Célok

Az Egyesület céljai megvalósítása során törekszik:

 • Életen át tartó tanulás és oktatás biztosítására a munkaerőpiac igényeinek megfelelően.
 • Európai memorandumban kinyilvánított elvek és elvárások megvalósítására helyi, regionális, országos, valamint nemzetközi szintű tevékenységekben egyaránt.
 • A határainkon túllépő regionális, térségi kapcsolatok építésére.
 • A felsőoktatási és nem felsőoktatási intézmények közötti kapcsolattartás elősegítésére, valamint ezen kapcsolatok építésére.
 • Tagszervezetei vonatkozásában a minőségbiztosítás megvalósítására.
 • A lehetséges kommunikációs csatornák felkutatására.
 • A folyamatos tanulás és oktatás megfelelő szintű lehetőségeinek kutatására, fejlesztésére.
 • A magyar felsőoktatási intézmények érdekvédelmi csoportjainak (vezetői kollégiumok, MRK, FFK, MERSZ …stb.), szakmai szerveződéseinek közös halmazát alkotva, a tagok közötti konszenzus kialakítására, és ennek közvetítésére döntéshozó fórumok, valamint partnerek felé.
 • Együttműködésre a hallgatók toborzásában, a tanfolyamok megfelelő hallgatói létszámának biztosításában és a felsőoktatási képzések összehangolásában.
 • A tagokkal közösen történő fellépésre a társadalmi igények felmérése során.
 • Nemzetközi kitekintés és együttműködés ösztönzésére a felnőttképzés, a kutatások és a szakértői munka területén.
 • Az Egyesület tevékenységének megismertetésére az alábbi rendezvényeken – konferenciák, találkozók és börzék szervezése és rendezése, tanácsadás felnőttképzési és felsőoktatási intézményeknek és egyéneknek – illetve egyesületi hírlevél negyedéves rendszerességgel történő megjelentetésével. Az Egyesület a közgyűlési anyagokat a tagok számára hozzáférhetővé teszi, brosúrákat, egyéb időszakos közös kiadványokat jelentet meg és terjeszt honlapon és web-ring fejlesztéssel.

 

 

MELLearN – Hungarian Universities’ Lifelong Learning Network Association

On 19th October in 2002, twelve Hungarian Higher Education Institutions established the Hungarian Universities’ Lifelong Learning Network in the form of Association as a joint initiative of the Univeristy of Debrecen and its Lifelong Learning Centre in the Erasmus Programme of the Socrates programme frame.

The main goal of the establishment of MELLearN was to support Hungarian higher education and its universities in performing better in education and learning, also to spread good practices of methodologies and other professional actions. There are fifteen universities in Hungary and one in Kolozsvár/Cluj as members of MELLearN.

MELearN has declared to promote lifelong learning through higher education institutions enhancing formal, non-formal and informal learning activities recognised by themselves and other partnership-based initiatives of education, training and relevant developments.

The national and international networking of MELLearN are supported by patnerships with Hungarian Rectors’ Conference, the Hungarian TEMPUS Public Foundation and membership in the European Universities’ Lifelong Learning Network and its platform of national LLL networks.

MELLearN organises its annual thematic Lifelong Learning Conference with national and international contexts. This year’s event is co-organised and hosted by Corvinus University of Budapest (Please find details in 2016 Conference Call!). Our association tries to enable higher education researches and development work be realised in a demand-driven focus, and potential results be disseminated towards member institutions.

MELLearN Association attempts to:

 • realise the principles and claims of the European lifelong learning Memorandum through local, regional, national and international activities.
 • build cross-border partnerships with regional, neighbourhood dimensions focusing on innovations in education and training;
 • promote viable contacts and collaborations in between HEIs and non-HEI partners with local and regional scope;
 • raise quality assurance orientations in the educational, training activities of member institutions;
 • focus research and development of continuing education and lifelong learning at member universities;
 • urge the expansion of approaches and collaborations with international dimensions in further education, research work and professional development;
 • disseminate relevant activities of member institutions at conferences and other programmes, publications, newsletter, website, etc.

Further informtion: www.mellearn.hu