Daily Archives: 2019.12.15.

Here is the latest CR&DALL Site Digest for 05/12/19

A CR&DALL legfrissebb lifelong learning témájú honlap-válogatása: https://us7.campaign-archive.com/?e=71570b58f7&u=6006287ada4a4e8ac881f6843&id=ef375c4e39

Megjelent az „Adult Education and Development” c. folyóirat 86/2019. száma, melynek témája: „The Good Adult Educator” (A jó felnőttoktató)

„The Good Adult Educator”  – A jó felnőttoktató problematikája a professzió-problémát viszi tovább, mert elkerülhetetlenül fontos és lényeges a felnőttek tanulását fejleszteni, segíteni, stb. kívánó szakember képességeinek és kompetenciáinak folyamatos fejlesztése. E kérdéskör érdekes vetületeit tárja fel a folyóirat utolsó száma, s annak rovatai: 

  • In the classroom/ Az osztályteremben
  • At the negotiating table/ A tárgyalóasztalnál
  • In the lab/ A laborban

Visszaidézhetjük azt is, hogy egy tizenöt esztendeje zajlott GRUNDTVIG fejlesztő projektnek is ez volt a címe: A good Adult Educator in Europe, melynek révén már akkor feltűnt, hogy e témával folyamatosan foglalkozni kell, s ehhez több szereplő konkrét tevékenységgel, innovációval járulhat hozzá, különös tekintettel a felsőoktatás szerepére, vagy a felnőttképző intézmények által közösen indított fórumok hatásaira, nemkülönben sajátos szakmai területek bevonására, partnerségre, tekintettel a kultúraközvetítő, a munkaerő-fejlesztő professziók hatására. 

A kiadványban kiváló szerzők tanulmányai, elemzései, gyakorlati példák sora, remek fotók és a záró lapszám okán visszaemlékezések olvashatók!

Köszönjük az 1973-2019 közötti időszakban publikált és hozzáférhető minőségi írásokat, melyek sokak gondolkodását, felfogását  meghatározzák!

forrás: https://www.dvv-international.de/fileadmin/files/Inhalte_Bilder_und_Dokumente/Microsite_AED/Ausgabe_86/DVV-AED-EN-86.pdf

Oktatás és képzés az EU-ban és itthon – a Tempus Közalapítvány szakpolitikai hírlevele

http://oktataskepzes.tka.hu/hu/2019-decemberi-szam