PIMA Bulletin 45. tematikus szám – Life Deep Learning

Megjelent a PIMA – Felnőttoktatási Hálózat folyóiratának legújabb, 45. tematikus száma, mely az ún. Life Deep Learning témával foglalkozik azzal a céllal, hogy feltáruljon a felnőttoktatás és -képzés iránt érdeklődők számára annak az izgalmas és magával ragadó szakmának a világa, mely a felnőttoktatói professziót rejti.

A PIMA Hálózat egy olyan globális platform, mely lehetőséget nyújt a felnőttoktatás és a folyamatos, életen át tartó tanulás megvalósításában kulcsszerepet játszó képző, oktató, facilitátor/aktivista és kutató/elemző szakemberek számára, hogy eszmét cseréljenek a maguk humanizáló, segítő attitűdjükre, valamint szakmai tapasztaltaikra támaszkodva. A PIMA hálózat tehát olyan tematikus gondolatcserét ösztönöz, mely a felnőttképzés és felnőttkori tanulás aktuális kihívásaira reflektál. 

A PUMA Bulletin. 45. tematikus számának life deep learning orientációja tudatos témaválasztás révén összeterelt a világból néhány karakteres felnőttoktató-személyiséget, hogy valljanak saját szakmai életútjukról, arról hogy milyen indíttatásból és miért váltak felnőttképzőkké, vagy miért épp e terület fejlesztésére adták a fejüket, kik inspirálták őket, sőt hogy milyen élmények fonalán jutottak el céljaik megvalósításához, vagy legalábbis közel azokhoz.

A tizenhárom képző és kutató szakember vallomása egyúttal kordokumentum, mely pontosan jelzi, hogy milyen átalakuláson megy keresztül a felnőttoktatás és -képzés, milyen politikai, gazdasági és társadalmi jelenségek kísérik annak evolúcióját. A tizenhárom önreflexió ugyanakkor mélyen inspiráló is lehet, különös tekintettel annak vonatkozásában, hogy a humanizáló példák mögött mindig felsejlik az érzékeny, a problémák mellett nem elhaladó, hanem az azokat megoldani kívánó, reflexív, pro-aktív magatartás lokális elköteleződéssel, mégis világlátással.

Izgalmas olvasni Rajesh Tandon, Ana Krajnc, Sturla Bjerkaker, v. éppen Norman Longworth gondolatait saját pályájukról. Számos tanulság és értékes reflexió ismerhető így meg, és egy kicsit ezekben magunkra is ismerhetünk. 

Érdemes volna ennek okán egy hazai változatot és elkészíteni. Nekünk addig is Durkó, Maróti, Csoma, Lada, Harangi, Sz. Tóth, Koltai és mások útja ad inspirációkat.  

A PIMA Bulletin 45. száma itt érhető el: Bulletin 45- Life Deep Learning (pimanetwork.com)