Fotók

A MELLearN – Felsőoktatási Hálózat az Életen Át Tartó Tanulásért Egyesület 2024. május 15-én az Óbudai Egyetemmel közösen rendezi 20. Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferenciáját, melynek témája: Hatékony és fenntartható tudástranszfer és képességfejlesztés az egyetemeken a digitális transzformáció idején. A rendezvény fotóit itt találják:

2015. október 15. Győr, Széchenyi István Egyetem

                                                                                          

A 11. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia programja

Helyszín: Széchenyi István Egyetem, Győr, Egyetem tér 1.

 

  1. október 15 – csütörtök Új Tudás épület 114.

09.00 – 10.00  Regisztráció – Kávé/Frissítők

10.00 – 10.30 Köszöntők                             

Prof. Dr. Komlósi László Imre, Rektorhelyettes – SZE

Takács Tímea, önkormányzati képviselő – Győr MJ Város Önkormányzata

Prof. Dr. Szél Ágoston, Rektor – SE, MELLearN Alelnök

Prof. Francoişe de Viron – Európai Egyetemek Lifelong Learning Hálózata (eucen) elnök video-üzenete

10.30 – 12.00 Plenáris előadások I. – levezető elnök: Dr. Németh Balázs, ügyvezető elnök – MELLearN

Keynote:

Higher Education and Lifelong Learning for Sustainable Development in the New Global Agenda 2030     Prof. Dr. h.c. Heribert Hinzen, Senior Advisor – DVV International, Bonn-DE

A Cooperation Model for Higher Education and Industry: The Architecture of a Multi-Tier and Competence-based Education with Social Engagement                Prof. Dr. Komlósi László Imre, Rektor-helyettes – SZE

A Magyar Rektori Konferencia képviselőjének előadása

Kérdések, hozzászólások

Prof. h.c. Arne Carlsen – UNESCO hamburgi Institute for Lifelong Learning (UIL) igazgatójának video-üzenete

12.00 – 13.00  Ebédszünet – A Széchenyi István Egyetem fogadása

                        MELLearN taggyűlés

13.00 – 14.00  Kerekasztal a felsőoktatás fejlesztését érintő nemzeti és nemzetközi kihívásokról az egyetemi LLL kontextusában    Új Tudás épület 114.

Résztvevők:

Prof. Dr. Temesi József, egyetemi tanár – Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatósok Központja (NFKK)

Dr. Erdei Gábor, egyetemi adjunktus – Debreceni Egyetem – Centre for Higher Education Research and Development (CHERD) Kutatóközpont

Kovács István Vilmos, vezetőhelyettes – ELTE PPK – Felsőoktatás- és Innovációkutató Csoport

Dr. Beke Márton Mihály, programkoordinátor – Tempus Közalapítvány, Felsőoktatási Csoport

Dr. Döbör András, igazgató, SZTE JGYPK Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatás Központ

A beszélgetés felkért moderátora: Derényi András – tudományos munkatárs, OFI

 

14.00 – 15.00  Plenáris előadások II. – Levezető elnök: Dr. Bodnár Éva – Tanárképző és Digitális Tanulási Központ, BCE Budapest, Dr. Sass Judit – MKI BCE Budapest

Új Tudás épület 114.

Keynote:

Towards a „Space of Dialogue” between researchers and professional practicioners in Universities accross Europe: some policy recommendations

Dr. Georgios K Zarifis, a Thesszaloniki Arisztotelész Egyetem tanára

            A Budapesti Corvinus Egyetem bemutatkozása – 12. MELLearN Lifelong Learning Konferencia tervezett helyszíne 2016-ban-  Dr. Bodnár Éva – igazgató,Tanárképző és Digitális Tanulási Központ, BCE Budapest

15.00 – 15.30  Kávészünet

15.30 – 17.30  Szekció-ülés – három témakörben (a-b-c) Új Tudás épület 230/1., 114., 230/2.

                        Szekciók:

  1. Duális képzések, elektronikus tanulástámogatás: a felsőoktatás és a munkahelyek tanulási folyamatai

Új Tudás épület 230/1.

Szekcióvezetők: Dr. Kokovay Ágnes – SE, Dr. Mészáros Attila – SzE

Marosné Kuna Zsuzsanna, Miskolciné Mikáczó Andrea, Varga Erika: Az oktatás szerepe az életkori diszkrimináció elleni küzdelemben

Dr. Király Zoltán: Levelezős duális képzés?!

Czifra Sándor: A Dunaújvárosi Főiskola videó alapú online oktatási módszerének alkalmazása a versenyszférában

Dr. Kiss Levente: Képzők képzése a magyarországi orvosi egyetemeken

Bitáné Dr. Biró Boglárka: Tapasztalati értékek e-learning kurzusok tanulási ciklusaiban

Fodorné Dr. Tóth Krisztina: Online kurzusok – vélekedések, elvárások, viselkedés

  1. Képzés, validáció, szervezetfejlesztés: a társadalmi tudástranszfer kihívásai a felsőoktatás számára

Új Tudás épület 114.

Szekcióvezetők: Cserné Dr. Adermann Gizella – DUF, Dr. Sass Judit – BCE

Cserné Dr. Adermann Gizella: A validáció, mint kurzus a felsőoktatásban

Dr. Derényi András: Nemzetközi folyamatok és hazai kihívások: validáció a felsőoktatásban

Dr. Daruka Magdolna, Dr. Sass Judit, Csillik Olga: Képzett képzendők, képzetlen képzők?

Dr. Simándi Szilvia: A felsőoktatás pedagógiai-andragógiai módszertani kihívásai

Dr. Kocsis Mihály: A pedagógus-jelölt hallgatók akadémiai képességeinek vizsgálata

Horváth László, Kovács Anikó, Simon Tünde, Zentai Anita: Felsőoktatási Tanuló Szakmai Közösségek: a felsőoktatásban oktatók együttműködésre épülő tanulásának fejlesztése

  1. Educating for Democratic Governance and Global Citizenship

Szekcióvezetők: Dr. Zádori Iván – PTE, Dr. Sz. Tóth János – Magyar Népfőiskolai Társaság

Új Tudás épület 230/2.

Prof. Klein Sándor vitaindítója a szekciótéma aktualitásáról – És mit tehet a felsőoktatás?

Dr. Edith Kröber – Dr. Németh Balázs: Tisztelet, elismerés és emberi méltóság fogalmai hogyan támogathatják az egyetemeket szociális felelősségük vállalásában

  1. Babos Zsuzsánna: A selfish generation? Social participation of future graduates reflected by volunteering

Zádori Iván: Global Education

Dr. Németh Balázs: Az LLP Erasmus COMMIT projekt bemutatása

17.30 – 18.00  Zárszó és összegzés                           Új Tudás épület 114.

Beszámolók a szekciók munkájáról

                               Kérdések, hozzászólások

A változtatás jogát a szervezők fenntartják!

További részletek, érdekességek – a konferencia helyszínének megközelítését segítő információk: www.mellearn.hu/konf_2015

A konferencián elhangzó előadásokból és prezentációkból MELLearN e-tanulmánykötet készül!

2015 október – MELLearN titkárság

 

11th National and International Lifelong Learning Conference – Programme

Venue: Széchenyi István University (SZIU), Győr, Egyetem place 1. – Hungary

 

15 October (Thursday) 2015

09.00 – 10.00  Registration – Coffee

10.00 – 10.30 Welcome words           114. ’Új Tudás’ Building

Prof. Dr. László Imre Komlósi, Vice-Rector – SZIU

Ms. Tímea Takács, Member of the City Council of Győr

Prof. Dr. Ágoston Szél, Rector – SU, Vice-President of MELLearN Alelnök

Video-message of the President of the European Universities LLL Network (eucen)

10.30 – 12.00 Plenary Session I. – Chair: Dr. Balázs Németh, Acting President – MELLearN

Keynote:

Higher Education and Lifelong Learning for Sustainable Development in the New Global Agenda 2030     Prof. Dr. h.c. Heribert Hinzen, Senior Advisor – DVV International, Bonn-DE

A Cooperation Model for Higher Education and Industry: The Architecture of a Multi-Tier and Competence-based Education with Social Engagement                                Prof. Dr. László Imre Komlósi , Vice Rector – SZIU

Address of the Representative of the Hungarian Rectors’ Conference

Video-message of the Director of the UNESCO Institute for Lifelong Learning

Q&A

12.00 – 13.00  Lunch Reception of Széchenyi István University

Meeting of MELLearN Member Universities’ Commission

13.00 – 14.00  Round-table on National and International Challenges Influencing the Developments of Higher Education in Hungary in the Context of Lifelong Learning                    114. ’Új Tudás’ Building

Invitees:

Prof. Dr. József Temesi, Full Professor – Representative of the Center for International Higher Education Studies (CIHES) of Corvinus University of Budapest

Dr. Gábor Erdei, Associate Professor – Centre for Higher Education Research and Development (CHERD) of the University of Debrecen

Dr. István Vilmos Kovács, Vice-director – Centre for Higher Education Management of Institute of Education at Faculty of Pedagogy and Psychology of Lóránd Eötvös University, Budapest

Mr. Márton Beke, Programme Coordinator of Unit for Higher Education at Tempus Public Foundation, Budapest

Dr. András Döbör, Director of Centre of Vocational, Further and Distance Education of the University of Szeged

Moderator: András Derényi, Scientific Councellor – Institute for Educational Research and Development, Budapest (IERD)

14.00 – 15.00  Plenary Session II. – Chair: Dr. Éva Bodnár, Director – Centre for Teacher Training and Digital Learning, and Dr. Judit Sass, Corvinus University of Budapest (CUB)               114. ’Új Tudás’ Building

                               Keynote:

Towards a „Space of Dialogue” between researchers and professional practicioners, in Universities accross Europe: some policy recommendations                   Dr. Georgios K Zarifis, Professor at Aristotle University of Thesszaloniki, Greece

Introduction of Budapest Courvinus Univesity – Dr. Éva Bodnár, Director – Centre for Teacher Training and Digital Learning, Corvinus University of Budapest (CUB)

15.00 – 15.30  Coffee-break

15.00 – 17.30  Workshops I. – in three strands (a-b-c)    

Strands:

  1. Dual-tranings and e-learning: learning processes at HEIs and at workplaces

Chairs: Dr. Ágnes Kokovay, SU – Dr. Attila Mészáros, SZIU 230/1. ’Új Tudás’ Building

Zsuzsanna Marosné Kuna, Andrea Miskolciné Mikáczó, Erika Varga: The Role of Education in Fighting back Age-discrimination

Dr. Zoltán Király: Dual Trainings in Correspondance Foms?!

Sándor Czifra: The Application of On-line Educational Methodology of the College of Dunaújváros in Market Environment

Dr. Levente Kiss: Training of Trainers at Hungarian Medical Schools

Boglárka Bitáné Dr. Biró: Experience-based Values in Learning Cycles of E-learning Courses

Krisztina Fodorné Dr. Tóth: On-line Courses – Assumptions, Expectations and Behaviour

  1. Training, Validation and Organisational Development: Social Knowledge Transfer and its Impact on Higher Education ’Új Tudás’ Building

Chairs: Gizella Cserné Dr. Adermann, College of Dunaújváros:– Dr. Judit Sass, CUB

Gizella Cserné Dr. Adermann: Validation as a Course in Higher Education

András Derényi: International Processes and National Challenges: Validation in Higher Education

Dr. Magdolna Daruka, Dr. Judit Sass, Olga Csillik: Trained Trainees, Undertrained Trainers?

Dr. Simándi Szilvia: The Pedagogical and Andragogical Challenges to Higher Education

Dr. Mihály Kocsis: Academic Skills Assessment of MA Students in Pedagogy

László Horváth, Anikó Kovács, Tünde Simon, Anita Zentai: Professional Learning Communities in Higher Education: The Development of Collaborative Learning of Teachers in Higher Education

  1. Educating for Democratic Governance and Global Citizenship

Dr. Iván Zádori, PTE/WCCI – Dr. János Sz. Tóth, HFHSS       230/2. ’Új Tudás’ Building

Keynote from Prof. Dr. Sándor Klein on the Actuality of the Workshop Theme – And What can Higher Education do?

Dr. Edith Kröber – Dr. Balázs Németh: Supporting Universities Societal Responsibility by Using the Concepts of Respect, Recognition and Human Dignity

  1. Babos Zsuzsánna: A selfish generation? Social participation of future graduates reflected by volunteering

Dr. Iván Zádori: Global Education

Dr. Balázs Németh: An Intorduction to the LLP Erasmus COMMIT project

17.30 – 18.00  Closing and Conclusions      114. ’Új Tudás’ Building   

Workshop reports

Q&A

Departure

Organisers of the 11th MELLearN Conference hold every right to change the programme if necessary.

Further information can be accessed at: www.mellearn.hu/konf_2015

An electronic Collection of Studies will be published from the plenary keynotes, workshop-presentations as part of the series MELLearN Studies!

October, 2015.

MELLearN Secretariat

Contributors, partners

                                       

 

IMG_8521 IMG_8522 IMG_8526 IMG_8527 IMG_8528 IMG_8530 IMG_8532 IMG_8533 IMG_8535 IMG_8536 IMG_8538 IMG_8539 IMG_8545 IMG_8546 IMG_8550 IMG_8551 IMG_8553 IMG_8554 IMG_8555 IMG_8556 IMG_8559 IMG_8561 IMG_8566 IMG_8567 IMG_8568 IMG_8570 IMG_8576 IMG_8583 IMG_8584 IMG_8585 IMG_8588 IMG_8589 IMG_8590 IMG_8593 IMG_8596 IMG_8602 IMG_8604 IMG_8608 IMG_8612 IMG_8613  IMG_8616 IMG_8619 IMG_8620 IMG_8621 IMG_8626 IMG_8628 IMG_8630 IMG_8632 IMG_8634 IMG_8639 IMG_8641 IMG_8647 IMG_8648 IMG_8650 IMG_8676