Category Archives: Nyitólapra

EPALE 2024. évi kiemelt témái


Az EPALE 2024-es kiemelt témái három aktuális kihívásra fókuszálnak, hogy segítsenek
átgondolni és új gyakorlatokat kialakítani a felnőttkori tanulás, a felnőttoktatás és -képzés
terén.
1., Átképzés és továbbképzés a digitális átállás érdekében
2., Felnőttképzés és felnőttoktatás a fenntartható fejlődésért 
3., A felnőttkori tanulás, mint a szegénységből való kiút

Ismerje meg a témákat! https://epale.ec.europa.eu/hu/blog/epale-2024-thematic-focuses

Megjelent a CONVERGENCE c. felnőttképzési folyóirat legújabb száma (Vol 44._No.2)

A CONVERGENCE c. folyóiratot a Máltai Egyetem UNESCO Global Adult Education Chair, tehát a globális felnőttoktatás tiszteletbeli UNESCO professzora (Prof. Peter Mayo) vezetésével szerkesztik és adják ki egyetemi kiadványként a Nemzetközi Felnőttoktatás Tanáccsal (ICAE) együttműködésben.

Az aktuális lapszámot Timothy D. Ireland és Shermaine Barrett szerkesztették!

Az alábbi témákat járják körül az összegyűjtött elemző írások:

Budd Hall: To the ICAE – Thank you for 50 years of Hope/A Nemzetközi Felnőttoktatási Tanácsnak – Köszönet a remény ötven esztendejéért

Tanulmányok:

Shermaine Barrett: The Changing Landscape of Adult Learning and Education in Jamaica: Fifty Years and Beyond/ A jamaikai felnőtt-tanulás és oktatás változó képe: Ötven év és ami utána következik

Cecilia Palm: Fifty years of adult education in Sweden/ A svéd felnőttoktatás elmúlt ötven esztendeje

Giovanna Modé Magalhães: Critical pedagogy and radical democracy in times of hate/ Kritikai pedagógia és radikális demokrácia a gyűlölet korában

Shirley Walters: Climate justice education: A priority for Africa/ Klíma-igazságosságra való nevelés: Afrika prioritása

Zahi Azar: Re-questioning Education and the role of Adult Education: an overview from the Arab Region/ Az oktatás újraértelmezése és a felnőttoktatás szerepe: Az arab térség áttekintése

Helen Dabu: Where to Next in the Asia Pacific and Beyond: ASPBAE’s Journey with ICAE and Partners in Informing and Following Up on CONFINTEA VII Marrakech Framework for Action/ Merre tovább az ázsia-óceániai térségben és azon túl: Az ASPBAE (Ázsia-Óceánia Felnőttek Alapkészségeit Fejlesztő Társaság) útja a Nemzetközi Felnőttoktatási Tanács és más partnerekkel együttműködésben a CONFINTEA VII és a Marrakech-i Cselekvési Program (2022) tükrében

MISCELLANEOUS

Domenico Simeone: Don Lorenzo Milani (1923-1967) and Education/ Don Lorenzo Milani (1923-1967) és az oktatás

IN MEMORIAM

Heribert Hinzen: A Tribute to Professor Chris Duke – with a selection of his publications as an annotated bibliography/ Tisztelgés Chris Duke előtt annotált forrásjegyzékként is használható válogatott írásokra támaszkodva

 Pep Aparicio Guadas: Sebas Parra Nuño: Educar como se vive, vivir como se lucha, luchar como se estima… La cotidianidad de un maestro de maestros/ Sebas Parra Nuño: Tanítsd, hogyan élj, hogyan harcolj és becsületesen küzdj… A mesterek mesterének mindennapi élete

Peter Mayo: Ronald G Sultana (1958- 2023) 

Könyvismertetés

Shirley Walters: Transformative Sustainability Education: Reimagining Our Future, By Lange, Elizabeth, A. 2023, Routledge, 437. pp., ISBN: 978-0367 74706-0/ Transzformatív Fenntarthatóság-orientált Nevelés: Jövőnk újragondolása. Szerző: Lange, Elizabeth, A. 2023, Routledge, 437. pp., ISBN: 978-0367 74706-0

…………..

Bibliográfiai referencia: CONVERGENCE, An International Adult Education Journal. Vol44, No.2. ISSN 2791-1675

Forrás: vol-44-no-2.pdf (convergencejournal.org)

Magyar taggal bővült az Európai Lifelong Learning Platform végrehajtó tanácsa

2023. december 11-én Dr. habil Németh Balázs egyetemi docenst, a MELLearN ügyvezetőjét beválasztották az Európai Lifelong Learning Platform (European Lifelong Learning Platform) végrehajtó tanácsába (Steering committee). Németh Balázs az Európai Egyetemek Lifelong Learning Hálózatának (eucen) delegáltjaként a felsőoktatási lifelong learning megközelítést fogja képviselni a testületben két és fél évig tartó mandátuma idején.

EPALE Hírek 2023. december

EPALE hirlevele: https://epale.ec.europa.eu/hu/newsroom

UNESCO Global Network of Learning Cities Newsletter, December 2023

Az UNESCO UIL Learning Cities hírlevele: https://us12.campaign-archive.com/?u=aebf51bce1587180e03069025&id=b40548397c

International SVEB Newsletter: International co-operation generates significant added value

A Svájci Felnőttképzési Szövetség hírlevele:

https://mailchi.mp/02111d90fc6d/neuer-newsletter-zu-internationalen-aktivitten-des-sve-1118898?e=ff3af22c05

[EPALE newsletter] The 2024 Erasmus+ call has just been launched!

Dear EPALE members,

the 2024 Erasmus+ call has just been launched and EPALE is ready to support adult learning organisations and adult educators that are planning to apply for Erasmus+ funding and looking for application possibilities:

Az International Journal of Education and Ageing (5.3 November 2023) hozzáférhető PDF verziója

Dear All

Please find attached the final issue of the International Journal of Education and Ageing (5.3 November 2023).

For this final issue the Association for Education and Ageing have made the journal available as a .pdf  (attached) to reach as many people as possible.

It has been edited by Anne Jamieson, Joanna Walker, and Jane Watts and has contributions from many well-known scholars and some who have entered the field more recently. There are two case studies which highlight examples of innovative practice in different parts of the world but the majority of the articles reflect on the development and achievements of educational gerontology. In a Guest Editorial Chris Phillipson offers his comments on these reflections and considers their implications for the future.

Complementing this publication this year’s Frank Glendenning Memorial Lecture will be delivered by one of the Journal’s contributors, Dr Hany Hachem, on the theme Depolarising and Restating the Principles of Educational Gerontology: A Late Modern Rationale. It will take place online at 5pm (UK time) on Tuesday, December 5th, 2023. Joining instructions can be found here:

https://www.britishgerontology.org/DB/general-events/frank-glendenning-memorial-lecture-2023

or by writing to the AEA chair, Dr John Miles at johnmiles68@yahoo.co.uk

best wishes Jane

eucen Highlights | November 2023


Welcome to eucen’s monthly bulletin!

The autumn activities in Barcelona have been a great success. The SMILE tools on diversity and inclusion in Higher Education are all available! You are welcome to contact eucen if you need information about diversity and inclusion.

Now it is time to focus on the next objective: The Call for Contributions to the Cork conference next May 2024! The call is out and you can already send your abstracts.  You can read more about this call below, in the newsletter.

If you receive this message, it is because you have registered on our website or because you have requested to receive our newsletters. We offer you a selection of articles here that we think might be of interest to you. We hope you enjoy them!
https://eucen.eu/press/

UNESCO Institute for Lifelong Learning Bulletin

Az UNESCO UIL Lifelong Learning Bulletin aktuális száma:
https://us12.campaign-archive.com/?u=aebf51bce1587180e03069025&id=c0db5c6647