Konferencia program 2024

Hatékony és fenntartható tudástranszfer és képességfejlesztés az egyetemeken a digitális transzformáció idején

Effective and Sustainable Knowledge Transfer and Skills-development at Universities in the Age of Digital Transformation
20. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia programja
Helyszín: Óbudai Egyetem (1034 Budapest, Bécsi út 96/B.)
2024. május 15. szerda

09.00 – Regisztráció

09.30 – 09.50 Köszöntők F.09. terem

zoom-link:
Topic: MELLearN Felsőoktatási LLL Konferencia_2024_05_15
Time: May 15, 2024 09:30 AM Budapest
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/88440746602?pwd=pXsti8GlkoaDHMUqwMCi0JDFC58zjQ.1
Meeting ID: 884 4074 6602
Passcode: 933777

Köszöntőt mond:

 • Kovács Levente (Óbudai Egyetem rektora)
 • Schottner Krisztina (Milton Friedman Egyetem, egyetemi docens, rektor/MELLearN elnökségi tag)
 • Ms. Carme Royo (EUCEN executive director) online
 • Molnár György (Óbudai Egyetem egyetemi tanár, dékán, MELLearN Elnök)

Levezető elnök: Németh Balázs, MELLearN ügyvezető

09.50 – 12.20 Plenáris előadások F.09. terem
Felkért előadók:

Kérdések, hozzászólások

Levezető elnök: Németh Balázs, MELLearN ügyvezető

12.20 – 13.10 Ebédszünet

13.10 – 14.10 Kerekasztal beszélgetés
Digitális transzformáció és megújuló felsőoktatási LLL célok

Felkért hozzászólók:

 • Fábri György (ELTE PPK)
 • Mészáros Tamás (BME)
 • Molnár György (OE)
 • Szűts Zoltán (EKKE)
 • Vörös Zoltán (PTE DOT)

Kérdések, hozzászólások

A beszélgetés vezetője: Molnár György

14.30 – 17.30 Szekció munka

A., A felnőttkori tanulás digitalizációs kihívásai és tananyagfejlesztési lehetőségei – EPALE Műhely C.3.303. terem
Szekcióvezető: Molnár György – Németh Balázs

 1. Zuti Pál, Sióréti Gabriella: Felnőttképzés 4.0 – Tananyagfejlesztés a digitális korban
 2. Belényesi Emese, Győrfyné Kukoda Andrea: A ChatGPT használata a felsőoktatásban: egy pilot kutatás tanulságai 
 3. Molnár György, Cserkó József, Karl Éva: Vezető korszerű LMS rendszerek összehasonlítása és alkalmazása a tanítás-tanulás dimenzióban
 4. Sebán Zoltán: Felnőttképzők személyes adatkezelése és adatbiztonság nemzetközi kitekintésben
 5. Rozgonyi Emőke: Képzőművészettel a homo informatikus mentális jóllétéért – művészetpedagógiai innováció a változó világban
 6. Petz-Jarmaczki Enikő: Svájci-magyar együttműködés mint a felnőttkori tanulás és felnőttképzés minőségi fejlesztésének egyik platformja
 7. Hartungné Somlai Eszter: Blended learning oktatás az egészségtudomány területén
 8. Fodor Andrea: Kockázatos barát vagy jóindulatú ellenség a mesterséges intelligencia, avagy mit tehet a pedagógus
 9. Zakota Zoltán, Molnár György: Előzetes tudásfelmérés mesterséges intelligencia-eszközök használatának vizsgálatához partiumi gimnazisták körében
 10. Orosz Beáta, Molnár György: Innovatív megoldások a gazdasági szakképzésben – a dinamikus tudástranszfer és a mesterséges intelligencia kapcsolata

B., Demográfiai tényezők és Lifelong Learning C.3.304. terem
Szekcióvezető: Laki Ildikó – Schottner Krisztina

 1. Laki Ildikó, Schottner Krisztina: Jövőbeli gondolatok a társadalom változásáról
 2. Virágh Viktória: Az idősödés elméleteitől az idősek szociális intézményeiben való tanulásig
 3. Király Brigitta: A német oktatási és szakképzési rendszer válaszai a demográfiai kihívásokra
 4. Kocsó Edina, Nagy Bálint: A hallgatói létszámnövekedés kezelése a magyar felsőoktatásban: Kihívások és stratégiák a lemorzsolódás csökkentésére
 5. Fodorné Tóth Krisztina: Tanulástámogatás: hallgatói kérdések, problémák, szokások
 6. Kovács Tamás: Otthon, biztonságban – Családi reziliencia-erősítés a közösségi tanulás eszközével
 7. Németh Balázs: A digitalizáció hatása a felnőttképzési tananyagok fejlesztésére. Az EBSN PDS MOOC-innováció tapasztalatai

C., Klímaváltozás, fenntarthatóság és az egyetemek LLL potenciálja C.4.401. terem
Szekcióvezető: Sándorné Kriszt Éva

 1. Lajó Adrienn: Leveraging Learning Organizations for Climate Action: Integrating ESG Principles for Sustainability (Az ESG elvek integrálása a fenntarthatóságért – A tanuló szervezetek lehetőségei és motivációja)
 2. Szijártó Bianka: A közös kurzusfejlesztés egy új lehetősége: a Teacher’s Journey
 3. Kovács Anett Jolán: A magyar felsőoktatási validáció alakulása az elmúlt 7 évben a tanulmányi és vizsgaszabályzatok tükrében
 4. Simon Krisztián: Bridging the gap from non-academic to academic writing using Academic Reading Circles: The findings of a semester-long exploratory study with second-year pre-service English teachers
 5. Saád Judit, Huszár Zsuzsanna, Mónus Ferenc, Béres Tamás, Szkárosi Agapé: Fenntarthatóságra nevelés és globális nevelés a tanárképzésben: kihívások, lehetőségek és jövőbeli irányok
 6. Berendi Carmel: ASEAN Youth Report on Learning Cities: Drivers for Youth Participation in Climate Change Governance

D., Egészség és jóllét az egyéni és közösségi tanulások tükrében C.4.402. terem
Szekcióvezető: Dominek Dalma Lilla

 1. Bacsa-Bán Anetta, Cserné Adermann Gizella: Felnőttnevelés – egy felsőoktatási alapképzés hozzáadott értéke
 2. Sass Judit Gabriella, Bodnár Éva, Molnár György: A hallgatói mentori és tutori motivációk az Óbudai Egyetemen
 3. Dezső Renáta Anna: Investigating Reading Fluency and Comprehension as a Peculiarity of Collective Wellbeing – Alligning with a Thought Leader’s Mindset Framework for the OECD Learning Compass 2030
 4. Királyné Gosztonyi Csenge Luca: Egészségtudatosság a termékenység területén – leendő és pályakezdő tanárok tanulástörténetében
 5. Koltai Zoltán: Digitális kompetenciák a területi versenyképesség szolgálatában
 6. Dominek Dalma Lilla, Botos Virág, Ceglédi Szabolcs, Legeza Réka, Barnucz Nóra: A tanórához kapcsolódó IKT eszközök és flow kvalitatív mérési eredményei

E., Kultúraközvetítés és tanulási innovációk: megváltozó közösségek, aktív állampolgárság és a digitális média kölcsönhatása C.4.403. terem
Szekcióvezető: Egervári Dóra – Koltai Zsuzsa

 1. Bíró Zoltán: A teljesítmény szorongás összefüggései a megküzdési módokkal és a személyiség jellemzőkkel
 2. Bartuszek Lilla Judit: Digitalization: new methods of urban sustainability
 3. Egervári Dóra: Könyvtárak a közösségi médiában
 4. Zimmermann Ildikó: Az élményalapú pályaorientáció lehetséges haszna műszaki területen- Középiskolai tanulók pályaorientációs igényeinek felmérése
 5. Nagy Krisztina: Current issues of adult education from the point of view of migration, overview of EU and domestic documents
 6. Korpics Márta Katalin, Biró Éva: Fejlesztve fejlődni: helyzetkép az NKE Lorántffy Zsuzsanna Mentorprogramjának két félévéről
 7. Koltai Zsuzsa: Museum learning initiatives to promote sustainability: comparison of international trends with the museum practices of two peripheral regions
 8. Horváth Mariann: Óvodapedagógus hallgatók motiválása Kahoot alkalmazásával
 9. Gombocz Orsolya: A múzeum mint az életen át tartó tanulás lehetséges színtere
 10. Szőke-Milinte Enikő: Az információs műveltség fejlesztése a tanárképzésben

F., Munkahelyi tanulások és digitális transzformáció – Humán erőforrás fejlesztési kihívások C.4.404. terem
Szekcióvezető: Szabó Szilvia – Kópházi Andrea

 1. Mészáros Attila: Az érzelmi és szociális készségek fejlesztése a virtuális oktatási térben
 2. Papp-Danka Adrienn, Csikós Ádám, Tóth Katalin: Kihívások az oktatói digitáliskompetencia-mérésben és -fejlesztésben a Budapesti Gazdasági Egyetemen
 3. T. Nagy Judit, Dringó-Horváth Ida, Rajki Zoltán: Mesterséges intelligencia a felsőoktatásban – Hallgatói mesterséges intelligencia használat és befolyásoló tényezői
 4. Sebestyén Lilla Anna, Szulovszky Mária, Szalai András, Kovács-Szőllősi Tímea, Lénárt Krisztina Ildikó: Az egyetemi oktatásfejlesztési központok és szakemberek gyakorlatának változása a nemzetközi szakirodalom tükrében
 5. Erdei Gábor: Környezeti változások hatása a munka világára, a munkahelyi tanulásra
 6. Shairil Bhardwaj: Navigating Workplace Learning and Digital Transformation: Germany’s Human Resource Development Challenges

G., Felsőoktatási LLL kutatások a tudományos utánpótlás tükrében – Doktorandusz hallgatói szekció 1. (magyar nyelvű) C.3.301. terem
Szekcióvezető: Sass Judit Gabriella

 1. Bognár Mária: A leszakadó társadalmi csoportok fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata Belső-Somogy hátrányos helyzetű kistelepülésein
 2. Mohos Edina: Szabadidős tevékenységek, mint informális tanulási színterek jelentősége a pályaválasztásban és a munkaerőpiacon elvárt soft skillek fejlesztésében
 3. Lantos Tünde: Az egész életen át tartó tanulás fontossága az óvodapedagógusok minőségi szakmai munkájában
 4. Szigeti Mónika Veronika: Kiégés-prevenciót célzó pszichoedukációs programok hatásvizsgálata pedagógusoknál
 5. Nádas Regina, Molnár György: A kódolás és a figyelem elterelődése közti összefüggés
 6. Vinczéné Fekete Lídia, Taxner Tünde: Érdemes-e rövidre zárni? A tanári előadásba ágyazott történetek jelentősége
 7. Hurta Réka: Tiszta lappal – A modern olvasási szokások a közösségi média tükrében
   

H., Internationalisation of higher education – (Also for doctoral students! Doktorandusz hallgatói szekció 2.) (angol nyelvű) C.3.302. terem
Szekcióvezető: Erdei Gábor

 1. Sadia Nur Habib, Tarannum Islam, Drupodi Roy and Éva Kata Szederkényi: Assessing service quality via in-service training in Bangladesh
 2. Nóra Barnucz, Virág Botos, Szabolcs Ceglédi, Lilla Dalma Dominek: The relationship between ICT ttols and Flow in the assessment of digital competence in higher education
 3. Nor Amalina Binti Rusli: Digitalization towards internationalisation at home for special educational needs (SEN) students in inclusive classroom. An emphasis on policy in Malaysia
 4. Meyly Kheng, Su Hnin Aye: Investigating the Push-pull Factors of International Students in Hungary: A Comparative Study of Myanmar and Cambodian Students
 5. Riad Soltani, Berivan Abdullah: A Systematic Review of the Impact of Internationalization on Higher Educational Quality in Middle East and North African (MENA) Countries: A Focus on Algeria and Iraq
 6. Hesti Miranda: Internationalising the education through the IISMA programme: Indonesia context
 7. Birhanu Haile Agezew: The Mediating Role of Higher Education Research and Innovation Practices in Addressing Economic Challenges: A Focus on Perceived Graduates’ Employability

17.30 – 18.00 Az egyes szekciók munkáinak rövid összefoglalása

A 2025. évi 21. Felsőoktatási Lifelong Learning konferencia vendéglátó egyetemének bemutatkozása Döbör András – Szegedi Tudományegyetem, JGYPK

Kérdések, hozzászólások

Wifi SSID: OE-Hotspot

Felhasználónév: oe2024

Jelszó: oe2024

A változtatás jogát a szervezők fenntartják!

A konferencián elhangzó előadásokból és prezentációkból e-book formátumú tanulmánykötet készül.

MELLearN Titkárság – 2024. május

Együttműködő partnereink: