Daily Archives: 2019.06.28.

In memoriam Sz. Tóth János (1947-2019)

In memoriam Sz. Tóh János (1947-2019)
Elhunyt Sz. Tóth János kollégánk és barátunk, az andragógia és a művelődés tudományának egyik
nemzetközileg is ismert és elismert művelője, a Magyar Népfőiskolai Társaság elnöke és az MTA
Pedagógiai és Tudományos Bizottság Andragógiai Albizottságának tagja. János 1947-ben született,
szociológus-ként diplomázott, de elsősorban kiváló népművelőként, népfőiskolai szakemberként
ismerte, ismerhette meg a felnőttnevelés világában tevékenykedő szakmabeliek többsége. Úgy
tekintettünk rá, mint akinek az élete a népfőiskola, a népfőiskolai mozgalom, annak minden szép és
kevésbé derűs stációjával.
De Sz. Tóth János remek tollú író és újságíró, valamint szerkesztő is volt, ezt tükrözi a népfőiskolai
folyóirat számos évfolyamának gazdag tárháza, a sok-sok magyar és idegen nyelvű publikáció,
elemzés, melyek mindegyike sajátos szemléletet, kritikai irányt hordozott. Sz. Tóth János
generációjának azon reprezentánsa, aki remek szaknyelvi tudással kiválóan tárta fel nemzetközi
környezetben is a felnőttek tanulásának és tanításának problémát. Kutatóként, hazai és nemzetközi
projektek vezetőjeként pedig az összehasonlító elemzések terén is pótolhatatlan munkákat hagy
ránk.
Tudományos munkásságát jól példázza, hogy a tanítás, az egyetemi műhely szervezése mellett
elsősorban a felnőttnevelés minőségi fejlesztése érdekelte. Legjobban a hallgatók között érezte
magát, akiknek remek előadásokat tartott nevelés- és művelődés-történeti, elméleti és gyakorlati
kontextusokban egyaránt. János tanított az ELTÉ-n és több hazai és külföldi egyetem vendégelőadója
is volt, évekig dolgozott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető docenseként. Zavarta a
sok beszéd, inkább a cselekvés ember volt, s szerette, amikor valami jó, igazi gondolat valósággá vált.
Értette de nem fogadta el a felsőoktatási környezet sokszor lassú, tétova magatartását, mely nem érti
a felnőttek tanulásához kapcsolódó változó igényeket, nyitott és rugalmas formákat. Véleményét
sosem rejtette véka alá megalkuvó módon, s talán ezért sem tartozott, s kötődött semmilyen
irányzathoz, csoporthoz, vagy épp áramlathoz. Sokan a magyar „Freire-ként” tekintettek rá, mert
együtt tanult és tanított a felnőttekkel, így vitte tovább Illyés Gyula intő gondolatait!
Sz. Tóth János a Felnőttoktatás Nemzetközi Tanácsának alelnöke (Toronto, 2000-2002), az Európai
Felnőttoktatási Társaság elnöke (2002- 2008) is volt, de évekig az EU Bizottság Oktatási és Kulturális
Főigazgatóság, továbbá a Tempus Közalapítvány felnőttképzési szakértőjeként is megnyilvánult,
munkásságát az International Hall of Fame első magyarországi kitüntettjeként is elismerték.
Nemzetközi kapcsolatait az őszinte emberi megnyilvánulás, a nyitottság és a szellemi érdeklődés
vezette.
Látásmódja, felfogása sokunk andragógiai, felnőttnevelési és népművelői gondolkodását formálta, s
alakítja ma is! Már most nagyon hiányzik mosolya, segítő támogatása, valamint figyelme és szelíd, de
nagyon is alapos kritikája!
Németh Balázs, egyetemi docens
Az MTA PTB Andragógiai Albizottság elnöke/MELLearN ügyvezető elnökHere is the latest CR&DALL Site Digest for 27/06/19

https://us7.campaign-archive.com/?e=71570b58f7&u=6006287ada4a4e8ac881f6843&id=049ce6f7c2

International Review of Education – Journal of Lifelong Learning (IRE) – publikációs felhívás lifelong learning témában

Publikációs felhívás – International Review of Education – Journal of Lifelong Learning (IRE)

Az UNESCO hamburgi Lifelong Learning Intézet folyóirata várja lifelong learning témában angol nyelvű elemző írásokat, felhívás itt elérhető

http://uil.unesco.org/event/ire-call-papers