Projektek

Hatékony és fenntartható tudástranszfer és képességfejlesztés az egyetemeken a digitális transzformáció idején

Effective and Sustainable Knowledge Transfer and Skills-development at Universities in the Age of Digital Transformation
20. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia programja
Helyszín: Óbudai Egyetem (1034 Budapest, Bécsi út 96/B.)
2024. május 15. szerda

Köszöntőt mond:
Kovács Levente (Óbudai Egyetem rektora)

Schottner Krisztina (Milton Friedman Egyetem, egyetemi docens, rektor/MELLearN elnökségi tag)

Ms. Carme Royo (EUCEN executive director) online

Molnár György (Óbudai Egyetem egyetemi tanár, dékán, MELLearN Elnök)

Levezető elnök: Németh Balázs, MELLearN ügyvezető

09.50 – 12.20 Plenáris előadások F.09. terem
Felkért előadók:

Kérdések, hozzászólások

Levezető elnök: Németh Balázs, MELLearN ügyvezető

12.20 – 13.10 Ebédszünet

13.10 – 14.10 Kerekasztal beszélgetés
Digitális transzformáció és megújuló felsőoktatási LLL célok

Felkért hozzászólók:

 • Fábri György (ELTE PPK)
 • Mészáros Tamás (BME)
 • Molnár György (OE)
 • Szűts Zoltán (EKKE)
 • Vörös Zoltán (PTE DOT)

Kérdések, hozzászólások

A beszélgetés vezetője: Molnár György

14.30 – 17.30 Szekció munka

A., A felnőttkori tanulás digitalizációs kihívásai és tananyagfejlesztési lehetőségei – EPALE Műhely C.3.303. terem
Szekcióvezető: Molnár György – Németh Balázs

 1. Zuti PálSióréti Gabriella: Felnőttképzés 4.0 – Tananyagfejlesztés a digitális korban
 2. Belényesi Emese, Győrfyné Kukoda Andrea: A ChatGPT használata a felsőoktatásban: egy pilot kutatás tanulságai 
 3. Molnár György, Cserkó József, Karl Éva: Vezető korszerű LMS rendszerek összehasonlítása és alkalmazása a tanítás-tanulás dimenzióban
 4. Sebán Zoltán: Felnőttképzők személyes adatkezelése és adatbiztonság nemzetközi kitekintésben
 5. Rozgonyi Emőke: Képzőművészettel a homo informatikus mentális jóllétéért – művészetpedagógiai innováció a változó világban
 6. Petz-Jarmaczki Enikő: Svájci-magyar együttműködés mint a felnőttkori tanulás és felnőttképzés minőségi fejlesztésének egyik platformja
 7. Hartungné Somlai Eszter: Blended learning oktatás az egészségtudomány területén
 8. Fodor Andrea: Kockázatos barát vagy jóindulatú ellenség a mesterséges intelligencia, avagy mit tehet a pedagógus
 9. Zakota Zoltán, Molnár György: Előzetes tudásfelmérés mesterséges intelligencia-eszközök használatának vizsgálatához partiumi gimnazisták körében
 10. Orosz Beáta, Molnár György: Innovatív megoldások a gazdasági szakképzésben – a dinamikus tudástranszfer és a mesterséges intelligencia kapcsolata

B., Demográfiai tényezők és Lifelong Learning C.3.304. terem
Szekcióvezető: Laki Ildikó – Schottner Krisztina

 1. Laki Ildikó, Schottner Krisztina: Jövőbeli gondolatok a társadalom változásáról
 2. Virágh Viktória: Az idősödés elméleteitől az idősek szociális intézményeiben való tanulásig
 3. Király Brigitta: A német oktatási és szakképzési rendszer válaszai a demográfiai kihívásokra
 4. Kocsó Edina, Nagy Bálint: A hallgatói létszámnövekedés kezelése a magyar felsőoktatásban: Kihívások és stratégiák a lemorzsolódás csökkentésére
 5. Fodorné Tóth Krisztina: Tanulástámogatás: hallgatói kérdések, problémák, szokások
 6. Kovács Tamás: Otthon, biztonságban – Családi reziliencia-erősítés a közösségi tanulás eszközével
 7. Németh Balázs: A digitalizáció hatása a felnőttképzési tananyagok fejlesztésére. Az EBSN PDS MOOC-innováció tapasztalatai

C.Klímaváltozás, fenntarthatóság és az egyetemek LLL potenciálja C.4.401. terem
Szekcióvezető: Sándorné Kriszt Éva

 1. Lajó Adrienn: Leveraging Learning Organizations for Climate Action: Integrating ESG Principles for Sustainability (Az ESG elvek integrálása a fenntarthatóságért – A tanuló szervezetek lehetőségei és motivációja)
 2. Szijártó Bianka: A közös kurzusfejlesztés egy új lehetősége: a Teacher’s Journey
 3. Kovács Anett Jolán: A magyar felsőoktatási validáció alakulása az elmúlt 7 évben a tanulmányi és vizsgaszabályzatok tükrében
 4. Simon Krisztián: Bridging the gap from non-academic to academic writing using Academic Reading Circles: The findings of a semester-long exploratory study with second-year pre-service English teachers
 5. Saád Judit, Huszár Zsuzsanna, Mónus Ferenc, Béres Tamás, Szkárosi Agapé: Fenntarthatóságra nevelés és globális nevelés a tanárképzésben: kihívások, lehetőségek és jövőbeli irányok
 6. Berendi Carmel: ASEAN Youth Report on Learning Cities: Drivers for Youth Participation in Climate Change Governance

D., Egészség és jóllét az egyéni és közösségi tanulások tükrében C.4.402. terem
Szekcióvezető: Dominek Dalma Lilla

 1. Bacsa-Bán Anetta, Cserné Adermann Gizella: Felnőttnevelés – egy felsőoktatási alapképzés hozzáadott értéke
 2. Sass Judit Gabriella, Bodnár Éva, Molnár György: A hallgatói mentori és tutori motivációk az Óbudai Egyetemen
 3. Dezső Renáta Anna: Investigating Reading Fluency and Comprehension as a Peculiarity of Collective Wellbeing – Alligning with a Thought Leader’s Mindset Framework for the OECD Learning Compass 2030
 4. Királyné Gosztonyi Csenge Luca: Egészségtudatosság a termékenység területén – leendő és pályakezdő tanárok tanulástörténetében
 5. Koltai Zoltán: Digitális kompetenciák a területi versenyképesség szolgálatában
 6. Dominek Dalma Lilla, Botos Virág, Ceglédi Szabolcs, Legeza Réka, Barnucz Nóra: A tanórához kapcsolódó IKT eszközök és flow kvalitatív mérési eredményei

E., Kultúraközvetítés és tanulási innovációk: megváltozó közösségek, aktív állampolgárság és a digitális média kölcsönhatása C.4.403. terem
Szekcióvezető: Egervári Dóra – Koltai Zsuzsa

 1. Bíró Zoltán: A teljesítmény szorongás összefüggései a megküzdési módokkal és a személyiség jellemzőkkel
 2. Bartuszek Lilla Judit: Digitalization: new methods of urban sustainability
 3. Egervári Dóra: Könyvtárak a közösségi médiában
 4. Zimmermann Ildikó: Az élményalapú pályaorientáció lehetséges haszna műszaki területen- Középiskolai tanulók pályaorientációs igényeinek felmérése
 5. Nagy Krisztina: Current issues of adult education from the point of view of migration, overview of EU and domestic documents
 6. Korpics Márta Katalin, Biró Éva: Fejlesztve fejlődni: helyzetkép az NKE Lorántffy Zsuzsanna Mentorprogramjának két félévéről
 7. Koltai Zsuzsa: Museum learning initiatives to promote sustainability: comparison of international trends with the museum practices of two peripheral regions
 8. Horváth Mariann: Óvodapedagógus hallgatók motiválása Kahoot alkalmazásával
 9. Gombocz Orsolya: A múzeum mint az életen át tartó tanulás lehetséges színtere
 10. Szőke-Milinte Enikő: Az információs műveltség fejlesztése a tanárképzésben

F., Munkahelyi tanulások és digitális transzformáció – Humán erőforrás fejlesztési kihívások C.4.404. terem
Szekcióvezető: Szabó Szilvia – Kópházi Andrea

 1. Mészáros Attila: Az érzelmi és szociális készségek fejlesztése a virtuális oktatási térben
 2. Papp-Danka Adrienn, Csikós Ádám, Tóth Katalin: Kihívások az oktatói digitáliskompetencia-mérésben és -fejlesztésben a Budapesti Gazdasági Egyetemen
 3. T. Nagy Judit, Dringó-Horváth Ida, Rajki Zoltán: Mesterséges intelligencia a felsőoktatásban – Hallgatói mesterséges intelligencia használat és befolyásoló tényezői
 4. Sebestyén Lilla AnnaSzulovszky MáriaSzalai András, Kovács-Szőllősi Tímea, Lénárt Krisztina Ildikó: Az egyetemi oktatásfejlesztési központok és szakemberek gyakorlatának változása a nemzetközi szakirodalom tükrében
 5. Erdei Gábor: Környezeti változások hatása a munka világára, a munkahelyi tanulásra
 6. Shairil Bhardwaj: Navigating Workplace Learning and Digital Transformation: Germany’s Human Resource Development Challenges

G., Felsőoktatási LLL kutatások a tudományos utánpótlás tükrében – Doktorandusz hallgatói szekció 1. (magyar nyelvű) C.3.301. terem
Szekcióvezető: Sass Judit Gabriella

 1. Bognár Mária: A leszakadó társadalmi csoportok fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata Belső-Somogy hátrányos helyzetű kistelepülésein
 2. Mohos Edina: Szabadidős tevékenységek, mint informális tanulási színterek jelentősége a pályaválasztásban és a munkaerőpiacon elvárt soft skillek fejlesztésében
 3. Lantos Tünde: Az egész életen át tartó tanulás fontossága az óvodapedagógusok minőségi szakmai munkájában
 4. Szigeti Mónika Veronika: Kiégés-prevenciót célzó pszichoedukációs programok hatásvizsgálata pedagógusoknál
 5. Nádas Regina, Molnár György: A kódolás és a figyelem elterelődése közti összefüggés
 6. Vinczéné Fekete Lídia, Taxner Tünde: Érdemes-e rövidre zárni? A tanári előadásba ágyazott történetek jelentősége
 7. Hurta Réka: Tiszta lappal – A modern olvasási szokások a közösségi média tükrében
   

H., Internationalisation of higher education – (Also for doctoral students! Doktorandusz hallgatói szekció 2.) (angol nyelvű) C.3.302. terem
Szekcióvezető: Erdei Gábor

 1. Sadia Nur Habib, Tarannum Islam, Drupodi Roy and Éva Kata Szederkényi: Assessing service quality via in-service training in Bangladesh
 2. Nóra Barnucz, Virág Botos, Szabolcs Ceglédi, Lilla Dalma Dominek: The relationship between ICT ttols and Flow in the assessment of digital competence in higher education
 3. Nor Amalina Binti Rusli: Digitalization towards internationalisation at home for special educational needs (SEN) students in inclusive classroom. An emphasis on policy in Malaysia
 4. Meyly Kheng, Su Hnin Aye: Investigating the Push-pull Factors of International Students in Hungary: A Comparative Study of Myanmar and Cambodian Students
 5. Riad SoltaniBerivan Abdullah: A Systematic Review of the Impact of Internationalization on Higher Educational Quality in Middle East and North African (MENA) Countries: A Focus on Algeria and Iraq
 6. Hesti Miranda: Internationalising the education through the IISMA programme: Indonesia context
 7. Birhanu Haile Agezew: The Mediating Role of Higher Education Research and Innovation Practices in Addressing Economic Challenges: A Focus on Perceived Graduates’ Employability

17.30 – 18.00 Az egyes szekciók munkáinak rövid összefoglalása

A 2025. évi 21. Felsőoktatási Lifelong Learning konferencia vendéglátó egyetemének bemutatkozása Döbör András – Szegedi Tudományegyetem, JGYPK

MELLearN-PDS4BST-EPALE Intenzív Felsőoktatási LLL Műhelykonferencia/MELLearN-PDS4BST-EPALE Intensive University LLL Programme

Alapkészségek fejlesztése felnőttkorban. Lehetőségek és korlátok a tanulás korában/Development of Basic Skills – Opportunities and Limitations in the Age of Learning

Időpont/date:  2023. december 14. csütörtök 14.00-17.00 óra között – Hybrid formátumban zoom linken

Helyszín/Venue:            Kossuth Klub Budapest, 1088. Budapest Múzeum utca 7.

Time: 14 December, 2023 02:00 PM Budapest

https://us06web.zoom.us/j/82428324968?pwd=84L5mSrFIRlsKa0YroT7ixfrDrF2z8.1

Detailed Programme: (CET – time-zone)

13.30-14.00 CET  Regisztráció/Registration

14.00 – 15.20    Nemzetközi pogramelem/International Section – with zoom link hybrid format – supported by EPALE Hungary

Development of Basic Skills – Opportunities and Limitations in the Age of Learning

Rövid köszöntő/Welcome: Várkonyi, Zoltán és Németh, Balázs – Erasmus+ PDS4BST project

EPALE NOTE: Vedovatti, Anildo – EPALE Hungary NSS

Distinguished experts in Adult and Lifelong Learning will discuss some key issues of basic skills

Q&A to follow

levezető elnök/chair: Dr. habil Németh Balázs, ügyvezető-CEO, MELLearN/MTA PTB Andragógiai Albizottság  

15.20 – 15.40    Kávészünet/coffee-break

15.40 – 17.00    Magyar nyelvű MELLearN-PDS programelem/ Hungarian Section

Alapkészségek fejlesztése felnőttkorban. Lehetőségek és korlátok a tanulás korában

Felkért előadóink:

levezető elnök/chair: Dr. habil Németh Balázs, ügyvezető-CEO, MELLearN/MTA PTB Andragógiai Albizottság/PASCAL Int. Observatory, Vice-Director for CEE

17.00 – 17.40          Q&A – Zárszó/Closure

Felsőoktatási Lifelong Learning a képesség-fejlesztés, a kultúraközvetítés és
fenntarthatóság tükrében: A hatékony és innovatív tudástranszferek lokális/regionális és globális trendjei

University Lifelong Learning in the Scope of Skills Development, Cultural Exchange and
Sustainability: Local/Regional and Global Trends of Effective Knowledge Transfers

19. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia programja

Helyszín: PTE KPVK Szekszárd (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.)
2023. június 14. szerda

Christina Paulus (Universität für Bodenkultur Wien/AUCEN): Trends of University Lifelong Learning in Austrian Higher Education

Heribert Hinzen
(DVV International/University of Pécs/UIL-consultant) – Institutionalization and professionalization of adult learning and education – potential and role for higher education

Pascal Paschoud (University of Lausanne/EUCEN President) – Reflections to Changes and Challenges in Swiss University Lifelong Learning (on-line)

Purebl György (Semmelweis Egyetem) – New ways of learning and students’ mental health (on-line)

Brikena Xhomaqi (European LLL Platform, Brussels) – Lifelong Learning Policy Trends and Issues in Europe (on-line)

A., Felsőoktatási Lifelong Learning és a digitális transzformáció hatásai – EPALE műhely; (52. terem)

Szekcióvezető: Kovács Zsuzsa – Molnár György

 1. Németh Balázs: A felnőttkori tanulás facilitálása. Egy “PDS-MOOC” fejlesztése on-line környezetben uniós projekt segítségével
 2. Dominek Dalma Lilla – Barnucz Nóra: A flow mérés jelentősége egy pilot kutatás kapcsán
 3. Barnucz Nóra – Botos Virág – Ceglédi Szabolcs – Dominek Dalma Lilla: Az oktatók digitális műveltségének vizsgálata az egyik hazai egyetemen
 4. Rajcsányi-Molnár Mónika – András István – Balázs László – Czifra Sándor: Integrált felsőoktatási-szakképzési online tananyagfejlesztés és platform kialakítása az eDUE-eBánki projektek tükrében
 5. Balázs László – Rajcsányi-Molnár Mónika – András István – Katus Szilvia: eBánki – digitális transzformáció a technikusi képzésben
 6. Shairil Bhardwaj: Quality Dimensions of the Competencies and the Roles of Adult Learning Professionals in Non-Formal Adult Education in Germany
 7. Fodorné Tóth Krisztina – Simon Krisztián: Motiváció és képzésszervezés: oktatói célcsoportok és az online képzések
 8. Almádi Zsófia: Lifelong Learning megvalósulása az EDUC Európai Egyetemi szövetség munkájában
 9. Orbán Zsolt: Az e-learning ökoszisztéma szereplői és az MI
 10. Fodor Andrea: Mérni vagy nem mérni ez itt a kérdés, avagy hogyan vélekednek a felsőoktatásban tanulók.
 11. Molnár György – Fodor Andrea – Orosz Beáta: A digitalizáció és a digitális transzformáció hatásai a szakképzés és felsőoktatás bázisán

B., A munka világának átalakulása és felsőoktatási LLL; (109. terem)
Szekcióvezető: Keczer Gabriella – Szabó Szilvia

 1. Kovács Tamás: Rurális LLL kezdeményezések Magyarországon az ezredfordulót követően – hogyan tudja egy régió megőrizni közösségeit és fejleszteni munkaerőpiacát a felnőttképzésen keresztül?”
 2. Mangné Kardos Zita – Kovács Éva: Szak- és intézményválasztási motivációk korrelációs vizsgálata a műszaki felsőoktatásba készülő középiskolás tanulók körében
 3. Zimmermann Ildikó: Az egyetemek társadalmi felelősségvállalásának ismertsége egy hallgatói körben
 4. Katonáné Kovács Judit – Vizdák Károly: Oktatói szerepeknek való megfelelés a felsőoktatásban, vállalkozásfejlesztés szakon
 5. Mosonyiné Ádám Gizella – Vallyon Andrea Júlia: BESPOKE DPTP. Eszik vagy isszák? Újszerűség és kreativitás az üzleti oktatásban
 6. Sánta Zsófia: „Itt is vagyok, ott is vagyok” – A karrierváltás tanulmányozása kvalitatív módszerekkel
 7. Benke Magdolna: Empowerment és élethosszig tartó tanulás, munkavállalói nézőpontból
 8. Horváth Orsolya: Kulcskompetenciák a munka világába vezető úton
 9. Budai Gábor: A okleveles technikusképzés és a felsőoktatás kapcsolata
 10. Keczer Gabriella: „A tanulás idő, pénz, hatalom” – Levelezős hallgatók tanulási motivációi és tapasztalatai a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán

C., Demográfiai, térségi tényezők és Lifelong Learning; (38. terem)
Szekcióvezető:
Laki Ildikó – Kópházi Andrea

 1. Schottner Krisztina – Laki Ildikó: Megváltozott szerepek az idősödő társadalom árnyékában
 2. Koltai Zoltán: Hatékony tudástranszfer a kistelepülésen élők szolgálatában
 3. Ponyi László: Esélyegyenlőség, közösségi tanulás, közösségi művelődés
 4. Bognár Mária: A közösségi tanulás megteremtése Belső-Somogy hátrányos helyzetű kistelepülésein

D., Klímaváltozás, fenntarthatóság és az egyetemek LLL potenciálja; (223. terem)
Szekcióvezető: Bartus Gábor – Zádori Iván – Sándorné Kriszt Éva

 1. Rajcsányi-Molnár Mónika – András István – Czifra Sándor: Élményalapú oktatás online környezetben: A GeoGEKKO projekt bemutatása
 2. Glied Viktor: A PTE Zöld Egyetem projektje
 3. Leányvári Krisztina: A fenntarthatóságra nevelés helyzete a vendéglátóipari szakképzésben és a duális képzőhelyeken a Balaton déli partján
 4. Kocsis-Simon Ágnes: Környezettudatosság erősítése felnőtt tanulási projektek segítségével
 5. Berendi Carmel: The Role of Learning Cities to Foster Sustainability: Comparative Study Introducing the Current Developments and Best Practices in European and South East Asian Context
 6. Függ Zsolt Péter: Aktív állampolgárság a fenntartható fogyasztásért: A digitális platformok szerepe a fogyasztási minták megváltoztatásában

E., Egészség és jóllét az egyéni és közösségi tanulások tükrében; (48. terem)
Szekcióvezető:
Bacsa-Bán Anetta – Cserné Adermann Gizella

 1. Vinczéné Fekete Lídia – Sass Judit: Az oktatóvideóval támogatott tanulás során átélt unalom összefüggése a jólléttel a felsőoktatásban
 2. Bodnár Éva – Sass Judit: A hallgatói mentorálás megítélése Dodge jóllét modellje alapján
 3. Cserné Adermann Gizella – Bacsa-Bán Anetta: Érezd jól magad nálunk, ha felnőttként belefogtál! – Szakmai oktatók képzése a Dunaújvárosi Egyetemen pozitív pedagógiai/andragógiai nézőpontból
 4. Hartungné Somlai Eszter: Az egészségtudomány területén tanuló hallgatók megküzdési stratégiáinak összefüggései a tanulási motiváció és mentálhigiénés tényezők függvényében
 5. Botos Bettina: A szocio-emocionális tanulás és készségfejlesztés (SEL) elmélete, története, nemzetközi gyakorlata, ill. a kapcsolódó hazai kutatások és oktatási törekvések ismertetése

F., Kultúraközvetítés és tanulási innovációk: megváltozó közösségek, aktív állampolgárság és a digitális média kölcsönhatása; (122. terem)
Szekcióvezető:
Brachinger Tamás – Szilágyi Tamás

 1. Mészáros Attila: Creating innovative school communities based on the Riemann-Thomann system
 2. Szilágyi Tamás: Mesterséges intelligencia alkalmazásának etikai vonatkozásai az oktatási innovációban
 3. Gál Anikó: Felsőoktatási hallgatók körében végzett projektmunka ismertetése
 4. Habos Dorottya: Offline tanórák támogatása hibrid gimnáziumi oktatásban
 5. Koltai Zsuzsa: A múzeumi tanulás jó gyakorlatainak és kihívásainak komparatív vizsgálata Pécsett és Görlitz-ben
 6. Fábián Fanni: A közművelődési intézményrendszer hatása a fiatalok komolyzenei attiűdjének alakulására
 7. Eötvös Soma: Mit tanulhatunk szimulációs versenyekből? – A Modell Európai Parlament 2019-es Nemzeti ülésének kvantitatív elemzése
 8. Schmidt László: Igazság(szolgáltatás), digitalizáció és innováció. Eddigi eredmények és lehetséges célok

G., Információs műveltség, digitalizáció és mesterséges intelligencia a LLL kontextusában; (101. terem)
Szekcióvezető: Egervári Dóra – Sulyok Tamás

 1. Sulyok Tamás: Gamifikációs megoldások a fejlesztésben – Egy felsőoktatási kurzus tapasztalatai
 2. Egervári Dóra – Kovács Edina: A mesterséges intelligencia és a könyvtárak – lehetőség vagy veszély?
 3. Horváth Mariann – Szőke-Milinte Enikő – Karainé Gombocz Orsolya: Információs műveltség – hallgatói eredményesség
 4. Karainé Gombocz Orsolya – Horváth Mariann – Szőke-Milinte Enikő: Digitális tanulási eredményesség
 5. Szőke-Milinte Enikő – Horváth Mariann – Karainé Gombocz Orsolya: Információs műveltség – digitális énhatékonyság – digitális állampolgárság
 6. Juhász Márta: Az információs műveltség mérésének modelljei Európában
 7. Dergez-Rippl Dóra: Jövőbeli tudás, múltbeli tapasztalat – A mesterséges intelligencia egyetemi tanulmányokban való használatának új dilemmája
 8. Nagy Andor: Személyes digitális hagyatékunk megőrzési lehetőségei
 9. Dudok Fanni: A gamification a fenntarthatósági ismeretek oktatásában: új módszertani elemek bevezetése a pedagógusképzési programokba
 10. Varga István: A digitalizáció lehetőségei a szociálpedagógia munkában

A 2024. évi 20. évi Felsőoktatási Lifelong Learning konferencia vendéglátó egyetemének bemutatkozása: Óbudai Egyetem (Molnár György)

Együttműködő partnereink: