MeLLearn

A MELLearN Egyesület alapítása

2002. október 19-én, 12 magyar felsőoktatási intézmény hivatalosan létrehozta a MELLearN Hálózatot (Magyar Egyetemi Lifelong Learning Network), a Debreceni Egyetem vezetése és a DE Lifelong Learning Központ kezdeményezéseként, a THENUCE Európai Socrates / Erasmus program keretében. A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság végzésében /Tpk: 62 597/2002/2.sz / a MELLearN – Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért Egyesületet 2.597 számmal társadalmi szervezetként nyilvántartásba vette.
A bejegyzett magyar felsőoktatási hálózat – a nemzetközi EULLearN Hálózat (European University Lifelong Learning Network) magyarországi tagjaként – közhasznú nevelési, oktatási, kutatási és egyéb tudományos tevékenységeket kezdeményez és koordinál, jelenleg 22 tagintézménnyel.

Az Egyesület közgyűlése évente a tagok, illetve a megkezdett hagyományt követve a 12 alapító tagintézmény képviseletére jogosult rektorok közül három fő elnökségi tagot választ, 3 éves megbízatási időtartammal, ABC sorrendben az OM hivatalos listája szerint. Az elnökségi tagok maguk közül évente egy elnököt választanak 1 éves megbízatási időtartammal.

Az Egyesület bevételi forrásai:
a) tagdíjakból; b) rendezvények bevételéből; c) pártoló tagok anyagi támogatásából; d) pályázatokon elnyert támogatásokból; e) gazdasági vállalkozások árbevételéből.

Együttműködések és partnerkapcsolatok, a teljesség igénye nélkül

Magyar Rektori Konferencia – http://www.mrk.hu
Infopark Zrt.
– http://www.infoparkrt.hu
PannonForrás Hálózat – http://www.pannonforras.hu
ReferNet – http://www.refernet.hu
MTA TéT Bizottság
TEMPUS Közalapítvány
– http://www.tpf.hu
EUA – European University Association
– http://eua.be

Nemzetközi együttműködések és partnerkapcsolatok

A MELLearN Egyesület koordinációs egységként nemzetközi egyetemi hálózatok munkájában is részt vesz, projektvezetés, a hazai és nemzetközi tapasztalatok terjesztése, összehasonlító kutatások elindítása jellemzi tevékenységét.

ALPINE – „Adults Learning and Participating in Education” – Socrates Grundtvig felnőttképzési projekt (2001-2004)
EQUIPE – „European Quality in Individualised Pathways in Education” projekt. Minőségbiztosítási és egyéb projekttermékek fejlesztése, tesztelése és promóciója a Grundtvig 4. program keretében (2002-2005)
EULLearN – „European University Lifelong Learning Network” – Európai ERASMUS Egyetemi Lifelong Learning hálózat, a 2003-2006 közötti időtartamban (112 egyetem, intézmény és gazdasági partner 31 országban). Célja, hogy egy Európai Hálózatot építsen ki válaszul az Európai Bizottság „A folyamatos képzés európai területének megvalósítása” című nyilatkozatára, hogy beazonosítsa azokat a koherens stratégiákat és praktikus lépéseket, amelyek elősegítik az egyetemi életen át tartó képzést.
TEACh – „Teaching European Active Citizenship”. Európai Aktív Állampolgárságra való oktatás – Grundtvig projekt (2004-2006)
NETTLE – „Network of European Tertiary Level Educators”. Socrates projekt a Bolognai folyamat elveinek megfelelően, a felnőttképzés területén (2004-2007)
EUA – European University Association, Belgium, társult tagság 2008 októberétől.