Category Archives: Konferenciák, rendezvények

15. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia

Felsőoktatási innovációk a tanulás korában: a digitalizáció, képességfejlesztés és a hálózatosodás kihívása

Kötet: http://mellearn.hu/wp-content/uploads/2019/05/ml_2019.pdf

Helyszín: Dunaújvárosi Egyetem

(2401 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A.)

 1. április 25. – csütörtök

10.00 – 12.00 Plenáris előadások I. (S-001 terem)
Felkért előadók:
• Alfredo Soeiro (University of Porto): Assessing skills in digital learning and validation of competences
• Gábriel Róbert (Pécsi Tudományegyetem): Az innováció kihívásai a 21. század eleji magyar
egyetemeken
• Rajcsányi-Molnár Mónika (Dunaújvárosi Egyetem): MaTech: Digitális eszközhasználaton alapuló
kreatív matematika verseny szervezése középiskolás tanulóknak

14.50 – 18.00 Szekció I. – öt témakörben (A-B-D-E-F)
Szekciók:
• A. ) Felsőoktatás és digitális kultúra (P1-006 terem)
15.00-18.00 Szekció-elnök: Szűts Zoltán – Molnár György – BME
Internetes kommunikáció és média hatása a digitalizációs folyamatokra (Vezeti: Szűts Zoltán)
Szederkényi Éva: A digitális kultúra közösségi tere: egy módszertani érzékenyítő program
modellje
F. Tóth Krisztina: Szükségletek, tapasztalatok, igények – intézményi szintű elektronikus
tanulástámogatási rendszer

Borbás László: Az újmédia alkalmazásának lehetőségei a tanulás-tanítás különböző színterein –
osztálytermi interakciók

Bartal Orsolya: A mobiltelefonok antropológiai hatásai (az oktatásban)
Szűts Zoltán: Infokommunikációs technológia + pedagógus ≠ jó tanár

A digitalizáció hatása – Modern digitális módszertani megoldások a felsőoktatás bázisán (Vezeti:
Molnár György)
Molnár György, Orosz Beáta: A digitalizáció hatása az oktatás különböző színterein és fokain a
módszertani kultúra formálásában
Csikósné Maczó Edit: A gamifikáció lehetőségei a felsőoktatásban
Ollé János: Innovatív időgazdálkodás és interaktív tanulási feladatok hatása az oktatási
eredményességre a felsőoktatásban
Ludik Péter: Találkozzunk a teremben” – Kollaboratív feladatmegoldás 3D-s környezetben

• B.) Innováció a felsőoktatásban (F-326 terem)
15.00-18.00 Szekció-elnök: Cserné Adermann Gizella – PTE és Sass Judit – BCE
Cserné Adermann Gizella, Bajusz Klára: Idősoktatás és szenior önkéntesség
Zárug Péter Farkas: Tudományfesztivál – az innováció komplex reprezentációja
Koltai Zsuzsa: A „Rica, rica kukorica” c. múzeumpedagógiai mintaprojekt tapasztalatai
Tóthné Borbély Viola: University – industry synergy good practice
Kálmán Anikó, Szűts Zoltán, Tóthné Borbély Viola, Nyéki Emőke, Molnár György: Az innováció
fejlődésének metastabil szintje
Nádasdi Ferenc, Keszi-Szeremlei Andrea: Az innovációs
módszertan bevezetése a DUE-n

Ágoston György: A felsőoktatás hozzájárulása a lifelong learninghez – képzők képzése

• D.) Nemzetköziesítés a felsőoktatásban (M1-136 terem)
15.00-18.00 Szekció-elnök: Szabó Csilla Marianna – DUE és Kovács István Vilmos – BCE
Kovács István Vilmos: Egyetem határok nélkül
Árvai Péter: Internationalization at the University of Pécs – Strategy and Sustainability
Vadlövő Judit: Internationalization at Semmelweis University. Challenges and opportunities
Leyrer Ágnes: A felsőoktatás nemzetköziesítésének gyakorlati oldala – avagy hogyan változnak
az egyetemi munkakörök a 21. században
Major-Kathi Veronika: Külképviseleti és partneri hálózatok szerepe a magyar felsőoktatás
nemzetközi promóciója területén
Koltai Zoltán: Egy nyelvet beszélünk? Nyelvi képzés a PTE nemzetköziesítési törekvéseinek
szolgálatában

Juhász Levente Zsolt: Tanulási analitika, edukációs adatbányászat a felsőoktatásban

• E.) Felsőoktatási szolgáltatási környezet, professzió (F-303 terem)
15.00-18.00 Szekció-elnök: Bacsa-Bán Anetta – DUE és Szederkényi Éva – PTE
Monzéger Katalin, Kokovay Ágnes, Kiss Levente: Oktatástámogatás a Semmelweis Egyetemen –
az Oktatásmódszertani Centrum szerepe, feladatai

Bacsa-Bán Anetta: A felvételi vizsga szerepe a tanárképzésben
Kraiciné Szokoly Mária: Nők a kutatásban
Balázs László, Rajcsányi-Molnár Mónika: Extracurriculáris gazdasági kompetenciafejlesztés a
Dunaújvárosi Egyetemen

Szabó Csilla Marianna, Bartal Orsolya: Oktatási szolgáltatások a hallgatók támogatásának
érdekében a felsőoktatási intézményekben

Nagy Bálint, Rajcsányi-Molnár Mónika, Kővári Attila: MaTech 2018 – feladatok és megoldások
Czifra Sándor, Hende József: Online oktatás a GySEV Zrt.-nél együttműködésben a DUE-mel

• F.) EPALE szekció (F-304. terem)
15.00-18.00 Szekció-elnök: Vedovatti Anildo – NSzFH és Loboda Zoltán – DPMK
Loboda Zoltán: Digitális kompetencia keretrendszer: projektfejlesztéstől rendszerépítésig
Vedovatti Anildo: AL AGENDA Upskilling pathways program eredményei
Kriston-Vízi József: CédrusNet – A tudáshasznosítás egy kísérlete Kecskeméten
Németh Balázs: Erasmus+INTALL Felnőtt-tanulási és LLL Winter School – Egy innovációs modell
Kiss Annamária: EPALE platform az egyetemi hallgatók szolgálatában
Molnár Attila Károly: How Prisoners Learn: Andragogical Tools in the Hungarian Penitentiary
Kocsis Mihály: Felnőttképzés a professzió-elméletek tükrében
Erdei Gábor: Trendek a hazai felsőoktatási intézmények felnőttoktatási és felnőttképzési
tevékenységeire

2019. április 26. – péntek


09.00 – 11.00 Szekció II. – (A-B-D-E)
• A.) Felsőoktatás és digitális kultúra (F-324 terem)
09.00-11.00 Szekció-elnök: Fodorné Tóth Krisztina – PTE és Lükő István – PTE
Ipar 4.0 és a digitális eszközrendszer kapcsolata, szerepe a felsőoktatási képzésben
Sik Dávid: Blokklánc technológiák az Ipar 4.0 és az Internet of Things világában
Nagy Andor: What is the Web Content Accessibility Guidelines Compliance and why is it important?
Lükő István: Technológia, digitális technológia és oktatás
Király Zoltán: E-learning tananyag az ipar igényei szerint
Kadocsa László: Digitális transzformáció az iparban és az oktatásban

• B.) Innováció a felsőoktatásban (F-326 terem)
09.00-11.00 Szekció-elnök: Cserné Adermann Gizella – PTE és Sass Judit – BCE
Sitku Krisztina: DUE harmadik misszió: a Felvételi Felkészítő Program tapasztalatai
Daruka Magdolna, Csillik Olga: Módszertani paradigmaváltás és publikációs kényszer
Bodnár Éva – Sass Judit: Kutatásalapú tehetséggondozás egy lehetséges formájának tapasztalatai
Budai Gábor, Pásty Norbert: Dunaújváros lakosságának közlekedési szokásai – egy empirikus
kutatás tükrében
Molnár György: Merre tovább felsőoktatás? Részhozzájárulás a tanárképzéssel
• D.) Nemzetköziesítés a felsőoktatásban (M1-136 terem)
09.00-11.00 Szekció-elnök: Szabó Csilla Marianna – DUE és Kovács István Vilmos – BCE
Kukorelli Katalin: A tárgyalási helyzetek tudatos kezelésének egyes kérdései
Kasza Georgina: Nemzetközi politikák, bolognai folyamat és hazai felsőoktatási intézmények
Szabó Csilla Marianna: Külföldi hallgatók a magyar felsőoktatásban: oktatás, integráció, támogatás
Zádori Iván, Némethy Sándor, Nemeskéri Zsolt: SUMCULA
• E.) Felsőoktatási szolgáltatási környezet, professzió (F-304 terem)
09.00-11.00 Szekció-elnök: Bacsa-Bán Anetta – DUE és Szederkényi Éva – PTE
Mészáros Attila: Coaching és mentoring módszerek a német felsőoktatásban
Horváth Mariann: Tanító szakos hallgatók felkészítése a pedagógus életpályára
Kovács Zsuzsa, Molnár Attila Károly, Kasza Georgina: A Harmadik Kor Egyeteme nyertesei:

Előadók:
• Beszámolók a szekciók munkájáról (szekcióvezetők)
Kérdések és hozzászólások
• Horváth László (Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar): Innováció és
tanulás komplex összefüggésrendszere a felsőoktatásban
Horváth László: Az Eötvös Loránd Egyetem bemutatkozása (a 2020. évi 16. LLL konferencia tervezett
vendéglátója)


HE4u2_Micro_Synthesis eucen’s Erasmus+ HE4u2 project – Policy Recommendations 

The Power and Joy of Learning

elérés: https://eaea.org/our-work/influencing-policy/manifesto-for-adult-learning-in-the-21st-century/

Invitation international conference Beyond Employability Florence 11 May 2018

sci

Dear Colleagues

we are pleased to invite you to the International Conference “Beyond Employability: Future Competences for Higher Education” scheduled on 11 May 2018 in Florence, Department of Education and Psychology, University of Florence, Via Laura 48.

The Conference will investigate, both locally and internationally, research and practices in the following fields:

–          Employability and transitions,

–          Gender and the work transitions,

–          Service learning as tool for the care of the self and of the world,

–          Career service

The international focus will be offered by selected speakers from Georgia and Penn State University as well as from the IES Evampace (Zaragoza).

The Conference could perhaps be a nice May work and travel programme for someone!

If you would like to receive some more information, please write me or to the email address adulteducation@scifopsi.unifi.it

Participation is free of charge and registration is mandatory by filling in the following form: https://goo.gl/forms/lyP8sRIiKntlVOgD2

Best wishes

On behalf of Prof. Vanna Boffo

Gaia

sci

XXIV. “Multimédia az oktatásban” nemzetközi konferencia

Szeretném figyelmükbe  ajánlani a Multimédia az Oktatásban konferenciát, amelyet az idén a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az Apertus Kft szervez.

A konferencia linkje: https://mmokonferencia.uni-nke.hu/#nyitolap

Az előadói jelentkezés már lejárt, de résztvevőként még lehet regisztrálni.
A konferencia ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Üdv, Pallai Éva

14. évi Mellearn konferencia – Debreceni Egyetem

A felsőoktatási lifelong learning társadalmi és gazdasági haszna: kutatás – fejlesztés – innováció

 1. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia programja
  a 2018. évi 14. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia előadásaiból készült  A felsőoktatási lifelong learning társadalmi és gazdasági haszna: kutatás – fejlesztés – innováció című tanulmánykötet. Az előző évekhez hasonlóan ebook formátumban olvashatóak a tanulmányok.
  A kötet letölthető itt: 2018. évi Mellearn tanulmánykötet

 Képgaléria: https://drive.google.com/open?id=1Q33Id3N4M4XePWESZ0JXqjEZ0lbgivKY

 

Helyszín: Debrecen Egyetem Főépület

(4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

 1. április 19. – csütörtök

09.00 – 09.30  Regisztráció (Főépület Főbejáratnál belül található Posta melletti terület)

Kávé/Frissítők (III. emeleti kerengő)

09.30 – 10.00 Köszöntők (II. emelet, Aula)

Köszöntőt mond:

Bartha Elek, rektorhelyettes – Debreceni Egyetem
Szabó Gábor, rektor – Szegedi Tudományegyetem

Heidrich Balázs, rektor felkérésére Sándorné Dr. Kriszt Éva – Budapesti Gazdasági Egyetem

Kálmán Anikó, MELLearN korábbi ügyvezető-elnökasszony – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

 

Levezető elnök: Németh Balázs – MELLearN ügyvezető elnök

 

10.00 – 12.00 Plenáris előadások I. (II. emelet, Aula)

Felkért előadók:

Levezető elnök: Németh Balázs – MELLearN ügyvezető elnök

Kérdések, hozzászólások

12.00 – 13.00  Ebédszünet (III. emeleti kerengő)

13.00 – 14.00  Plenáris II. / Kerekasztal beszélgetés a neveléstudományi doktori iskolák képviselőivel az életen át tartó tanulásról (IV. emelet Auditorium Maximum)

Felkért résztvevők:

 • Halász Gábor (ELTE)
 • Csapó Benő (SZTE)
 • Pusztai Gabriella (DE)
 • Forray R. Katalin (PTE)

Levezető elnök: Varga Zsolt – DE

Kérdések, hozzászólások

14.00 – 14.30  Szünet (III. emeleti kerengő)

14.30 – 17.30  Szekció I. – hat témakörben (A-B-C-D-E-F)

Szekciók:

 • A.) Felsőoktatási karrier-fejlesztés, -tanácsadás és útmutatás, mint LLL szolgáltatás

(I. emelet 142. terem) 14.30-17.30 Szekció-elnök: Sass Judit – BCE és Márkus Edina – DE

Márkus Edina: Tanácsadási tartalmak az andragógia szakosok képzésében
Pogány Emese: A “debreceni modell” – a Hallgatói Karrierközpont működése a Debreceni Egyetemen.
Kovács Anett Jolán: Validáció és felsőoktatás. Hol tart a felsőoktatási validáció Magyarországon?
Szederkényi Éva: Transzverzális készségfejlesztés az oktatói gyakorlatban – A szinergikus mentorálási folyamat szerepe az eredményes karrierfejlesztésben és tanácsadásban

 

 • ) Felsőoktatási lifelong learning kutatások és statisztikai elemzések az EU2020 és Agenda 2030 tükrében – ASEM LLL szekció (Földszint 58. terem) 14.30-17.30 Szekció-elnök: Polónyi István – DE és Erdei Gábor – DE

Márkus Edina: Mire adhat választ az OSAP 1665 felnőttképzési statisztika?
Erdei Gábor: A munkahelyi képzés szerepe az LLL-ben – a CVTS felmérések néhány eredménye
Juhász Erika: A kulturális statisztikák és az LLL összefüggései
Polónyi István: A felnőttképzés megtérülései
Németh Balázs: A felsőoktatás szerepe a fenntartható tanuló városok fejlesztésében – hogyan növeljük az LLL részvételt?
Ludmann Alexandra – Kaszab Zsófia: A felnőttképzés sajátosságai Ausztriában
Reisz Terézia: Az egyetemre jutás esélyei
Cserné Adermann Gizella: A felsőoktatás hozzájárulása a lifelong learninghez – képzők képzése

 • C.) Virtuális oktatás és hatékony tanulás a felsőoktatásban (Földszint 14/3. terem)

  A szekciót szervezte: VR Learning Research Lab, Széchenyi István Egyetem
  14.30-17.30 szekció-szervező és elnök: Vehrer Adél – SzE és Horváth Ildikó – SzE

Pócsik Orsolya: Pedagógusok vertikális és horizontális Lifelong- learning stratégiája
Klötzl Ferenc: Kompetencia alapú agilis elearning tananyag fejlesztés
Pongrácz Attila: Pályaorientáció virtuális terekben
Baranyi Péter: MaxWhere 3D VR oktatási tér
Vehrer Adél: Generációs ismeretek oktatása 3D/VR technolgógiával / Teaching generational differences with 3D/VR Technology
Horváth Ildikó: A jövő oktatásának eszközei és módszerei
Pallai Éva: Az eset alapú tanulás és az ezt támogató foglalkozási formák, valamint e- taneszközök.
Bajner Mária: Innovatív felsőoktatás és “haknigazdaság”. Hátrafele megyünk?

 

 • D.) Közösség-fejlesztés, közösségi tanulás és lifelong learning innovációk (Földszint 2/4. terem) 14.30-17.30 Szekció-elnök: Juhász Erika – DE és T. Molnár Gizella – SzTE

Juhász Erika: A közösségi kulturális tanulás mintázatai Magyarországon
Kenyeres Attila Zoltán: Tanulási motivációk a dokumentumfilmekből tanuló felnőttek körében
Kocsis Mihály: Közösségi tanulás, együttes tanulás, tudásmegosztás
Koltai Zsuzsa: Innovációk a múzeumandragógia gyakorlatában
Orosz Beáta: Digitális tanulói tartalomfejlesztés a tananyagfejlesztésben, mint az informális közösségépítés egyik új lehetősége
Herczegh Judit: Közösségi tanulási esélyek és veszélyek az információs társadalomban
Süveges Gergő: A Természetes Közösségfejlődés (NCD) eszközrendszerének adaptációs lehetőségei az oktatás területén
Kuthy-Megyesi Judit: Közösségszervezés képzés az Európai Unióban
Simándi Szilvia, Oszlánczi Tímea: Időskori tanulás – közösségi művelődés
Takács-Miklósi Márta: Esély a beilleszkedésre szabadulás után – a reintegráció aktuális kérdései egy kutatás tükrében

 

 • ) Felsőoktatással az idősek tanulásának és foglalkoztatásának ösztönzéséért (Földszint 57. terem) 14.30-17.30 Szekció-elnök: Klein Sándor – PTE és Móré Marianna – DE

 
Benkei-Kovács Balázs – Kereszty Orsolya: Kulturális fogyasztási szokások és informális tanulás a „Harmadik Korban”
Zlatics József: Az idősödő korcsoport munkavállalását meghatározó tényezők elméletben és egy empirikus kutatás alapján
Klein Sándor: A munkapszichológia jövője az idősödés szempontjából
17.30 – 18.00 EPALE program (Földszint 58. terem)

18.30 – 20.00  Fogadás (III. emeleti kerengő)

 

 1. április 20. – péntek

08.00 – 09.00  MELLearN Közgyűlés a tagintézmények vezetői és képviselői részvételével
(Csak meghatalmazással rendelkező intézményi képviselőknek!)

(II. emelet, IX. (Karácsony Sándor) terem)

08.00/09.00 – 11.00   Szekció II. – (A-C-D-F)

 • A.) Felsőoktatási karrier-fejlesztés, -tanácsadás és útmutatás, mint LLL szolgáltatás (I. emelet 142. terem) 9.00-11.00 Szekció-elnök: Sass Judit – BCE és Márkus Edina – DE

Szabó Csilla Marianna: Oktatói elvárások – hallgatói kompetenciák. Mikor lehet sikeres a felsőoktatási karrier?
András István, Balázs László, Rajcsányi-Molnár Mónika, Szabó Csilla Marianna: Pályaorientációs program: a megfelelő szak- és szakmaválasztás támogatása
Török Erika: Kérdőívek és tesztek elektronikus felvételét támogató szoftver fejlesztése és alkalmazása

 • C.) Virtuális oktatás és hatékony tanulás a felsőoktatásban (Földszint 14/3. terem)
  A szekciót szervezte: VR Learning Research Lab, Széchenyi István Egyetem
  8.00-11.00 Szekció-elnök: Vehrer Adél – SzE és Horváth Ildikó – SzE

Tróbert Anett Mária: Innovatív képzési lehetőségek a formális és informális idősgondozók számára
Buda András: Valami szinte mindig hiányzik – tartalomfejlesztés, de hogyan?
Kadocsa László, Nagy Bálint, Horváth Miklós: Virtuális valóság, 3D-s online tanulási környezetnek a Dunaújvárosi Egyetemen
Járeb Ottmár: A hosszabb lazító gyakorlatok hatása a generatív erőforrásokra és a problémamegoldó képességre
Nemes László: Tanulástámogatás digitális környezetben. Milyen kihívásokkal szembesülnek az információszolgáltató gyűjtemények?
Fodorné Tóth Krisztina: Elektronikus kurzustervezési gyakorlatok a felsőoktatásban

A módszertani megújítás első tapasztalatai a Budapesti Corvinus Egyetemen
Sass Judit: Módszertani megújulás hatása az autonómia támogatás észlelésére a Budapesti Corvinus Egyetemen
Bodnár Éva: A felsőoktatásban oktatók módszertani megújulásának tapasztalatai
Pavlik Lívia: Az új oktatásmódszertani megközelítések gazdasági és humánerőforrás menedzsmentre gyakorolt hatásai
Daruka Magdolna: Online és offline elemek hatékony aránya napjaink felsőoktatásában
Csillik Olga: A tanári hatékonyság elemei a felsőoktatásban

 • D.) Közösség-fejlesztés, közösségi tanulás és lifelong learning innovációk (Földszint 2/4. terem) 8.00-11.00 Szekció-elnök: Juhász Erika – DE és T. Molnár Gizella – SzTE

Horváth Judit Bernadett: A MOOC lehetőségei az egyetem minőségfejlesztésében
Rábai Dávid: A Debreceni Labdarúgó Akadémia kialakulási körülményeinek a vizsgálata, a helyi, közösségi erők esetleges szerepvállalás
Tóth Dorina Anna: A felsőoktatási intézmény stakeholderei – Kísérlet a Miskolci Egyetem Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ stakeholdereinek feltérképezésére
Kovács Tamás: Európai tapasztalatokkal a nyomor felszámolásáért Indiában
Sándor Alexandra: A felnőttképzés néhány jellemzője Svájcban
Ponyi László: Közösségi tanulás roma közösségi házakban
Hangya Dóra: „Semmit rólatok, nélkületek!” lépések egy inkluzív felnőttképzési rendszer felé
Köpeczi-Bócz Tamás: Intergenerációs képzés a felsőoktatásban
Pál Balázs Gyula: Digitális kompetenciák fejlesztése egy felzárkóztató képzés keretében – a hatékonyság vizsgálata
Benke Magdolna: Egyetemisták a tanuló közösségekért. Gondolatok a “Téli Népművelési Gyakorlatok” tanulságairól.
Koltai Zoltán: Egy lépés a nemzetköziesítés irányába. Belső nyelvi képzés a Pécsi Tudományegyetemen

 

 • ) Technológiai innovációk, felsőoktatási K+F és Ipar 4.0 (Földszint 57. terem) 9.00-11.00 Szekció-elnök: Lükő István – PTE és Molnár György – BME

Lükő István: Technika, valamint az automatizálás, robotizálás, intelligens technológiák és kapcsolatrendszerük multidiszciplináris megközelítésben.
Molnár György: Oktatástechnológiai kihívások a 21. században – Digitális tartalmakkal és mobileszközökkel támogatott élményalapú módszerek a felsőoktatásban illetve a szakmai tanárképzésben
Erdei Gábor: A Debreceni Egyetem partnerkapcsolatainak jellemzői LLL szempontból
Pongrácz Attila: A szakképzési centrumok vállalati kapcsolatrendszere és innovációs javaslatai a robotizáció és az Ipar 4.0 tükrében
Mészáros Attila: Az egyetem és nagyvállalat közötti tudásmegosztás innovatív megvalósulása magyar és német példák alapján

11.00 – 11.15  Kávészünet (III. emeleti kerengő)

11.15 – 12.30  Plenáris előadások III. (III. emelet, XI. terem)

Előadók:

Kérdések és hozzászólások

Levezető elnök: Erdei Gábor – DE

12.30 – Elutazás

A konferencián elérhető wifi adatai:

Hálózatnév: conference
Jelszó: Conference2017

Jelentkezési lap és további részletek, érdekességek: http://mellearn.hu/mellearn_2018_konferencia-program/

A konferencián elhangzó előadásokból és prezentációkból MELLearN e-tanulmánykötet készül! A következő azonosítót kaptuk az OSZK-tól: ISBN978-963-429-221-0

MELLearN titkárság– 2018. április

 

 

Együttműködő partnereink:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglaló a “Hálózati együttműködések a felnőttkori tanulás terén” című szakmai konferenciáról

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal EPALE Nemzeti Támogató Szolgálata, a Tempus Közalapítvány és a MellearN Egyesület sikeres szakmai konferenciájához az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara biztosított helyszínt. A szakmai eseményen több mint 150 résztvevő vett részt, akik a felnőttkori tanulás számos szegmensét képviselték. A hazai és a nemzetközi előadók a plenáris üléseken és a szekciókban a felnőttkori tanulás aktuális kihívásairól, feladatairól és megoldásairól tartottak érdekfeszítő előadásokat.  A szekciókban aktív munka folyt, a téma felvezető előadásokat aktív tudásmegosztás jellemezte, a kérdések és beszélgetések olykor a tervezett időkeret határait feszegették. A résztvevői visszajelzések alapján elmondható, hogy a résztvevők döntő mértékben, mind az előadások mind a szekciók munkájával több mint 90%-ban elégedettek voltak.

A program plenáris ülése során elhangzott előadások vázlatai:

Gyenes Zoltán: Európai tendenciák a felnőttkori tanulásban (link is external)

Simon Broek: Felnőttkori tanulás a munkahelyen: hogyan ösztönözzük a munkáltatókat? (EN)

Dr. Szécsi Gábor: Az oktatás és a gazdaság együttműködésének szerepe a munkavállalói készségek fejlesztésében (link is external)

Dr. Németh Balázs: Hogyan tegyük a tanulást életformává? A tanuló városok szerepe és lehetőségei (link is external)

Várkonyi Zoltán: Felnőttek alapkészség-fejlesztésének sajátosságai  (link is external)

Madarász Erik: Munkaerő-piaci helyzetkép – informatikus hiány (link is external)

Verses István: Pályázati lehetőségek a felnőttkori tanulás területén (link is external)

Az Egyetem bázisú kutatások és fejlesztések a felnőttkori és egész életen át tartó tanulásban című szekció előadásai:

Stefanie Kröner M.A: Tanulói támogatás és tanulási környezetek a COMPALL és EPALE projektekben (link is external) (EN)

Ricarda Motschilnig: A felnőttoktatás és -képzés  jelenlegi helyzete Ausztriában: trendek és kihívások a nemzetközi környezetben (link is external) (EN)

Dr. Németh Balázs: Reflexiók az Európai Regionális UNESCO CONFINTEA VI MTR jelentésről (link is external) (EN)

Loboda Zoltán: Digitális készségfejlesztés mint a felnőttoktatás és képzés nemzetközi prioritása (link is external) (EN)

 

Hogyan segíthet az Erasmus+ program a korai iskolaelhagyás megelőzésében?

Szeretettel meghívjuk a Tempus Közalapítvány által szervezett szemináriumra, melynek témája az Európai Bizottság által meghirdetett kiemelt szakpolitikai irány, a korai iskolaelhagyás megelőzése. Előadásokra, szakértői kerekasztalra és projektbemutatókra várjuk mindazokat, akik szeretnének egy átfogó képet kapni a szakterületről.

Időpont: 2017.12.11. 10.00-15.00
Helyszín: Tempus Közalapítvány (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 6. emelet, Brüsszel terem)

A program első részében a felvezető előadást követően szakértői kerekasztal-beszélgetésre kerül sor, majd a nap második felében a korai iskolaelhagyás megelőzéséért szolgáló példaértékű Erasmus+ projektek mutatkoznak be.

A felvezető előadás során előadónk egy átfogó elméleti képet fog nyújtani a hallgatóság számára a korai iskolaelhagyás, mint európai uniós szakpolitikai téma jelentőségéről, a CroCooS projekt főbb megállapításai alapján.

A kerekasztal-beszélgetésen oktatáskutatók, gyakorlati szakemberek és az állami szabályozási terület képviselői cserélnek eszmét az iskolaelhagyás magyarországi helyzetéről, illetve a szabályozás elméleti és gyakorlati megjelenéséről. A beszélgetés fókuszában az Erasmus+ program, mint szakpolitikai eszköz ilyen irányú felhasználási lehetőségei állnak.

A folytatásban négy sikeres Erasmus+ együttműködés mutatkozik be, amelyek a köznevelés, a szakképzés, az ifjúság és a felnőtt tanulás terén járultak hozzá sikeresen a korai iskolaelhagyás megelőzéséért.

Végezetül három projekt – QALLCroCooS és ESLplus – eredményeit ismerhetik meg, amelyek segítséget jelenthetnek helyi együttműködések kialakításában, korai jelzőrendszer bevezetésében és abban, hogy hol érdemes mások, akár külföldi iskolák, jó gyakorlatait keresni a témában.

A részletes programért és regisztrációért kattintson ide.

Oktatási és Képzési Figyelő 2017 | Európai Bizottság

Oktatás és képzés Európában: az egyenlőtlenségek továbbra is kihívást jelentenek
Európai Bizottság | Oktatási és Képzési Figyelő 2017. évi kiadás

Az Európai Bizottság közzétette az Oktatási és Képzési Figyelő 2017. évi kiadását, melynek tanúsága szerint a tagállami oktatási rendszerek egyre befogadóbbak és hatékonyabbak. A jelentés ugyanakkor azt is megerősíti, hogy a diákok iskolai végzettsége nagyban függ társadalmi-gazdasági hátterüktől. A dokumentumból az is kiderül, hogy a legtöbb tagállamban előrelépés történt az oktatás megreformálásával és korszerűsítésével összefüggő legfontosabb uniós célok elérése felé, ugyanakkor további erőfeszítésekre van szükség az oktatáson belüli méltányosság megvalósítása érdekében.

Az iskolai végzettség fontos szerepet játszik a társadalmi eredmények meghatározásában. A csak alapfokú végzettséggel rendelkezők esetében csaknem háromszor akkora annak valószínűsége, hogy szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben éljenek, mint a felsőfokú végzettséggel rendelkezőknél. A Figyelő legfrissebb adatai azt is mutatják, hogy 2016-ban az alsó középfokú végzettséget szerző 18–24 év közötti fiatalok mindössze 44%-a rendelkezett munkaviszonnyal. A teljes népességet (15–64 évesek) tekintve pedig a munkanélküliség sokkal gyakoribb a csak alapfokú végzettséggel rendelkezők között (16,6%), mint azok körében, akik felsőfokú végzettséget szereztek (5,1%). Ugyanakkor a tanulók eredményeit alapvetően meghatározza társadalmi-gazdasági helyzetük: a leginkább hátrányos társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkező tanulók 33,8%-a, míg legkiváltságosabb helyzetű társaik mindössze 7,6%-a tartozik a gyengén teljesítők közé.

Teljes, magyar nyelvű sajtóközlemény
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4261_hu.htm

Oktatási és Képzési Figyelő 2017 – Education and Training Monitor 2017
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2017_en.pdf

A Képzési Figyelő weboldala
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_en

NEMO – Newsletter 10/2017

http://www.ne-mo.org/?tx_newsletter_p%5Baction%5D=show&tx_newsletter_p%5Bcontroller%5D=Email&type=1342671779&c=f1e7322a1deefa6edb59b48e1eb68008

NEMO – Newsletter 09/2017

http://www.ne-mo.org/?tx_newsletter_p%5Baction%5D=show&tx_newsletter_p%5Bcontroller%5D=Email&type=1342671779&c=b2b43a570286d4a394f6f7038cc3003d