Daily Archives: 2018.04.21.

14. évi Mellearn konferencia – Debreceni Egyetem

A felsőoktatási lifelong learning társadalmi és gazdasági haszna: kutatás – fejlesztés – innováció

 1. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia programja
  a 2018. évi 14. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia előadásaiból készült  A felsőoktatási lifelong learning társadalmi és gazdasági haszna: kutatás – fejlesztés – innováció című tanulmánykötet. Az előző évekhez hasonlóan ebook formátumban olvashatóak a tanulmányok.
  A kötet letölthető itt: 2018. évi Mellearn tanulmánykötet

 Képgaléria: https://drive.google.com/open?id=1Q33Id3N4M4XePWESZ0JXqjEZ0lbgivKY

 

Helyszín: Debrecen Egyetem Főépület

(4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

 1. április 19. – csütörtök

09.00 – 09.30  Regisztráció (Főépület Főbejáratnál belül található Posta melletti terület)

Kávé/Frissítők (III. emeleti kerengő)

09.30 – 10.00 Köszöntők (II. emelet, Aula)

Köszöntőt mond:

Bartha Elek, rektorhelyettes – Debreceni Egyetem
Szabó Gábor, rektor – Szegedi Tudományegyetem

Heidrich Balázs, rektor felkérésére Sándorné Dr. Kriszt Éva – Budapesti Gazdasági Egyetem

Kálmán Anikó, MELLearN korábbi ügyvezető-elnökasszony – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

 

Levezető elnök: Németh Balázs – MELLearN ügyvezető elnök

 

10.00 – 12.00 Plenáris előadások I. (II. emelet, Aula)

Felkért előadók:

Levezető elnök: Németh Balázs – MELLearN ügyvezető elnök

Kérdések, hozzászólások

12.00 – 13.00  Ebédszünet (III. emeleti kerengő)

13.00 – 14.00  Plenáris II. / Kerekasztal beszélgetés a neveléstudományi doktori iskolák képviselőivel az életen át tartó tanulásról (IV. emelet Auditorium Maximum)

Felkért résztvevők:

 • Halász Gábor (ELTE)
 • Csapó Benő (SZTE)
 • Pusztai Gabriella (DE)
 • Forray R. Katalin (PTE)

Levezető elnök: Varga Zsolt – DE

Kérdések, hozzászólások

14.00 – 14.30  Szünet (III. emeleti kerengő)

14.30 – 17.30  Szekció I. – hat témakörben (A-B-C-D-E-F)

Szekciók:

 • A.) Felsőoktatási karrier-fejlesztés, -tanácsadás és útmutatás, mint LLL szolgáltatás

(I. emelet 142. terem) 14.30-17.30 Szekció-elnök: Sass Judit – BCE és Márkus Edina – DE

Márkus Edina: Tanácsadási tartalmak az andragógia szakosok képzésében
Pogány Emese: A „debreceni modell” – a Hallgatói Karrierközpont működése a Debreceni Egyetemen.
Kovács Anett Jolán: Validáció és felsőoktatás. Hol tart a felsőoktatási validáció Magyarországon?
Szederkényi Éva: Transzverzális készségfejlesztés az oktatói gyakorlatban – A szinergikus mentorálási folyamat szerepe az eredményes karrierfejlesztésben és tanácsadásban

 

 • ) Felsőoktatási lifelong learning kutatások és statisztikai elemzések az EU2020 és Agenda 2030 tükrében – ASEM LLL szekció (Földszint 58. terem) 14.30-17.30 Szekció-elnök: Polónyi István – DE és Erdei Gábor – DE

Márkus Edina: Mire adhat választ az OSAP 1665 felnőttképzési statisztika?
Erdei Gábor: A munkahelyi képzés szerepe az LLL-ben – a CVTS felmérések néhány eredménye
Juhász Erika: A kulturális statisztikák és az LLL összefüggései
Polónyi István: A felnőttképzés megtérülései
Németh Balázs: A felsőoktatás szerepe a fenntartható tanuló városok fejlesztésében – hogyan növeljük az LLL részvételt?
Ludmann Alexandra – Kaszab Zsófia: A felnőttképzés sajátosságai Ausztriában
Reisz Terézia: Az egyetemre jutás esélyei
Cserné Adermann Gizella: A felsőoktatás hozzájárulása a lifelong learninghez – képzők képzése

 • C.) Virtuális oktatás és hatékony tanulás a felsőoktatásban (Földszint 14/3. terem)

  A szekciót szervezte: VR Learning Research Lab, Széchenyi István Egyetem
  14.30-17.30 szekció-szervező és elnök: Vehrer Adél – SzE és Horváth Ildikó – SzE

Pócsik Orsolya: Pedagógusok vertikális és horizontális Lifelong- learning stratégiája
Klötzl Ferenc: Kompetencia alapú agilis elearning tananyag fejlesztés
Pongrácz Attila: Pályaorientáció virtuális terekben
Baranyi Péter: MaxWhere 3D VR oktatási tér
Vehrer Adél: Generációs ismeretek oktatása 3D/VR technolgógiával / Teaching generational differences with 3D/VR Technology
Horváth Ildikó: A jövő oktatásának eszközei és módszerei
Pallai Éva: Az eset alapú tanulás és az ezt támogató foglalkozási formák, valamint e- taneszközök.
Bajner Mária: Innovatív felsőoktatás és „haknigazdaság”. Hátrafele megyünk?

 

 • D.) Közösség-fejlesztés, közösségi tanulás és lifelong learning innovációk (Földszint 2/4. terem) 14.30-17.30 Szekció-elnök: Juhász Erika – DE és T. Molnár Gizella – SzTE

Juhász Erika: A közösségi kulturális tanulás mintázatai Magyarországon
Kenyeres Attila Zoltán: Tanulási motivációk a dokumentumfilmekből tanuló felnőttek körében
Kocsis Mihály: Közösségi tanulás, együttes tanulás, tudásmegosztás
Koltai Zsuzsa: Innovációk a múzeumandragógia gyakorlatában
Orosz Beáta: Digitális tanulói tartalomfejlesztés a tananyagfejlesztésben, mint az informális közösségépítés egyik új lehetősége
Herczegh Judit: Közösségi tanulási esélyek és veszélyek az információs társadalomban
Süveges Gergő: A Természetes Közösségfejlődés (NCD) eszközrendszerének adaptációs lehetőségei az oktatás területén
Kuthy-Megyesi Judit: Közösségszervezés képzés az Európai Unióban
Simándi Szilvia, Oszlánczi Tímea: Időskori tanulás – közösségi művelődés
Takács-Miklósi Márta: Esély a beilleszkedésre szabadulás után – a reintegráció aktuális kérdései egy kutatás tükrében

 

 • ) Felsőoktatással az idősek tanulásának és foglalkoztatásának ösztönzéséért (Földszint 57. terem) 14.30-17.30 Szekció-elnök: Klein Sándor – PTE és Móré Marianna – DE

 
Benkei-Kovács Balázs – Kereszty Orsolya: Kulturális fogyasztási szokások és informális tanulás a „Harmadik Korban”
Zlatics József: Az idősödő korcsoport munkavállalását meghatározó tényezők elméletben és egy empirikus kutatás alapján
Klein Sándor: A munkapszichológia jövője az idősödés szempontjából
17.30 – 18.00 EPALE program (Földszint 58. terem)

18.30 – 20.00  Fogadás (III. emeleti kerengő)

 

 1. április 20. – péntek

08.00 – 09.00  MELLearN Közgyűlés a tagintézmények vezetői és képviselői részvételével
(Csak meghatalmazással rendelkező intézményi képviselőknek!)

(II. emelet, IX. (Karácsony Sándor) terem)

08.00/09.00 – 11.00   Szekció II. – (A-C-D-F)

 • A.) Felsőoktatási karrier-fejlesztés, -tanácsadás és útmutatás, mint LLL szolgáltatás (I. emelet 142. terem) 9.00-11.00 Szekció-elnök: Sass Judit – BCE és Márkus Edina – DE

Szabó Csilla Marianna: Oktatói elvárások – hallgatói kompetenciák. Mikor lehet sikeres a felsőoktatási karrier?
András István, Balázs László, Rajcsányi-Molnár Mónika, Szabó Csilla Marianna: Pályaorientációs program: a megfelelő szak- és szakmaválasztás támogatása
Török Erika: Kérdőívek és tesztek elektronikus felvételét támogató szoftver fejlesztése és alkalmazása

 • C.) Virtuális oktatás és hatékony tanulás a felsőoktatásban (Földszint 14/3. terem)
  A szekciót szervezte: VR Learning Research Lab, Széchenyi István Egyetem
  8.00-11.00 Szekció-elnök: Vehrer Adél – SzE és Horváth Ildikó – SzE

Tróbert Anett Mária: Innovatív képzési lehetőségek a formális és informális idősgondozók számára
Buda András: Valami szinte mindig hiányzik – tartalomfejlesztés, de hogyan?
Kadocsa László, Nagy Bálint, Horváth Miklós: Virtuális valóság, 3D-s online tanulási környezetnek a Dunaújvárosi Egyetemen
Járeb Ottmár: A hosszabb lazító gyakorlatok hatása a generatív erőforrásokra és a problémamegoldó képességre
Nemes László: Tanulástámogatás digitális környezetben. Milyen kihívásokkal szembesülnek az információszolgáltató gyűjtemények?
Fodorné Tóth Krisztina: Elektronikus kurzustervezési gyakorlatok a felsőoktatásban

A módszertani megújítás első tapasztalatai a Budapesti Corvinus Egyetemen
Sass Judit: Módszertani megújulás hatása az autonómia támogatás észlelésére a Budapesti Corvinus Egyetemen
Bodnár Éva: A felsőoktatásban oktatók módszertani megújulásának tapasztalatai
Pavlik Lívia: Az új oktatásmódszertani megközelítések gazdasági és humánerőforrás menedzsmentre gyakorolt hatásai
Daruka Magdolna: Online és offline elemek hatékony aránya napjaink felsőoktatásában
Csillik Olga: A tanári hatékonyság elemei a felsőoktatásban

 • D.) Közösség-fejlesztés, közösségi tanulás és lifelong learning innovációk (Földszint 2/4. terem) 8.00-11.00 Szekció-elnök: Juhász Erika – DE és T. Molnár Gizella – SzTE

Horváth Judit Bernadett: A MOOC lehetőségei az egyetem minőségfejlesztésében
Rábai Dávid: A Debreceni Labdarúgó Akadémia kialakulási körülményeinek a vizsgálata, a helyi, közösségi erők esetleges szerepvállalás
Tóth Dorina Anna: A felsőoktatási intézmény stakeholderei – Kísérlet a Miskolci Egyetem Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ stakeholdereinek feltérképezésére
Kovács Tamás: Európai tapasztalatokkal a nyomor felszámolásáért Indiában
Sándor Alexandra: A felnőttképzés néhány jellemzője Svájcban
Ponyi László: Közösségi tanulás roma közösségi házakban
Hangya Dóra: „Semmit rólatok, nélkületek!” lépések egy inkluzív felnőttképzési rendszer felé
Köpeczi-Bócz Tamás: Intergenerációs képzés a felsőoktatásban
Pál Balázs Gyula: Digitális kompetenciák fejlesztése egy felzárkóztató képzés keretében – a hatékonyság vizsgálata
Benke Magdolna: Egyetemisták a tanuló közösségekért. Gondolatok a „Téli Népművelési Gyakorlatok” tanulságairól.
Koltai Zoltán: Egy lépés a nemzetköziesítés irányába. Belső nyelvi képzés a Pécsi Tudományegyetemen

 

 • ) Technológiai innovációk, felsőoktatási K+F és Ipar 4.0 (Földszint 57. terem) 9.00-11.00 Szekció-elnök: Lükő István – PTE és Molnár György – BME

Lükő István: Technika, valamint az automatizálás, robotizálás, intelligens technológiák és kapcsolatrendszerük multidiszciplináris megközelítésben.
Molnár György: Oktatástechnológiai kihívások a 21. században – Digitális tartalmakkal és mobileszközökkel támogatott élményalapú módszerek a felsőoktatásban illetve a szakmai tanárképzésben
Erdei Gábor: A Debreceni Egyetem partnerkapcsolatainak jellemzői LLL szempontból
Pongrácz Attila: A szakképzési centrumok vállalati kapcsolatrendszere és innovációs javaslatai a robotizáció és az Ipar 4.0 tükrében
Mészáros Attila: Az egyetem és nagyvállalat közötti tudásmegosztás innovatív megvalósulása magyar és német példák alapján

11.00 – 11.15  Kávészünet (III. emeleti kerengő)

11.15 – 12.30  Plenáris előadások III. (III. emelet, XI. terem)

Előadók:

Kérdések és hozzászólások

Levezető elnök: Erdei Gábor – DE

12.30 – Elutazás

A konferencián elérhető wifi adatai:

Hálózatnév: conference
Jelszó: Conference2017

Jelentkezési lap és további részletek, érdekességek: https://mellearn.hu/mellearn_2018_konferencia-program/

A konferencián elhangzó előadásokból és prezentációkból MELLearN e-tanulmánykötet készül! A következő azonosítót kaptuk az OSZK-tól: ISBN978-963-429-221-0

MELLearN titkárság– 2018. április

 

 

Együttműködő partnereink: