Category Archives: Egyéb

Tudásmenedzsment, angol/német nyelvű különszám, publikációs felhívás

Tisztelt Szerzőink!

Kedves Kollégák!

A Tudásmenedzsment folyóirat 2022-ben angol /német nyelvű tematikus különszámmal jelentkezik az alábbi témában/ címmel: The Future of Learning – Trends in Learning in Cultural Institutions and Organizations / Die Zukunft des Lernens – Trends in kulturellen Institutionen und Organisationen.

A témakörbe illeszkedő angol vagy német nyelvű kéziratok benyújtásának határideje: 2022. május 31.

Kéziratok benyújtása: tudasmenedzsment@pte.hu

A publikációs követelményeket tartalmazó dokumentum, valamint a tanulmányok elkészítéséhez használandó sablon itt található: https://btk.pte.hu/hu/hfmi/tudasmenedzsment

Az angol és német nyelvű felhívást és publikációs sablonokat csatoltan is küldöm.

Reméljük, hogy minél több korábbi szerzőnk írását olvashatjuk majd a folyóiratunk 2022-es tematikus különszámában.

Üdvözlettel:

dr. Koltai Zsuzsa

felelős szerkesztő, adjunktus

Tudásmenedzsment / PTE BTK HFMI

Lada László nekrológ

Nekrológ Lada László halálára

Lada László (1946. május 20. Újpest – 2021. január 27. Budapest)

Gyász érte a felnőttképzés világát, életének 74. évében váratlanul elhunyt Lada László történelem szakos tanár, népművelő, andragógus kollégánk, barátunk, a felnőttkori tanulás megújításán évtizedeken át tevékenykedő pedagógiai-andragógiai szakember. Szociálisan érzékeny oktatási szakembert, andragógiai kutatót vesztettünk el, hiszen elméleti és gyakorlati munkásságának középpontjában mindig a széles értelemben vett nép művelése, a kultúra, a műveltség, a tudás széleskörű terjesztésének kérdése állt. Különösen fontos volt számára a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok képzés útján történő felzárkóztatásának, segítésének kérdése, az új analfabétizmus felszámolása, a felnőtt tanulók általános és középiskolai képzésének szervezeti és módszertani megújítása.

2007. évi nyugdíjazásáig széles utat járt be, 1985-2007 között andragógusként fejlesztő-kutatói munkássága főként az Országos Pedagógia Intézethez, majd az Országos Közoktatási Intézethez, végül a Nemzeti Felnőttképzési Intézethez kötődött. Számos felsőoktatási Intézményben volt oktató (PTE, ELTE, SZIE, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola). Közéleti munkássága az MTA Pedagógiai Bizottság Andragógiai Albizottsághoz kötődött, 1997-től egy ideig titkára, haláláig tagja volt. Szakmai munkája kiemelkedően fontos volt a Felnőttoktatási Lexikon szerkesztése során, és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet égisze alatt éveken át megjelenő Felnőttképzés c. szakfolyóirat szerkesztő bizottságában.

A Magyar Pedagógiai Társaság Felnőttnevelési, majd Felnőttképzési Szakosztályának alapító tagja, a felnőttoktatás és képzés helyzetéről és fejlesztésének irányairól tartott előadásai éveken át bázisát jelentették a szakosztály által szervezett Felnőttképzési Road Show (Pécs, Szombathely, Szeged, Miskolc, Budapest) programjainak.

Csendes, gondolkodó személyisége, széleskörű műveltségén alapuló meglátásai hiányozni fognak. Örökké emlékezünk rá.

Kraiciné Szokoly Mária PhD

ELTE PPK FTI, c. egyetemi docens

a Magyar Pedagógiai Társaság Felnőttképzési Szakosztály elnöke

Lada László fontosabb publikációi:

Lada László: A kettészakadó magyar társadalom Új Pedagógiai Szemle, 1995/2

Csoma Gyula – Lada László (1997): Tételek a funkcionális analfabétizmusról Fejlesztő Pedagógia, Mentor-Szanator Kft., Bp., 1997/1 Pedagógiai Műhely Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Intézet, Nyíregyháza, 1997/1 Magyar Pedagógia.

Lada László: Hamburg kapcsán a magyar felnőttoktatás helyzetéről Szin, Magyar Művelődési Intézet, 1997, 2/4

A túlsó part messze van Szerk.: Lada László , Békés megye képviselő testülete pedagógiai intézete , Békéscsaba , 1997

Lada László: Műveltségi törésvonalak a magyar társadalomban A túlsó part messze van, Szerk.: Lada László, Békés megye képviselő-testülete Pedagógiai Intézete, Békéscsaba, l997.

Lada László: Az általános műveltség felértékelődése Új Pedagógiai Szemle, 1998/ Január

Tantervi ajánlat a felnőttek általános és középiskolái számára Szerk.: Lada László, 1998, Békéscsaba, Békés megyei Pedagógiai Intézet.

Alapismereti Tantervi ajánlat a felnőttek általános iskolai tanulásához. , Szerk.: Lada László, Magyar Miklós, 1999. Budapest. OKI Felnőttoktatási Központ.

Társadalomismeret tantervi ajánlat a felnőttek középiskolái számára Kóbor Zoltán, Szerk.: Lada László, 2000 Budapest. OKI Felnőttoktatási Központ.

Dinnyés János, Rakóczkiné Tóth Katalin , Lada László: Felnőttképzés Távoktatási Tankönyv, 2001. Gödöllő, Szent István Egyetem GTK. Humán erőforrás Menedzser Szak.

Lada László: Kell-e külön tankönyv az iskolarendszerű felnőttoktatás számára, Educatio, 2000/ősz. 608-611.p.

Az iskolarendszerű felnőttoktatás szerepe a társadalmi mobilitásban 2002. In: Felnőttoktatási Akadémia OKI, Bp.

[L&W] Latest news on European research in learning and work – February 2021

A Learning & Work Európai Kutatási Platform hírlevelének legújabb száma:

Supporting Teachers and Staff in Motivating Adult Learners

Erasmus+ STEMS projekt: Supporting Teachers and Staff in Motivating Adult Learners

A STEMS projekt egy EU-s finanszírozású Erasmus+ projekt, melynek célja felnőttoktató és képző szakemberek speciális kompetenciái fejlesztése, melyek révén hatékonyan tudják motiválni a tanuló felnőtteket.

Részletek itt: STEMS – Supporting Teachers and Staff in Motivating Adult Learners | projekt (ckh.hu)

16. Mellearn Konferencia – 2020. október 15. csütörtök

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a MELLearN – Felsőoktatási Hálózat az Életen Át Tartó Tanulásért Egyesület 2020. október 15-én csütörtökön az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen rendezi 16. Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferenciáját, melynek témája:

Tanulás – Tudás – Innováció a felsőoktatásban – Reflektorfényben az innováció

Tervezett szekciók:

  • Hatékony tanítás-tanulás a 21. század egyetemén. Szervezeti és módszertani kérdések
  • Az egyetem és a munka világának kapcsolata
  • Reflektorfényben az egyetem harmadik missziója. Az egyetem és környezete: tanuló közösségek, közösség-fejlesztés
  • A digitális online tér kihívásai napjainkban a felsőoktatás bázisán

A konferencia helyszíne: Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.

A konferencia időpontja: 2020. október 15. csütörtök 09:00 – 18:00

Amennyiben visszatérne a COVID járványveszély őszi hulláma, úgy online formában bonyolítjuk le a konferenciát.

A konferencia szervezési folyamatairól email üzenetben tájékoztatjuk Önt, illetve az Egyesület honlapjára –https://mellearn.hu/– is feltöltjük a konferenciával kapcsolatos aktualitásokat.

A konferenciára történő regisztrációs felületeket ismét megnyitottuk.

Sok szeretettel várjuk az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karán tartandó MELLearN Konferencián!

Amennyiben további kérdése van a konferenciával kapcsolatban, kérem jelezze!

Üdvözlettel:
Dr. habil Németh Balázs MELLearN ügyvezető elnök

Az eucen VINCE projektje – Dr. Koller Inez írása

https://mellearn.hu/wp-content/uploads/2020/02/Az-előzetes-tudás-mérésének-vizsgálata-a-menekültválság-tükrében-5.pdf

PASCAL International Observatory Site Digest for 13/08/19

https://us2.campaign-archive.com/?e=9f46982f08&u=ea43bac87ac57ae423e8456e7&id=2e4ffff3d4

ILO and Lifelong Learning for a Brighter Future of Work

Day 5: 108th ILO – International Labour Conference – Thematic Forum – 14 June 2019

Life-long learning for a brighter future of work

Bővebben itt:

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/media-centre/news/WCMS_710652/lang–en/index.htm

The Power and Joy of Learning

elérés: https://eaea.org/our-work/influencing-policy/manifesto-for-adult-learning-in-the-21st-century/

[epale newsletter] Challenges, developments and trends in digital learning

EPALE hírlevele:
A digitális tanulás kihívásai, fejlesztések és trendek https://ec.europa.eu/epale/en/newsletters/challenges-developments-and-trends-digital-learning