VÉGLEGES Konferencia program

Felsőoktatás, életen át tartó tanulás és az ENSZ fenntartható fejlesztési célok megvalósítása

 1. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia programja

 

Helyszín: Budapesti Gazdasági Egyetem Főépület (1055 Budapest, Markó u. 29-31. – Aula)

 1. április 20. – csütörtök

09.00 – 09.30  Regisztráció – Kávé/Frissítők – Aula előtti tér

09.30 – 10.00 Köszöntők – Aula

Köszöntőt mond: Heidrich Balázs, Rektor – Budapesti Gazdasági Egyetem

Rostoványi Zsolt – Budapesti Corvinus Egyetem/MELLearN Elnök megbízásából
Szántó Zoltán Budapesti Corvinus Egyetem Oktatási Rektor-helyettese

Levezető elnök: Németh Balázs – MELLearN ügyvezető elnök

10.00 – 12.00 Plenáris előadások I. – Aula

Felkért előadók: 

 • Németh Balázs – PTE, MELLearN ügyvezető elnök: köszöntő a MELLearN Egyesület részéről, a MELLearN és a fenntartható fejlesztési célok
 • Simai Mihály, Akadémikus – MTA: A felsőoktatás válaszai az új globális kihívásokra: előretekintés a következő évtizedekre
 • Maria Slowey, Dublin City University: Achieving Sustainable Development Goals for education by 2030 presents a ‘major challenge for all countries’ (OECD 2016)
 • Werner Mauch, UNESCO Institute for Lifelong Learning, Hamburg: Adult Learning and Education for Sustainable Development: UNESCO Perspectives and Frameworks
 • Sótonyi Péter, Állatorvostudományi Egyetem Rektora: „Az elitképzés kihívásai” A magyar felsőoktatás fejlesztési lehetőségei az állatorvosképzés tapasztalatai alapján

Kérdések, hozzászólások a négy plenáris előadás után

Levezető elnök: Rostoványi Zsolt – Budapesti Corvinus Egyetem/MELLearN Elnök megbízásából Szántó Zoltán Budapesti Corvinus Egyetem Oktatási Rektor-helyettese

12.00 – 13.00  Ebédszünet – Szendvicsebéd

13.00 – 14.00  Plenáris II/Kerekasztal beszélgetés – Aula

Felkért résztvevők:

 • Benedek András – Budapesti Műszaki Egyetem
 • Lükő István – Pécsi Tudományegyetem, KPVK
 • Hrubos Ildikó – Budapesti Corvinus Egyetem
 • Szemethy László – Szent István Egyetem
 • Könczey Réka – OFI; Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
 • Vaszkó Csaba – WWF

Kérdések és hozzászólások

Felkért levezető elnök: Beke Márton – Tempus Közalapítvány

 

14.00 – 14.30  Kávészünet

14.30 – 17.00  Szekció I. – tervezetten négy témakörben (A-B-C-E) Aula/Előadótermek

                        Szekciók:

 • A) A felsőoktatás szerepe az ENSZ fenntartható fejlesztési célok (SDG) és az Agenda 2030 megvalósításában: gazdasági és társadalmi dimenziók; + D.) Életen át tartó tanulás és fenntartható környezetvédelem a felsőoktatás bevonásával: lehetőségek és korlátok – 250. számú terem

Felkért szekció-elnök: Lükő István – PTE és Mika János – EKE

Lükő István: Oktatás és fenntarthatóság: Holisztikus, rendszerszemléletű és multidiszciplináris megközelítések
Koller Inez Zsófia: Az előzetes tudás mérésének vizsgálata a menekültválság tükrében
Biró Kinga: A természettudományok oktatásának jelenlegi helyzete – megoldási javaslatok a köznevelésben – szakképzésben
Könczey Réka: Fenntarthatósági tematikájú tanulási helyzetek a felsőoktatásban – eredménytelen és bevált módszerek
Battay Márton: Egy nagy múltú továbbképzés tapasztalatai és perspektívái
Mika János: A Fenntartható Fejlődési Célok (2016-2030) hasznosítása a földrajz felsőoktatásban

 • B) Felelős egyetem – a felsőoktatás felelőssége – Aula
  Felkért szekció-elnök: Géring Zsuzsanna – BGE

Csillik Olga – Daruka Magdolna: Hibrid oktatás lehetőségei a felsőoktatásban
Bódis Lajos: A mesterszakosok munkavállalása három budapesti egyetem gazdasági szakjain: vállalati munkaerő-politikák, hallgatói és munkavállalói stratégiák, egyetemi alkalmazkodás
Juhász Judit: A civil társadalom és az egyetemi hallgatók együttműködése – Service Learning a Szegedi Tudományegyetemen
Gátas-Aubelj Katalin: Diszlexiás hallgatók helyzete a felsőoktatásban
Szabó Csilla Marianna: Pilot nyelvi projekt a Dunaújvárosi Egyetemen
Koltai Zoltán: Munkatársaknak szóló nyelvi képzés a Pécsi Tudományegyetemen. Tapasztalatok és jövőre vonatkozó elképzelések

 • C) Az életen át tartó tanulás és a minőségi oktatás összefüggései az UNESCO GRALE3 tükrében  – 251. számú terem
  Felkért szekció-elnök: Kraiciné Szokoly Mária – ELTE és Loboda Zoltán – OH

Németh Balázs: UNESCO GRALE3 és a felsőoktatás felelőssége
Kocsis Mihály: Fenntarthatóság és pedagógusképzés
Simándi Szilvia: Nyitott tanulás – közösségben tanulás
Szederkényi Éva: „Idegen nyelvi készségfejlesztés, mint a kiegyensúlyozott képzési életpálya és a holisztikus, fenntartható fejlődési programszemlélet eleme (a Globális Jelentés a Felnőttkori tanulásról és a felnőttoktatásról GRALE III, 6.2.2, 6.2.3 pontjai tükrében)”
Tóth Marcell László: A GazMag online magazin ökológiai lábnyoma 2016

 

 • E) Fenntartható fejlődés: a minőségi oktatás és tanulás finanszírozása: esélyek és kényszerpályák – Közösségi tér
  Felkért szekció-elnök: Dr. Kálmán Anikó – BME és Dr. Kerekes Sándor – KE

Reisz Terézia: Felnőtt tanuló nők az iskolában
Bartók István: Fenntartható intézményi stratégia – egyéni fejlődés
Pál Balázs Gyula: Az alacsony iskolai végzettségűek fejlesztésének lehetősége a tranzitfoglalkoztatási programok vonatkozásában – fenntarthatóság és minőség a képzés sikerének érdekében
Gál Zoltán: ’Mind the gap, avagy a szakadék szélén táncolás’: a magyar felsőoktatás alulfinanszírozottsága és következményei
Bitáné Biró Boglárka – Fodorné Tóth Krisztina: Nyílt online képzések fenntarthatósági tényezői

18.30 – 20.00  A Budapesti Gazdasági Egyetem fogadása – Aula

 

 1. április 21. – péntek

08.00 – 09.00  MELLearN Közgyűlés a tagintézmények vezetői és képviselői részvételével
(Csak meghatalmazással rendelkező intézményi képviselőknek!) – II. em. Lotz-terem

09.00 – 11.00  Szekció II. – (A-B-C-E) Aula/Előadótermek

 • A) A felsőoktatás szerepe az ENSZ fenntartható fejlesztési célok (SDG) és az Agenda 2030 megvalósításában: gazdasági és társadalmi dimenziók; + Életen át tartó tanulás és fenntartható környezetvédelem a felsőoktatás bevonásával: lehetőségek és korlátok; – 250. számú terem
  Szekcióvezető: Dr. Zádori Iván – PTE, WCCI CEEC

Zádori Iván: Fenntartható fejlődési célok és az OVHR-modell a felsőoktatásban
Horváth László: A felsőoktatási innovációk fenntarthatóságának támogatása a szervezeti tanulási kapacitás segítségével
Gyarmati László: Zöld Egyetem projekt: eredmények, lehetőségek és korlátok
Kovács Zsuzsa: Nemzetközi együttműködés a doktoranduszok támogatása terén

 • B) Felelős egyetem – a felsőoktatás felelőssége – Aula
  B1 szekció: szekcióvezető: Géring Zsuzsanna –BGE

Bajner Mária: Az életnek tanulunk vagy karrierre készülünk
Polónyi István: Az egyetem felelőssége és a munkaerő-piaci illeszkedés
Török Erika: A duális képzés magyarországi felsőoktatásban betöltött innovációs szerepe
Sipos Anna Magdolna: Az életen át tartó tanulás a képzők képzésében a publikálási és a tudománymetriai kényszerek tükrében
Péntek Imre: Adatokon alapuló gyakorlatok a felsőoktatásban, különös tekintettel a romániai kontextusra

 

B2 szekció: szekcióvezető: Csillag Sára – BGE – Közösségi tér

Laki Ildikó: Az egyetemek fogyatékossággal élő hallgatókkal szembeni felelőssége
Méreiné Berki Boglárka: Helyi szegénység elleni küzdelem a részvételi akciókutatás segítségével
Málovics György: Az egyetemek oktatási és kutatási tevékenységen keresztül történő felelősségvállalásának progresszív eszközei – science shop, részvételi akciókutatás és service learning
Orosz Beáta: A fenntartható egészségtudat kialakításának szerepe az értékelvű társadalom kiépítésében
Csillag Sára – Géring Zsuzsanna: Csalással az élre? A szakirodalmi és az érintett diskurzus összehasonlítása a hallgatói csalással kapcsolatban

 • C) Az életen át tartó tanulás és a minőségi oktatás összefüggései az UNESCO GRALE3 tükrében; – 251. számú terem
  Szekcióvzetők: Kraiciné Dr. Szokoly Mária – ELTE és Loboda Zoltán – OH

Feketéné Szakos Éva: A felnőttkori tanulás és képzés hatásai az egészségre – kutatási eredmények és a GRALE 3 jelentés tükrében
Kraiciné Szokoly Mária: Egészségfejleszés az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karon
Végh Ágnes: A szakmai tanárképzés, mint az életen át tartó tanulás egyik formája
Keresztes Éva Réka: Az egész életen át tartó tanulás és a felsőoktatás kapcsolata

 • E) Fenntartható fejlődés: a minőségi oktatás és tanulás finanszírozása: esélyek és kényszerpályák – II. em. Lotz-terem
  Szekcióvezető: Bodnár Éva – BCE

Jánosi Imre: A hazai természettudományos felsőoktatás sorvadásáról
Sass Judit – Bodnár Éva: A dolgozók jólléte mint a fenntartható fejlődés feltétele és indikátora a felsőoktatásban
Rácz Ildikó – Kiss Bettina Boglárka:„Az egész életen át tartó tanulás (life long learning) jogi keretei a munka világában, különös tekintettel a munkaviszonyra” című, készülő tanulmánykötet bemutatása
Kiss Károly: Egyetemek a digitális korban
Zimányi Krisztina: A felelős egyetem módszertani aspektusai

11.00 – 11.15  Kávé/frissítők

11.15 – 12.30  Plenáris előadások III. – Aula

Előadók:

 • Sándorné Kriszt Éva – Budapesti Gazdasági Egyetem/MRK: A felnőttképzés szerepe és megvalósulása hazánkban, különösen a gazdaságtudományi képzési területen
 • Bartha Elek – Debreceni Egyetem, oktatási rektorhelyettes: a Debreceni Egyetem bemutatkozása (a 2018. évi 14. LLL konferencia tervezett vendéglátója)

Beszámolók a szekciók munkájáról

Kérdések és hozzászólások

Felkért levezető elnök: Sass Judit – Budapesti Corvinus Egyetem

12.30 – Elutazás

A tervezett program folyamatosan frissül. A változtatás jogát a szervezők fenntartják!

Jelentkezési lap, absztrakt-nyomtatvány és további részletek, érdekességek: https://mellearn.hu/mellearn_2017/

A konferencián elhangzó előadásokból és prezentációkból MELLearN e-tanulmánykötet készül!

A szekció-előadások absztraktjait a felkért szekció elnökök és társelnökök bírálják el!

MELLearN titkárság – 2017. április