Daily Archives: 2019.05.03.

A felsőoktatási Lifelong Learning szervezet-fejlesztési és egyéni tanulást támogató gyakorlata – Mellearn intenzív műhely

Időpont: 2022. december 15. csütörtök, 13.00 – 17.00 óra között
Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem, 1093 Budapest, Közraktár u. 4-6/ C510


Köszöntő:
Dr. Fehér Péter / Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Vezető, Nemzetközi kapcsolatok és akkreditációk

Vendégelőadások:
 Micro-credit-based programmes at University College Cork/ Lyndsey El Amoud, Deputy-Director of Centre for Adult and Continuing Ed.
A felsőoktatási LLL haszna az egyetemek számára – Pausits Attila/Donau-Uni Krems, AT
Felsőoktatási fejlesztések a felnőttképzésben – uniós célok és lehetőségek – Engels-Perényi Klára/ Európai Bizottság, DG EMPL
 Az EDUC Szövetség hatása a PTE szervezetfejlesztésére – Árvai Péter/PTE NI – EDUC projekt-menedzser
 Élethosszig tartó tanulás – az SZTE a EUGLOH szövetségben – Kocsis Lilla/ SZTE OI – EUGLOH projekt-menedzser


Prezentációk az alábbi témákban:
 Nemzetközi együttműködési kérdések az ERASMUS program vonatkozásában, különös tekintettel a hazai felsőoktatás kollaboratív skilljeinek fejlesztésére – Laki Ildikó/Milton Friedman Egyetem
A digitális kitűző, mint mikro-tanúsítvány kibocsátó platform – a BME Displayer portál bemutatása – Zarka Dénes
 Kurzusok és műhelyek: a PTE Digitális Oktatás- és Tanulástámogató Központ oktatói módszertani képzései – Fodorné Tóth Krisztina – Simon Krisztián/ PTE DOT
A kompetencia-alapú felnőttképzés/továbbképzés módszertani és szervezeti tapasztalatai a METU-n – Szittné Csányi Krisztina – Vass Vilmos/ METU
Felnőttek alapkészségeit fejlesztő tanárok számára készülő online PDS MOOC-tananyag innovációjának tanulságai – Németh Balázs/ EBSN PDS – PTE BTK Humán Fejlesztési Intézet

——————————————————————————————

18. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia – 2022

Felsőoktatási LLL: Új kihívások és megoldások – A modellváltás és COVID Pandémia hatásai.
18. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia programja

Helyszín: Milton Friedman Egyetem (1032 Budapest, Kelta utca 2.)

 • június 8. szerda

Absztraktok: https://mellearn.hu/wp-content/uploads/2022/09/Szerkesztett-absztraktok.pdf

09.30 – 09.50 Köszöntők Zsigmond 2-3 konferenciaterem

Köszöntőt mond:

 • Perényi János (Milton Friedman Egyetem Rektora)
 • Schottner Krisztina (Milton Friedman Egyetem Oktatási rektorhelyettes)
 • Kiss Ferenc (Budapesti Metropolitan Egyetem/MELLearN Egyesület Elnöke)
 • Eva Cendon (EUCEN alelnök)

Plenáris előadások Zsigmond 2-3 konferenciaterem

Felkért előadók:

Szekciók:

• A.) Tudástranszfer a felsőoktatás és a munkaerőpiac szegmensei között A05 terem
Szekció-elnök: Sándorné Kriszt Éva (BGE) és Bacsa-Bán Anetta (DUE)

• B.) Felsőoktatási Lifelong Learning A06 terem
Szekció-elnök: Várnagy Péter (PTE)

• C.) Minőség és multidiszciplinaritás az élethosszig tartó tanulásban – Mikrokredit/Badging alkalmazások, európai egyetemi szövetségek/kiválósági partnerségek A07 terem
Szekció-elnök: Laki Ildikó (MILTON) és Sulyok Tamás (MILTON)

• D.) Covid előtt – Covid után. Oktatás, foglalkoztathatóság – empíria, kutatások eredmények a COVID tükrében A08 terem
Szekció-elnök: Sass Judit (Corvinus) és Vámosi Tamás (PTE)

• E.) A digitális paradigmaváltás a felsőoktatás pedagógiai gyakorlatában – digitális elméleti keretmodellek és empirikus jógyakorlatok Zsigmond 2-3 terem
Szekció-elnök: Molnár György (BME/SZE) és Kovács Zsuzsa (ELTE)

 • Balázs Brigitta, Molnár György, Bátoriné Zaja Éva: Megfigyelések végzése a különböző elektronikus tanulási környezetekben, saját mérőeszköz kialakításának metódusai.
 • Benkei-Kovács Balázs: A digitális kompetenciákat mérő PIX rendszere újításai és módszertana Franciaországban
 • Dringó-Horváth Ida, T. Nagy Judit, Chogyelkáné Babócsy Ildikó, Juhász Gergely: A digitális paradigmaváltás alapja: reflektált oktatásinformatikai kompetenciafejlesztés
 • Molnár György, Orosz Beáta: Oktatásszervezési és munkaerőpiaci kihívások a szakképzésben
 • Fodor Andrea, Pintér András: A Hallássérült hallgatók helyzete a Pandémia idején – tapasztalatok a VUCA hatására kialakult tanulási módszerekről és szokásokról
 • Jávorffy-Lázok Alexandra, Köpeczi-Bócz Tamás: Kooperatív tanulás Moodle támogatással
 • Kocsis Mihály: A programozott oktatás hazai tapasztalatainak esélyei a digitális oktatás gyakorlatában
 • Kövecsesné Gősi Viktória: Tudatos tanulás – A tanulásmódszertan szerepe a Lifelong Learning során
 • Mészáros Attila: Riemann-Thomann személyiség dimenziók pedagógiai rendszer alkalmazása a felsőoktatásban
 • Dominek Dalma, Barnucz Nóra: A digitális pedagógia során alkalmazott flow mérés jelentősége

• F.) Hallgatói, doktorandusz szekció – a jövő kihívásai (hibrid formátumban!) Zsigmond 4 terem
Szekció-elnök: Nyíri József (MILTON)

LLL 4.0 Hogyan alakítja át a digitalizáció az LLL stratégiákat?

17. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia tervezett programja

Helyszín: Zoom on-line         Vendéglátó: Budapesti Metropolitan Egyetem

2021. május 6. csütörtök

09.30 – 10.00 Köszöntők

Köszöntőt mond:

 • Kiss Ferenc, METU rektor-helyettes/MELLearN elnökségi tag
 • Zentai László, ELTE rektorhelyettes/ MELLearN leköszönő elnök
 • András István, DUE rektor/MELLearN leköszönö elnökségi tag
 • Németh Balázs MELLearN ügyvezető/eucen elnök

10.00 – 12.30 Plenáris előadások

Felkért előadók:

Kérdések, hozzászólások

               Levezető elnök: Németh Balázs MELLearN ügyvezető/eucen elnök

12.30 – 13.30  Ebédszünet

13.30 – 14.30  Kerekasztal beszélgetés: Digitalizáció, tanulás: lehetőségek és korlátok

Felkért hozzászólók:

 • Benedek András (BME)
 • Gyarmathy Éva (ELTE)
 • Setényi János (Expanzió Kft.)
 • Vitéz Gyöngyvér (SkillDict Zrt.)

Kérdések, hozzászólások

               Levezető elnök: Fábry György (ELTE)

14.45 – 18.00  Szekció munka

Szekciók:

 • A.) A munkahely átalakuló szerepe az LLL 4.0-ban és a szükséges soft skill-ek vizsgálata

Szekció-elnök: Szabó Szilvia – METU és Keczer Gabriella – SZTE

Hollósy-Vadász Gábor: HR kihívások a pandémia idején a hazai szállodaiparban és vendéglátásban
Németh Gergely: Milyen is az új ‘normál’?
Berecz Nikolett: Iskola előtti pedagógusok mentálhigiénés támogatásának lehetőségei és korlátai
Bognár Mária: Hogyan próbálnak a Somogy megyei felnőttképző intézmények életben maradni napjainkban?
D. Babos Zsuzsánna: Felsőoktatási hallgatók társadalmi részvétele – önkéntesség az ELTE PPK hallgatóinak körében
Kamp Alfréd: A történelem tanárok digitális pedagógiával kapcsolatos nézeteinek vizsgálata, különös tekintettel az okostankönyvek digitális munkarendben történő használatára
Kőmüves Zsolt: Frissdiplomások munkavállalási attitűdjeinek vizsgálata
Kroó János: A felhatalmazás szerepe és szervezeti megvalósulása
Lukács Andrea: A tudásmenedzsment, tanuló szervezet és a munkahelyi keretek között megjelenő összefüggéseik és jelentőségük az LLL kontextusában. Két esettanulmány eredményei
Mészáros Attila: A tanulók kognitív és érzelmi fejlődését szolgáló oktatási módszerek
Nemeskéri Zsolt: Az Ipar 4.0 és az MTMI foglalkozások fejlesztése
Nyikes Csaba: Fenntarthatósági törekvések a LEAN-filozófia segítségével
Poszpischil László: A munkáltatói hatalom etikusabbá tétele a képzés eszközével
Tóth Czibor Laura: A vezetői és dolgozói beszédtechnika hatása a szervezeti hatékonyságra
Vörös Viktória és Vámosi Tamás: Anyaként a munkaerőpiacon és a munka világában

 • B.) Felsőoktatási lifelong learning és az egyetemek harmadik missziója a tanuló társadalom metszetében

Szekció-elnök: Németh Balázs – PTE és Berendi Carmel – ELTE

Balázs László: Képzési életpályamenedzsment program a pályaorientáció és az életen át tartó tanulás támogatására
Andrási Gábor: A szakmai etika oktatásának lehetséges céljai és módszerei: integrált élethosszig tartó megoldások Rest modellje alapján
Árvai Péter: Az EDUC Európai Egyetemek Szövetség, mint az európai hálózatosodás új útja
Cserné Adermann Gizella: Pozitív pedagógia az élethosszig tartó tanulásért
Bellák Bianka és Borsos Bence: Közösségek versengése a kívülállók szemszögéből, avagy hogyan látják a közösségi művelődés tanárjelöltek
Benkei-Kovács Balázs és Farkas Julianna: A hungarikumtól a helyi értékekig: egy egyetemi kutatócsoport elméleti alapokra épülő empirikus kutatás Fót, Göd és Vác településeken
Berendi Carmel: Developing methods to foster learning communities for sustainability. Showcasing nongovernmental organisations’ and their stakeholders’ best practices in Hungary
Hangya Dóra: „Halló, én is itt vagyok!” Siket és nagyothalló hallgatók a felsőoktatásban
Koller Inez Zsófia: Közösségi munka a járvány idején – egyetemi jógyakorlat
Laki Ildikó: Jövő és jelen. Fogyatékossággal élő emberek lehetőségei az egész életen át tartó tanulás keretei között
Mandel Kinga Magdolna: A székelyföldi otthonoktató-tanuló közösség kihívásai és megoldásai az LLL 4.0 korában
Németh Balázs: Tanuló város, vagy városi tanulás – miért fontos a tanuló közösség formálása?
Sulyok Tamás: A felnőttképzés kihívásai a digitalizálódó világban
Varga Anita: Dunaújvárosi Egyetem szolgáltatóközpontú minőségfejlesztő tevékenységeinek bemutatása középpontban a külső környezetre gyakorolt tevékenységekkel és azok hatásaival

 • C.) A digitális transzformáció és a digitális oktatás hatása a felsőoktatás bázisán – elméleti és gyakorlati modellek erőpróbája

Szekció-elnök: Molnár György – BME, Kis Márta – METU és Kovács Zsuzsa – ELTE

Balázs Brigitta: Digitális kultúra, mint megújult informatika? Lehetőségek és komplexitás a digitális írástudás fejlesztésében
Bottyán László: Információbiztonság az online tanrend során
Cserkó József és Molnár György: Hatékony, interaktív, digitális módszerek és technológiák a digitális munkarendű oktatásban és azon túl
Daruka Magdolna, Csillik Olga és Vizdák Károly: A gennováció második hulláma a felsőoktatásban
Erdei Gábor, Buda András és Szabó József: A járvány nemcsak a hallgatók, hanem az oktatók számára is új helyzetet teremtett – egy hazai felsőoktatási intézmény esete
Fodor Andrea: Munkahely, mint motivációs tényező az élethosszig tartó tanulásban
Loboda Zoltán: Digitalizációs és poszt-covid kihívások a felsőoktatásban
Fodorné Tóth Krisztina: Digitális oktatástámogatás – képzők képzése és annak változásai
Horváth Mariann: Gamifikáció és szakmai eszköztárbővítés a PPKE BTK hallgatóinak részvételével
Kis Márta: Innovációs folyamatba integrált digitális oktatás megvalósítása a Budapesti Metropolitan Egyetemen
Klein Ágnes és Szederkényi Éva: Digitális tanulási környezetek platformokon keresztül
Koltai Zoltán: Online nyelvi képzések a Közép-Duna Menti Térségben
Molnár Bence: Lenni vagy nem lenni? – Wikipédiával a felsőoktatásban
Molnár György és Karl Éva: A digitális kompetenciafejlesztés igénye és szerepe a felsőoktatásban és köznevelésben – kihívások és válaszok
Péczka László: A digitális oktatási platformok középtávú gazdasági és munkaerőpiaci hatásai
Sass Judit és Bodnár Éva: A játékosításra – mint lehetséges oktatásmódszertani elemre – vonatkozó oktatói vélekedések vizsgálata
Szőke-Milinte Enikő: A digitális oktatás pedagógiai elvei a felsőoktatásban
Balkányi Péter: Kurzusok játékosítási lehetőségei felsőoktatási környezetben
Kovács Edina: Informatikaoktatás online környezetben – tapasztalatok és lehetséges modellek a felsőoktatásban

 • D.)Az oktatás kihívásai és jelenségei a COVID-19 hatására a pandémia időszakában – fókuszban az előző időszakok empirikus vizsgálatai

Szekció-elnök: Kálmán Anikó – BME és Sándorné Kriszt Éva – BGE

Molnár Katalin és Zsolt Péter: Rendészeti hallgatók jelenléti és online tanulásának összehasonlító értékelése
Bacsa-Bán Anetta: Online oktatás a felsőoktatásban: hallgató=hallgató?
Fűzi Beatrix és Dósa Katalin: Hogyan tovább? – A digitális átállás hallgatói tapasztalatai a BGE-n
Kolacsek Sándor: Vélemények a COVID-19 hatására bevezetett digitális és online oktatásról
Jakab Natália: Az esélyteremtés lehetőségei a digitális oktatásban
Kálmán Anikó: A COVID-19 hatása az oktatás és a vállalati szféra világára, az életen át tartó tanulás
Cserné Pekkel Márta és Kocsó Edina: A COVID-19 hatására megváltozott tanulási környezet következményei hallgatói szemmel a Dunaújvárosi Egyetemen
Farkas Anett: Online történetmesélési eljárások a pedagógusképzésben
Egervári Dóra: A digitális osztályterem „rabjai” – alfa generációs diákok és a digitális oktatás
Gróf Henrik Balázs: A Fáy Digitális Oktatási Program – Hogyan született a pandémiás krízishelyzet egyik edukációs sikerprogramja?
Csufor Lilla: Flow jellegű élmény kimutatása a digitális oktatásban (Az OTP Fáy András Alapítvány stream programjainak hatásmérése)
Koltai Zsuzsa: A COVID-19 múzeumi tanulásra gyakorolt hatása
Mangné Kardos Zita és Juhász Tamás: A COVID-19 világjárvány hatása a műszaki felsőoktatásban tanuló hallgatókra
Roszik Dóra és Pelesz Nelli: A COVID-19 hatása a középiskolás diákok tesztszorongására
Szekeres Diána: Az áldozatsegítés és a sport kapcsolódási pontjai tárgy oktatási vetületei a COVID-19 vonatkozásában tréning módszertan online felülethez történő átalakításával
Arany-Nagy Zsuzsanna: Könyvtárak a digitális térben: a könyvtár- és információkeresés által kiváltott szorongás leküzdése a könyvtárak hagyományos szolgáltatásainak átalakításával
Arató Balázs: Olvasók a kapuk előtt – a COVID 19 járvány hatása a szakkönyvtári szolgáltatásokra egyetemi könyvtári példák nyomán
Nagy Andor és Békésiné Bognár Noémi Erika: A könyvtári szolgáltatások fejlődése a világjárvány idején
Uricska Erna: COVIDictionary – Virolingvisztika, és angol egynyelvű járványszótár

 • E.) Hallgatói szekció – Az oktatás és a foglalkoztatottság összefüggései

Szekció-elnök: Dunás-Varga Ildikó – ELTE és Kovács Tamás – PTE

Kraiciné Szokoly Mária: Szcenáriók az oktatás-képzés és a munkaerőpiac kapcsolatáról három dokumentum fényében
Dunás-Varga Ildikó: Képzettség és foglalkoztatottság – a nyílt (?) munkaerőpiacon
Jávorffy-Lázok Alexandra: A határon túli magyarok jelenléte a hazai felsőoktatási intézményekben és munkaerőpiacon
Molnár Attila Károly: Hátrányos helyzetűek tanulástámogatása Börtöntanulás – andragógiai szemszögből
Horváth Sára: Intellektuális képességzavarral élő személyek jogainak támogatását befolyásoló tényezők
Virág Hanna: Értelmileg akadályozott munkavállalók a vendéglátásban

Posztercsoport: Kiégés megelőzés és stresszkezelő tréning pedagógusoknak: Finy Krisztina, Dalotti Anna, Forrási Boglárka, Korodi Stefánia, Varró Vince
Posztercsoport: Hatékony együttműködés home office és hibrid munkarend idején – együttműködést segítő innovatív tréning munkacsoportok számára: Buglyó Emese, Horváth Fanni, Pásztor Katalin, Mohos Edina
Posztercsoport: Kommunikációs tréning bemutatása: Róka Luca, Bury-Pravotinszky Lili,Csák Adrienn,Fülöp Antónia, Baranyai JúliaPosztercsoport: ÖKOffice: Fias Petra, Jankovits Hanna, Oláh Fruzsina, Tóth Boglárka

18.00 – 18:30  Az egyes szekciók munkáinak rövid összefoglalása

A 2022. évi 18. LLL konferencia vendéglátó egyetemének bemutatkozása – Milton Friedman Egyetem: Schottner Krisztina és Laki Ildikó

Kérdések, hozzászólások

A változtatás jogát a szervezők fenntartják!

Jelentkezési lap és további részletek, érdekességek: https://mellearn.hu

A konferencián elhangzó előadásokból és prezentációkból MELLearN e-tanulmánykötet készül!                                  

MELLearN titkárság – 2021.


15. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia

Felsőoktatási innovációk a tanulás korában: a digitalizáció, képességfejlesztés és a hálózatosodás kihívása

Kötet: https://mellearn.hu/wp-content/uploads/2019/05/ml_2019.pdf

Helyszín: Dunaújvárosi Egyetem

(2401 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A.)

 1. április 25. – csütörtök

10.00 – 12.00 Plenáris előadások I. (S-001 terem)
Felkért előadók:
• Alfredo Soeiro (University of Porto): Assessing skills in digital learning and validation of competences
• Gábriel Róbert (Pécsi Tudományegyetem): Az innováció kihívásai a 21. század eleji magyar
egyetemeken
• Rajcsányi-Molnár Mónika (Dunaújvárosi Egyetem): MaTech: Digitális eszközhasználaton alapuló
kreatív matematika verseny szervezése középiskolás tanulóknak

14.50 – 18.00 Szekció I. – öt témakörben (A-B-D-E-F)
Szekciók:
• A. ) Felsőoktatás és digitális kultúra (P1-006 terem)
15.00-18.00 Szekció-elnök: Szűts Zoltán – Molnár György – BME
Internetes kommunikáció és média hatása a digitalizációs folyamatokra (Vezeti: Szűts Zoltán)
Szederkényi Éva: A digitális kultúra közösségi tere: egy módszertani érzékenyítő program
modellje
F. Tóth Krisztina: Szükségletek, tapasztalatok, igények – intézményi szintű elektronikus
tanulástámogatási rendszer

Borbás László: Az újmédia alkalmazásának lehetőségei a tanulás-tanítás különböző színterein –
osztálytermi interakciók

Bartal Orsolya: A mobiltelefonok antropológiai hatásai (az oktatásban)
Szűts Zoltán: Infokommunikációs technológia + pedagógus ≠ jó tanár

A digitalizáció hatása – Modern digitális módszertani megoldások a felsőoktatás bázisán (Vezeti:
Molnár György)
Molnár György, Orosz Beáta: A digitalizáció hatása az oktatás különböző színterein és fokain a
módszertani kultúra formálásában
Csikósné Maczó Edit: A gamifikáció lehetőségei a felsőoktatásban
Ollé János: Innovatív időgazdálkodás és interaktív tanulási feladatok hatása az oktatási
eredményességre a felsőoktatásban
Ludik Péter: Találkozzunk a teremben” – Kollaboratív feladatmegoldás 3D-s környezetben

• B.) Innováció a felsőoktatásban (F-326 terem)
15.00-18.00 Szekció-elnök: Cserné Adermann Gizella – PTE és Sass Judit – BCE
Cserné Adermann Gizella, Bajusz Klára: Idősoktatás és szenior önkéntesség
Zárug Péter Farkas: Tudományfesztivál – az innováció komplex reprezentációja
Koltai Zsuzsa: A „Rica, rica kukorica” c. múzeumpedagógiai mintaprojekt tapasztalatai
Tóthné Borbély Viola: University – industry synergy good practice
Kálmán Anikó, Szűts Zoltán, Tóthné Borbély Viola, Nyéki Emőke, Molnár György: Az innováció
fejlődésének metastabil szintje
Nádasdi Ferenc, Keszi-Szeremlei Andrea: Az innovációs
módszertan bevezetése a DUE-n

Ágoston György: A felsőoktatás hozzájárulása a lifelong learninghez – képzők képzése

• D.) Nemzetköziesítés a felsőoktatásban (M1-136 terem)
15.00-18.00 Szekció-elnök: Szabó Csilla Marianna – DUE és Kovács István Vilmos – BCE
Kovács István Vilmos: Egyetem határok nélkül
Árvai Péter: Internationalization at the University of Pécs – Strategy and Sustainability
Vadlövő Judit: Internationalization at Semmelweis University. Challenges and opportunities
Leyrer Ágnes: A felsőoktatás nemzetköziesítésének gyakorlati oldala – avagy hogyan változnak
az egyetemi munkakörök a 21. században
Major-Kathi Veronika: Külképviseleti és partneri hálózatok szerepe a magyar felsőoktatás
nemzetközi promóciója területén
Koltai Zoltán: Egy nyelvet beszélünk? Nyelvi képzés a PTE nemzetköziesítési törekvéseinek
szolgálatában

Juhász Levente Zsolt: Tanulási analitika, edukációs adatbányászat a felsőoktatásban

• E.) Felsőoktatási szolgáltatási környezet, professzió (F-303 terem)
15.00-18.00 Szekció-elnök: Bacsa-Bán Anetta – DUE és Szederkényi Éva – PTE
Monzéger Katalin, Kokovay Ágnes, Kiss Levente: Oktatástámogatás a Semmelweis Egyetemen –
az Oktatásmódszertani Centrum szerepe, feladatai

Bacsa-Bán Anetta: A felvételi vizsga szerepe a tanárképzésben
Kraiciné Szokoly Mária: Nők a kutatásban
Balázs László, Rajcsányi-Molnár Mónika: Extracurriculáris gazdasági kompetenciafejlesztés a
Dunaújvárosi Egyetemen

Szabó Csilla Marianna, Bartal Orsolya: Oktatási szolgáltatások a hallgatók támogatásának
érdekében a felsőoktatási intézményekben

Nagy Bálint, Rajcsányi-Molnár Mónika, Kővári Attila: MaTech 2018 – feladatok és megoldások
Czifra Sándor, Hende József: Online oktatás a GySEV Zrt.-nél együttműködésben a DUE-mel

• F.) EPALE szekció (F-304. terem)
15.00-18.00 Szekció-elnök: Vedovatti Anildo – NSzFH és Loboda Zoltán – DPMK
Loboda Zoltán: Digitális kompetencia keretrendszer: projektfejlesztéstől rendszerépítésig
Vedovatti Anildo: AL AGENDA Upskilling pathways program eredményei
Kriston-Vízi József: CédrusNet – A tudáshasznosítás egy kísérlete Kecskeméten
Németh Balázs: Erasmus+INTALL Felnőtt-tanulási és LLL Winter School – Egy innovációs modell
Kiss Annamária: EPALE platform az egyetemi hallgatók szolgálatában
Molnár Attila Károly: How Prisoners Learn: Andragogical Tools in the Hungarian Penitentiary
Kocsis Mihály: Felnőttképzés a professzió-elméletek tükrében
Erdei Gábor: Trendek a hazai felsőoktatási intézmények felnőttoktatási és felnőttképzési
tevékenységeire

2019. április 26. – péntek


09.00 – 11.00 Szekció II. – (A-B-D-E)
• A.) Felsőoktatás és digitális kultúra (F-324 terem)
09.00-11.00 Szekció-elnök: Fodorné Tóth Krisztina – PTE és Lükő István – PTE
Ipar 4.0 és a digitális eszközrendszer kapcsolata, szerepe a felsőoktatási képzésben
Sik Dávid: Blokklánc technológiák az Ipar 4.0 és az Internet of Things világában
Nagy Andor: What is the Web Content Accessibility Guidelines Compliance and why is it important?
Lükő István: Technológia, digitális technológia és oktatás
Király Zoltán: E-learning tananyag az ipar igényei szerint
Kadocsa László: Digitális transzformáció az iparban és az oktatásban

• B.) Innováció a felsőoktatásban (F-326 terem)
09.00-11.00 Szekció-elnök: Cserné Adermann Gizella – PTE és Sass Judit – BCE
Sitku Krisztina: DUE harmadik misszió: a Felvételi Felkészítő Program tapasztalatai
Daruka Magdolna, Csillik Olga: Módszertani paradigmaváltás és publikációs kényszer
Bodnár Éva – Sass Judit: Kutatásalapú tehetséggondozás egy lehetséges formájának tapasztalatai
Budai Gábor, Pásty Norbert: Dunaújváros lakosságának közlekedési szokásai – egy empirikus
kutatás tükrében
Molnár György: Merre tovább felsőoktatás? Részhozzájárulás a tanárképzéssel
• D.) Nemzetköziesítés a felsőoktatásban (M1-136 terem)
09.00-11.00 Szekció-elnök: Szabó Csilla Marianna – DUE és Kovács István Vilmos – BCE
Kukorelli Katalin: A tárgyalási helyzetek tudatos kezelésének egyes kérdései
Kasza Georgina: Nemzetközi politikák, bolognai folyamat és hazai felsőoktatási intézmények
Szabó Csilla Marianna: Külföldi hallgatók a magyar felsőoktatásban: oktatás, integráció, támogatás
Zádori Iván, Némethy Sándor, Nemeskéri Zsolt: SUMCULA
• E.) Felsőoktatási szolgáltatási környezet, professzió (F-304 terem)
09.00-11.00 Szekció-elnök: Bacsa-Bán Anetta – DUE és Szederkényi Éva – PTE
Mészáros Attila: Coaching és mentoring módszerek a német felsőoktatásban
Horváth Mariann: Tanító szakos hallgatók felkészítése a pedagógus életpályára
Kovács Zsuzsa, Molnár Attila Károly, Kasza Georgina: A Harmadik Kor Egyeteme nyertesei:

Előadók:
• Beszámolók a szekciók munkájáról (szekcióvezetők)
Kérdések és hozzászólások
• Horváth László (Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar): Innováció és
tanulás komplex összefüggésrendszere a felsőoktatásban
Horváth László: Az Eötvös Loránd Egyetem bemutatkozása (a 2020. évi 16. LLL konferencia tervezett
vendéglátója)


HE4u2_Micro_Synthesis eucen’s Erasmus+ HE4u2 project – Policy Recommendations