Az európai uniós egyetemek felkészítése a jövőre

Az európai uniós egyetemek felkészítése a jövőre – a transznacionális együttműködés elmélyítése

Európa társadalmának minden eddiginél nagyobb szüksége van eredményesen működő egyetemekre és más felsőoktatási intézményekre. Kontinensünk ma több komoly kihívással néz szembe – éghajlatváltozás, digitális átállás, a népesség elöregedése, az évszázad legsúlyosabb egészségügyi válsága, gazdasági kihívások.

Az egyetemek és a felsőoktatási ágazat helyzete egyedülálló: az oktatás, a kutatás és az innováció metszőpontjában fejtik ki tevékenységüket, így különleges szerep hárul rájuk a fenntartható és ellenállóképes gazdaságok kialakításában, valamint abban, hogy az EU környezetkímélőbbé, inkluzívabbá és digitalizáltabbá váljon.

Ebben a törekvésben támogatja a felsőoktatási intézményeket két új kezdeményezés, melyet elfogadott az Európai Bizottság: az egyetemekre vonatkozó európai stratégia, valamint a hatékony európai felsőoktatási együttműködést szolgáló kapcsolatépítésről szóló bizottsági javaslat.

A teljes közlemény magyar nyelven
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_22_365

A Bizottság közleménye az egyetemekre vonatkozó európai stratégiáról https://education.ec.europa.eu/document/commission-communication-on-a-european-strategy-for-universities

A Bizottság javaslata a hatékony európai felsőoktatási együttműködést szolgáló hidak építéséről szóló tanácsi ajánlásra https://education.ec.europa.eu/document/proposal-for-a-council-recommendation-on-building-bridges-for-effective-european-higher-education-cooperation

Közlemény az európai oktatási térség 2025-ig történő megvalósításáról (EUR-Lex)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0625

Az „Új EKT a kutatás és az innováció szolgálatában” című közlemény (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=COM%3A2020%3A628%3AFIN