELLearN e-tanulmánykötet készül!                                  

MELLearN titkárság – 2021.


15. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia

Felsőoktatási innovációk a tanulás korában: a digitalizáció, képességfejlesztés és a hálózatosodás kihívása

Kötet: https://mellearn.hu/wp-content/uploads/2019/05/ml_2019.pdf

Helyszín: Dunaújvárosi Egyetem

(2401 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A.)

 1. április 25. – csütörtök

10.00 – 12.00 Plenáris előadások I. (S-001 terem)
Felkért előadók:
• Alfredo Soeiro (University of Porto): Assessing skills in digital learning and validation of competences
• Gábriel Róbert (Pécsi Tudományegyetem): Az innováció kihívásai a 21. század eleji magyar
egyetemeken
• Rajcsányi-Molnár Mónika (Dunaújvárosi Egyetem): MaTech: Digitális eszközhasználaton alapuló
kreatív matematika verseny szervezése középiskolás tanulóknak

14.50 – 18.00 Szekció I. – öt témakörben (A-B-D-E-F)
Szekciók:
• A. ) Felsőoktatás és digitális kultúra (P1-006 terem)
15.00-18.00 Szekció-elnök: Szűts Zoltán – Molnár György – BME
Internetes kommunikáció és média hatása a digitalizációs folyamatokra (Vezeti: Szűts Zoltán)
Szederkényi Éva: A digitális kultúra közösségi tere: egy módszertani érzékenyítő program
modellje
F. Tóth Krisztina: Szükségletek, tapasztalatok, igények – intézményi szintű elektronikus
tanulástámogatási rendszer

Borbás László: Az újmédia alkalmazásának lehetőségei a tanulás-tanítás különböző színterein –
osztálytermi interakciók

Bartal Orsolya: A mobiltelefonok antropológiai hatásai (az oktatásban)
Szűts Zoltán: Infokommunikációs technológia + pedagógus ≠ jó tanár

A digitalizáció hatása – Modern digitális módszertani megoldások a felsőoktatás bázisán (Vezeti:
Molnár György)
Molnár György, Orosz Beáta: A digitalizáció hatása az oktatás különböző színterein és fokain a
módszertani kultúra formálásában
Csikósné Maczó Edit: A gamifikáció lehetőségei a felsőoktatásban
Ollé János: Innovatív időgazdálkodás és interaktív tanulási feladatok hatása az oktatási
eredményességre a felsőoktatásban
Ludik Péter: Találkozzunk a teremben” – Kollaboratív feladatmegoldás 3D-s környezetben

• B.) Innováció a felsőoktatásban (F-326 terem)
15.00-18.00 Szekció-elnök: Cserné Adermann Gizella – PTE és Sass Judit – BCE
Cserné Adermann Gizella, Bajusz Klára: Idősoktatás és szenior önkéntesség
Zárug Péter Farkas: Tudományfesztivál – az innováció komplex reprezentációja
Koltai Zsuzsa: A „Rica, rica kukorica” c. múzeumpedagógiai mintaprojekt tapasztalatai
Tóthné Borbély Viola: University – industry synergy good practice
Kálmán Anikó, Szűts Zoltán, Tóthné Borbély Viola, Nyéki Emőke, Molnár György: Az innováció
fejlődésének metastabil szintje
Nádasdi Ferenc, Keszi-Szeremlei Andrea: Az innovációs
módszertan bevezetése a DUE-n

Ágoston György: A felsőoktatás hozzájárulása a lifelong learninghez – képzők képzése

• D.) Nemzetköziesítés a felsőoktatásban (M1-136 terem)
15.00-18.00 Szekció-elnök: Szabó Csilla Marianna – DUE és Kovács István Vilmos – BCE
Kovács István Vilmos: Egyetem határok nélkül
Árvai Péter: Internationalization at the University of Pécs – Strategy and Sustainability
Vadlövő Judit: Internationalization at Semmelweis University. Challenges and opportunities
Leyrer Ágnes: A felsőoktatás nemzetköziesítésének gyakorlati oldala – avagy hogyan változnak
az egyetemi munkakörök a 21. században
Major-Kathi Veronika: Külképviseleti és partneri hálózatok szerepe a magyar felsőoktatás
nemzetközi promóciója területén
Koltai Zoltán: Egy nyelvet beszélünk? Nyelvi képzés a PTE nemzetköziesítési törekvéseinek
szolgálatában

Juhász Levente Zsolt: Tanulási analitika, edukációs adatbányászat a felsőoktatásban

• E.) Felsőoktatási szolgáltatási környezet, professzió (F-303 terem)
15.00-18.00 Szekció-elnök: Bacsa-Bán Anetta – DUE és Szederkényi Éva – PTE
Monzéger Katalin, Kokovay Ágnes, Kiss Levente: Oktatástámogatás a Semmelweis Egyetemen –
az Oktatásmódszertani Centrum szerepe, feladatai

Bacsa-Bán Anetta: A felvételi vizsga szerepe a tanárképzésben
Kraiciné Szokoly Mária: Nők a kutatásban
Balázs László, Rajcsányi-Molnár Mónika: Extracurriculáris gazdasági kompetenciafejlesztés a
Dunaújvárosi Egyetemen

Szabó Csilla Marianna, Bartal Orsolya: Oktatási szolgáltatások a hallgatók támogatásának
érdekében a felsőoktatási intézményekben

Nagy Bálint, Rajcsányi-Molnár Mónika, Kővári Attila: MaTech 2018 – feladatok és megoldások
Czifra Sándor, Hende József: Online oktatás a GySEV Zrt.-nél együttműködésben a DUE-mel

• F.) EPALE szekció (F-304. terem)
15.00-18.00 Szekció-elnök: Vedovatti Anildo – NSzFH és Loboda Zoltán – DPMK
Loboda Zoltán: Digitális kompetencia keretrendszer: projektfejlesztéstől rendszerépítésig
Vedovatti Anildo: AL AGENDA Upskilling pathways program eredményei
Kriston-Vízi József: CédrusNet – A tudáshasznosítás egy kísérlete Kecskeméten
Németh Balázs: Erasmus+INTALL Felnőtt-tanulási és LLL Winter School – Egy innovációs modell
Kiss Annamária: EPALE platform az egyetemi hallgatók szolgálatában
Molnár Attila Károly: How Prisoners Learn: Andragogical Tools in the Hungarian Penitentiary
Kocsis Mihály: Felnőttképzés a professzió-elméletek tükrében
Erdei Gábor: Trendek a hazai felsőoktatási intézmények felnőttoktatási és felnőttképzési
tevékenységeire

2019. április 26. – péntek


09.00 – 11.00 Szekció II. – (A-B-D-E)
• A.) Felsőoktatás és digitális kultúra (F-324 terem)
09.00-11.00 Szekció-elnök: Fodorné Tóth Krisztina – PTE és Lükő István – PTE
Ipar 4.0 és a digitális eszközrendszer kapcsolata, szerepe a felsőoktatási képzésben
Sik Dávid: Blokklánc technológiák az Ipar 4.0 és az Internet of Things világában
Nagy Andor: What is the Web Content Accessibility Guidelines Compliance and why is it important?
Lükő István: Technológia, digitális technológia és oktatás
Király Zoltán: E-learning tananyag az ipar igényei szerint
Kadocsa László: Digitális transzformáció az iparban és az oktatásban

• B.) Innováció a felsőoktatásban (F-326 terem)
09.00-11.00 Szekció-elnök: Cserné Adermann Gizella – PTE és Sass Judit – BCE
Sitku Krisztina: DUE harmadik misszió: a Felvételi Felkészítő Program tapasztalatai
Daruka Magdolna, Csillik Olga: Módszertani paradigmaváltás és publikációs kényszer
Bodnár Éva – Sass Judit: Kutatásalapú tehetséggondozás egy lehetséges formájának tapasztalatai
Budai Gábor, Pásty Norbert: Dunaújváros lakosságának közlekedési szokásai – egy empirikus
kutatás tükrében
Molnár György: Merre tovább felsőoktatás? Részhozzájárulás a tanárképzéssel
• D.) Nemzetköziesítés a felsőoktatásban (M1-136 terem)
09.00-11.00 Szekció-elnök: Szabó Csilla Marianna – DUE és Kovács István Vilmos – BCE
Kukorelli Katalin: A tárgyalási helyzetek tudatos kezelésének egyes kérdései
Kasza Georgina: Nemzetközi politikák, bolognai folyamat és hazai felsőoktatási intézmények
Szabó Csilla Marianna: Külföldi hallgatók a magyar felsőoktatásban: oktatás, integráció, támogatás
Zádori Iván, Némethy Sándor, Nemeskéri Zsolt: SUMCULA
• E.) Felsőoktatási szolgáltatási környezet, professzió (F-304 terem)
09.00-11.00 Szekció-elnök: Bacsa-Bán Anetta – DUE és Szederkényi Éva – PTE
Mészáros Attila: Coaching és mentoring módszerek a német felsőoktatásban
Horváth Mariann: Tanító szakos hallgatók felkészítése a pedagógus életpályára
Kovács Zsuzsa, Molnár Attila Károly, Kasza Georgina: A Harmadik Kor Egyeteme nyertesei:

Előadók:
• Beszámolók a szekciók munkájáról (szekcióvezetők)
Kérdések és hozzászólások
• Horváth László (Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar): Innováció és
tanulás komplex összefüggésrendszere a felsőoktatásban
Horváth László: Az Eötvös Loránd Egyetem bemutatkozása (a 2020. évi 16. LLL konferencia tervezett
vendéglátója)


HE4u2_Micro_Synthesis eucen’s Erasmus+ HE4u2 project – Policy Recommendations 

14. évi Mellearn konferencia – Debreceni Egyetem

A felsőoktatási lifelong learning társadalmi és gazdasági haszna: kutatás – fejlesztés – innováció

 1. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia programja
  a 2018. évi 14. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia előadásaiból készült  A felsőoktatási lifelong learning társadalmi és gazdasági haszna: kutatás – fejlesztés – innováció című tanulmánykötet. Az előző évekhez hasonlóan ebook formátumban olvashatóak a tanulmányok.
  A kötet letölthető itt: 2018. évi Mellearn tanulmánykötet

 Képgaléria: https://drive.google.com/open?id=1Q33Id3N4M4XePWESZ0JXqjEZ0lbgivKY

 

Helyszín: Debrecen Egyetem Főépület

(4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

 1. április 19. – csütörtök

09.00 – 09.30  Regisztráció (Főépület Főbejáratnál belül található Posta melletti terület)

Kávé/Frissítők (III. emeleti kerengő)

09.30 – 10.00 Köszöntők (II. emelet, Aula)

Köszöntőt mond:

Bartha Elek, rektorhelyettes – Debreceni Egyetem
Szabó Gábor, rektor – Szegedi Tudományegyetem

Heidrich Balázs, rektor felkérésére Sándorné Dr. Kriszt Éva – Budapesti Gazdasági Egyetem

Kálmán Anikó, MELLearN korábbi ügyvezető-elnökasszony – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

 

Levezető elnök: Németh Balázs – MELLearN ügyvezető elnök

 

10.00 – 12.00 Plenáris előadások I. (II. emelet, Aula)

Felkért előadók:

Levezető elnök: Németh Balázs – MELLearN ügyvezető elnök

Kérdések, hozzászólások

12.00 – 13.00  Ebédszünet (III. emeleti kerengő)

13.00 – 14.00  Plenáris II. / Kerekasztal beszélgetés a neveléstudományi doktori iskolák képviselőivel az életen át tartó tanulásról (IV. emelet Auditorium Maximum)

Felkért résztvevők:

 • Halász Gábor (ELTE)
 • Csapó Benő (SZTE)
 • Pusztai Gabriella (DE)
 • Forray R. Katalin (PTE)

Levezető elnök: Varga Zsolt – DE

Kérdések, hozzászólások

14.00 – 14.30  Szünet (III. emeleti kerengő)

14.30 – 17.30  Szekció I. – hat témakörben (A-B-C-D-E-F)

Szekciók:

 • A.) Felsőoktatási karrier-fejlesztés, -tanácsadás és útmutatás, mint LLL szolgáltatás

(I. emelet 142. terem) 14.30-17.30 Szekció-elnök: Sass Judit – BCE és Márkus Edina – DE

Márkus Edina: Tanácsadási tartalmak az andragógia szakosok képzésében
Pogány Emese: A „debreceni modell” – a Hallgatói Karrierközpont működése a Debreceni Egyetemen.
Kovács Anett Jolán: Validáció és felsőoktatás. Hol tart a felsőoktatási validáció Magyarországon?
Szederkényi Éva: Transzverzális készségfejlesztés az oktatói gyakorlatban – A szinergikus mentorálási folyamat szerepe az eredményes karrierfejlesztésben és tanácsadásban

 

 • ) Felsőoktatási lifelong learning kutatások és statisztikai elemzések az EU2020 és Agenda 2030 tükrében – ASEM LLL szekció (Földszint 58. terem) 14.30-17.30 Szekció-elnök: Polónyi István – DE és Erdei Gábor – DE

Márkus Edina: Mire adhat választ az OSAP 1665 felnőttképzési statisztika?
Erdei Gábor: A munkahelyi képzés szerepe az LLL-ben – a CVTS felmérések néhány eredménye
Juhász Erika: A kulturális statisztikák és az LLL összefüggései
Polónyi István: A felnőttképzés megtérülései
Németh Balázs: A felsőoktatás szerepe a fenntartható tanuló városok fejlesztésében – hogyan növeljük az LLL részvételt?
Ludmann Alexandra – Kaszab Zsófia: A felnőttképzés sajátosságai Ausztriában
Reisz Terézia: Az egyetemre jutás esélyei
Cserné Adermann Gizella: A felsőoktatás hozzájárulása a lifelong learninghez – képzők képzése

 • C.) Virtuális oktatás és hatékony tanulás a felsőoktatásban (Földszint 14/3. terem)

  A szekciót szervezte: VR Learning Research Lab, Széchenyi István Egyetem
  14.30-17.30 szekció-szervező és elnök: Vehrer Adél – SzE és Horváth Ildikó – SzE

Pócsik Orsolya: Pedagógusok vertikális és horizontális Lifelong- learning stratégiája
Klötzl Ferenc: Kompetencia alapú agilis elearning tananyag fejlesztés
Pongrácz Attila: Pályaorientáció virtuális terekben
Baranyi Péter: MaxWhere 3D VR oktatási tér
Vehrer Adél: Generációs ismeretek oktatása 3D/VR technolgógiával / Teaching generational differences with 3D/VR Technology
Horváth Ildikó: A jövő oktatásának eszközei és módszerei
Pallai Éva: Az eset alapú tanulás és az ezt támogató foglalkozási formák, valamint e- taneszközök.
Bajner Mária: Innovatív felsőoktatás és „haknigazdaság”. Hátrafele megyünk?

 

 • D.) Közösség-fejlesztés, közösségi tanulás és lifelong learning innovációk (Földszint 2/4. terem) 14.30-17.30 Szekció-elnök: Juhász Erika – DE és T. Molnár Gizella – SzTE

Juhász Erika: A közösségi kulturális tanulás mintázatai Magyarországon
Kenyeres Attila Zoltán: Tanulási motivációk a dokumentumfilmekből tanuló felnőttek körében
Kocsis Mihály: Közösségi tanulás, együttes tanulás, tudásmegosztás
Koltai Zsuzsa: Innovációk a múzeumandragógia gyakorlatában
Orosz Beáta: Digitális tanulói tartalomfejlesztés a tananyagfejlesztésben, mint az informális közösségépítés egyik új lehetősége
Herczegh Judit: Közösségi tanulási esélyek és veszélyek az információs társadalomban
Süveges Gergő: A Természetes Közösségfejlődés (NCD) eszközrendszerének adaptációs lehetőségei az oktatás területén
Kuthy-Megyesi Judit: Közösségszervezés képzés az Európai Unióban
Simándi Szilvia, Oszlánczi Tímea: Időskori tanulás – közösségi művelődés
Takács-Miklósi Márta: Esély a beilleszkedésre szabadulás után – a reintegráció aktuális kérdései egy kutatás tükrében

 

 • ) Felsőoktatással az idősek tanulásának és foglalkoztatásának ösztönzéséért (Földszint 57. terem) 14.30-17.30 Szekció-elnök: Klein Sándor – PTE és Móré Marianna – DE

 
Benkei-Kovács Balázs – Kereszty Orsolya: Kulturális fogyasztási szokások és informális tanulás a „Harmadik Korban”
Zlatics József: Az idősödő korcsoport munkavállalását meghatározó tényezők elméletben és egy empirikus kutatás alapján
Klein Sándor: A munkapszichológia jövője az idősödés szempontjából
17.30 – 18.00 EPALE program (Földszint 58. terem)

18.30 – 20.00  Fogadás (III. emeleti kerengő)

 

 1. április 20. – péntek

08.00 – 09.00  MELLearN Közgyűlés a tagintézmények vezetői és képviselői részvételével
(Csak meghatalmazással rendelkező intézményi képviselőknek!)

(II. emelet, IX. (Karácsony Sándor) terem)

08.00/09.00 – 11.00   Szekció II. – (A-C-D-F)

 • A.) Felsőoktatási karrier-fejlesztés, -tanácsadás és útmutatás, mint LLL szolgáltatás (I. emelet 142. terem) 9.00-11.00 Szekció-elnök: Sass Judit – BCE és Márkus Edina – DE

Szabó Csilla Marianna: Oktatói elvárások – hallgatói kompetenciák. Mikor lehet sikeres a felsőoktatási karrier?
András István, Balázs László, Rajcsányi-Molnár Mónika, Szabó Csilla Marianna: Pályaorientációs program: a megfelelő szak- és szakmaválasztás támogatása
Török Erika: Kérdőívek és tesztek elektronikus felvételét támogató szoftver fejlesztése és alkalmazása

 • C.) Virtuális oktatás és hatékony tanulás a felsőoktatásban (Földszint 14/3. terem)
  A szekciót szervezte: VR Learning Research Lab, Széchenyi István Egyetem
  8.00-11.00 Szekció-elnök: Vehrer Adél – SzE és Horváth Ildikó – SzE

Tróbert Anett Mária: Innovatív képzési lehetőségek a formális és informális idősgondozók számára
Buda András: Valami szinte mindig hiányzik – tartalomfejlesztés, de hogyan?
Kadocsa László, Nagy Bálint, Horváth Miklós: Virtuális valóság, 3D-s online tanulási környezetnek a Dunaújvárosi Egyetemen
Járeb Ottmár: A hosszabb lazító gyakorlatok hatása a generatív erőforrásokra és a problémamegoldó képességre
Nemes László: Tanulástámogatás digitális környezetben. Milyen kihívásokkal szembesülnek az információszolgáltató gyűjtemények?
Fodorné Tóth Krisztina: Elektronikus kurzustervezési gyakorlatok a felsőoktatásban

A módszertani megújítás első tapasztalatai a Budapesti Corvinus Egyetemen
Sass Judit: Módszertani megújulás hatása az autonómia támogatás észlelésére a Budapesti Corvinus Egyetemen
Bodnár Éva: A felsőoktatásban oktatók módszertani megújulásának tapasztalatai
Pavlik Lívia: Az új oktatásmódszertani megközelítések gazdasági és humánerőforrás menedzsmentre gyakorolt hatásai
Daruka Magdolna: Online és offline elemek hatékony aránya napjaink felsőoktatásában
Csillik Olga: A tanári hatékonyság elemei a felsőoktatásban

 • D.) Közösség-fejlesztés, közösségi tanulás és lifelong learning innovációk (Földszint 2/4. terem) 8.00-11.00 Szekció-elnök: Juhász Erika – DE és T. Molnár Gizella – SzTE

Horváth Judit Bernadett: A MOOC lehetőségei az egyetem minőségfejlesztésében
Rábai Dávid: A Debreceni Labdarúgó Akadémia kialakulási körülményeinek a vizsgálata, a helyi, közösségi erők esetleges szerepvállalás
Tóth Dorina Anna: A felsőoktatási intézmény stakeholderei – Kísérlet a Miskolci Egyetem Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ stakeholdereinek feltérképezésére
Kovács Tamás: Európai tapasztalatokkal a nyomor felszámolásáért Indiában
Sándor Alexandra: A felnőttképzés néhány jellemzője Svájcban
Ponyi László: Közösségi tanulás roma közösségi házakban
Hangya Dóra: „Semmit rólatok, nélkületek!” lépések egy inkluzív felnőttképzési rendszer felé
Köpeczi-Bócz Tamás: Intergenerációs képzés a felsőoktatásban
Pál Balázs Gyula: Digitális kompetenciák fejlesztése egy felzárkóztató képzés keretében – a hatékonyság vizsgálata
Benke Magdolna: Egyetemisták a tanuló közösségekért. Gondolatok a „Téli Népművelési Gyakorlatok” tanulságairól.
Koltai Zoltán: Egy lépés a nemzetköziesítés irányába. Belső nyelvi képzés a Pécsi Tudományegyetemen

 

 • ) Technológiai innovációk, felsőoktatási K+F és Ipar 4.0 (Földszint 57. terem) 9.00-11.00 Szekció-elnök: Lükő István – PTE és Molnár György – BME

Lükő István: Technika, valamint az automatizálás, robotizálás, intelligens technológiák és kapcsolatrendszerük multidiszciplináris megközelítésben.
Molnár György: Oktatástechnológiai kihívások a 21. században – Digitális tartalmakkal és mobileszközökkel támogatott élményalapú módszerek a felsőoktatásban illetve a szakmai tanárképzésben
Erdei Gábor: A Debreceni Egyetem partnerkapcsolatainak jellemzői LLL szempontból
Pongrácz Attila: A szakképzési centrumok vállalati kapcsolatrendszere és innovációs javaslatai a robotizáció és az Ipar 4.0 tükrében
Mészáros Attila: Az egyetem és nagyvállalat közötti tudásmegosztás innovatív megvalósulása magyar és német példák alapján

11.00 – 11.15  Kávészünet (III. emeleti kerengő)

11.15 – 12.30  Plenáris előadások III. (III. emelet, XI. terem)

Előadók:

Kérdések és hozzászólások

Levezető elnök: Erdei Gábor – DE

12.30 – Elutazás

A konferencián elérhető wifi adatai:

Hálózatnév: conference
Jelszó: Conference2017

Jelentkezési lap és további részletek, érdekességek: https://mellearn.hu/mellearn_2018_konferencia-program/

A konferencián elhangzó előadásokból és prezentációkból MELLearN e-tanulmánykötet készül! A következő azonosítót kaptuk az OSZK-tól: ISBN978-963-429-221-0

MELLearN titkárság– 2018. április

 

 

Együttműködő partnereink:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglaló a „Hálózati együttműködések a felnőttkori tanulás terén” című szakmai konferenciáról

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal EPALE Nemzeti Támogató Szolgálata, a Tempus Közalapítvány és a MellearN Egyesület sikeres szakmai konferenciájához az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara biztosított helyszínt. A szakmai eseményen több mint 150 résztvevő vett részt, akik a felnőttkori tanulás számos szegmensét képviselték. A hazai és a nemzetközi előadók a plenáris üléseken és a szekciókban a felnőttkori tanulás aktuális kihívásairól, feladatairól és megoldásairól tartottak érdekfeszítő előadásokat.  A szekciókban aktív munka folyt, a téma felvezető előadásokat aktív tudásmegosztás jellemezte, a kérdések és beszélgetések olykor a tervezett időkeret határait feszegették. A résztvevői visszajelzések alapján elmondható, hogy a résztvevők döntő mértékben, mind az előadások mind a szekciók munkájával több mint 90%-ban elégedettek voltak.

A program plenáris ülése során elhangzott előadások vázlatai:

Gyenes Zoltán: Európai tendenciák a felnőttkori tanulásban (link is external)

Simon Broek: Felnőttkori tanulás a munkahelyen: hogyan ösztönözzük a munkáltatókat? (EN)

Dr. Szécsi Gábor: Az oktatás és a gazdaság együttműködésének szerepe a munkavállalói készségek fejlesztésében (link is external)

Dr. Németh Balázs: Hogyan tegyük a tanulást életformává? A tanuló városok szerepe és lehetőségei (link is external)

Várkonyi Zoltán: Felnőttek alapkészség-fejlesztésének sajátosságai  (link is external)

Madarász Erik: Munkaerő-piaci helyzetkép – informatikus hiány (link is external)

Verses István: Pályázati lehetőségek a felnőttkori tanulás területén (link is external)

Az Egyetem bázisú kutatások és fejlesztések a felnőttkori és egész életen át tartó tanulásban című szekció előadásai:

Stefanie Kröner M.A: Tanulói támogatás és tanulási környezetek a COMPALL és EPALE projektekben (link is external) (EN)

Ricarda Motschilnig: A felnőttoktatás és -képzés  jelenlegi helyzete Ausztriában: trendek és kihívások a nemzetközi környezetben (link is external) (EN)

Dr. Németh Balázs: Reflexiók az Európai Regionális UNESCO CONFINTEA VI MTR jelentésről (link is external) (EN)

Loboda Zoltán: Digitális készségfejlesztés mint a felnőttoktatás és képzés nemzetközi prioritása (link is external) (EN)

 

2017. évi 13. LLL Konferencia előadásai, képei + Előadások, konferencia program és képgaléria – Budapesti Gazdasági Egyetem

Felsőoktatás, életen át tartó tanulás és az ENSZ fenntartható fejlesztési célok megvalósítása

A tanulmánykötet itt olvasható: Mellearn kötet 2017

 1. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia programja

Helyszín: Budapesti Gazdasági Egyetem Főépület (1055 Budapest, Markó u. 29-31. – Aula)

 1. április 20. – csütörtök

09.00 – 09.30  Regisztráció – Kávé/Frissítők – Aula előtti tér

09.30 – 10.00 Köszöntők – Aula

Köszöntőt mond: Heidrich Balázs, Rektor – Budapesti Gazdasági Egyetem

Rostoványi Zsolt – Budapesti Corvinus Egyetem/MELLearN Elnök felkérésére Szántó Zoltán – Budapesti Corvinus Egyetem Oktatási Rektor-helyettese

Levezető elnök: Németh Balázs – MELLearN ügyvezető elnök

10.00 – 12.00 Plenáris előadások I. – Aula

Felkért előadók:

Levezető elnök: Rostoványi Zsolt – Budapesti Corvinus Egyetem/MELLearN Elnök felkérésére
Szántó Zoltán – Budapesti Corvinus Egyetem Oktatási Rektor-helyettese

Kérdések, hozzászólások

12.00 – 13.00  Ebédszünet – Szendvicsebéd

13.00 – 14.00  Plenáris II/Kerekasztal beszélgetés – Aula

Felkért résztvevők:

 • Benedek András – Budapesti Műszaki Egyetem
 • Lükő István – Pécsi Tudományegyetem, KPVK
 • Hrubos Ildikó – Budapesti Corvinus Egyetem
 • Szemethy László – Szent István Egyetem
 • Könczey Réka – OFI, Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
 • Vaszkó Csaba – WWF

Felkért levezető elnök: Beke Márton – Tempus Közalapítvány

Kérdések, hozzászólások

14.00 – 14.30  Kávészünet

14.30 – 17.00  Szekció I. – tervezetten négy témakörben (A-B-C-E)

                               Szekciók:

 • A.) A felsőoktatás szerepe az ENSZ fenntartható fejlesztési célok (SDG) és az Agenda 2030 megvalósításában: gazdasági és társadalmi dimenziók; + D.) Életen át tartó tanulás és fenntartható környezetvédelem a felsőoktatás bevonásával: lehetőségek és korlátok – 250. számú terem
  Felkért szekció-elnök: Mika János – EKE és Lükő István – PTE

Lükő István: Oktatás és fenntarthatóság: Holisztikus, rendszerszemléletű és multidiszciplináris megközelítések
Koller Inez Zsófia: Az előzetes tudás mérésének vizsgálata a menekültválság tükrében
Biró Kinga: A természettudományok oktatásának jelenlegi helyzete – megoldási javaslatok a köznevelésben – szakképzésben
Könczey Réka: Fenntarthatósági tematikájú tanulási helyzetek a felsőoktatásban – eredménytelen és bevált módszerek
Battay Márton: Egy nagy múltú továbbképzés tapasztalatai és perspektívái
Mika János: A Fenntartható Fejlődési Célok (2016-2030) hasznosítása a földrajz felsőoktatásban

 • B.) Felelős egyetem – a felsőoktatás felelőssége – Aula
  Felkért szekció-elnök: Géring Zsuzsanna – BGE

Csillik Olga – Daruka Magdolna: Hibrid oktatás lehetőségei a felsőoktatásban
Bódis Lajos: A mesterszakosok munkavállalása három budapesti egyetem gazdasági szakjain: vállalati munkaerő-politikák, hallgatói és munkavállalói stratégiák, egyetemi alkalmazkodás
Juhász Judit: A civil társadalom és az egyetemi hallgatók együttműködése – Service Learning a Szegedi Tudományegyetemen
Gátas-Aubelj Katalin: Diszlexiás hallgatók helyzete a felsőoktatásban
Szabó Csilla Marianna: Pilot nyelvi projekt a Dunaújvárosi Egyetemen
Koltai Zoltán: Munkatársaknak szóló nyelvi képzés a Pécsi Tudományegyetemen. Tapasztalatok és jövőre vonatkozó elképzelések

 

 • C.) Az életen át tartó tanulás és a minőségi oktatás összefüggései az UNESCO GRALE3 tükrében – 251. számú terem
  Felkért szekció-elnök: Kraiciné Szokoly Mária – ELTE és Loboda Zoltán – OH

Németh Balázs: UNESCO GRALE3 és a felsőoktatás felelőssége
Kocsis Mihály: Fenntarthatóság és pedagógusképzés
Simándi Szilvia: Nyitott tanulás – közösségben tanulás
Tóth Marcell László: A GazMag online magazin ökológiai lábnyoma 2016
Szederkényi Éva: „Idegen nyelvi készségfejlesztés, mint a kiegyensúlyozott képzési életpálya és a holisztikus, fenntartható fejlődési programszemlélet eleme (a Globális Jelentés a Felnőttkori tanulásról és a felnőttoktatásról GRALE III, 6.2.2, 6.2.3 pontjai tükrében)”

 

 • E.) Fenntartható fejlődés: a minőségi oktatás és tanulás finanszírozása: esélyek és kényszerpályák – II. em. Lotz-terem
  Felkért szekció-elnök: Kálmán Anikó – BME és Kerekes Sándor – KE

Reisz Terézia: Felnőtt tanuló nők az iskolában
Bartók István: Fenntartható intézményi stratégia – egyéni fejlődés
Pál Balázs Gyula: Az alacsony iskolai végzettségűek fejlesztésének lehetősége a tranzitfoglalkoztatási programok vonatkozásában – fenntarthatóság és minőség a képzés sikerének érdekében
Gál Zoltán: ’Mind the gap, avagy a szakadék szélén táncolás’: a magyar felsőoktatás alulfinanszírozottsága és következményei
Bitáné Biró Boglárka – Fodorné Tóth Krisztina: Nyílt online képzések fenntarthatósági tényezői

18.30 – 20.00  A Budapesti Gazdasági Egyetem fogadása – Aula

 1. április 21. – péntek

08.00 – 09.00  MELLearN Közgyűlés a tagintézmények vezetői és képviselői részvételével
(Csak meghatalmazással rendelkező intézményi képviselőknek!) – II. em. Lotz-terem

09.00 – 11.00  Szekció II. – (A-B-C-E)

 • A.) A felsőoktatás szerepe az ENSZ fenntartható fejlesztési célok (SDG) és az Agenda 2030 megvalósításában: gazdasági és társadalmi dimenziók; + D.) Életen át tartó tanulás és fenntartható környezetvédelem a felsőoktatás bevonásával: lehetőségek és korlátok – 250. számú terem
  Felkért szekció-elnök: Zádori Iván – WCCI CEEC, PTE

Zádori Iván: Fenntartható fejlődési célok és az OVHR-modell a felsőoktatásban
Horváth László: A felsőoktatási innovációk fenntarthatóságának támogatása a szervezeti tanulási kapacitás segítségével
Gyarmati László: Zöld Egyetem projekt: eredmények, lehetőségek és korlátok
Kovács Zsuzsa: Nemzetközi együttműködés a doktoranduszok támogatása terén

 • B.) Felelős egyetem – a felsőoktatás felelőssége Aula
  B1 szekció: szekcióvezető: Géring Zsuzsanna –BGE

Bajner Mária: Az életnek tanulunk vagy karrierre készülünk
Polónyi István: Az egyetem felelőssége és a munkaerő-piaci illeszkedés
Török Erika: A duális képzés magyarországi felsőoktatásban betöltött innovációs szerepe
Sipos Anna Magdolna: Az életen át tartó tanulás a képzők képzésében a publikálási és a tudománymetriai kényszerek tükrében
Péntek Imre: Adatokon alapuló gyakorlatok a felsőoktatásban, különös tekintettel a romániai kontextusra

B2 szekció: szekcióvezető: Csillag Sára – BGE Közösségi tér

Méreiné Berki Boglárka: Helyi szegénység elleni küzdelem a részvételi akciókutatás segítségével
Málovics György: Az egyetemek oktatási és kutatási tevékenységen keresztül történő felelősségvállalásának progresszív eszközei – science shop, részvételi akciókutatás és service learning
Orosz Beáta: A fenntartható egészségtudat kialakításának szerepe az értékelvű társadalom kiépítésében
Csillag Sára – Géring Zsuzsanna: Csalással az élre? A szakirodalmi és az érintett diskurzus összehasonlítása a hallgatói csalással kapcsolatban

 • C.) Az életen át tartó tanulás és a minőségi oktatás összefüggései az UNESCO GRALE3 tükrében – 251. számú terem
  Felkért szekció-elnök: Kraiciné Szokoly Mária – ELTE és Loboda Zoltán – OH

Feketéné Szakos Éva: A felnőttkori tanulás és képzés hatásai az egészségre – kutatási eredmények és a GRALE 3 jelentés tükrében
Kraiciné Szokoly Mária: Egészségfejleszés az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karon
Végh Ágnes: A szakmai tanárképzés, mint az életen át tartó tanulás egyik formája

 • E.) Fenntartható fejlődés: a minőségi oktatás és tanulás finanszírozása: esélyek és kényszerpályák –II. em. Lotz-terem

Jánosi Imre: A hazai természettudományos felsőoktatás sorvadásáról
Sass Judit – Bodnár Éva: A dolgozók jólléte mint a fenntartható fejlődés feltétele és indikátora a felsőoktatásban
Rácz Ildikó – Kiss Bettina Boglárka:„Az egész életen át tartó tanulás (life long learning) jogi keretei a munka világában, különös tekintettel a munkaviszonyra” című, készülő tanulmánykötet bemutatása
Kiss Károly: Egyetemek a digitális korban
Zimányi Krisztina: A felelős egyetem módszertani aspektusai

11.00 – 11.15  Kávé/frissítők

11.15 – 12.30  Plenáris előadások III. – Aula

Előadók:

Beszámolók a szekciók munkájáról

Kérdések és hozzászólások

Felkért levezető elnök: Sass Judit – Budapesti Corvinus Egyetem

12.30 – Elutazás

A tervezett program folyamatosan frissül. A változtatás jogát a szervezők fenntartják!

Jelentkezési lap és további részletek, érdekességek: https://mellearn.hu/mellearn_2017/

A konferencián elhangzó előadásokból és prezentációkból MELLearN e-tanulmánykötet készül!

A szekció-előadások absztraktjait a felkért szekció elnökök és társelnökök bírálják el!

MELLearN titkárság – 2017. április

Fotók:

dav

dav

dav

mde

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

2016.

MELLearN Intenzív Szakmai Szeminárium

A szemináriumon készült képek és a szekció előadások pdf anyagai az alábbiakban láthatóak:

Köszöntő beszédek: BCE – Dr. Sass Judit

BME – Dr. Kálmán Anikó

Tempus Közalapítvány – Tordai Péter

Plenáris előadások: EMMI – Dr. Solti Péter: Az állami felsőoktatási intézményirányítás elmúlt két évének tapasztalatai

BGE/MRK – Sándorné Dr. Kriszt Éva: Felsőoktatási menedzsment – különös tekintettel a gazdasági felsőoktatásra

SZE – Dr. Kovács Zsolt: (Integráció + Generációváltás)*gazdasági-társadalmi környezet változása = Új működési modell a Széchenyi István Egyetemen

DUE – Dr. Rajcsányi-Molnár Mónika: „Intézményi válaszok a hallgatói lemorzsolódás csökkentésére a felsőoktatásban”

 1. szekció: Sokféleség a felsőoktatásban – képesség, fejlesztés és képességfejlesztés. Szekcióvezető: BCE – Dr. Sass Judit

 

 1. szekció: Tananyag-fejlesztés partnerségben és a VPL/RPL modellek alkalmazásának kihívásai. A hatékony oktatásszervezés kihívásai és jelenségei.

Szekcióvezető: DUE – Cserné dr. Adermann Gizella

 

 1. szekció: Intézményi változások, menedzsment és felsőoktatási HRC. Térségi kooperációk és innovációk gazdasági, társadalmi, valamint környezeti relációkban. Szekcióvezető: SZE – Dr. Döbör András

 

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

dav

dav

dav

dav

sdr

sdr

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

sdr

sdr

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

dav

dav

sdr

sdr

sdr

sdr

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

 

A MELLearN – Felsőoktatási Hálózat az Életen Át Tartó Tanulásért Egyesület intenzív fejlesztő szemináriumot szervez a TEMPUS Közalapítvány támogatásával az alábbi témában:

Az életen át tartó tanulás felsőoktatási kontextusai: egyén, szervezet és hatékony felsőoktatás-menedzsment

Helyszín: TEMPUS Közalapítvány: 1077-Budapest, Kéthly Anna tér 1. – VI. em., Brüsszel terem

Időpont: 2016. december 7. de. 10.00 – 15.00 óra között

Jelentkezés:

Kérjük, hogy a MELLearN honlapon a témához kapcsolódó linken letölthető jelentkezési lapot küldje meg számunkra 2016. november 25-ig az alábbi e-mail címre: csuka.dalma.ilona@gmail.com

Online jelentkezési lap

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött! A programon történő részvételről a MELLearN igazolást ad a résztvevőknek.

Tervezett program

09:00 – 10:00 Regisztráció

10:00 – 10:30 – Köszöntők – levezető elnök: Dr. habil Németh Balázs – MELLearN Ügyvezető elnök

Prof. Dr. Rostoványi Zsolt – MELLearN Elnök köszöntőjét tolmácsolja Dr. Sass Judit, Budapesti Corvinus Egyetem intézményi képviselő

BME – Dr. Kálmán Anikó

Tempus Közalapítvány –  Tordai Péter

10:30 – 12:00 Plenáris előadások:

Meghívott plenáris előadóink:

 • EMMI – Dr. Solti Péter: Az állami felsőoktatási intézményirányítás elmúlt két évének tapasztalatai

2014 novemberében jelentek meg a felsőoktatási intézmények életében a kancellárok. A kancellári rendszer működését óvatos várakozás és kétkedés fogadta. Két év elteltével kijelenthető, hogy összességében a kancellárok az intézmények működését stabilizálták, megteremtették a lehetőséget arra, hogy az intézményeket vezető rektoroknak a szűkebben vett alaptevékenységgel kelljen elsősorban foglalkozniuk, ne terheljék őket a napi működésből eredő nehézségek. Kérdés, hogy ezzel a változással mit kezdenek a rektorok, hogyan segíthetik tovább az intézményi működést a kancellárok, a rendszer továbbfejlesztése során mi lehet a konzisztórium és a fenntartó szerepe.

 • BGE/MRK  Sándorné Dr. Kriszt Éva: Felsőoktatási menedzsment – különös tekintettel a gazdasági felsőoktatásra

Bevezetés
Felsőoktatásunk elhelyezése a nemzetközi és a hazai környezetben. Milyen kulturális örökségekkel kell számolnunk, amelyek a felsőoktatási stratégiaalkotást is meghatározzák.
A motivációkról, a munkaerő-piaci igények változásán át az értékrend változásig.
A folyamatos változás és változtatás következményei.

Az átalakítás során előtérbe kerülő kérdések
A magyar felsőoktatás stratégiájáról, az intézményi stratégiáról és irányításról. Az átalakítás során előtérbe kerülő kérdések. Az irányítási rendszer átalakításáról és ebben az emberi tényezők szerepéről. Miért nem automatizálhatóak a folyamatok a felsőoktatásban? A motiváció és a bizalom szerepe. Mit jelent a differenciált struktúra és milyen differenciált stratégiai célokat igényel? Jó és rossz gyakorlatok megismerése, versenytársak elemzése.

A gazdaságtudományi képzés jövőjéről
Az alapszakok és a mesterszakok fejlesztéséről, a nemzetköziesítésről és a gazdasági szakirányú továbbképzésben és felnőttképzésben való fokozottabb, a munkaadókkal összehangolt szerepvállalás erősítéséről. A stratégia lebontásában szólunk a képzési kínálat felülvizsgálatáról, az intézmények közötti együttműködés és munkamegosztás fejlesztéséről.
A munkaerő-piaci szereplőkkel való együttműködés erősítésének szükségessége és lehetőségei. A stakeholder szemlélet erősítése. A finanszírozási módok lehetőségek és javaslatok bemutatása.

Összefoglalva
A stratégia nyomon követése, az eredmények értékelés. Hogyan mérhető és hogyan minősíthető a felsőoktatás teljesítménye?

 • SZE – Dr. Kovács Zsolt: (Integráció + Generációváltás)*gazdasági-társadalmi környezet változása = Új működési modell a Széchenyi István Egyetemen

A felsőoktatás Magyarországon folyamatos fejlődésen ment keresztül az elmúlt 25 évben. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mára hátradőlhetünk, és élvezhetjük az eddig reformok, fejlesztések gyümölcseit. Időközben új kihívások, új körülmények jelentek meg, amelyek újra komoly dilemma és válaszút elé állítják a felsőoktatási intézményeket. Ilyen problémák: a tömegoktatás, az új generációk megjelenése, és eltérő igényei, a csökkenő hallgatói létszám, a térség társadalmi és gazdasági elvárásai, intézményszerkezeti átalakulások (integrációk). Mindez kultúraváltást igényel az intézményektől: feladat alapú finanszírozás, piaci gondolkodás, oktatási módszerek megújítása (tudásmegosztás), azaz teljes kultúraváltást.

 • DUE – Dr. Rajcsányi-Molnár Mónika: „Intézményi válaszok a hallgatói lemorzsolódás csökkentésére a felsőoktatásban”

A hallgatói lemorzsolódás kockázata a felsőoktatás egészére jellemző olyan aktuális probléma, amely több szempontból is megközelíthető, legyen az akár pedagógiai, szociológiai, oktatáspolitikai, vagy gazdasági megközelítés. A probléma kezeléséhez fontos annak meghatározása, hogy kit tekintünk lemorzsolódó hallgatónak, hol (milyen területeken, képzési szinteken) jelentkezik hangsúlyosan a lemorzsolódás, illetve melyek annak fő okai. Ezt követően alakíthatók ki intézményi jó gyakorlatok a hallgatói lemorzsolódás csökkentésére, melyet érdemes komplex rendszerben, a hallgatói sikerességet fókuszba állítva megközelíteni.

12:00 – 12:30 Rövid ebédszünet

12:30 – 14:30 Műhelymunka:

Műhely-témák:

 1. szekció: Sokféleség a felsőoktatásban – képesség, fejlesztés és képességfejlesztés. Szekcióvezető: BCE – Dr. Sass Judit
 • BCE – Dr. Daruka Magdolna, Dr. Csillik Olga: Felsőoktatási innovációkat támogató kompetenciafejlesztések rendszere

Az elmúlt években tovább nőtt a szakadék a közoktatási intézmények és a felsőoktatási intézmények között. Míg a közoktatásban módszertani innováció figyelhető meg, a felsőoktatás területén lassabban történik a megújulás. Ennek egyik oka, hogy az egyetemi oktatóknak elenyésző része rendelkezik tanári végzettséggel, illetve kis számban történt körükben tanári kompetenciáikat feltáró vizsgálat, amely alapját jelentheti a továbbképzési rendszerek kidolgozásának.

A Budapesti Corvinus Egyetemen 2013 és 2015 között több vizsgálat segítségével tártuk fel az oktatók tanári kompetenciáit és képzési igényét, és ezen eredmények alapján újítottuk meg módszertani képzésüket. E továbbképzések célja, hogy az egyetem oktatóit olyan, a mindennapi munkájukat segítő kompetenciákhoz juttassa, amelyekkel az egyetemi foglalkozások tervezése, saját tanári tevékenységük és a hallgatók tanulása eredményesebbé és élményszerűbbé tehető.

A foglalkozások kiscsoportos formában zajlanak, és lehetővé teszik, hogy a részvevők saját élményeikre alapozva, társas tanulás során dolgozzák fel az egyes témákat, amely elindíthatja a résztvevők közötti tudáscserét, és hosszabb távon is biztosíthatja az oktatómunka során szükséges együttműködést.

A képzés végére a résztvevők alapvető ismeretekkel rendelkeznek a tanításról és annak tartalmáról. Módszertani eljárásokat ismernek meg a hallgatók tanulási sajátosságainak feltárására, az aktív és együttműködő tanulási környezet megteremtésére, a felsőoktatásban hatékonyan alkalmazható módszerekről, illetve valódi tanítási-tanulási felületként tudják használni a Moodle-t.

 • BCE – Dr. Bodnár Éva, Dr. Sass Judit: Hogyan tud reagálni a felsőoktatás a hallgatóknál tapasztalható egyéni különbségekre

A felsőoktatásban azonosítható változások alapján a New Media Corsortium évente azonosítja a fejlesztési irányokat, kihívásokat (Horizon Report – 2015. Higher Education Edition). A Budapesti Corvinus Egyetem a Report elemei közül a hibrid oktatási lehetőségeket valamint a hallgatói igények figyelembe vételével személyre szabott tanulási lehetőségek, útvonalak kialakítását lehetővé tévő, a hallgatói haladást figyelemmel kísérő adat vezérelt értékelési rendszerek kialakítását célozta meg.

Az előadás legfőbb célja, hogy azonosítsa az ennek hátterében álló pedagógia, módszertani és pszichológiai jelenségeket és háttértényezőket. Ehhez az e-tanulás hatékonyságát befolyásoló tanulótípusok azonosítását célozzuk. E típusok megalkotásához viselkedési, mentális, pszichofiziológiai, kognitív és érzelmi jegyek egyaránt figyelembe veendők.(Bodnár,2007) Az előadásban a kognitív stílus e-tanulás befolyásoló szerepe mellett az e-tananyag tanulása során feltárható különbségek bemutatására fókuszálunk. (Bodnár, Sass, 2015)

Elképzeléseink szerint a tananyagfejlesztésnek arra kell törekednie, hogy a tananyagtartalmakat az adott hallgató kognitív stílusához igazítva jelenítse meg az e-tanulási platform. A kognitív stílus szerepe meghatározó lehet az oktatásszervezési feladatok esetén is, azaz az adott hallgató kognitív stílusához igazodó kontaktórát, tutorált tanulást és önálló tanulást érdemes szervezni. Így adott tanulócsoportból egyes tanulók nagyobb önállósággal és ennek megfelelően nagyobb mértékben alapozhatják tanulmányi előmenetelüket az e-tanulás nyújtotta lehetőségekre támaszkodva.

A vizsgálat során egyetemi hallgatókat kértünk arra, hogy a rendelkezésükre bocsájtott perszonalizált, asszociációra épülő tananyagot tanulva bizonyítsuk, hogy az azonos kognitív stílus és az ahhoz illeszkedő perszonalizált tananyag hatékonyabb együttmozgást jelez, segítve ezzel a mélyebb feldolgozást, csökkentve a lemorzsolódást.

 • HERA – Fehérvári Anikó, Szemerszki Marianna: A felsőoktatás szociális dimenziója

A felsőoktatási részvétel és hozzáférés kiszélesítésének folyamatát magában foglaló szociális dimenzió a nemzeti és az európai szintű felsőoktatás-politika központi témájává vált az utóbbi években. A felsőoktatáshoz való egyenlő hozzáférés, a felsőoktatásban való bent maradás, majd a sikeres munkaerő-piaci elhelyezkedés nem csupán az egyéni életesélyek szempontjából bír fontos jelentőséggel, hanem egy-egy ország társadalmi, gazdasági, kulturális fejlődése szempontjából is.

Az előadás a magyar felsőoktatásban résztvevő hátrányos helyzetű hallgatói csoportokra vonatkozó kutatás eredményeit mutatja be, a hallgatói csoportok belépési illetve képzési életútjának vizsgálatának legfőbb tanulságait. A kutatás kitért a felsőoktatás valamennyi képzési szintjére (felsőoktatási szakképzés, alap-, osztatlan és mesterképzés, továbbá PhD-képzés) és valamennyi képzési területre. Az adatelemzésen túlmenően az előadás bemutatja a célcsoportok támogatását célzó jogszabályi háttér, a kapcsolódó országos és intézményi fejlesztéseket, a hazai példákat és a külföldi jó gyakorlatokat is.

 1. szekció: Tananyag-fejlesztés partnerségben és a VPL/RPL modellek alkalmazásának kihívásai. A hatékony oktatásszervezés kihívásai és jelenségei.
  Szekcióvezető: DUE – Cserné dr. Adermann Gizella
 • ELTE – Dr. Kovács Zsuzsa: Az innovatív tanulásszervezés és megvalósításának lehetőségei a felsőoktatásban

Mivel az oktatói feladatok professzionális ellátására való felkészítésnek nincsenek hagyományai a hazai felsőoktatásban, feltételezhetjük, hogy az informális támogatás változatos formái mentén illetve a diszciplináris és intézményi szakmai szocializáció során alakul ki az oktatók tanítással összefüggő elméleti és gyakorlati tudása (Remmik, Karm, Haamer és Lepp 2011,; Simmons 2011). Az oktatók szakmai/módszertani tanulását és fejlődését erőteljesen meghatározza az adott tudományterülethez kötődő közösség tanításról és tanulásról kialakított gyakorlata és konstruált tudása, amely támogathatja, vagy éppen gátolhatja az innovatív tanulásszervezési megoldások kipróbálását illetve meghonosodását. A műhely röviden bemutatja a témához kapcsolódó főbb külföldi és hazai kutatások eredményeit valamint alapozva a résztvevők tapasztalataira és javaslataira egy olyan szakmai támogató program kereteit törekszik körvonalazni, amely segítséget nyújthat az oktatóknak az innovációra való törekvésben szem előtt tartva az intézményi és diszciplináris kultúra sajátosságait.

 • DUE – Cserné Dr. Adermann Gizella: Képzők képzése: egy egyetem és egy állami tulajdonú ZRT együttműködése a felnőttképzés területén

A Dunaújvárosi Egyetem és a Máv Zrt a GySEV-vel együttműködve 2016-ban pilot projektet indított a két nagyvállalatnál dolgozó képzők felkészültségének javítására, aminek várható eredménye a vasúti dolgozók hatósági vizsgán való sikertelenségének csökkentése. A képzés célja a résztvevők andragógiai tudásának és oktatási készségeinek fejlesztése volt. A 3×1 hetes képzés moduljai: pedagógiai, pszichológiai, andragógiai elméleti alapozás, önismereti és személyiségfejlesztő tréning és oktatási gyakorlat. Beszámolónkban a hangsúlyt az oktatási gyakorlat módszertanának és eredményeinek a bemutatására helyezzük, ami a leginkább mutatta az egyének fejlődését. A kurzus résztvevőinek megújult módszertani kultúrája nagy elismerést váltott ki a vizsgatanításon részt vevő céges képviselők körében is, ezért az általunk kidolgozott metodikát érdemes lehet más képzők képzésénél is használni.

 • DE – Dr. Erdei Gábor: Az ASEMLLL HUB szerepe a globális LLL világában

Az ASEM LLL HUB az európai és ázsiai kontinensek politikai szervezeteinek együttműködése. A 2006-ban létrehozott ASEM (Asia-Europe Meet) az Európai Unió és az ASEAN politikai integrációk számos területen megvalósuló együttműködése (http://www.aseminfoboard.org/). Ezen szerteágazó szakmai tevékenységek között az ASEM LLL HUB az életen át tartó tanulás platformja, ahol a résztvevő európai és ázsiai országok  szakemberei öt különböző szakmai csoportban végzik elsősorban kutatásra, szakmai találkozókra fókuszáló  együttműködésüket. A kutatócsoportok az alábbi szakmai területeket fedik le (http://asemlllhub.org/researchnetworks/):

 1. IKT készségek fejlesztése, e-learning és az e-learning kultúra az LLL-ben
 2. Munkahelyi tanulás
 3. A felnőttoktatók és képzők professzionalizálódása az ASEM országokban
 4. Nemzeti LLL stratégiák
 5. ASEM LLL kulcskompetenciák

Az éves konferenciák mellett számos szeminárium és műhelymunka biztosítja a szakmai együttműködést.

 

 1. szekció: Intézményi változások, menedzsment és felsőoktatási HRC. Térségi kooperációk és innovációk gazdasági, társadalmi, valamint környezeti relációkban. Szekcióvezető: SZE – Dr. Döbör András
 • BCE – Pálvölgyi Krisztián: A képzésfejlesztési kultúra megújításának szervezeti dimenziói – tapasztalatok és tervek a Budapesti Corvinus Egyetemen

A Budapesti Corvinus Egyetem Tanárképző és Digitális Tanulási Központja pedagógusképzési feladatai mellett az intézményben zajló tanulás-tanítás minőségének fejlesztésében, módszertani gazdagításában is komoly szerepet vállal. Az elmúlt évben a Központ munkatársai egy olyan képzésfejlesztési folyamatot vittek végig, ami egy hagyományos képzésfejlesztési logikától eltérően kialakított, kimenet-orientált és hallgatóközpontú képzési program kialakításához vezetett. A fejlesztés pozitív tapasztalatainak hatására a Központ munkatársaiban megfogalmazódott az igény, hogy ezt az európai felsőoktatási szakpolitikai folyamatokban meghatározó szerepet játszó képzésfejlesztési megközelítést az intézmény szélesebb közössége számára is ismertté, elérhetővé és alkalmazhatóvá tegye, és így támogassa a képzésfejlesztési kultúra megújítását a Budapesti Corvinus Egyetemen.

Hogy e megújulást hatékonyan támogathassuk, a vonatkozó irodalmakban elérhető tapasztalatok és modellek alapján elkezdtük átgondolni a felsőoktatási szervezeti változások, szervezeti tanulás problematikáját. Ennek során komplex és gazdag világ tárult elénk. Az így nyert értelmezési keretre építettük a kezdeményezésünkhöz kapcsolódó rövidebb- és hosszabb távú stratégiát. A jelen szekció-előadás ennek a munkának a tapasztalatait és eredményeit foglalja össze.

 • BCE – Dr. Aczél Petra Katalin: BCE és Székesfehérvár: együttműködési tapasztalatok

Egy új campus kialakításának folyamata számos koncepcionális kérdést vet fel, amelyek természetük szerint inkább hosszú távúak, miközben a gyakorlati lépések megtétele már rövidtávon szükségessé válik. Az előadás egyfelől e kettősség kihívásaiba, az érintett stakeholderek együttműködési eredményességébe és a jövőbeli célkitűzésekbe kíván betekintést nyújtani, különös tekintettel a módszertani megújulásra és a képzések gyakorlativá tételére.

 • SZE – Dr. Döbör András: Közösségi főiskola regionális megvalósíthatóságának megalapozása (az SZTE TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0002 projekt vonatkozó projektelemének bemutatása)

A projekt vonatkozó programeleme, a közösségi felsőoktatási képzési központ regionális megalapozása egy olyan szolgáltatása lehet a regionális felsőoktatásnak, amelytől megoldás várható a helyi közösség, a helyi társadalom problémáira. Új képzési tartalommal és kapacitással bírnak a jövő közösségi főiskolái, amelyek megalapozása történt ebben a projektben – olyan képzési forma kialakítására törekszünk, amely megoldást jelenthet gazdasági-társadalmi problémákra: az elvándorlásra és a tudás-ipar munkaerőhiányára. A közösségi főiskola nálunk mindeddig ismeretlen felsőoktatási formáció, amelynek helyi előkészítésétől azt várjuk, hogy megalapozottan képes értéktermésre.
A közösségi felsőoktatási képzési központ új intézménytípusként jelent meg a magyar felsőoktatás átalakítására irányuló koncepcióban, ezért szükségesnek láttuk kidolgozni a küldetésére, státusára, szervezeti struktúrájára és irányítási rendszerére vonatkozó javaslatunkat. A kutatás kiindulópontja az volt, hogy a kormányzat felsőoktatási stratégiája szerint a KFKK a helyi önkormányzatok (vagy önkormányzatok és vállalatok) fenntartásában egy gesztor egyetem égisze alatt működnek majd.
Az viszont még nyitott kérdés volt a kutatás kezdetekor – és véleményünk szerint a jelenlegi kormányzati elképzelések sem adnak kielégítő választ –, hogy: a különböző szereplőknek milyen feladatuk, hatáskörük, felelősségük lesz a KFKK-k létrehozásában és működtetésében; hogyan születnek a különböző szakmai döntések; hogyan biztosítható e sokszereplős feladatban a koordináció; milyen lesz a helyi szereplők és a távoli gesztor egyetem viszonya; milyen funkciókat lehet a távoli egyetemen tartani és melyeket célszerű a KFKK-kra allokálni; milyen szervezeti megoldások mellett biztosítható a leginkább, hogy a KFKK-k betöltik küldetésüket; hogyan biztosítható a megfelelő oktatói kar; hogyan garantálható egyszerre a standard akadémiai minőség és a helyi munkáltatók igényeihez történő igazodás a képzésekben; milyen irányítási és strukturális eszközökkel biztosítható a város és a térség kulcsszereplőinek kapcsolódása az intézményhez. Kutatómunkánk során a fenti kérdésekre kerestük a választ.

14:30 – 15:00 Plenáris záró esemény – levezető elnök: DUE – Dr. Szabó Csilla Marianna

Az egyes témakörökhöz a MELLearN felkér neves előadókat keynote gondolatok megfogalmazására/felvetésére, egyúttal várja tagintézményei és partnerei részéről (TEMPUS Közalapítvány és a Magyar Rektori Konferencia) előadóra, előadás-témára, szekció-vezetésre vonatkozó javaslatait!

A program előadásokra és műhelymunkára tagolódik:

Plenáris előadások – Szendvics-ebéd – Műhelymunka/world-café – Plenáris reflexiók, következtetések

A program plenáris és műhelyelőadásainak írásos anyagát önálló ebook formátumú kiadványban jelentetjük meg.

Az eligazodáshoz segítséget nyújt az alábbi térkép:
terkepA Blaha Lujza téri metro megállótól 500 méter sétálva, kb. 5 perc.

Dr. habil Németh Balázs
egyetemi docens
MELLearN ügyvezető elnök

                                                                                       

 

 

Felsőoktatási kihívások – Alkalmazkodás stratégiai partnerségben

 1. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia végleges programja

Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem (1093 Budapest, Fővám tér 8. ’E’ épület)

 1. április 21. – csütörtök

09.00 – 10.00  Regisztráció – Kávé/Frissítők – III. előadó előtt, ’E’ épület földszint

10.00 – 10.20 Köszöntők – levezető elnök: Dr. Németh Balázs – MELLearN ügyvezető elnök

Prof. Dr. Rostoványi Zsolt, Rektor – Budapesti Corvinus Egyetem

Prof. Dr. Komlósi László Imre, Rektor-helyettes – Széchenyi István Egyetem

Dr. Navracsics Tibor, az Európai Bizottság oktatási biztosának video-üzenete

10.20 – 12.00 Plenáris előadások I. – III. előadó, ’E’ épület földszint

Levezető elnök: Prof. Dr. Komlósi László Imre, Rektor-helyettes – Széchenyi István Egyetem

Előadók:                  

                A felsőoktatás jövője a digitalizáció korában – a német példa

Prof. Dr. Joachim Möller – Német Munkaügyi Kutatóközpont vezetője, Nürnberg – Németország

A felsőoktatási intézmények hazai és nemzetközi együttműködési lehetőségei és fejlesztési útjai
Sándorné Dr. Kriszt Éva Rektor – Budapesti Gazdasági Egyetem/Magyar Rektori Konferencia
Felsőoktatási innovációk a partnerség szervezeti kultúrájának erősítése tükrében

Prof. Halász Gábor, ELTE PPK – Neveléstudományi Intézet, Felsőoktatás- és Innovációkutató Csoport

 

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a felsőoktatásban
Palotai Dániel – Az MNB képviselőjének előadása

Kérdések, hozzászólások

12.00 – 13.00  Ebédszünet – Aula, ’E’ épület földszint

13.00 – 14.00  Plenáris előadás II. – III. előadó, ’E’ épület földszint

Levezető elnök: Dr. habil Kálmán Anikó, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, APPI

Előadók:

Felsőoktatás, vállalkozás és Európai integráció

Prof. Dr. Bruno Dallago – Università degli Studi di Trento

Életen át tartó tanulás a társadalmi dimenzióért. A COMMIT projekt üzenetei felsőoktatási kontextusban

Committed to the Social Dimension of Higher Education (Erasmus+ COMMIT project) – Dr. Kari Seppälä – EUCEN alelnök előadása

14.00 – 14.30  Kávészünet

14.30 – 17.00  Szekció I. – tervezetten négy témakörben (A-B-C-D)

                        Szekciók:

 • , A felsőoktatás munkaerő-piaci kapcsolatai – 297-es terem, ’E’ épület 2. emelet

szekcióvezető: Dr. Vehrer Adél, Dr. Pongrácz Attila – Széchenyi István Egyetem

Dr. Batiz Enikő: A távoktatás jelene és jövője a Babes-Bolyai Tudományegyetemen
Kovács Zsuzsanna: Duális képzés – Az együttműködésen alapuló képzési forma
Dina Miletta: Szervezeti tanulási zóna – egy képzők képzése projekt tapasztalatai
Cserné dr. Adermann Gizella: Felnőttképzők a munkahelyen
Dr. Simándi Szilvia: Tevékenységalapú nyílt oktatás
Dr. habil. Reisz Terézia PhD: Andragógusok a munkaerő-piacon

 

 • , Egyetem – város kapcsolata/University – City, Region Parnership – III. előadó, ’E’ épület földszint

szekcióvezetők: Prof. Dr. Kozma Tamás, Dr. Erdei Gábor – Debreceni Egyetem

Mészáros Attila: Székesfehérvár fejlődéséért – a város és az egyetemek kapcsolata
Dr. Juhász Erika
: Kulturális tanulás Magyarországon
Tóth Dorina Anna: Közösségi felsőoktatási képzési központ koncepciója Sátoraljaújhelyen
Dr. Koltai Zoltán: Az oktatás városkaraktert alakító szerepe a mai Magyarországon
Dr. Kozma Tamás: Community Learning as PBL – A Model
Rákosi Szabolcs: Mobilis Győr – Együttműködésben a Várossal és az Egyetemmel
Benke Magdolna: Néhány gondolat a tanuló régiók, tanuló városok, tanuló közösségek elméleti vitakérdéseihez

 

 

 

 • , Kooperáció alapú képzések és innovációk. A vállalati és banki környezet innovációi – 2009-es terem, ’E’ épület 2. emelet

szekcióvezető: Dr. Bodnár Éva – Budapesti Corvinus Egyetem

 

Dr. Zimányi Krisztina: Duális képzés a gazdaságtudományi képzési területen, a BGE tapasztalatai
Dr. Bajner Mária: Karrier, pénz, vagy diploma? Egyetemi képzések reformja nemzetközi kitekintésben
Dr. Hercz Mária: TALENTUM – Tanulást támogató pilot program a Kecskeméti Főiskolán
Üröginé Ács Anikó: Partneri együttműködés lehetőségei képzési és szakmai területeken az ELTE PPK-n
Péntek Imre: Távoktatási programok Romániában, különös tekintettel a Babes–Bolyai Tudományegyetem tanítóképző programjaira

 

16:00 – 17:00 – 2009-es terem, ’E’ épület 2. emelet

Panelbeszélgetés: A felsőoktatás és a vállalatok együttműködése: kihívások és megoldások
vezeti: Dr. Dunavölgyi Mária
résztvevők: Dr. Dunavölgyi Mária külkapcsolati igazgató, BCE
György Dóra, Toborzási Vezető, PwC
Suba János, Head of Corporate Communications, Vodafone Hungary

 • , Felsőoktatás Kutatási Műhelyek hálózata: képzési-, kutatási-, fejlesztési tapasztalatok megosztása – 2001-es terem, ’E’ épület 2. emelet

szekcióvezető: Prof. Dr. Hrubos Ildikó – Budapesti Corvinus Egyetem

Kraiciné Szokoly Mária PhD: Egészségfejlesztés, új szempont a diplomások képzésében
Dr. Németh Balázs: Felsőoktatási kutatások az LLP Erasmus COMMIT projektben
Márkus Zsuzsanna, Szabó Barbara: CHERD-HUNGARY- Regionalitás és határmentiség
Bitáné Dr. Biró Boglárka: Egy online kurzus résztvevőinek számszerűsíthető tulajdonságai
Koltói Lilla, Török Erika: TALENTUM – Tanulást támogató pilot program a Kecskeméti Főiskolán
Kováts Gergely: A BCE Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja: visszatekintés és előretekintés

18.00 – 18.30 Zenés műsor: Tim Nugent-Head Tóth Mátyás Duó
18.30 – 20.00  A Corvinus Egyetem fogadása Aula, ’E’ épület földszint

 1. április 22. – péntek

08.00 – 09.00  MELLearN Közgyűlés a tagintézmények vezetői és képviselői részvételével – 2001-es terem, ’E’ épület 2. emelet
(Csak meghatalmazással rendelkező intézményi képviselőknek!)

09.00 – 11.00  Szekció II. – tervezetten négy témakörben (A-B-C-D)

 • , A felsőoktatás munkaerő-piaci kapcsolatai – 297-es terem, ’E’ épület 2. emelet
  szekcióvezető: Dr. Vehrer Adél, Dr. Pongrácz Attila – Széchenyi István Egyetem

Bódis Lajos, Branyiczki Imre, Papp Bence: Az Emberi erőforrások alapképzési szak megújítása a Budapesti Corvinus Egyetemen a munkaerő-piaci igények alapján
Dr. Molnár György
: Elektronikus tanulástámogatási módszerek és lehetőségek a szakképzésben
Dr. Király Zoltán: A duális képzés és az online oktatás
Hegyi-Halmos Nóra: Az iskolai pályaorientációs tevékenységhez szükséges kompetenciák
Fodorné Tóth Krisztina: MOOC – divat és szolgáltatás
Szabó Csilla Marianna, Czifra Sándor: Egy jól szervezett online oktatás gyakorlati tapasztalatai és eredményessége

 

 • , Egyetem – város kapcsolata/University – City, Region Parnership – III. előadó, ’E’ épület földszint
  szekcióvezetők: Prof. Dr. Kozma Tamás, Dr. Erdei Gábor – Debreceni Egyetem

Dr. Erdei Gábor: A tanulási folyamatok és terek átalakulásának egy esete – tanulásintenziv ágazat szerepe a lokális tanulási tér formálásában
Dr. Kleisz Teréz: Praxisközösségek, Partnerségek
Dr. Németh Balázs: Egyetem és város partnersége: A Pécsi Tanuló Város-Régió Fórum innovációja
Dr. Kocsis Mihály: Inkluzív pedagógiai műhely a Tanuló város – tanuló régió programban
Major Balázs, Vágner Zsolt: Esztergom a régészek városa

 • , Kooperáció alapú képzések és innovációk. A vállalati és banki környezet innovációi – 2009-es terem, ’E’ épület 2. emelet
  szekcióvezető: Dr. Lükő István – Pécsi Tudományegyetem

 

Dr. Pásztor Szabolcs: Hitelintézeti Szemle – több mint egy tudományos folyóirat
Dr. Lükő István
: A duális képzésben résztvevő oktatók felkészítése. Felnőttoktatási és módszertani aspektusok
Rákosa Gábor Gergely: Működjünk együtt! Együtt működjünk! – Gyakornoki programok gyakorlata nagyvállalatoknál
Kozma Borbála: Blended learning az egészségügyben: néhány jó gyakorlat az orvosképzésből
Dr. Sass Judit, Csillik Olga, Dr. Daruka Magdolna: Gennováció a közgazdászképzés gyakorlatában

 • D,. Felsőoktatás Kutatási Műhelyek hálózata: képzési-, kutatási-, fejlesztési tapasztalatok megosztása – 2001-es terem, ’E’ épület 2. emelet
  szekcióvezető: Dr. Kovács István Vilmos – ELTE

 

Molnárné Stadler Katalin, Kurucz Orsolya Ágnes: Értékelés másképpen – Európai Peer Review a felnőtt-tanulásban
Dr. Habil. Kálmán Anikó: Az egyetemek mint a regionális és innovációs ökoszisztéma vezető szereplői
Géring Zsuzsanna: A részvételi módszertan alkalmazása a felsőoktatás-kutatásban. Az ’Iskola a jövőben’ kutatás felépítése és eredményei.
Horváth H. Attila, Pálvölgyi Krisztián, Bodnár Éva, Sass Judit: „Az esélyteremtő pedagógia intézményi implementációja” – tanulási eredmény alapú képzési programfejlesztés a Budapesti Corvinus Egyetemen

 

11.00 – 11.15  Kávé/frissítők

 

11.15 – 12.15  Plenáris előadások III. – III. előadó, ’E’ épület földszint

Levezető elnök: Prof. Dr. Szántó Zoltán Rektor-helyettes – BCE

Előadók:

            A Magyar Képesítési Keretrendszer és a tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés

Dr Farkas Éva, SZT JGYPK

 

LLP Erasmus COMMIT projekt nemzeti konzultációjának reflexiói
Dr. Németh Balázs – MELLearN ügyvezető elnök

 

Beszámolók a szekciók munkájáról

A Budapesti Gazdasági Egyetem bemutatkozása a 2017. évi MELLearN konferencia házigazdájaként

                Kérdések hozzászólások

12.15 – 13.00  Szendvicsebéd – Aula, ’E’ épület földszint

                        Elutazás

A tervezett program folyamatosan frissül. A változtatás jogát a szervezők fenntartják!

Jelentkezési lap, absztrakt-nyomtatvány és további részletek, érdekességek: www.mellearn.hu/konf_2016

A konferencián elhangzó előadásokból és prezentációkból MELLearN e-tanulmánykötet készül!

A szekció-előadások absztraktjait a felkért szekció elnökök és társelnökök bírálják el!

 

A III-as előadóban lesz a konferencia vendégei számára wifi:

Felhasználónév: MELLearN

Jelszó: Mellearn2016

 

MELLearN titkárság – 2016. április.

 

Főtámogatónk: Magyar Nemzeti Bank

 

 

Challenges to Higher Education – Adaptation in Strategic Partnership

Final Programme of the 12th MELLearN Lifelong Learning Conference

Venue: Corvinus University of Budapest (1093 Budapest, Fővám tér 8. Building ’E’ )

21 April, 2016. – Thursday

09.00 – 10.00  Registration – Coffee Corner – In front of Auditorium III, Building ’E’ – Ground Floor

10.00 – 10.20 Welcome/Chair: Dr. Balázs Németh, MELLearN Executive President

Prof. Dr. Zsolt Rostoványi, Rector – Corvinus University Budapest, Hungary

Prof. Dr. László Imre Komlósi, Vice-Rector – Széchenyi István University

Dr. Tibor Navracsics, Commissioner for Education, Culture and Youth, European Commission – Brussels

10.20 – 12.00 Plenary Session I.      Auditorium III, Building ’E’ – Ground Floor

Chair: Prof. Dr. László Imre Komlósi, vice-rector – Széchenyi István University Győr, Hungary

Keynotes:

The Future of Higher Education in Times of Digitalization – The German Case

Prof. Dr. Joachim Möller – Director of Institute for Employment Research, IAB – Nürnberg, Germany

 

Prof. Dr. Zsolt Rostoványi, Rector – Corvinus University Budapest, Hungary

National and international cooperation possibilities and path of development of higher education institutions
Dr. Éva Kriszt Sándorné, Rector – Budapest Business School, University of Applied Sciences – HRC/Hungarian Rectors’ Conference Budapest, Hungary

Higher Education Innovation: Strengthening Organisational Culture of Partnership Prof. Gábor Halász, Eötvös Loránd University (ELTE) – Budapest, Hungary

The role of the National Bank of Hungary in higher education
Dániel Palotai – Representative of the National Bank of Hungary (Magyar Nemzeti Bank)

Q & A

12.00 – 13.00  Lunch

13.00 – 14.00  Plenary Session II.     Auditorium III, Building ’E’ – Ground Floor

Chair: Dr. habil Anikó Kálmán, Budapest University of Technology and Economics

Keynotes:             Higher education, entrepreneurship and European integration

Dr. Bruno Dallago – Università degli Studi di Trento

Lifelong Learning for Social Dimension. COMMIT Project Reminders for University Context
Dr. Kari Seppälä – EUCEN Vice-President, University of Turku, Finland

14.00 – 14.30  Coffee-break

14.30 – 17.00  Workshop-Session I. – with four strands (A-B-C-D)

                        Strands:

 • ) Labour market partnerships of Higher Education Room 297, Building ’E’, Floor2
 • ) University – City, Region Partnership Auditorium III., Building ’E’, Ground floor
 • ) Potentials and Opportunities of Corporate and Bank Partnerships Room 2009, Building ’E’, Floor2
 • ) Network of Higher Education Research Centres: Forum for Training and Development Experiences

Room 2001, Building ’E’, Floor2

 

18.00 – 20.00  Reception of Corvinus University Budapest         Aula, Building ’E’, Ground Floor

Concert of Tim Nugent-Head – Mátyás Tóth Duo from 18.00 to 18.30

 

 1. April, 2016. – Friday

08.00 – 09.00  MELLearN General Assembly (for institutional delegates only!)

09.00 – 11.00  Workshop Session II. – strands (A-B-C-D)

11.00 – 11.15  Coffee-break

 

11.15 – 12.15  Plenary Session III.    Auditorium III, Building ’E’ – Ground Floor

Chair: Prof. Dr. Zoltán Szántó, Vice-rector – Corvinus University Budapest

Keynote:               Hungarian Qualification Framework and the Application of Learning Outcomes Approach in Higher Education

Dr. Éva Farkas, Associate Professor – University of Szeged, Hungary

 

Reflections on the National Consultation of COMMIT-project

Dr. Balázs Németh, Associate Professor – University of Pécs, Institute of Adult Ed. and HRD

 

                               Reports from Workshops A-B-C-D

Introduction of the Venue of the 13th MELLearN LLL Conference for 2017 – Representative of Budapest Business School

                                               Q & A

 

12.15 – 13.00  Snack-lunch   Aula, Building ’E’, Ground Floor

                        end of programme

The planned programme is under continuous construction, therefore, MELLearN holds every right to change the programme of the conference when necessary!

Please find detailed programme and Abstract-book at: www.mellearn.hu/konf_2016

MELLearN is going to publish its regular Conference e-book soon after the conference in early Fall 2016! Conference papers will be assessed and reviewed by Workshop co-chairs!

 

19 April, 2016 – MELLearN Secretariat

 

 

Main sponsor: Magyar Nemzeti Bank

 

 Felsőoktatási kihívások Alkalmazkodás stratégiai partnerségben címmel megjelent a 2016-os MELLearN Tanulmánykötet a hivatkozásra kattintva olvasható: mellearn_conference_2016

 

DSC_1052

DSC_1086DSC_1088DSC_1090DSC_1091DSC_1094DSC_1098DSC_1061DSC_1063DSC_1064DSC_1066DSC_1067DSC_1069DSC_1074DSC_1078DSC_1079DSC_1080DSC_1083DSC_1084DSC_1034DSC_1035DSC_1038DSC_1039DSC_1040DSC_1045DSC_1047DSC_1048DSC_1050DSC_1052DSC_1056DSC_1058DSC_0993DSC_1000DSC_1001DSC_1006DSC_1007DSC_1008DSC_1010DSC_1014DSC_1016DSC_1017DSC_1020DSC_1021DSC_1022DSC_1023DSC_1024DSC_1026DSC_1027DSC_1028DSC_1030DSC_1031DSC_0002 DSC_0001 DSC_0984DSC_0003 DSC_0004DSC_0005 DSC_0007 DSC_0008 DSC_0009DSC_0011 DSC_0012 DSC_0014 DSC_0017DSC_0018 DSC_0021 DSC_0023 DSC_0025DSC_0026 DSC_0027 DSC_0028 DSC_0029DSC_0031 DSC_0033 DSC_0034 DSC_0038DSC_0040 DSC_0043 DSC_0046 DSC_0051DSC_0055 DSC_0058 DSC_0061 DSC_0069DSC_0839 DSC_0849 DSC_0854 DSC_0904DSC_0906 DSC_0907 DSC_0908 DSC_0909DSC_0910 DSC_0912 DSC_0914 DSC_0916DSC_0920 DSC_0921 DSC_0923 DSC_0925DSC_0927 DSC_0932 DSC_0936 DSC_0937DSC_0939 DSC_0940 DSC_0941 DSC_0945DSC_0946 DSC_0947 DSC_0951 DSC_0953DSC_0955DSC_0958DSC_0959DSC_0962DSC_0963DSC_0964DSC_0966DSC_0969DSC_0971DSC_0972DSC_0974DSC_0975DSC_0977DSC_0979DSC_0980DSC_0982DSC_0983DSC_0984DSC_0985DSC_0986DSC_0987DSC_0988DSC_0991DSC_0992

A 12. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia plenáris előadásai és szekció előadásai


 

 

 

 

 

Plenáris előadások – 2016. április 21.

Prof. Dr. Joachim Möller: A felsőoktatás jövője a digitalizáció korában – a német példa
Sándorné Dr. Kriszt Éva: A felsőoktatási intézmények hazai és nemzetközi együttműködési lehetőségei és fejlesztési útjai
Prof. Halász Gábor: Felsőoktatási innovációk a partnerség szervezeti kultúrájának erősítése tükrében
Palotai Dániel: A Magyar Nemzeti Bank szerepe a felsőoktatásban
Prof. Dr. Bruno Dallago: Felsőoktatás, vállalkozás és Európai integráció
Dr. Kari Seppälä: Életen át tartó tanulás a társadalmi dimenzióért. A COMMIT projekt üzenetei felsőoktatási kontextusban

Plenáris előadások – 2016. április 22.

Dr. Farkas Éva: A Magyar Képesítési Keretrendszer és a tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés
Dr. Németh Balázs: LLP Erasmus COMMIT projekt nemzeti konzultációjának reflexiói


A szekció – 2016. április 21.

Dr. Batiz Enikő: A távoktatás jelene és jövője a Babes-Bolyai Tudományegyetemen
Kovács Zsuzsanna: Duális képzés – Az együttműködésen alapuló képzési forma
Dina Miletta: Szervezeti tanulási zóna – egy képzők képzése projekt tapasztalatai
Cserné dr. Adermann Gizella: Felnőttképzők a munkahelyen
Dr. Simándi Szilvia: Tevékenységalapú nyílt oktatás
Dr. habil. Reisz Terézia PhD: Andragógusok a munkaerő-piacon

A szekció – 2016. április 22.

Bódis Lajos, Branyiczki Imre, Papp Bence: Az Emberi erőforrások alapképzési szak megújítása a Budapesti Corvinus Egyetemen a munkaerő-piaci igények alapján
Dr. Molnár György
: Elektronikus tanulástámogatási módszerek és lehetőségek a szakképzésben
Dr. Király Zoltán: A duális képzés és az online oktatás
Hegyi-Halmos Nóra: Az iskolai pályaorientációs tevékenységhez szükséges kompetenciák
Fodorné Tóth Krisztina: MOOC – divat és szolgáltatás
Szabó Csilla Marianna, Czifra Sándor: Egy jól szervezett online oktatás gyakorlati tapasztalatai és eredményessége

B szekció – 2016. április 21.

Mészáros Attila: Székesfehérvár fejlődéséért – a város és az egyetemek kapcsolata
Dr. Juhász Erika
: Kulturális tanulás Magyarországon
Tóth Dorina Anna: Közösségi felsőoktatási képzési központ koncepciója Sátoraljaújhelyen
Dr. Koltai Zoltán: Az oktatás városkaraktert alakító szerepe a mai Magyarországon
Dr. Kozma Tamás: Community Learning as PBL – A Model
Rákosi Szabolcs: Mobilis Győr – Együttműködésben a Várossal és az Egyetemmel
Benke Magdolna: Néhány gondolat a tanuló régiók, tanuló városok, tanuló közösségek elméleti vitakérdéseihez

B szekció – 2016. április 22.

Dr. Erdei Gábor: A tanulási folyamatok és terek átalakulásának egy esete – tanulásintenziv ágazat szerepe a lokális tanulási tér formálásában
Dr. Kleisz Teréz: Praxisközösségek, Partnerségek
Dr. Németh Balázs: Egyetem és város partnersége: A Pécsi Tanuló Város-Régió Fórum innovációja
Dr. Kocsis Mihály: Inkluzív pedagógiai műhely a Tanuló város – tanuló régió programban
Major Balázs, Vágner Zsolt: Esztergom a régészek városa

C szekció – 2016. április 21.

Dr. Zimányi Krisztina: Duális képzés a gazdaságtudományi képzési területen, a BGE tapasztalatai
Dr. Bajner Mária: Karrier, pénz, vagy diploma? Egyetemi képzések reformja nemzetközi kitekintésben
Üröginé Ács Anikó: Partneri együttműködés lehetőségei képzési és szakmai területeken az ELTE PPK-n
Péntek Imre: Távoktatási programok Romániában, különös tekintettel a Babes–Bolyai Tudományegyetem tanítóképző programjaira

C szekció – 2016. április 22.

Dr. Pásztor Szabolcs: Hitelintézeti Szemle – több mint egy tudományos folyóirat
Dr. Lükő István
: A duális képzésben résztvevő oktatók felkészítése. Felnőttoktatási és módszertani aspektusok
Rákosa Gábor Gergely: Működjünk együtt! Együtt működjünk! – Gyakornoki programok gyakorlata nagyvállalatoknál
Kozma Borbála: Blended learning az egészségügyben: néhány jó gyakorlat az orvosképzésből
Dr. Sass Judit, Csillik Olga, Dr. Daruka Magdolna: Gennováció a közgazdászképzés gyakorlatában

D szekció – 2016. április 21.

Kraiciné Szokoly Mária PhD: Egészségfejlesztés, új szempont a diplomások képzésében
Dr. Németh Balázs: Felsőoktatási kutatások az LLP Erasmus COMMIT projektben
Márkus Zsuzsanna, Szabó Barbara: CHERD-HUNGARY- Regionalitás és határmentiség
Bitáné Dr. Biró Boglárka: Egy online kurzus résztvevőinek számszerűsíthető tulajdonságai
Dr. Hercz Mária, Koltói Lilla, Török Erika: TALENTUM – Tanulást támogató pilot program a Kecskeméti Főiskolán
Kováts Gergely: A BCE Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja: visszatekintés és előretekintés

D szekció – 2016. április 22.

Molnárné Stadler Katalin, Kurucz Orsolya Ágnes: Értékelés másképpen – Európai Peer Review a felnőtt-tanulásban
Dr. Habil. Kálmán Anikó: Az egyetemek mint a regionális és innovációs ökoszisztéma vezető szereplői
Géring Zsuzsanna: A részvételi módszertan alkalmazása a felsőoktatás-kutatásban. Az ’Iskola a jövőben’ kutatás felépítése és eredményei.
Horváth H. Attila, Pálvölgyi Krisztián, Bodnár Éva, Sass Judit: „Az esélyteremtő pedagógia intézményi implementációja” – tanulási eredmény alapú képzési programfejlesztés a Budapesti Corvinus Egyetemen

12. MELLearN konferencia – Budapesti Corvinus Egyetem

A Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia témája:

Felsőoktatási kihívások – Alkalmazkodás stratégiai partnerségben

Konferencia program és képgaléria – 11. Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning konferencia

2015. október 15. Győr, Széchenyi István Egyetem

                                                                                          

A 11. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia programja

Helyszín: Széchenyi István Egyetem, Győr, Egyetem tér 1.

 

 1. október 15 – csütörtök Új Tudás épület 114.

09.00 – 10.00  Regisztráció – Kávé/Frissítők

10.00 – 10.30 Köszöntők                             

Prof. Dr. Komlósi László Imre, Rektorhelyettes – SZE

Takács Tímea, önkormányzati képviselő – Győr MJ Város Önkormányzata

Prof. Dr. Szél Ágoston, Rektor – SE, MELLearN Alelnök

Prof. Francoişe de Viron – Európai Egyetemek Lifelong Learning Hálózata (eucen) elnök video-üzenete

10.30 – 12.00 Plenáris előadások I. – levezető elnök: Dr. Németh Balázs, ügyvezető elnök – MELLearN

Keynote:

Higher Education and Lifelong Learning for Sustainable Development in the New Global Agenda 2030     Prof. Dr. h.c. Heribert Hinzen, Senior Advisor – DVV International, Bonn-DE

A Cooperation Model for Higher Education and Industry: The Architecture of a Multi-Tier and Competence-based Education with Social Engagement                Prof. Dr. Komlósi László Imre, Rektor-helyettes – SZE

A Magyar Rektori Konferencia képviselőjének előadása

Kérdések, hozzászólások

Prof. h.c. Arne Carlsen – UNESCO hamburgi Institute for Lifelong Learning (UIL) igazgatójának video-üzenete

12.00 – 13.00  Ebédszünet – A Széchenyi István Egyetem fogadása

                        MELLearN taggyűlés

13.00 – 14.00  Kerekasztal a felsőoktatás fejlesztését érintő nemzeti és nemzetközi kihívásokról az egyetemi LLL kontextusában    Új Tudás épület 114.

Résztvevők:

Prof. Dr. Temesi József, egyetemi tanár – Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatósok Központja (NFKK)

Dr. Erdei Gábor, egyetemi adjunktus – Debreceni Egyetem – Centre for Higher Education Research and Development (CHERD) Kutatóközpont

Kovács István Vilmos, vezetőhelyettes – ELTE PPK – Felsőoktatás- és Innovációkutató Csoport

Dr. Beke Márton Mihály, programkoordinátor – Tempus Közalapítvány, Felsőoktatási Csoport

Dr. Döbör András, igazgató, SZTE JGYPK Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatás Központ

A beszélgetés felkért moderátora: Derényi András – tudományos munkatárs, OFI

 

14.00 – 15.00  Plenáris előadások II. – Levezető elnök: Dr. Bodnár Éva – Tanárképző és Digitális Tanulási Központ, BCE Budapest, Dr. Sass Judit – MKI BCE Budapest

Új Tudás épület 114.

Keynote:

Towards a „Space of Dialogue” between researchers and professional practicioners in Universities accross Europe: some policy recommendations

Dr. Georgios K Zarifis, a Thesszaloniki Arisztotelész Egyetem tanára

            A Budapesti Corvinus Egyetem bemutatkozása – 12. MELLearN Lifelong Learning Konferencia tervezett helyszíne 2016-ban-  Dr. Bodnár Éva – igazgató,Tanárképző és Digitális Tanulási Központ, BCE Budapest

15.00 – 15.30  Kávészünet

15.30 – 17.30  Szekció-ülés – három témakörben (a-b-c) Új Tudás épület 230/1., 114., 230/2.

                        Szekciók:

 1. Duális képzések, elektronikus tanulástámogatás: a felsőoktatás és a munkahelyek tanulási folyamatai

Új Tudás épület 230/1.

Szekcióvezetők: Dr. Kokovay Ágnes – SE, Dr. Mészáros Attila – SzE

 

Marosné Kuna Zsuzsanna, Miskolciné Mikáczó Andrea, Varga Erika: Az oktatás szerepe az életkori diszkrimináció elleni küzdelemben

Dr. Király Zoltán: Levelezős duális képzés?!

Czifra Sándor: A Dunaújvárosi Főiskola videó alapú online oktatási módszerének alkalmazása a versenyszférában

Dr. Kiss Levente: Képzők képzése a magyarországi orvosi egyetemeken

Bitáné Dr. Biró Boglárka: Tapasztalati értékek e-learning kurzusok tanulási ciklusaiban

Fodorné Dr. Tóth Krisztina: Online kurzusok – vélekedések, elvárások, viselkedés

 

 1. Képzés, validáció, szervezetfejlesztés: a társadalmi tudástranszfer kihívásai a felsőoktatás számára

Új Tudás épület 114.

Szekcióvezetők: Cserné Dr. Adermann Gizella – DUF, Dr. Sass Judit – BCE

 

Cserné Dr. Adermann Gizella: A validáció, mint kurzus a felsőoktatásban

Dr. Derényi András: Nemzetközi folyamatok és hazai kihívások: validáció a felsőoktatásban

Dr. Daruka Magdolna, Dr. Sass Judit, Csillik Olga: Képzett képzendők, képzetlen képzők?

Dr. Simándi Szilvia: A felsőoktatás pedagógiai-andragógiai módszertani kihívásai

Dr. Kocsis Mihály: A pedagógus-jelölt hallgatók akadémiai képességeinek vizsgálata

Horváth László, Kovács Anikó, Simon Tünde, Zentai Anita: Felsőoktatási Tanuló Szakmai Közösségek: a felsőoktatásban oktatók együttműködésre épülő tanulásának fejlesztése

 

 1. Educating for Democratic Governance and Global Citizenship

Szekcióvezetők: Dr. Zádori Iván – PTE, Dr. Sz. Tóth János – Magyar Népfőiskolai Társaság

Új Tudás épület 230/2.

Prof. Klein Sándor vitaindítója a szekciótéma aktualitásáról – És mit tehet a felsőoktatás?

Dr. Edith Kröber – Dr. Németh Balázs: Tisztelet, elismerés és emberi méltóság fogalmai hogyan támogathatják az egyetemeket szociális felelősségük vállalásában

 1. Babos Zsuzsánna: A selfish generation? Social participation of future graduates reflected by volunteering

Zádori Iván: Global Education

Dr. Németh Balázs: Az LLP Erasmus COMMIT projekt bemutatása

17.30 – 18.00  Zárszó és összegzés                           Új Tudás épület 114.

Beszámolók a szekciók munkájáról

                               Kérdések, hozzászólások

 

A változtatás jogát a szervezők fenntartják!

További részletek, érdekességek – a konferencia helyszínének megközelítését segítő információk: www.mellearn.hu/konf_2015

A konferencián elhangzó előadásokból és prezentációkból MELLearN e-tanulmánykötet készül!

2015 október – MELLearN titkárság

 

11th National and International Lifelong Learning Conference – Programme

Venue: Széchenyi István University (SZIU), Győr, Egyetem place 1. – Hungary

 

15 October (Thursday) 2015

09.00 – 10.00  Registration – Coffee

10.00 – 10.30 Welcome words           114. ’Új Tudás’ Building

Prof. Dr. László Imre Komlósi, Vice-Rector – SZIU

Ms. Tímea Takács, Member of the City Council of Győr

Prof. Dr. Ágoston Szél, Rector – SU, Vice-President of MELLearN Alelnök

Video-message of the President of the European Universities LLL Network (eucen)

10.30 – 12.00 Plenary Session I. – Chair: Dr. Balázs Németh, Acting President – MELLearN

Keynote:

Higher Education and Lifelong Learning for Sustainable Development in the New Global Agenda 2030     Prof. Dr. h.c. Heribert Hinzen, Senior Advisor – DVV International, Bonn-DE

A Cooperation Model for Higher Education and Industry: The Architecture of a Multi-Tier and Competence-based Education with Social Engagement                                Prof. Dr. László Imre Komlósi , Vice Rector – SZIU

 

Address of the Representative of the Hungarian Rectors’ Conference

Video-message of the Director of the UNESCO Institute for Lifelong Learning

Q&A

12.00 – 13.00  Lunch Reception of Széchenyi István University

Meeting of MELLearN Member Universities’ Commission

13.00 – 14.00  Round-table on National and International Challenges Influencing the Developments of Higher Education in Hungary in the Context of Lifelong Learning                    114. ’Új Tudás’ Building

Invitees:

Prof. Dr. József Temesi, Full Professor – Representative of the Center for International Higher Education Studies (CIHES) of Corvinus University of Budapest

Dr. Gábor Erdei, Associate Professor – Centre for Higher Education Research and Development (CHERD) of the University of Debrecen

Dr. István Vilmos Kovács, Vice-director – Centre for Higher Education Management of Institute of Education at Faculty of Pedagogy and Psychology of Lóránd Eötvös University, Budapest

Mr. Márton Beke, Programme Coordinator of Unit for Higher Education at Tempus Public Foundation, Budapest

Dr. András Döbör, Director of Centre of Vocational, Further and Distance Education of the University of Szeged

Moderator: András Derényi, Scientific Councellor – Institute for Educational Research and Development, Budapest (IERD)

14.00 – 15.00  Plenary Session II. – Chair: Dr. Éva Bodnár, Director – Centre for Teacher Training and Digital Learning, and Dr. Judit Sass, Corvinus University of Budapest (CUB)               114. ’Új Tudás’ Building

                               Keynote:

Towards a „Space of Dialogue” between researchers and professional practicioners, in Universities accross Europe: some policy recommendations                   Dr. Georgios K Zarifis, Professor at Aristotle University of Thesszaloniki, Greece

Introduction of Budapest Courvinus Univesity – Dr. Éva Bodnár, Director – Centre for Teacher Training and Digital Learning, Corvinus University of Budapest (CUB)

15.00 – 15.30  Coffee-break

15.00 – 17.30  Workshops I. – in three strands (a-b-c)    

Strands:

 1. Dual-tranings and e-learning: learning processes at HEIs and at workplaces

Chairs: Dr. Ágnes Kokovay, SU – Dr. Attila Mészáros, SZIU 230/1. ’Új Tudás’ Building

Zsuzsanna Marosné Kuna, Andrea Miskolciné Mikáczó, Erika Varga: The Role of Education in Fighting back Age-discrimination

Dr. Zoltán Király: Dual Trainings in Correspondance Foms?!

Sándor Czifra: The Application of On-line Educational Methodology of the College of Dunaújváros in Market Environment

Dr. Levente Kiss: Training of Trainers at Hungarian Medical Schools

Boglárka Bitáné Dr. Biró: Experience-based Values in Learning Cycles of E-learning Courses

Krisztina Fodorné Dr. Tóth: On-line Courses – Assumptions, Expectations and Behaviour

 

 

 1. Training, Validation and Organisational Development: Social Knowledge Transfer and its Impact on Higher Education ’Új Tudás’ Building

Chairs: Gizella Cserné Dr. Adermann, College of Dunaújváros:– Dr. Judit Sass, CUB

Gizella Cserné Dr. Adermann: Validation as a Course in Higher Education

András Derényi: International Processes and National Challenges: Validation in Higher Education

Dr. Magdolna Daruka, Dr. Judit Sass, Olga Csillik: Trained Trainees, Undertrained Trainers?

Dr. Simándi Szilvia: The Pedagogical and Andragogical Challenges to Higher Education

Dr. Mihály Kocsis: Academic Skills Assessment of MA Students in Pedagogy

László Horváth, Anikó Kovács, Tünde Simon, Anita Zentai: Professional Learning Communities in Higher Education: The Development of Collaborative Learning of Teachers in Higher Education

 

 1. Educating for Democratic Governance and Global Citizenship

Dr. Iván Zádori, PTE/WCCI – Dr. János Sz. Tóth, HFHSS       230/2. ’Új Tudás’ Building

Keynote from Prof. Dr. Sándor Klein on the Actuality of the Workshop Theme – And What can Higher Education do?

Dr. Edith Kröber – Dr. Balázs Németh: Supporting Universities Societal Responsibility by Using the Concepts of Respect, Recognition and Human Dignity

 1. Babos Zsuzsánna: A selfish generation? Social participation of future graduates reflected by volunteering

Dr. Iván Zádori: Global Education

Dr. Balázs Németh: An Intorduction to the LLP Erasmus COMMIT project

 

17.30 – 18.00  Closing and Conclusions      114. ’Új Tudás’ Building   

Workshop reports

Q&A

Departure

Organisers of the 11th MELLearN Conference hold every right to change the programme if necessary.

Further information can be accessed at: www.mellearn.hu/konf_2015

An electronic Collection of Studies will be published from the plenary keynotes, workshop-presentations as part of the series MELLearN Studies!

October, 2015.

MELLearN Secretariat

 

Contributors, partners

                                       

 

48th eucen Conference – Dublin (IE) 01-03 June 2016

48th eucen Conference – Dublin (IE) 01-03 June 2016
Dublin City University and the Higher Education Research Centre present the announcement of the 48th eucen Conference: Crossing borders through Lifelong Learning: Enhancing Quality and Equity in Higher EducationLifelong Learning programmes provide bridges for adult students who wish to enter higher education, particularly those from under-represented groups. This conference will contribute to a dialogue across Europe on crossing different types of borders- geographic, disciplinary, institutional and generational- with a view to improving access to higher education for new groups of students. The conference will be of interest to those involved in promoting and supporting access to higher education including researchers, policy makers, administrators and teachers working in higher and adult education.

Participants will be invited to contribute papers, workshops and posters many of which will be published in conference proceedings.