Monthly Archives: január 2024

Az Európai Lifelong Learning Platform ajánlásai az Európai Oktatási Térség fejlesztését időközi jelentést érintő 2023. nov. 27-i LLL-Stakeholder Fórum reflexiói alapján

Civil Society Recommendations for the 2023 Mid-Term Review of the European Education Area – Follow up of the European Lifelong Learning Stakeholders Forum 2023

Az Európai Lifelong Learning Platform által szerkesztett ajánlások az Európai Oktatási Térség fejlesztését időközi jelentést érintő 2023. nov. 27-i LLL-Stakeholder Fórum reflexiói alapján.

Részletek a PDF-csatolmányban

European LLL Platform_Position Paper2023_KeyCompetences for All_A lifelong Learning Approach

LLLP Position Paper 2023 on Key Competences for All – A Lifelong Learning Approach

Megjelent az Európai Lifelong Learning Platformnak a Kulcskompetrenciákkal foglalkozó Állásfoglalása, mely sajátos LLL megközelítésben taglalja azokat a kérdéseket, melyek a kulcskompetenciák fókuszában figyelmet érdemeknek. Ilyenek:

  • Készségek és kompetenciák között
  • Gondoljuk újra a rendszert
  • Mit kell tenniük a képzési szolgáltatóknak a kulcskompetenciák fejlesztése terén?
  • Mit érhetnek el a tanulók a társadalomban?

Ezen részletes állásfoglalás támaszkodik a 2023-as évben folyó szakpolitikai koherenciát serkentő párbeszédre, az Európai Bizottság által koordinált lifelong learning témájú munkacsoport ajánlásaira, az Európai Parlament által kezdeményezett LLL érdekcsoport megbeszéléseinek emlékeztetőjére, valamint a 2023. évi Lifelong Learning Week következtetéseire.

Részletek a csatolt PDF-file-ban!  

eucen_Postion Paper2023_Ensuring Equity, Diversity and Inclusion in University LLL


Megjelent az Európai Egyetemek Lifelong Learning Hálózata (eucen) legújabb szakpoltikai állásfoglalása – Position Paper (issue6) az alábbi témában:

Ensuring equity, diversity and inclusion in University Lifelong Learning

részletek a csatolt PDF-file-ban olvashatók!

Töltse ki az EPALE Nemzeti Támogató
Szolgálat kérdőívét és segítsen nekünk
jobbá tenni a platformot!

Kép: Adobe Stock


Az EPALE Nemzeti Támogató Szolgálat munkatársai rendszeresen összeállítanak
egy rövid kérdőívet, hogy megismerjék, melyik funkciókat tartják hasznosnak a
közösség tagjai és mely témák iránt érdeklődnek, hogy ezt szem előtt tartva tudjuk
alakítani a platform szakmai tartalmát.
Kérjük, segítsék munkánkat a kérdőív kitöltésével, mely pár perce vesz igénybe. 
Kérdőív kitöltése

EPALE 2024. évi kiemelt témái


Az EPALE 2024-es kiemelt témái három aktuális kihívásra fókuszálnak, hogy segítsenek
átgondolni és új gyakorlatokat kialakítani a felnőttkori tanulás, a felnőttoktatás és -képzés
terén.
1., Átképzés és továbbképzés a digitális átállás érdekében
2., Felnőttképzés és felnőttoktatás a fenntartható fejlődésért 
3., A felnőttkori tanulás, mint a szegénységből való kiút

Ismerje meg a témákat! https://epale.ec.europa.eu/hu/blog/epale-2024-thematic-focuses

Megjelent a CONVERGENCE c. felnőttképzési folyóirat legújabb száma (Vol 44._No.2)

A CONVERGENCE c. folyóiratot a Máltai Egyetem UNESCO Global Adult Education Chair, tehát a globális felnőttoktatás tiszteletbeli UNESCO professzora (Prof. Peter Mayo) vezetésével szerkesztik és adják ki egyetemi kiadványként a Nemzetközi Felnőttoktatás Tanáccsal (ICAE) együttműködésben.

Az aktuális lapszámot Timothy D. Ireland és Shermaine Barrett szerkesztették!

Az alábbi témákat járják körül az összegyűjtött elemző írások:

Budd Hall: To the ICAE – Thank you for 50 years of Hope/A Nemzetközi Felnőttoktatási Tanácsnak – Köszönet a remény ötven esztendejéért

Tanulmányok:

Shermaine Barrett: The Changing Landscape of Adult Learning and Education in Jamaica: Fifty Years and Beyond/ A jamaikai felnőtt-tanulás és oktatás változó képe: Ötven év és ami utána következik

Cecilia Palm: Fifty years of adult education in Sweden/ A svéd felnőttoktatás elmúlt ötven esztendeje

Giovanna Modé Magalhães: Critical pedagogy and radical democracy in times of hate/ Kritikai pedagógia és radikális demokrácia a gyűlölet korában

Shirley Walters: Climate justice education: A priority for Africa/ Klíma-igazságosságra való nevelés: Afrika prioritása

Zahi Azar: Re-questioning Education and the role of Adult Education: an overview from the Arab Region/ Az oktatás újraértelmezése és a felnőttoktatás szerepe: Az arab térség áttekintése

Helen Dabu: Where to Next in the Asia Pacific and Beyond: ASPBAE’s Journey with ICAE and Partners in Informing and Following Up on CONFINTEA VII Marrakech Framework for Action/ Merre tovább az ázsia-óceániai térségben és azon túl: Az ASPBAE (Ázsia-Óceánia Felnőttek Alapkészségeit Fejlesztő Társaság) útja a Nemzetközi Felnőttoktatási Tanács és más partnerekkel együttműködésben a CONFINTEA VII és a Marrakech-i Cselekvési Program (2022) tükrében

MISCELLANEOUS

Domenico Simeone: Don Lorenzo Milani (1923-1967) and Education/ Don Lorenzo Milani (1923-1967) és az oktatás

IN MEMORIAM

Heribert Hinzen: A Tribute to Professor Chris Duke – with a selection of his publications as an annotated bibliography/ Tisztelgés Chris Duke előtt annotált forrásjegyzékként is használható válogatott írásokra támaszkodva

 Pep Aparicio Guadas: Sebas Parra Nuño: Educar como se vive, vivir como se lucha, luchar como se estima… La cotidianidad de un maestro de maestros/ Sebas Parra Nuño: Tanítsd, hogyan élj, hogyan harcolj és becsületesen küzdj… A mesterek mesterének mindennapi élete

Peter Mayo: Ronald G Sultana (1958- 2023) 

Könyvismertetés

Shirley Walters: Transformative Sustainability Education: Reimagining Our Future, By Lange, Elizabeth, A. 2023, Routledge, 437. pp., ISBN: 978-0367 74706-0/ Transzformatív Fenntarthatóság-orientált Nevelés: Jövőnk újragondolása. Szerző: Lange, Elizabeth, A. 2023, Routledge, 437. pp., ISBN: 978-0367 74706-0

…………..

Bibliográfiai referencia: CONVERGENCE, An International Adult Education Journal. Vol44, No.2. ISSN 2791-1675

Forrás: vol-44-no-2.pdf (convergencejournal.org)

Magyar taggal bővült az Európai Lifelong Learning Platform végrehajtó tanácsa

2023. december 11-én Dr. habil Németh Balázs egyetemi docenst, a MELLearN ügyvezetőjét beválasztották az Európai Lifelong Learning Platform (European Lifelong Learning Platform) végrehajtó tanácsába (Steering committee). Németh Balázs az Európai Egyetemek Lifelong Learning Hálózatának (eucen) delegáltjaként a felsőoktatási lifelong learning megközelítést fogja képviselni a testületben két és fél évig tartó mandátuma idején.

ASEM LLL/eucen – Global Lifelong Learning Week 2024. május 27-31.

ASEM LLL/eucen – Global Lifelong Learning Week

54. eucen conference: University Lifelong Learning leading positive change in challenging times”

Időpont: 2024. május 27-31.

Helyszín: University College Cork, IE

Részletek itt: Global Lifelong Learning Week 2024 | EUCEN Conference & ASEM Conference (asemlllhub.org)

54th eucen Annual Conference – CORK – Eucen