Daily Archives: 2024.02.18.

Press release: UNESCO Global Network of Learning Cities – 64 new members from 35 countries

Az UNESCO Institute for Lifelong Learning legfrissebb közleménye: https://us12.campaign-archive.com/?u=aebf51bce1587180e03069025&id=8d67299458

RELA új száma

Megjelent az Európai Összehasonlító Felnőttoktatási Kutató Hálózat (ESREA) szakfolyóiratának legújabb tematikus száma – RELA (European Journal for Research on the Education and Learning of Adults):

Vol. 15 No. 1 (2024): Reflecting back to the past, present and future: The changing nature of research on access, learning careers and identity

részletek itt érhető el:  https://rela.ep.liu.se/issue/current

[Partner UP] CYLL National Strategy Action Plan

Felnőttoktatási Akadémia a Würzburgi Egyetemen

2024. február 5–16. között zajlik a Julius-Maximilians University Würzburg szervezésében az immáron 11. nemzetközi Felnőttoktatási Akadémia (AdultEducation Academy-2024), melynek keretében kilenc európai, két nigériai és egy indiai egyetem mesterszakos és doktorandusz hallgatója, továbbá felnőttképzési kutatóhelyek és fejlesztő központok (DVV International) gyakorló szakemberei folytatnak eszmecserét, elemzik a felnőttkori tanulás trendjeit. 

A programban résztvevő hallgatók tematikus munkacsoportokban vizsgálják a felnőttek tanulását és oktatását meghatározó tényezőket összehasonlító kutatási módszerekkel, melynek eredményeként csoportos prezentációkat tartanak, szakmai szövegeket elemeznek és nemzetközi szakmai szervezetek képviselőinek (pl. ICAE, EAEA, UIL, LLLP), valamint nemzeti felnőttképzési intézetek (pl. DIE)  vezető munkatársainak előadásait hallgatják meg.

Ugyanakkor a program második hetében a résztvevő felnőttképzési szakemberek rövid prezentációkkal demonstrálják saját nemzeti közösségeikben zajló felnőtt-tanulási innovatív gyakorlataikat, melynek révén fejlesztik a zömmel sérülékeny társadalmi csoportok felnőttjeinek készségeit, bővítik tudásukat, ezzel is hozzájárulva közösségeik formálásához, vagy akár ezen felnőttek foglalkoztatásához.

A Felnőttoktatási Akadémia programját közösen alakították ki 2023. tavaszán és a résztvevő hallgatókat, továbbá gyakorló szakembereket delegáló partnerek, hogy integratív módon minden olyan kurrens kutatási témát befogadjanak, ezzel vizsgálódás tárgyává tegyék, amelyek kutatási és fejlesztési kérdéseket vetnek fel úgy a tanulási részvétel, mind a teljesítmények tekintetében.

Az idei munkacsoport témák:

  • Trajectories of women’s career in Higher Education/ A női karrier-fejlesztés útjai a felsőoktatásban;
  • Transitions from Sectors of Adult Education to Systems of Lifelong Learning/Átmenet a felnőttképzés szektorokból a lifelong learning rendszerekbe;
  • Adult education for active democratic citizenship/ Felnőttoktatás és aktív demokratikus állampolgárság;
  • Adult learning and education and logics of action: adult educators initial higher education paths/Felnőttoktatás és a cselekvés logikája: a felnőttképzők alapképzésének útjai a felsőoktatásban
  • Competences for Active ageing – Life Skills, professional bio, professionalization/ Az aktív idősödés kompetenciái – életvezetési készségek, szakmai életrajzok és szakmásodás;
  • Citizenship Education (CE) and Education for Sustainable Development (ESD) in a lifelong learning perspective: arguments, examples and experiences/Állampolgári nevelés és  fenntartható fejlesztésre nevelés a lifelong learning nézőpontból: viták, példák és tapasztalatok;
  • Digitalisation in adult education and learning/Digitalizáció a felnőttképzésben;
  • Adult education policies and gender equality: women in STEM education/Felnőttképzési szakpolitikák a nemek közötti egyenlő esélyek tükrében: Nők az ún. STEM-oktatásban (STEM – tudomány-technológia-mérnöki ismeretek – matematika);
  • Adult learning and education for all?! Issues of inclusion with regard to disability in the limelight/ Felnőttkori tanulás mindenkinek? Reflektorfényben a hátrányos helyzetre fókuszáló befogadás-probléma kérdései.         

A würzburgi Felnőttoktatási Akadémia doktorandusz hallgatói az egyes tematikus csoportok témáihoz illeszkedően témavezetőikkel közös tanulmányokat is készítenek, amelyeket 2024. év végén a Firenzei Egyetem felnőttképzés könyvsorozatában jelentetnek meg!

Részletek bővebben itt: Adult Education Academy – Adult Education Academy (uni-wuerzburg.de)