Projektek

Felsőoktatási Lifelong Learning a képesség-fejlesztés, a kultúraközvetítés és
fenntarthatóság tükrében: A hatékony és innovatív tudástranszferek lokális/regionális és globális trendjei

University Lifelong Learning in the Scope of Skills Development, Cultural Exchange and
Sustainability: Local/Regional and Global Trends of Effective Knowledge Transfers

19. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia programja

Helyszín: PTE KPVK Szekszárd (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.)
2023. június 14. szerda

Christina Paulus (Universität für Bodenkultur Wien/AUCEN): Trends of University Lifelong Learning in Austrian Higher Education

Heribert Hinzen
(DVV International/University of Pécs/UIL-consultant) – Institutionalization and professionalization of adult learning and education – potential and role for higher education

Pascal Paschoud (University of Lausanne/EUCEN President) – Reflections to Changes and Challenges in Swiss University Lifelong Learning (on-line)

Purebl György (Semmelweis Egyetem) – New ways of learning and students’ mental health (on-line)

Brikena Xhomaqi (European LLL Platform, Brussels) – Lifelong Learning Policy Trends and Issues in Europe (on-line)

A., Felsőoktatási Lifelong Learning és a digitális transzformáció hatásai – EPALE műhely; (52. terem)

Szekcióvezető: Kovács Zsuzsa – Molnár György

 1. Németh Balázs: A felnőttkori tanulás facilitálása. Egy “PDS-MOOC” fejlesztése on-line környezetben uniós projekt segítségével
 2. Dominek Dalma Lilla – Barnucz Nóra: A flow mérés jelentősége egy pilot kutatás kapcsán
 3. Barnucz Nóra – Botos Virág – Ceglédi Szabolcs – Dominek Dalma Lilla: Az oktatók digitális műveltségének vizsgálata az egyik hazai egyetemen
 4. Rajcsányi-Molnár Mónika – András István – Balázs László – Czifra Sándor: Integrált felsőoktatási-szakképzési online tananyagfejlesztés és platform kialakítása az eDUE-eBánki projektek tükrében
 5. Balázs László – Rajcsányi-Molnár Mónika – András István – Katus Szilvia: eBánki – digitális transzformáció a technikusi képzésben
 6. Shairil Bhardwaj: Quality Dimensions of the Competencies and the Roles of Adult Learning Professionals in Non-Formal Adult Education in Germany
 7. Fodorné Tóth Krisztina – Simon Krisztián: Motiváció és képzésszervezés: oktatói célcsoportok és az online képzések
 8. Almádi Zsófia: Lifelong Learning megvalósulása az EDUC Európai Egyetemi szövetség munkájában
 9. Orbán Zsolt: Az e-learning ökoszisztéma szereplői és az MI
 10. Fodor Andrea: Mérni vagy nem mérni ez itt a kérdés, avagy hogyan vélekednek a felsőoktatásban tanulók.
 11. Molnár György – Fodor Andrea – Orosz Beáta: A digitalizáció és a digitális transzformáció hatásai a szakképzés és felsőoktatás bázisán

B., A munka világának átalakulása és felsőoktatási LLL; (109. terem)
Szekcióvezető: Keczer Gabriella – Szabó Szilvia

 1. Kovács Tamás: Rurális LLL kezdeményezések Magyarországon az ezredfordulót követően – hogyan tudja egy régió megőrizni közösségeit és fejleszteni munkaerőpiacát a felnőttképzésen keresztül?”
 2. Mangné Kardos Zita – Kovács Éva: Szak- és intézményválasztási motivációk korrelációs vizsgálata a műszaki felsőoktatásba készülő középiskolás tanulók körében
 3. Zimmermann Ildikó: Az egyetemek társadalmi felelősségvállalásának ismertsége egy hallgatói körben
 4. Katonáné Kovács Judit – Vizdák Károly: Oktatói szerepeknek való megfelelés a felsőoktatásban, vállalkozásfejlesztés szakon
 5. Mosonyiné Ádám Gizella – Vallyon Andrea Júlia: BESPOKE DPTP. Eszik vagy isszák? Újszerűség és kreativitás az üzleti oktatásban
 6. Sánta Zsófia: „Itt is vagyok, ott is vagyok” – A karrierváltás tanulmányozása kvalitatív módszerekkel
 7. Benke Magdolna: Empowerment és élethosszig tartó tanulás, munkavállalói nézőpontból
 8. Horváth Orsolya: Kulcskompetenciák a munka világába vezető úton
 9. Budai Gábor: A okleveles technikusképzés és a felsőoktatás kapcsolata
 10. Keczer Gabriella: „A tanulás idő, pénz, hatalom” – Levelezős hallgatók tanulási motivációi és tapasztalatai a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán

C., Demográfiai, térségi tényezők és Lifelong Learning; (38. terem)
Szekcióvezető:
Laki Ildikó – Kópházi Andrea

 1. Schottner Krisztina – Laki Ildikó: Megváltozott szerepek az idősödő társadalom árnyékában
 2. Koltai Zoltán: Hatékony tudástranszfer a kistelepülésen élők szolgálatában
 3. Ponyi László: Esélyegyenlőség, közösségi tanulás, közösségi művelődés
 4. Bognár Mária: A közösségi tanulás megteremtése Belső-Somogy hátrányos helyzetű kistelepülésein

D., Klímaváltozás, fenntarthatóság és az egyetemek LLL potenciálja; (223. terem)
Szekcióvezető: Bartus Gábor – Zádori Iván – Sándorné Kriszt Éva

 1. Rajcsányi-Molnár Mónika – András István – Czifra Sándor: Élményalapú oktatás online környezetben: A GeoGEKKO projekt bemutatása
 2. Glied Viktor: A PTE Zöld Egyetem projektje
 3. Leányvári Krisztina: A fenntarthatóságra nevelés helyzete a vendéglátóipari szakképzésben és a duális képzőhelyeken a Balaton déli partján
 4. Kocsis-Simon Ágnes: Környezettudatosság erősítése felnőtt tanulási projektek segítségével
 5. Berendi Carmel: The Role of Learning Cities to Foster Sustainability: Comparative Study Introducing the Current Developments and Best Practices in European and South East Asian Context
 6. Függ Zsolt Péter: Aktív állampolgárság a fenntartható fogyasztásért: A digitális platformok szerepe a fogyasztási minták megváltoztatásában

E., Egészség és jóllét az egyéni és közösségi tanulások tükrében; (48. terem)
Szekcióvezető:
Bacsa-Bán Anetta – Cserné Adermann Gizella

 1. Vinczéné Fekete Lídia – Sass Judit: Az oktatóvideóval támogatott tanulás során átélt unalom összefüggése a jólléttel a felsőoktatásban
 2. Bodnár Éva – Sass Judit: A hallgatói mentorálás megítélése Dodge jóllét modellje alapján
 3. Cserné Adermann Gizella – Bacsa-Bán Anetta: Érezd jól magad nálunk, ha felnőttként belefogtál! – Szakmai oktatók képzése a Dunaújvárosi Egyetemen pozitív pedagógiai/andragógiai nézőpontból
 4. Hartungné Somlai Eszter: Az egészségtudomány területén tanuló hallgatók megküzdési stratégiáinak összefüggései a tanulási motiváció és mentálhigiénés tényezők függvényében
 5. Botos Bettina: A szocio-emocionális tanulás és készségfejlesztés (SEL) elmélete, története, nemzetközi gyakorlata, ill. a kapcsolódó hazai kutatások és oktatási törekvések ismertetése

F., Kultúraközvetítés és tanulási innovációk: megváltozó közösségek, aktív állampolgárság és a digitális média kölcsönhatása; (122. terem)
Szekcióvezető:
Brachinger Tamás – Szilágyi Tamás

 1. Mészáros Attila: Creating innovative school communities based on the Riemann-Thomann system
 2. Szilágyi Tamás: Mesterséges intelligencia alkalmazásának etikai vonatkozásai az oktatási innovációban
 3. Gál Anikó: Felsőoktatási hallgatók körében végzett projektmunka ismertetése
 4. Habos Dorottya: Offline tanórák támogatása hibrid gimnáziumi oktatásban
 5. Koltai Zsuzsa: A múzeumi tanulás jó gyakorlatainak és kihívásainak komparatív vizsgálata Pécsett és Görlitz-ben
 6. Fábián Fanni: A közművelődési intézményrendszer hatása a fiatalok komolyzenei attiűdjének alakulására
 7. Eötvös Soma: Mit tanulhatunk szimulációs versenyekből? – A Modell Európai Parlament 2019-es Nemzeti ülésének kvantitatív elemzése
 8. Schmidt László: Igazság(szolgáltatás), digitalizáció és innováció. Eddigi eredmények és lehetséges célok

G., Információs műveltség, digitalizáció és mesterséges intelligencia a LLL kontextusában; (101. terem)
Szekcióvezető: Egervári Dóra – Sulyok Tamás

 1. Sulyok Tamás: Gamifikációs megoldások a fejlesztésben – Egy felsőoktatási kurzus tapasztalatai
 2. Egervári Dóra – Kovács Edina: A mesterséges intelligencia és a könyvtárak – lehetőség vagy veszély?
 3. Horváth Mariann – Szőke-Milinte Enikő – Karainé Gombocz Orsolya: Információs műveltség – hallgatói eredményesség
 4. Karainé Gombocz Orsolya – Horváth Mariann – Szőke-Milinte Enikő: Digitális tanulási eredményesség
 5. Szőke-Milinte Enikő – Horváth Mariann – Karainé Gombocz Orsolya: Információs műveltség – digitális énhatékonyság – digitális állampolgárság
 6. Juhász Márta: Az információs műveltség mérésének modelljei Európában
 7. Dergez-Rippl Dóra: Jövőbeli tudás, múltbeli tapasztalat – A mesterséges intelligencia egyetemi tanulmányokban való használatának új dilemmája
 8. Nagy Andor: Személyes digitális hagyatékunk megőrzési lehetőségei
 9. Dudok Fanni: A gamification a fenntarthatósági ismeretek oktatásában: új módszertani elemek bevezetése a pedagógusképzési programokba
 10. Varga István: A digitalizáció lehetőségei a szociálpedagógia munkában

A 2024. évi 20. évi Felsőoktatási Lifelong Learning konferencia vendéglátó egyetemének bemutatkozása: Óbudai Egyetem (Molnár György)

Együttműködő partnereink: