Daily Archives: 2015.09.22.

UNESCO kiadvány a felsőoktatás szerepéről az élethosszig tartó tanulás ösztönzésében

Az UNESCO hamburgi Lifelong Learning Intézet (Institute for Lifelong Learning) új kiadvány jelentetett meg a felsőoktatásnak az életen át tartó tanulásra ösztönzésben játszott szerepéről:

The Role of Higher Education in Promoting Lifelong Learning. Részletek itt:

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002335/233592e.pdf