Author Archives: Fodorné Tóth Krisztina

A 12. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia plenáris előadásai és szekció előadásai


 

 

 

 

 

Plenáris előadások – 2016. április 21.

Prof. Dr. Joachim Möller: A felsőoktatás jövője a digitalizáció korában – a német példa
Sándorné Dr. Kriszt Éva: A felsőoktatási intézmények hazai és nemzetközi együttműködési lehetőségei és fejlesztési útjai
Prof. Halász Gábor: Felsőoktatási innovációk a partnerség szervezeti kultúrájának erősítése tükrében
Palotai Dániel: A Magyar Nemzeti Bank szerepe a felsőoktatásban
Prof. Dr. Bruno Dallago: Felsőoktatás, vállalkozás és Európai integráció
Dr. Kari Seppälä: Életen át tartó tanulás a társadalmi dimenzióért. A COMMIT projekt üzenetei felsőoktatási kontextusban

Plenáris előadások – 2016. április 22.

Dr. Farkas Éva: A Magyar Képesítési Keretrendszer és a tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés
Dr. Németh Balázs: LLP Erasmus COMMIT projekt nemzeti konzultációjának reflexiói


A szekció – 2016. április 21.

Dr. Batiz Enikő: A távoktatás jelene és jövője a Babes-Bolyai Tudományegyetemen
Kovács Zsuzsanna: Duális képzés – Az együttműködésen alapuló képzési forma
Dina Miletta: Szervezeti tanulási zóna – egy képzők képzése projekt tapasztalatai
Cserné dr. Adermann Gizella: Felnőttképzők a munkahelyen
Dr. Simándi Szilvia: Tevékenységalapú nyílt oktatás
Dr. habil. Reisz Terézia PhD: Andragógusok a munkaerő-piacon

A szekció – 2016. április 22.

Bódis Lajos, Branyiczki Imre, Papp Bence: Az Emberi erőforrások alapképzési szak megújítása a Budapesti Corvinus Egyetemen a munkaerő-piaci igények alapján
Dr. Molnár György
: Elektronikus tanulástámogatási módszerek és lehetőségek a szakképzésben
Dr. Király Zoltán: A duális képzés és az online oktatás
Hegyi-Halmos Nóra: Az iskolai pályaorientációs tevékenységhez szükséges kompetenciák
Fodorné Tóth Krisztina: MOOC – divat és szolgáltatás
Szabó Csilla Marianna, Czifra Sándor: Egy jól szervezett online oktatás gyakorlati tapasztalatai és eredményessége

B szekció – 2016. április 21.

Mészáros Attila: Székesfehérvár fejlődéséért – a város és az egyetemek kapcsolata
Dr. Juhász Erika
: Kulturális tanulás Magyarországon
Tóth Dorina Anna: Közösségi felsőoktatási képzési központ koncepciója Sátoraljaújhelyen
Dr. Koltai Zoltán: Az oktatás városkaraktert alakító szerepe a mai Magyarországon
Dr. Kozma Tamás: Community Learning as PBL – A Model
Rákosi Szabolcs: Mobilis Győr – Együttműködésben a Várossal és az Egyetemmel
Benke Magdolna: Néhány gondolat a tanuló régiók, tanuló városok, tanuló közösségek elméleti vitakérdéseihez

B szekció – 2016. április 22.

Dr. Erdei Gábor: A tanulási folyamatok és terek átalakulásának egy esete – tanulásintenziv ágazat szerepe a lokális tanulási tér formálásában
Dr. Kleisz Teréz: Praxisközösségek, Partnerségek
Dr. Németh Balázs: Egyetem és város partnersége: A Pécsi Tanuló Város-Régió Fórum innovációja
Dr. Kocsis Mihály: Inkluzív pedagógiai műhely a Tanuló város – tanuló régió programban
Major Balázs, Vágner Zsolt: Esztergom a régészek városa

C szekció – 2016. április 21.

Dr. Zimányi Krisztina: Duális képzés a gazdaságtudományi képzési területen, a BGE tapasztalatai
Dr. Bajner Mária: Karrier, pénz, vagy diploma? Egyetemi képzések reformja nemzetközi kitekintésben
Üröginé Ács Anikó: Partneri együttműködés lehetőségei képzési és szakmai területeken az ELTE PPK-n
Péntek Imre: Távoktatási programok Romániában, különös tekintettel a Babes–Bolyai Tudományegyetem tanítóképző programjaira

C szekció – 2016. április 22.

Dr. Pásztor Szabolcs: Hitelintézeti Szemle – több mint egy tudományos folyóirat
Dr. Lükő István
: A duális képzésben résztvevő oktatók felkészítése. Felnőttoktatási és módszertani aspektusok
Rákosa Gábor Gergely: Működjünk együtt! Együtt működjünk! – Gyakornoki programok gyakorlata nagyvállalatoknál
Kozma Borbála: Blended learning az egészségügyben: néhány jó gyakorlat az orvosképzésből
Dr. Sass Judit, Csillik Olga, Dr. Daruka Magdolna: Gennováció a közgazdászképzés gyakorlatában

D szekció – 2016. április 21.

Kraiciné Szokoly Mária PhD: Egészségfejlesztés, új szempont a diplomások képzésében
Dr. Németh Balázs: Felsőoktatási kutatások az LLP Erasmus COMMIT projektben
Márkus Zsuzsanna, Szabó Barbara: CHERD-HUNGARY- Regionalitás és határmentiség
Bitáné Dr. Biró Boglárka: Egy online kurzus résztvevőinek számszerűsíthető tulajdonságai
Dr. Hercz Mária, Koltói Lilla, Török Erika: TALENTUM – Tanulást támogató pilot program a Kecskeméti Főiskolán
Kováts Gergely: A BCE Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja: visszatekintés és előretekintés

D szekció – 2016. április 22.

Molnárné Stadler Katalin, Kurucz Orsolya Ágnes: Értékelés másképpen – Európai Peer Review a felnőtt-tanulásban
Dr. Habil. Kálmán Anikó: Az egyetemek mint a regionális és innovációs ökoszisztéma vezető szereplői
Géring Zsuzsanna: A részvételi módszertan alkalmazása a felsőoktatás-kutatásban. Az ’Iskola a jövőben’ kutatás felépítése és eredményei.
Horváth H. Attila, Pálvölgyi Krisztián, Bodnár Éva, Sass Judit: „Az esélyteremtő pedagógia intézményi implementációja” – tanulási eredmény alapú képzési programfejlesztés a Budapesti Corvinus Egyetemen

12. MELLearN konferencia – Budapesti Corvinus Egyetem

A Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia témája:

Felsőoktatási kihívások – Alkalmazkodás stratégiai partnerségben

Confintea Bulletin 12 – letölthető angol verzió

Letölthető erre a linkre kattintva.

Lifelong Learning Platform – az EUCIS LLL platform új neve

Nevet váltott az európai EUCIS LLL platform – ennek alapján az új név: Lifelong Learning Platform

Az új elnevezésű szervezet egy lifelong learning kiáltványt is közzétett (Building the future of learning in Europe), mely letölthető itt: http://www.eucis-lll.eu/eucis-lll/wp-content/uploads/2015/10/manifesto_lllplatform_building-the-future-of-learning_web1.pdf

A Lifelong Learning Platform tevékenységéről bővebben itt: http://www.eucis-lll.eu/eucis-lll/wp-content/uploads/2012/03/lllplatform_presentation.EN_.pdf

Felnőtt-tanulási kiáltvány az EAEA-tól

Megjelent az Európai Felnőttoktatási Társaság (EAEA) felnőtt-tanulási kiáltványa
Manifesto for Adult Learning in the 21st Century címmel.

Modeling and Measuring Competencies in Higher Education – SENSE Publishers

Érdekes kiadvány érhető el a SENSE Publishers honlapján:

Sigrid Blömeke , Olga Zlatkin-Troitschanskaia , Christiane Kuhn  and Judith Fege  (Eds.)(2013) Modeling and Measuring Competencies in Higher Education. Tasks and Challenges

Részletek: https://www.sensepublishers.com/catalogs/bookseries/professional-and-vet-learning/modeling-and-measuring-competencies-in-higher-education/

OECD Education at a Glance 2015

Megjelent az OECD Education at a Glance 2015 kiadványa.

Elérhető: http://www.oecd.org/education/education-at-a-glance-19991487.htm

Az oldalon a Magyarországra vonatkozó Country Note is elérhető magyar nyelven!

ASEMagazine No. 7.

Megjelent az ASEMagazine legújabb, 7. száma: Lifelong Learning & Young People’s Engagement

Letöltés helye:

http://asemlllhub.org/magazine/asemagazine-no7/

Konferencia program és képgaléria – 11. Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning konferencia

2015. október 15. Győr, Széchenyi István Egyetem

                                                                                          

A 11. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia programja

Helyszín: Széchenyi István Egyetem, Győr, Egyetem tér 1.

 

  1. október 15 – csütörtök Új Tudás épület 114.

09.00 – 10.00  Regisztráció – Kávé/Frissítők

10.00 – 10.30 Köszöntők                             

Prof. Dr. Komlósi László Imre, Rektorhelyettes – SZE

Takács Tímea, önkormányzati képviselő – Győr MJ Város Önkormányzata

Prof. Dr. Szél Ágoston, Rektor – SE, MELLearN Alelnök

Prof. Francoişe de Viron – Európai Egyetemek Lifelong Learning Hálózata (eucen) elnök video-üzenete

10.30 – 12.00 Plenáris előadások I. – levezető elnök: Dr. Németh Balázs, ügyvezető elnök – MELLearN

Keynote:

Higher Education and Lifelong Learning for Sustainable Development in the New Global Agenda 2030     Prof. Dr. h.c. Heribert Hinzen, Senior Advisor – DVV International, Bonn-DE

A Cooperation Model for Higher Education and Industry: The Architecture of a Multi-Tier and Competence-based Education with Social Engagement                Prof. Dr. Komlósi László Imre, Rektor-helyettes – SZE

A Magyar Rektori Konferencia képviselőjének előadása

Kérdések, hozzászólások

Prof. h.c. Arne Carlsen – UNESCO hamburgi Institute for Lifelong Learning (UIL) igazgatójának video-üzenete

12.00 – 13.00  Ebédszünet – A Széchenyi István Egyetem fogadása

                        MELLearN taggyűlés

13.00 – 14.00  Kerekasztal a felsőoktatás fejlesztését érintő nemzeti és nemzetközi kihívásokról az egyetemi LLL kontextusában    Új Tudás épület 114.

Résztvevők:

Prof. Dr. Temesi József, egyetemi tanár – Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatósok Központja (NFKK)

Dr. Erdei Gábor, egyetemi adjunktus – Debreceni Egyetem – Centre for Higher Education Research and Development (CHERD) Kutatóközpont

Kovács István Vilmos, vezetőhelyettes – ELTE PPK – Felsőoktatás- és Innovációkutató Csoport

Dr. Beke Márton Mihály, programkoordinátor – Tempus Közalapítvány, Felsőoktatási Csoport

Dr. Döbör András, igazgató, SZTE JGYPK Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatás Központ

A beszélgetés felkért moderátora: Derényi András – tudományos munkatárs, OFI

 

14.00 – 15.00  Plenáris előadások II. – Levezető elnök: Dr. Bodnár Éva – Tanárképző és Digitális Tanulási Központ, BCE Budapest, Dr. Sass Judit – MKI BCE Budapest

Új Tudás épület 114.

Keynote:

Towards a „Space of Dialogue” between researchers and professional practicioners in Universities accross Europe: some policy recommendations

Dr. Georgios K Zarifis, a Thesszaloniki Arisztotelész Egyetem tanára

            A Budapesti Corvinus Egyetem bemutatkozása – 12. MELLearN Lifelong Learning Konferencia tervezett helyszíne 2016-ban-  Dr. Bodnár Éva – igazgató,Tanárképző és Digitális Tanulási Központ, BCE Budapest

15.00 – 15.30  Kávészünet

15.30 – 17.30  Szekció-ülés – három témakörben (a-b-c) Új Tudás épület 230/1., 114., 230/2.

                        Szekciók:

  1. Duális képzések, elektronikus tanulástámogatás: a felsőoktatás és a munkahelyek tanulási folyamatai

Új Tudás épület 230/1.

Szekcióvezetők: Dr. Kokovay Ágnes – SE, Dr. Mészáros Attila – SzE

 

Marosné Kuna Zsuzsanna, Miskolciné Mikáczó Andrea, Varga Erika: Az oktatás szerepe az életkori diszkrimináció elleni küzdelemben

Dr. Király Zoltán: Levelezős duális képzés?!

Czifra Sándor: A Dunaújvárosi Főiskola videó alapú online oktatási módszerének alkalmazása a versenyszférában

Dr. Kiss Levente: Képzők képzése a magyarországi orvosi egyetemeken

Bitáné Dr. Biró Boglárka: Tapasztalati értékek e-learning kurzusok tanulási ciklusaiban

Fodorné Dr. Tóth Krisztina: Online kurzusok – vélekedések, elvárások, viselkedés

 

  1. Képzés, validáció, szervezetfejlesztés: a társadalmi tudástranszfer kihívásai a felsőoktatás számára

Új Tudás épület 114.

Szekcióvezetők: Cserné Dr. Adermann Gizella – DUF, Dr. Sass Judit – BCE

 

Cserné Dr. Adermann Gizella: A validáció, mint kurzus a felsőoktatásban

Dr. Derényi András: Nemzetközi folyamatok és hazai kihívások: validáció a felsőoktatásban

Dr. Daruka Magdolna, Dr. Sass Judit, Csillik Olga: Képzett képzendők, képzetlen képzők?

Dr. Simándi Szilvia: A felsőoktatás pedagógiai-andragógiai módszertani kihívásai

Dr. Kocsis Mihály: A pedagógus-jelölt hallgatók akadémiai képességeinek vizsgálata

Horváth László, Kovács Anikó, Simon Tünde, Zentai Anita: Felsőoktatási Tanuló Szakmai Közösségek: a felsőoktatásban oktatók együttműködésre épülő tanulásának fejlesztése

 

  1. Educating for Democratic Governance and Global Citizenship

Szekcióvezetők: Dr. Zádori Iván – PTE, Dr. Sz. Tóth János – Magyar Népfőiskolai Társaság

Új Tudás épület 230/2.

Prof. Klein Sándor vitaindítója a szekciótéma aktualitásáról – És mit tehet a felsőoktatás?

Dr. Edith Kröber – Dr. Németh Balázs: Tisztelet, elismerés és emberi méltóság fogalmai hogyan támogathatják az egyetemeket szociális felelősségük vállalásában

  1. Babos Zsuzsánna: A selfish generation? Social participation of future graduates reflected by volunteering

Zádori Iván: Global Education

Dr. Németh Balázs: Az LLP Erasmus COMMIT projekt bemutatása

17.30 – 18.00  Zárszó és összegzés                           Új Tudás épület 114.

Beszámolók a szekciók munkájáról

                               Kérdések, hozzászólások

 

A változtatás jogát a szervezők fenntartják!

További részletek, érdekességek – a konferencia helyszínének megközelítését segítő információk: www.mellearn.hu/konf_2015

A konferencián elhangzó előadásokból és prezentációkból MELLearN e-tanulmánykötet készül!

2015 október – MELLearN titkárság

 

11th National and International Lifelong Learning Conference – Programme

Venue: Széchenyi István University (SZIU), Győr, Egyetem place 1. – Hungary

 

15 October (Thursday) 2015

09.00 – 10.00  Registration – Coffee

10.00 – 10.30 Welcome words           114. ’Új Tudás’ Building

Prof. Dr. László Imre Komlósi, Vice-Rector – SZIU

Ms. Tímea Takács, Member of the City Council of Győr

Prof. Dr. Ágoston Szél, Rector – SU, Vice-President of MELLearN Alelnök

Video-message of the President of the European Universities LLL Network (eucen)

10.30 – 12.00 Plenary Session I. – Chair: Dr. Balázs Németh, Acting President – MELLearN

Keynote:

Higher Education and Lifelong Learning for Sustainable Development in the New Global Agenda 2030     Prof. Dr. h.c. Heribert Hinzen, Senior Advisor – DVV International, Bonn-DE

A Cooperation Model for Higher Education and Industry: The Architecture of a Multi-Tier and Competence-based Education with Social Engagement                                Prof. Dr. László Imre Komlósi , Vice Rector – SZIU

 

Address of the Representative of the Hungarian Rectors’ Conference

Video-message of the Director of the UNESCO Institute for Lifelong Learning

Q&A

12.00 – 13.00  Lunch Reception of Széchenyi István University

Meeting of MELLearN Member Universities’ Commission

13.00 – 14.00  Round-table on National and International Challenges Influencing the Developments of Higher Education in Hungary in the Context of Lifelong Learning                    114. ’Új Tudás’ Building

Invitees:

Prof. Dr. József Temesi, Full Professor – Representative of the Center for International Higher Education Studies (CIHES) of Corvinus University of Budapest

Dr. Gábor Erdei, Associate Professor – Centre for Higher Education Research and Development (CHERD) of the University of Debrecen

Dr. István Vilmos Kovács, Vice-director – Centre for Higher Education Management of Institute of Education at Faculty of Pedagogy and Psychology of Lóránd Eötvös University, Budapest

Mr. Márton Beke, Programme Coordinator of Unit for Higher Education at Tempus Public Foundation, Budapest

Dr. András Döbör, Director of Centre of Vocational, Further and Distance Education of the University of Szeged

Moderator: András Derényi, Scientific Councellor – Institute for Educational Research and Development, Budapest (IERD)

14.00 – 15.00  Plenary Session II. – Chair: Dr. Éva Bodnár, Director – Centre for Teacher Training and Digital Learning, and Dr. Judit Sass, Corvinus University of Budapest (CUB)               114. ’Új Tudás’ Building

                               Keynote:

Towards a „Space of Dialogue” between researchers and professional practicioners, in Universities accross Europe: some policy recommendations                   Dr. Georgios K Zarifis, Professor at Aristotle University of Thesszaloniki, Greece

Introduction of Budapest Courvinus Univesity – Dr. Éva Bodnár, Director – Centre for Teacher Training and Digital Learning, Corvinus University of Budapest (CUB)

15.00 – 15.30  Coffee-break

15.00 – 17.30  Workshops I. – in three strands (a-b-c)    

Strands:

  1. Dual-tranings and e-learning: learning processes at HEIs and at workplaces

Chairs: Dr. Ágnes Kokovay, SU – Dr. Attila Mészáros, SZIU 230/1. ’Új Tudás’ Building

Zsuzsanna Marosné Kuna, Andrea Miskolciné Mikáczó, Erika Varga: The Role of Education in Fighting back Age-discrimination

Dr. Zoltán Király: Dual Trainings in Correspondance Foms?!

Sándor Czifra: The Application of On-line Educational Methodology of the College of Dunaújváros in Market Environment

Dr. Levente Kiss: Training of Trainers at Hungarian Medical Schools

Boglárka Bitáné Dr. Biró: Experience-based Values in Learning Cycles of E-learning Courses

Krisztina Fodorné Dr. Tóth: On-line Courses – Assumptions, Expectations and Behaviour

 

 

  1. Training, Validation and Organisational Development: Social Knowledge Transfer and its Impact on Higher Education ’Új Tudás’ Building

Chairs: Gizella Cserné Dr. Adermann, College of Dunaújváros:– Dr. Judit Sass, CUB

Gizella Cserné Dr. Adermann: Validation as a Course in Higher Education

András Derényi: International Processes and National Challenges: Validation in Higher Education

Dr. Magdolna Daruka, Dr. Judit Sass, Olga Csillik: Trained Trainees, Undertrained Trainers?

Dr. Simándi Szilvia: The Pedagogical and Andragogical Challenges to Higher Education

Dr. Mihály Kocsis: Academic Skills Assessment of MA Students in Pedagogy

László Horváth, Anikó Kovács, Tünde Simon, Anita Zentai: Professional Learning Communities in Higher Education: The Development of Collaborative Learning of Teachers in Higher Education

 

  1. Educating for Democratic Governance and Global Citizenship

Dr. Iván Zádori, PTE/WCCI – Dr. János Sz. Tóth, HFHSS       230/2. ’Új Tudás’ Building

Keynote from Prof. Dr. Sándor Klein on the Actuality of the Workshop Theme – And What can Higher Education do?

Dr. Edith Kröber – Dr. Balázs Németh: Supporting Universities Societal Responsibility by Using the Concepts of Respect, Recognition and Human Dignity

  1. Babos Zsuzsánna: A selfish generation? Social participation of future graduates reflected by volunteering

Dr. Iván Zádori: Global Education

Dr. Balázs Németh: An Intorduction to the LLP Erasmus COMMIT project

 

17.30 – 18.00  Closing and Conclusions      114. ’Új Tudás’ Building   

Workshop reports

Q&A

Departure

Organisers of the 11th MELLearN Conference hold every right to change the programme if necessary.

Further information can be accessed at: www.mellearn.hu/konf_2015

An electronic Collection of Studies will be published from the plenary keynotes, workshop-presentations as part of the series MELLearN Studies!

October, 2015.

MELLearN Secretariat

 

Contributors, partners

                                       

 

UNESCO – NEXUS hírlevél

Megjelent az UNESCO Institute for Lifelong Learing  NEXUS – hírlevelének legújabb száma.

A Nexus Vol.10/2015. letölthető itt