Megjelent a CONVERGENCE c. felnőttképzési folyóirat legújabb száma (Vol 44._No.2)

A CONVERGENCE c. folyóiratot a Máltai Egyetem UNESCO Global Adult Education Chair, tehát a globális felnőttoktatás tiszteletbeli UNESCO professzora (Prof. Peter Mayo) vezetésével szerkesztik és adják ki egyetemi kiadványként a Nemzetközi Felnőttoktatás Tanáccsal (ICAE) együttműködésben.

Az aktuális lapszámot Timothy D. Ireland és Shermaine Barrett szerkesztették!

Az alábbi témákat járják körül az összegyűjtött elemző írások:

Budd Hall: To the ICAE – Thank you for 50 years of Hope/A Nemzetközi Felnőttoktatási Tanácsnak – Köszönet a remény ötven esztendejéért

Tanulmányok:

Shermaine Barrett: The Changing Landscape of Adult Learning and Education in Jamaica: Fifty Years and Beyond/ A jamaikai felnőtt-tanulás és oktatás változó képe: Ötven év és ami utána következik

Cecilia Palm: Fifty years of adult education in Sweden/ A svéd felnőttoktatás elmúlt ötven esztendeje

Giovanna Modé Magalhães: Critical pedagogy and radical democracy in times of hate/ Kritikai pedagógia és radikális demokrácia a gyűlölet korában

Shirley Walters: Climate justice education: A priority for Africa/ Klíma-igazságosságra való nevelés: Afrika prioritása

Zahi Azar: Re-questioning Education and the role of Adult Education: an overview from the Arab Region/ Az oktatás újraértelmezése és a felnőttoktatás szerepe: Az arab térség áttekintése

Helen Dabu: Where to Next in the Asia Pacific and Beyond: ASPBAE’s Journey with ICAE and Partners in Informing and Following Up on CONFINTEA VII Marrakech Framework for Action/ Merre tovább az ázsia-óceániai térségben és azon túl: Az ASPBAE (Ázsia-Óceánia Felnőttek Alapkészségeit Fejlesztő Társaság) útja a Nemzetközi Felnőttoktatási Tanács és más partnerekkel együttműködésben a CONFINTEA VII és a Marrakech-i Cselekvési Program (2022) tükrében

MISCELLANEOUS

Domenico Simeone: Don Lorenzo Milani (1923-1967) and Education/ Don Lorenzo Milani (1923-1967) és az oktatás

IN MEMORIAM

Heribert Hinzen: A Tribute to Professor Chris Duke – with a selection of his publications as an annotated bibliography/ Tisztelgés Chris Duke előtt annotált forrásjegyzékként is használható válogatott írásokra támaszkodva

 Pep Aparicio Guadas: Sebas Parra Nuño: Educar como se vive, vivir como se lucha, luchar como se estima… La cotidianidad de un maestro de maestros/ Sebas Parra Nuño: Tanítsd, hogyan élj, hogyan harcolj és becsületesen küzdj… A mesterek mesterének mindennapi élete

Peter Mayo: Ronald G Sultana (1958- 2023) 

Könyvismertetés

Shirley Walters: Transformative Sustainability Education: Reimagining Our Future, By Lange, Elizabeth, A. 2023, Routledge, 437. pp., ISBN: 978-0367 74706-0/ Transzformatív Fenntarthatóság-orientált Nevelés: Jövőnk újragondolása. Szerző: Lange, Elizabeth, A. 2023, Routledge, 437. pp., ISBN: 978-0367 74706-0

…………..

Bibliográfiai referencia: CONVERGENCE, An International Adult Education Journal. Vol44, No.2. ISSN 2791-1675

Forrás: vol-44-no-2.pdf (convergencejournal.org)