Oktatás és képzés Európában

Oktatás és képzés Európában: a beruházási mutatók javulása ellenére a társadalmi befogadás terén még sok kihívás maradt

Az Európai Bizottság ma tette közzé az idei Oktatási és Képzési Figyelőt, melynek tanúsága szerint közelebb kerültünk számos fontos uniós cél megvalósításához, ugyanakkor a tagállami oktatási rendszereknek célirányosabbá és befogadóbbá kell válniuk, különösen az újonnan érkezett menekültek és migránsok integrációja tekintetében.

A dokumentum az uniós tagállamok oktatási rendszereinek jelenlegi helyzetét elemzi. Az eredmények alapján a tagállamok előtt kettős feladat áll: egyszerre kell biztosítaniuk a megfelelő pénzügyi beruházások megvalósulását, illetve azt, hogy kiváló minőségű oktatási lehetőségek álljanak a fiatalok rendelkezésére, függetlenül attól, hogy milyen háttérrel rendelkeznek. A Bizottság szakpolitikai együttműködés, összehasonlító  teljesítményértékelés és különböző finanszírozási programok, például az Erasmus+ révén támogatja a tagállamokat oktatási rendszereik reformjában és fejlesztésében.

Az oktatásba való beruházás tekintetében a Figyelő legfrissebb (2014-es) adatai arról tanúskodnak, hogy az EU-ban az oktatásra fordított állami kiadások három évnyi folyamatos visszaesést követően ismét nőni kezdtek. Az EU egészét tekintve az oktatásba történő állami beruházás mértéke évi 1,1%-kal nőtt.

Hat országban, köztük Magyarországon, a növekedés meghaladta az 5%-ot; az oktatásra fordított teljes kormányzati kiadás Magyarországon 12,5%-kal emelkedett 2014-ben. Magyarország a 2012–2015-ös időszakban két területen is kiemelkedő előrelépést tud felmutatni: ezek a frissdiplomások foglalkoztatási rátája (80,4% a 76,9%-os uniós átlaggal szemben), valamint a felnőttek oktatásban való részvétele. A négyéves kor feletti koragyermekkori nevelésben a gyermekek 94,7%-a vesz részt, mely hasonló a 94,3%-os uniós átlaghoz.

A teljes sajtóközlemény (magyar)
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3577_hu.htm

További információk

Európai Bizottság – Oktatási és Képzési Figyelő 2016 (angolul)
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2016_en.pdf

Oktatási és Képzési Figyelő – Magyarország
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2016-hu_hu.pdf

A Figyelő weboldala
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_hu

Kövesse a Europe Direct iroda Facebook oldalát a legfrissebb európai uniós hírekért!
https://www.facebook.com/bmeip