Monthly Archives: február 2021

eucen Highlights | February 2021

Az eucen highlights c. hírlevele: http://www.eucen.eu/post/education-and-training-monitor-2020

Here is the latest CR&DALL Site Digest for 26/02/21

A CR&DALL honlap-válogatása: https://us7.campaign-archive.com/?e=71570b58f7&u=6006287ada4a4e8ac881f6843&id=be239c2e3e

Oktatás és képzés az EU-ban és itthon – a Tempus Közalapítvány szakpolitikai hírlevele – KÜLÖNSZÁM

A TEMPUS Közalapítvány szakpolitikai hírlevele: http://oktataskepzes.tka.hu/hu/2021-februar-kulonszam

UNESCO Institute for Lifelong Learning Bulletin, February 2021

Az UNESCO UIL aktuális hírlevelét/Lifelong Learning Bulletin: https://mailchi.mp/unesco/unesco-institute-for-lifelong-learning-bulletin-february-2021?e=8f25ba190e

PASCAL International Observatory Site Digest for 16/02/21

A PASCAL aktuális hírválogatása: https://us2.campaign-archive.com/?e=9f46982f08&u=ea43bac87ac57ae423e8456e7&id=f60e25c9a3

Here is the latest CR&DALL Site Digest for 12/02/21

A CR&DALL aktuális válogatása: https://us7.campaign-archive.com/?e=71570b58f7&u=6006287ada4a4e8ac881f6843&id=7ada48c292

Oktatás és képzés az EU-ban és itthon – a Tempus Közalapítvány szakpolitikai hírlevele

A TEMPUS Közalapítvány aktuális hírlevele: http://oktataskepzes.tka.hu/hu/2021-februari-szam

Lada László nekrológ

Nekrológ Lada László halálára

Lada László (1946. május 20. Újpest – 2021. január 27. Budapest)

Gyász érte a felnőttképzés világát, életének 74. évében váratlanul elhunyt Lada László történelem szakos tanár, népművelő, andragógus kollégánk, barátunk, a felnőttkori tanulás megújításán évtizedeken át tevékenykedő pedagógiai-andragógiai szakember. Szociálisan érzékeny oktatási szakembert, andragógiai kutatót vesztettünk el, hiszen elméleti és gyakorlati munkásságának középpontjában mindig a széles értelemben vett nép művelése, a kultúra, a műveltség, a tudás széleskörű terjesztésének kérdése állt. Különösen fontos volt számára a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok képzés útján történő felzárkóztatásának, segítésének kérdése, az új analfabétizmus felszámolása, a felnőtt tanulók általános és középiskolai képzésének szervezeti és módszertani megújítása.

2007. évi nyugdíjazásáig széles utat járt be, 1985-2007 között andragógusként fejlesztő-kutatói munkássága főként az Országos Pedagógia Intézethez, majd az Országos Közoktatási Intézethez, végül a Nemzeti Felnőttképzési Intézethez kötődött. Számos felsőoktatási Intézményben volt oktató (PTE, ELTE, SZIE, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola). Közéleti munkássága az MTA Pedagógiai Bizottság Andragógiai Albizottsághoz kötődött, 1997-től egy ideig titkára, haláláig tagja volt. Szakmai munkája kiemelkedően fontos volt a Felnőttoktatási Lexikon szerkesztése során, és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet égisze alatt éveken át megjelenő Felnőttképzés c. szakfolyóirat szerkesztő bizottságában.

A Magyar Pedagógiai Társaság Felnőttnevelési, majd Felnőttképzési Szakosztályának alapító tagja, a felnőttoktatás és képzés helyzetéről és fejlesztésének irányairól tartott előadásai éveken át bázisát jelentették a szakosztály által szervezett Felnőttképzési Road Show (Pécs, Szombathely, Szeged, Miskolc, Budapest) programjainak.

Csendes, gondolkodó személyisége, széleskörű műveltségén alapuló meglátásai hiányozni fognak. Örökké emlékezünk rá.

Kraiciné Szokoly Mária PhD

ELTE PPK FTI, c. egyetemi docens

a Magyar Pedagógiai Társaság Felnőttképzési Szakosztály elnöke

Lada László fontosabb publikációi:

Lada László: A kettészakadó magyar társadalom Új Pedagógiai Szemle, 1995/2

Csoma Gyula – Lada László (1997): Tételek a funkcionális analfabétizmusról Fejlesztő Pedagógia, Mentor-Szanator Kft., Bp., 1997/1 Pedagógiai Műhely Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Intézet, Nyíregyháza, 1997/1 Magyar Pedagógia.

Lada László: Hamburg kapcsán a magyar felnőttoktatás helyzetéről Szin, Magyar Művelődési Intézet, 1997, 2/4

A túlsó part messze van Szerk.: Lada László , Békés megye képviselő testülete pedagógiai intézete , Békéscsaba , 1997

Lada László: Műveltségi törésvonalak a magyar társadalomban A túlsó part messze van, Szerk.: Lada László, Békés megye képviselő-testülete Pedagógiai Intézete, Békéscsaba, l997.

Lada László: Az általános műveltség felértékelődése Új Pedagógiai Szemle, 1998/ Január

Tantervi ajánlat a felnőttek általános és középiskolái számára Szerk.: Lada László, 1998, Békéscsaba, Békés megyei Pedagógiai Intézet.

Alapismereti Tantervi ajánlat a felnőttek általános iskolai tanulásához. , Szerk.: Lada László, Magyar Miklós, 1999. Budapest. OKI Felnőttoktatási Központ.

Társadalomismeret tantervi ajánlat a felnőttek középiskolái számára Kóbor Zoltán, Szerk.: Lada László, 2000 Budapest. OKI Felnőttoktatási Központ.

Dinnyés János, Rakóczkiné Tóth Katalin , Lada László: Felnőttképzés Távoktatási Tankönyv, 2001. Gödöllő, Szent István Egyetem GTK. Humán erőforrás Menedzser Szak.

Lada László: Kell-e külön tankönyv az iskolarendszerű felnőttoktatás számára, Educatio, 2000/ősz. 608-611.p.

Az iskolarendszerű felnőttoktatás szerepe a társadalmi mobilitásban 2002. In: Felnőttoktatási Akadémia OKI, Bp.

PASCAL International Observatory Site Digest for 09/02/21

Az aktuális PASCAL Int. Organisation honlapalapú hírválogatása: https://us2.campaign-archive.com/?e=9f46982f08&u=ea43bac87ac57ae423e8456e7&id=2e82c47c63

eucen Highlights | January 2021

Az EUCEN fontosabb eseményeinek 2021 januári gyűjtése: http://www.eucen.eu/post/cat/Conferences